הודעה בפורוםנזלתדנית ‏23.5.14
הודעה בפורוםנזלתד"ר דוד כהן ‏24.5.14
הודעה בפורוםכאב ביותרת התריסתום ‏23.5.14
הודעה בפורוםכאב ביותרת התריסד"ר דוד כהן ‏24.5.14
הודעה בפורוםמכה ליד האוזןדן ‏23.5.14
הודעה בפורוםמכה ליד האוזןד"ר דוד כהן ‏23.5.14
הודעה בפורוםנחירייםפוצי ‏23.5.14
הודעה בפורוםנחירייםד"ר דוד כהן ‏23.5.14
הודעה בפורוםנזלת שאלה אחרונהשירה ‏22.5.14
הודעה בפורוםנזלת שאלה אחרונהד"ר דוד כהן ‏22.5.14
הודעה בפורוםדיפרוספאן וחוש ריחליאור ‏21.5.14
הודעה בפורוםתרסיס ונקב במחיצת האףד"ר דוד כהן ‏21.5.14
הודעה בפורוםכמה זמן בין התרופות?ד"ר דוד כהן ‏21.5.14
הודעה בפורוםנזלת שוב שאלהשירה ‏21.5.14
הודעה בפורוםנזלתד"ר דוד כהן ‏21.5.14
הודעה בפורוםאוזניים סתומותמיכה ‏21.5.14
הודעה בפורוםאוזניים סתומותד"ר דוד כהן ‏21.5.14
הודעה בפורוםכותבת שוב....א.מ. ‏20.5.14
הודעה בפורוםסינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏20.5.14
הודעה בפורוםתרופה סינופדנאוה ‏20.5.14
הודעה בפורוםתרופה סינופדד"ר דוד כהן ‏20.5.14
הודעה בפורוםמחיצת האףנועה ‏19.5.14
הודעה בפורוםנקב במחיצת האףד"ר דוד כהן ‏20.5.14
הודעה בפורוםנזלתשירה ‏19.5.14
הודעה בפורוםנזלתד"ר דוד כהן ‏20.5.14
הודעה בפורוםלשון לבנהאלון ‏18.5.14
הודעה בפורוםלשון לבנה - פטריהד"ר דוד כהן ‏20.5.14
הודעה בפורוםליחה וחנק.ד"ר דוד כהן ‏17.5.14
הודעה בפורוםכאבים שנתייםשרה ‏16.5.14
הודעה בפורוםכאבים שנתייםד"ר דוד כהן ‏17.5.14
הודעה בפורוםאוזן סתומה בפעילות גופניתד"ר דוד כהן ‏15.5.14
הודעה בפורוםבלוטה בצווארירין ‏13.5.14
הודעה בפורוםבלוטה בצווארד"ר דוד כהן ‏14.5.14
הודעה בפורוםכאב גרוןד"ר דוד כהן ‏14.5.14
הודעה בפורוםשאלת המשךדני ‏12.5.14
הודעה בפורוםרפלוקס - צרבת.ד"ר דוד כהן ‏14.5.14
הודעה בפורוםשאלת המשךדני ‏10.5.14
הודעה בפורוםרפלוקסד"ר דוד כהן ‏11.5.14
הודעה בפורוםסיב אופטי- מיתר קוללולי ‏10.5.14
הודעה בפורוםסיב אופטי- מיתר קולד"ר דוד כהן ‏10.5.14
הודעה בפורוםסיב אופטי- מיתרי הקוללולי ‏10.5.14
הודעה בפורוםסיב אופטי- מיתרי הקולד"ר דוד כהן ‏10.5.14
הודעה בפורוםשאלת המשךדני ‏9.5.14
הודעה בפורוםשאלת המשךד"ר דוד כהן ‏10.5.14
הודעה בפורוםחדירת לכלוך לאףנעמי1 ‏9.5.14
הודעה בפורוםחדירת לכלוך לאףד"ר דוד כהן ‏9.5.14
הודעה בפורוםריח של אמוניה באף!!ד"ר דוד כהן ‏9.5.14
הודעה בפורוםריפלוקסדני ‏8.5.14
הודעה בפורוםריפלוקסד"ר דוד כהן ‏8.5.14
הודעה בפורוםריח של אמוניה באף!ד"ר דוד כהן ‏8.5.14
הודעה בפורוםתופעה מוזרה באוזן שמאלד"ר דוד כהן ‏8.5.14
הודעה בפורום,תודהאסנת ‏6.5.14
הודעה בפורוםסינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏8.5.14
הודעה בפורוםעוד שאלות על אף סתוםד"ר דוד כהן ‏8.5.14
הודעה בפורוםמה הפתרון????אסנת ‏5.5.14
הודעה בפורוםסינוסיטיס?ד"ר דוד כהן ‏5.5.14
הודעה בפורוםשיעול וליחה אחרי סינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏5.5.14
הודעה בפורוםרפלוקסצמרת ‏4.5.14
הודעה בפורוםרפלוקסד"ר דוד כהן ‏5.5.14