הודעה בפורוםלרופא בדיקת שמיעהשירה ‏31.10.13
הודעה בפורוםלרופא בדיקת שמיעהד"ר דוד כהן ‏31.10.13
הודעה בפורוםניתוח כפתורים ייעוץשירה ‏31.10.13
הודעה בפורוםניתוח כפתורים ייעוץד"ר דוד כהן ‏31.10.13
הודעה בפורוםגרד כאבי אוזניים' ‏31.10.13
הודעה בפורוםגרד כאבי אוזנייםד"ר דוד כהן ‏31.10.13
הודעה בפורוםניתוח כפתוריםד"ר דוד כהן ‏30.10.13
הודעה בפורוםאבנים בשקדים?ורד ‏30.10.13
הודעה בפורוםדלקת בשקדיםד"ר דוד כהן ‏30.10.13
הודעה בפורוםאוזניים סתומותעדי ‏30.10.13
הודעה בפורוםאוזניים סתומותד"ר דוד כהן ‏30.10.13
הודעה בפורוםלרופא שאלה בקשר לסיטישירה ‏30.10.13
הודעה בפורוםשאלה בקשר לסיטיד"ר דוד כהן ‏30.10.13
הודעה בפורוםלרופאשירה ‏29.10.13
הודעה בפורוםדלקת באוזןד"ר דוד כהן ‏30.10.13
הודעה בפורוםתת לחץ וכפתורים באוזנייםד"ר דוד כהן ‏30.10.13
הודעה בפורוםטיפול אנטיביוטי שלא עוזרד"ר דוד כהן ‏30.10.13
הודעה בפורוםנזלת אלרגיתעידו ‏29.10.13
הודעה בפורוםנזלת אלרגיתד"ר דוד כהן ‏30.10.13
הודעה בפורוםחוש הריח השתבשבלה ‏28.10.13
הודעה בפורוםחוש הריח השתבשד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםנזלתשפר ‏28.10.13
הודעה בפורוםנזלתד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםדם מהאףנטע ‏28.10.13
הודעה בפורוםדם מהאףד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםלרופא בוקר טובשירה ‏28.10.13
הודעה בפורוםדלקת אוזןד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםלרופאשירה ‏27.10.13
הודעה בפורוםשכחתי להוסיףשירה ‏27.10.13
הודעה בפורוםעוד על דלקת אוזןד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםאנטיביוטיקה ואלכוהולאלון ‏27.10.13
הודעה בפורוםאנטיביוטיקה ואלכוהולד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםהמשךשירה ‏27.10.13
הודעה בפורוםהמשך דלקת אוזןד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםלרופא היקר דחוףףשירה ‏27.10.13
הודעה בפורוםדלקת אוזן חדהד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםצרידותיעל ‏25.10.13
הודעה בפורוםצרידותד"ר דוד כהן ‏25.10.13
הודעה בפורוםבהמשך לכאב גרוןרונית ‏25.10.13
הודעה בפורוםבהמשך לכאב גרוןד"ר דוד כהן ‏25.10.13
הודעה בפורוםתרסיס לאף האם זה עוזר לנזלת?יוסי כהן ‏25.10.13
הודעה בפורוםתרסיס לאף האם זה עוזר לנזלתד"ר דוד כהן ‏25.10.13
הודעה בפורוםטנטון באוזןיעל ‏23.10.13
הודעה בפורוםטנטון באוזןד"ר דוד כהן ‏24.10.13
הודעה בפורוםכאב גרוןרונית ‏23.10.13
הודעה בפורוםכאב גרוןד"ר דוד כהן ‏24.10.13
הודעה בפורום,,,,א ‏23.10.13
הודעה בפורוםדם ונזלת מהאףד"ר דוד כהן ‏24.10.13
הודעה בפורוםבליטה בצוואראליסון ‏21.10.13
הודעה בפורוםבליטה בצווארד"ר דוד כהן ‏22.10.13
הודעה בפורוםפוליפים בגרוןעידן ‏21.10.13
הודעה בפורוםפוליפים בגרוןד"ר דוד כהן ‏22.10.13
הודעה בפורוםהתעטשויות מרובותד"ר דוד כהן ‏22.10.13
הודעה בפורוםנחירותבו ‏20.10.13
הודעה בפורוםנחירותד"ר דוד כהן ‏21.10.13
הודעה בפורוםריח רע מהפהביר ‏20.10.13
הודעה בפורוםריח רע מהפהד"ר דוד כהן ‏21.10.13
הודעה בפורוםגוף זר באוזן87 ‏19.10.13
הודעה בפורוםגוף זר באוזןד"ר דוד כהן ‏21.10.13
הודעה בפורוםבעיות בגרון סיבהבוקי ‏19.10.13
הודעה בפורוםבעיות בגרוןד"ר דוד כהן ‏21.10.13