הודעה בפורוםליחה דמיתליאורית ‏17.9.14
הודעה בפורוםליחה דמיתד"ר דוד כהן ‏17.9.14
הודעה בפורוםאוזנייםנויה ‏17.9.14
הודעה בפורוםאוזנייםד"ר דוד כהן ‏17.9.14
הודעה בפורוםשמיעהשלום ‏16.9.14
הודעה בפורוםשמיעה ונזקי רעשד"ר דוד כהן ‏17.9.14
הודעה בפורוםבליטה מאחורי האוזן העליונהד"ר דוד כהן ‏17.9.14
הודעה בפורוםשמיעהשלום ‏14.9.14
הודעה בפורוםנזקי רעשד"ר דוד כהן ‏14.9.14
הודעה בפורוםבלוטת לימפהמיקי ‏14.9.14
הודעה בפורוםבלוטת לימפהד"ר דוד כהן ‏14.9.14
הודעה בפורוםבדיקהסיון ‏14.9.14
הודעה בפורוםבירור סחרחורת ENGד"ר דוד כהן ‏14.9.14
הודעה בפורוםשיעול לאחר האוכלדפנה ‏14.9.14
הודעה בפורוםשיעול לאחר האוכלד"ר דוד כהן ‏14.9.14
הודעה בפורוםבדיקת ברה לתינוקריטה ‏12.9.14
הודעה בפורוםבדיקת ברה לתינוקד"ר דוד כהן ‏14.9.14
הודעה בפורוםפצעים באוזןרד ‏11.9.14
הודעה בפורוםפצעים באוזןד"ר דוד כהן ‏11.9.14
הודעה בפורוםמשהו תקוע בגרון-המשך הודעהד"ר דוד כהן ‏11.9.14
הודעה בפורוםמשהו "תקוע" בגרוןיניב ‏10.9.14
הודעה בפורוםמשהו "תקוע" בגרוןד"ר דוד כהן ‏11.9.14
הודעה בפורוםשקד ימני נפוח וכואברועי ‏10.9.14
הודעה בפורוםשקד ימני נפוח וכואבד"ר דוד כהן ‏11.9.14
הודעה בפורוםיובש בפה, איבוד תחושת טעםד"ר דוד כהן ‏9.9.14
הודעה בפורוםורטיגושושה ‏8.9.14
הודעה בפורוםורטיגו - איבחון סחרחורתד"ר דוד כהן ‏9.9.14
הודעה בפורוםורטיגו לאחר טיסהשקדיה ‏7.9.14
הודעה בפורוםורטיגו לאחר טיסהד"ר דוד כהן ‏9.9.14
הודעה בפורוםחתך קטן בלחי העליונה בא והולך.ד"ר דוד כהן ‏9.9.14
הודעה בפורוםשעווה ונוזלים באוזןניקיטה ‏7.9.14
הודעה בפורוםשעווה ונוזלים באוזןד"ר דוד כהן ‏9.9.14
הודעה בפורוםסחרחורתאבי ‏6.9.14
הודעה בפורוםסחרחורתד"ר דוד כהן ‏6.9.14
הודעה בפורוםבהמשך לשאלות קודמותהודיה ‏4.9.14
הודעה בפורוםבלוטות בצווארד"ר דוד כהן ‏4.9.14
הודעה בפורום2 בלוטות לימפה נפוחותהודיה ‏3.9.14
הודעה בפורום2 בלוטות לימפה נפוחותד"ר דוד כהן ‏3.9.14
הודעה בפורוםשקדיםסיגלית ‏3.9.14
הודעה בפורוםשקדיםד"ר דוד כהן ‏3.9.14
הודעה בפורוםדלקת בגרוןמורן ‏2.9.14
הודעה בפורוםדלקת בגרוןד"ר דוד כהן ‏2.9.14
הודעה בפורוםאני בת 37 (תוספת לשאלה הקודמת)ד"ר דוד כהן ‏2.9.14
הודעה בפורוםכאב במגע בצדדי הצווארד"ר דוד כהן ‏2.9.14
הודעה בפורוםשקדיםסיגלית ‏31.8.14
הודעה בפורוםשקדיםד"ר דוד כהן ‏1.9.14
הודעה בפורוםבלוטה קרוב לאוזןלילי ‏31.8.14
הודעה בפורוםבלוטה קרוב לאוזןד"ר דוד כהן ‏31.8.14
הודעה בפורוםשיעול.גיל ‏30.8.14
הודעה בפורוםשיעול.ד"ר דוד כהן ‏31.8.14
הודעה בפורוםאף -נחירייםפוצי ‏30.8.14
הודעה בפורוםרחיצת אף ונפיחות באףד"ר דוד כהן ‏30.8.14
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מעט נפוחהמודאגת ‏29.8.14
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מעט נפוחהד"ר דוד כהן ‏29.8.14
הודעה בפורוםבליעת כדורמור ‏27.8.14
הודעה בפורוםכדור שלא נבלעד"ר דוד כהן ‏27.8.14
הודעה בפורום"ג'ולה" בתוך הלשוןאביתר ‏27.8.14
הודעה בפורום"ג'ולה" בתוך הלשוןד"ר דוד כהן ‏27.8.14
הודעה בפורוםפטריה חוזרת באוזן עם נקבד"ר דוד כהן ‏25.8.14