נשים הריון ולידה גברים ילדים ונוער גיל הזהב שיניים רפואה-כללי
ספורט וכושר רפואה ומשפט דיאטה ותזונה מין וזוגיות רפואה משלימה

????? "??????" ??????

????' ?????? ?????,

???÷? ????, ??"? ???? ?? ??????, ???????.

???? ????? ???????

???? ?? ?????? ?? ????? ????? ??????? ??? ????? ???????? ?÷??? ???? ??? ????? ???.

?????, ???? ?- 12-14 ??? ???? ????? ????? ?? ?????. ?? ????? ?÷???? ???? ??? ??÷??? ??, ?????? ??????? ??? ?????÷, ???? ?????? ???? ???? ?? ???????, ?????? ?? ?? ?????? ?????? ????. ??? ????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ?÷??? ???? ??? ??÷??? ?????, ???? 3 ???? ???? ????? ?-3 ???? ??????, ?? ???? ?-7 ????.

????? ?? ?????? ÷???, ??????? ???? ?? ????? ?????? ????? ?????: ????? ???? ????? ??? ???? ???? ????? ?????; ????? ??? ?? ???? ?-14, ????? ??? ???? ??÷??? ????? ???? ?-10, ??? ???? ????? ??? ???? ?-20, ?-25, ?-30 ?????? ?-45. ????? ??????? ?? ???? ÷??? ???? ?-14 ???????? ?÷??? ???? ??? ??? ???? ????? ?- 11-17 ???? ????÷??, ???? ???? ????????? ?÷??? ?????? ????? ?? ????.

????? ???, ????? ???? ?? ???? ???? ????? ???????? ???? ????, ???? ?????, ???? ?? ???? ?????? ????? ???? ????? ??.

??????, ???? ?? ???? ????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ??????.

????? ?????? ?????? ??????

???? ???? ????? ???????, ??????? ?? ????? ??????? ?????? ?? ???? ???? ?-14 ??????, ???? ?????, ???? ????? ?????? ????? ?????? ??????. ??? ???? ??????? ???? ????? ?????? ????? ????????, ??? ??????? ?? ??? ?????. ?? ???, ????? ????? ????? ???????, ?????? ?÷??? ???? ??? ????? ??????? ??????, ???? ?????? ??????? ????? ????? ????? ?? ????? ??? ???? ????, ?????? ?÷??? ???? ??? ???? ????? ????? ?????. ??? ???? ????? ?? ??????

????? ??? ????

???? ????? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ?????? ??? ????? ?????????? ?? ??? ?????? ?????. ?? ?????? ?? ??? ???? ??? ??÷? ???? ?÷??? ?????? ???? ????, ??÷?? ?÷??? ??? ??? ??????? ??.

?????, ?? ??? ????? ???????? ?? ??? ???? ????? ????? ????? ?? ??? ??? ???? ???? ?????? ??÷???. ???? ?? ???? ????? ???? ????? ???÷??, ??? ?????? ?÷??? ???? ??? ??? ???? ?????. ??? ???? ?? ???? ???? ?????? ??????, ??? ?? ?? ?????? ?÷??? ???? ??? ??? ????? ??? 3 ???? ???? ????? ??? ????, ????? ????? ???? ?????? ??÷??? ???? ??? ???? ???? ?????? ?????.

???÷? ???? ???????

????? ?????? ?????? ????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ??? ?????? ???????. ??? ???? ??? ????? ???? ????? ??? ????? ????? ?????. ??÷??? ?????? ???? ??????? FSH ??? ????? ??÷?÷ ?????? ?????? ??????? ???????, ??? ????? ?????? ???? ???? ??????? ???????. ????? ????? ???? ???? ???? ?????? ???? - ???????. ??÷??? ?? ?? ?? ??÷?? ????? ???? ???? ????? ???????? ?????? ?? ???? ??? ????. ????? ????? ????? ?? ??? ???? ??????? ????? ??????? ????? ????? ??? ?????? ????? ??????? ?????÷. ????? ????? ???? ????? ????? ????? ?????? ?????? ???? ???? ??????, ????? ????? ???? ??? ??? ?????? ?? ??? 5-7 ?"? ?? ????.

???? ?????, ?????? ?????????? ?????? ?? ??? ?????? ?????, ???? ???? ????? ????, ???? ????? ???? ????. ??? ???? ??? ?????? ?÷??? ????? ?? ????? ?? ?????? ???? ???????, ?? ???? ??? ????? ?????? ????? ???????? ????, ??? ????? ?? ??÷???? ?????. ?? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ?????. ?÷ ???? ????? ???? ???? ?????? ????÷? ????? ?? ???? ??????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ??????. ???? ?? ????? ?? ??????? ??.

???? ????

????? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ?????÷ ????? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ???. ????? ???? ??? ???? ???? ?????, ???÷ ????? ?????÷. ???? ???? ???? ???? ????? ?????? ?? ????? ?????? ????, ?? ??? ????? ????? ?????? ?? ??? ??? - ????. ????? ?? ???? ???????? ????, ???? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????. ????? ??????? ?????? ??÷??? ?? ???? ???? ?????? ?????? ????? ??. ?? ????? ???? ???? ?????÷ ????? ?? ??? ???? ????? ????? ????, ??? ??? ??????? ?????? ??????? ???? ?????÷ ?????? ????? ?????? ????????.

?? ????? ????? ???? ????? ?? ???? ???? ???? ????? ???????? ???? ????, ???? ?????.


מומחים - צוות מקצועי משיב לשאלות

תנאי שימוש הצהרת סודיות תגובות אודות מפרסמים