הודעה בפורוםשעווה באוזן לאחר שחיהד"ר דוד כהן ‏18.3.16
הודעה בפורוםבעיהע האוזןירון ‏14.3.16
הודעה בפורוםצלילה וכאב באוזןד"ר דוד כהן ‏18.3.16
הודעה בפורוםפצע באף שחוזרמדלן ‏13.3.16
הודעה בפורוםפצע באף שחוזרד"ר דוד כהן ‏18.3.16
הודעה בפורוםאין כניסת אויר לאףענת ‏13.3.16
הודעה בפורוםאף סתוםד"ר דוד כהן ‏13.3.16
הודעה בפורוםאובדן חוש הריחנועה ‏11.3.16
הודעה בפורוםאובדן חוש הריחד"ר דוד כהן ‏13.3.16
הודעה בפורוםבצקתשרון ‏11.3.16
הודעה בפורוםבצקתד"ר דוד כהן ‏13.3.16
הודעה בפורוםבדיקת engמור ‏10.3.16
הודעה בפורוםבדיקת engד"ר דוד כהן ‏10.3.16
הודעה בפורוםלאחר ניתוח feessפוגל גרשון ‏10.3.16
הודעה בפורוםלאחר ניתוח feessד"ר דוד כהן ‏10.3.16
הודעה בפורוםפקקים באוזנים ודלקת באוזןד"ר דוד כהן ‏10.3.16
הודעה בפורוםבצקת ברירת בגרוןשרון ‏9.3.16
הודעה בפורוםבצקת ברירת בגרוןד"ר דוד כהן ‏10.3.16
הודעה בפורוםקושי בבליעת מזון מוצקד"ר דוד כהן ‏10.3.16
הודעה בפורוםפציאליסארז ‏6.3.16
הודעה בפורוםפציאליסד"ר דוד כהן ‏10.3.16
הודעה בפורוםכאב בלוע בעת שתייהנעם ‏6.3.16
הודעה בפורוםכאב בלוע בעת שתייהד"ר דוד כהן ‏10.3.16
הודעה בפורוםדופק באוזןהיל ‏4.3.16
הודעה בפורוםדופק באוזןד"ר דוד כהן ‏4.3.16
הודעה בפורוםכאבים באפרכסתקארין ‏3.3.16
הודעה בפורוםכאבים באפרכסתד"ר דוד כהן ‏4.3.16
הודעה בפורוםקליקים באוזנייםעדי ‏3.3.16
הודעה בפורוםקליקים באוזנייםד"ר דוד כהן ‏4.3.16
הודעה בפורוםאלרגיה בעונותד"ר דוד כהן ‏4.3.16
הודעה בפורוםשאלה בבקשהרינה ‏1.3.16
הודעה בפורוםאף סתום וניתוחד"ר דוד כהן ‏4.3.16
הודעה בפורוםשמיעה של תינוק בן 5 חודשיםד"ר דוד כהן ‏4.3.16
הודעה בפורוםתוצאות CTגיא ‏29.2.16
הודעה בפורוםתוצאות CTד"ר דוד כהן ‏4.3.16