הודעה בפורוםמוקוליטיאיר ‏9.11.15
הודעה בפורוםאוזן סתומהד"ר דוד כהן ‏10.11.15
הודעה בפורוםפעימות באוזןמיכל ‏8.11.15
הודעה בפורוםפעימות באוזןד"ר דוד כהן ‏10.11.15
הודעה בפורוםעישון לאחר ניתוח במיתרי הקולד"ר דוד כהן ‏8.11.15
הודעה בפורוםמה דעתך?ליטל ‏7.11.15
הודעה בפורוםאנטיביוטיקה לנזלתד"ר דוד כהן ‏8.11.15
הודעה בפורוםלהוסיף מלח?יוסי ‏7.11.15
הודעה בפורוםלהוסיף מלח?ד"ר דוד כהן ‏8.11.15
הודעה בפורוםגרד באוזן וממצא לא מובןד"ר דוד כהן ‏8.11.15
הודעה בפורוםמעבדת שינהצחי ‏5.11.15
הודעה בפורוםמעבדת שינהד"ר דוד כהן ‏6.11.15
הודעה בפורוםסחרחורת.שני ‏5.11.15
הודעה בפורוםסחרחורת.ד"ר דוד כהן ‏6.11.15
הודעה בפורוםמה עושים?ריקי ‏5.11.15
הודעה בפורוםאזניים סתומותד"ר דוד כהן ‏6.11.15
הודעה בפורוםדלקת גרוןיוני ‏5.11.15
הודעה בפורוםדלקת גרוןד"ר דוד כהן ‏6.11.15
הודעה בפורוםחיידקי או ויראליאני ‏5.11.15
הודעה בפורוםסינוסיטיס - חיידקי או ויראליד"ר דוד כהן ‏6.11.15
הודעה בפורוםנא עזרתףנעמי ‏4.11.15
הודעה בפורוםסינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏6.11.15
הודעה בפורוםמבולבלנועם ‏4.11.15
הודעה בפורוםגודש באף עקב שטיפות מלחד"ר דוד כהן ‏6.11.15
הודעה בפורוםנא עזרתךשרית ‏4.11.15
הודעה בפורוםסינוסיטיס - הסברד"ר דוד כהן ‏6.11.15
הודעה בפורוםמלחהילה ‏4.11.15
הודעה בפורוםמלחד"ר דוד כהן ‏6.11.15
הודעה בפורוםשאיפת מי מלחשירז ‏4.11.15
הודעה בפורוםשאיפת מי מלח - רחיצת האףד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםאיך עוצרים זאת?נועם ‏4.11.15
הודעה בפורוםנזלת ואף סתוםד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםזרמים מהאוזן לכיוון הראשד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםקונכיותדורון ‏4.11.15
הודעה בפורוםקונכיותד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםהאם יש קשר?הילה ‏3.11.15
הודעה בפורוםדפיקות לב וסינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםדפיקות לבדוד ‏3.11.15
הודעה בפורוםשמיעת דפיקות לב באזנייםד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםחייבים?ריקי ‏3.11.15
הודעה בפורוםטיפול בסינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםשחרור נוזלים ואטימותדורית ‏2.11.15
הודעה בפורוםשחרור נוזלים ואטימותד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםצינון חוזרהילה ‏1.11.15
הודעה בפורוםצינון חוזרד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםנוסיפדיצחק ‏1.11.15
הודעה בפורוםנוסיפדד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםאנטיביוטיקההילה ‏1.11.15
הודעה בפורוםאנטיביוטיקהד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםסטרונאזנועם ‏31.10.15
הודעה בפורוםסטרונאזד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםבצקת אלרגית- אבאמיסלידור ‏31.10.15
הודעה בפורוםבצקת אלרגית- אבאמיסד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםאיךלקנח?אייל ‏31.10.15
הודעה בפורוםקינוח אףד"ר דוד כהן ‏4.11.15
הודעה בפורוםבהמשך לחומצה בורית מ30.10ד"ר דוד כהן ‏4.11.15