הודעה בפורוםגרגר אורזד"ר דוד כהן ‏4.9.13
הודעה בפורוםלחוצה וחרדהרויטל ‏31.8.13
הודעה בפורוםלחוצה בגלל שמיעהד"ר דוד כהן ‏4.9.13
הודעה בפורוםגלד באוזןמאי ‏31.8.13
הודעה בפורוםגלד באוזןד"ר דוד כהן ‏4.9.13
הודעה בפורוםגוף זר שאלותיועיל ‏31.8.13
הודעה בפורוםגוף זר באוזןד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםלגבי פמפוםבת אל ‏31.8.13
הודעה בפורוםפמפוםד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםשאלהאייל ‏31.8.13
הודעה בפורוםייבוש הצטננותד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםשאלהיעוקרד ‏31.8.13
הודעה בפורוםניקוי אוזןד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםדר שלוםרויטל ‏31.8.13
הודעה בפורוםנזלת אלרגית ואוזןד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםגרגר אורז באוזןייעוץ ‏30.8.13
הודעה בפורוםגרגר אורז באוזןד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםניתוח אף כושלאסתי לרנר ‏30.8.13
הודעה בפורוםניתוח אף כושלד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםמקלות לניקוי אוזניים - תינוקד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםנשימה מהאףשלי ‏30.8.13
הודעה בפורוםנשימה מהאףד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםלדר דויד היקר תודהלי ‏30.8.13
הודעה בפורוםרעידות בגרוןד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםועוד שאלהיוסי ‏30.8.13
הודעה בפורוםרוח באוזןד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםשלוםיוסי ‏30.8.13
הודעה בפורוםשעווה באוזןד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםתודה על תשובתךדנה ‏30.8.13
הודעה בפורוםאיבחון מצב האוזןד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםשאלה קטנהמירב ‏30.8.13
הודעה בפורוםאוורור אוזןד"ר דוד כהן ‏31.8.13
הודעה בפורוםשאלהמירב ‏29.8.13
הודעה בפורוםהצטננות ואוזןד"ר דוד כהן ‏29.8.13
הודעה בפורוםקלארינזIgi ‏28.8.13
הודעה בפורוםקלארינזד"ר דוד כהן ‏29.8.13
הודעה בפורוםתחושה מוזרהאור ‏28.8.13
הודעה בפורוםשמיעה וצינוןד"ר דוד כהן ‏29.8.13
הודעה בפורוםבהמשך לתשובתךרויטל ‏28.8.13
הודעה בפורוםשמיעה וצינוןד"ר דוד כהן ‏29.8.13
הודעה בפורוםניקוי אוזניים לתינוקאורית ‏27.8.13
הודעה בפורוםניקוי אוזניים לתינוקד"ר דוד כהן ‏29.8.13
הודעה בפורוםדלקת אוזניים ואוגמנטיןד"ר דוד כהן ‏29.8.13
הודעה בפורוםאבחנהדנה ‏27.8.13
הודעה בפורוםאבחנה של האוזןד"ר דוד כהן ‏29.8.13
הודעה בפורוםאף56 ‏26.8.13
הודעה בפורוםאףד"ר דוד כהן ‏27.8.13
הודעה בפורוםלרופאשירה 1990 ‏26.8.13
הודעה בפורוםסתימה באוזןד"ר דוד כהן ‏27.8.13
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתירויטל ‏26.8.13
הודעה בפורוםסתימה באזןד"ר דוד כהן ‏27.8.13
הודעה בפורוםד"ר יקר שלוםרויטל ‏26.8.13
הודעה בפורוםסתימה באוזןד"ר דוד כהן ‏27.8.13
הודעה בפורוםתודה על תשובתךד"ר דוד כהן ‏27.8.13
הודעה בפורוםבהמשך לתשובתךנועה ‏26.8.13
הודעה בפורוםאיוורור האוזןשירה ‏26.8.13
הודעה בפורוםאיוורור האוזןד"ר דוד כהן ‏26.8.13
הודעה בפורוםנועהמיכל ‏26.8.13
הודעה בפורוםנועהד"ר דוד כהן ‏26.8.13
הודעה בפורוםממצאחנה ‏26.8.13
הודעה בפורוםממצא בעומק הראשד"ר דוד כהן ‏26.8.13