הודעה בפורוםטיפול אנטיביוטי שלא עוזרד"ר דוד כהן ‏30.10.13
הודעה בפורוםנזלת אלרגיתעידו ‏29.10.13
הודעה בפורוםנזלת אלרגיתד"ר דוד כהן ‏30.10.13
הודעה בפורוםחוש הריח השתבשבלה ‏28.10.13
הודעה בפורוםחוש הריח השתבשד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםנזלתשפר ‏28.10.13
הודעה בפורוםנזלתד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםדם מהאףנטע ‏28.10.13
הודעה בפורוםדם מהאףד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםלרופא בוקר טובשירה ‏28.10.13
הודעה בפורוםדלקת אוזןד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםלרופאשירה ‏27.10.13
הודעה בפורוםשכחתי להוסיףשירה ‏27.10.13
הודעה בפורוםעוד על דלקת אוזןד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםאנטיביוטיקה ואלכוהולאלון ‏27.10.13
הודעה בפורוםאנטיביוטיקה ואלכוהולד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםהמשךשירה ‏27.10.13
הודעה בפורוםהמשך דלקת אוזןד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםלרופא היקר דחוףףשירה ‏27.10.13
הודעה בפורוםדלקת אוזן חדהד"ר דוד כהן ‏28.10.13
הודעה בפורוםצרידותיעל ‏25.10.13
הודעה בפורוםצרידותד"ר דוד כהן ‏25.10.13
הודעה בפורוםבהמשך לכאב גרוןרונית ‏25.10.13
הודעה בפורוםבהמשך לכאב גרוןד"ר דוד כהן ‏25.10.13
הודעה בפורוםתרסיס לאף האם זה עוזר לנזלת?יוסי כהן ‏25.10.13
הודעה בפורוםתרסיס לאף האם זה עוזר לנזלתד"ר דוד כהן ‏25.10.13
הודעה בפורוםטנטון באוזןיעל ‏23.10.13
הודעה בפורוםטנטון באוזןד"ר דוד כהן ‏24.10.13
הודעה בפורוםכאב גרוןרונית ‏23.10.13
הודעה בפורוםכאב גרוןד"ר דוד כהן ‏24.10.13
הודעה בפורום,,,,א ‏23.10.13
הודעה בפורוםדם ונזלת מהאףד"ר דוד כהן ‏24.10.13
הודעה בפורוםבליטה בצוואראליסון ‏21.10.13
הודעה בפורוםבליטה בצווארד"ר דוד כהן ‏22.10.13
הודעה בפורוםפוליפים בגרוןעידן ‏21.10.13
הודעה בפורוםפוליפים בגרוןד"ר דוד כהן ‏22.10.13
הודעה בפורוםהתעטשויות מרובותד"ר דוד כהן ‏22.10.13
הודעה בפורוםנחירותבו ‏20.10.13
הודעה בפורוםנחירותד"ר דוד כהן ‏21.10.13
הודעה בפורוםריח רע מהפהביר ‏20.10.13
הודעה בפורוםריח רע מהפהד"ר דוד כהן ‏21.10.13
הודעה בפורוםגוף זר באוזן87 ‏19.10.13
הודעה בפורוםגוף זר באוזןד"ר דוד כהן ‏21.10.13
הודעה בפורוםבעיות בגרון סיבהבוקי ‏19.10.13
הודעה בפורוםבעיות בגרוןד"ר דוד כהן ‏21.10.13
הודעה בפורוםדלקת אוזנייםאמא דואגת ‏18.10.13
הודעה בפורוםדלקת אוזניים בגיל שנהד"ר דוד כהן ‏18.10.13
הודעה בפורוםנקב בעור התוףסמדר ‏18.10.13
הודעה בפורוםנקב בעור התוףד"ר דוד כהן ‏18.10.13
הודעה בפורוםכאב אוזניים מתפשטסהר ‏18.10.13
הודעה בפורוםכאב אוזניים מתפשטד"ר דוד כהן ‏18.10.13
הודעה בפורוםקליקים באוזןדנה ‏17.10.13
הודעה בפורוםקליקים באוזןד"ר דוד כהן ‏17.10.13
הודעה בפורוםפגיעה בשמיעהאייל ‏17.10.13
הודעה בפורוםפגיעה בשמיעהד"ר דוד כהן ‏17.10.13
הודעה בפורוםחזרה לשגרה לאחר ניתוח שקדיםד"ר דוד כהן ‏17.10.13
הודעה בפורוםמכהיייגשש ‏16.10.13
הודעה בפורוםמכה ליד האוזןד"ר דוד כהן ‏17.10.13
הודעה בפורוםסטרואידים בהתקף סטרידורד"ר דוד כהן ‏17.10.13
הודעה בפורוםניתוח פוליפיםנורית ‏15.10.13
הודעה בפורוםניתוח פוליפיםד"ר דוד כהן ‏17.10.13