הודעה בפורוםילד בן 3 שנדבק ב- CMV בהריוןד"ר דוד כהן ‏6.2.15
הודעה בפורוםשינוי בקנה נשימה של קשישיםד"ר דוד כהן ‏5.2.15
הודעה בפורוםבלוטות לימפהרחל ‏5.2.15
הודעה בפורוםבלוטות לימפהד"ר דוד כהן ‏5.2.15
הודעה בפורוםבלוטות לימפהרחל ‏4.2.15
הודעה בפורוםבלוטות לימפהד"ר דוד כהן ‏5.2.15
הודעה בפורוםבלוטות לימפהרחל ‏4.2.15
הודעה בפורוםבעיות באףדוק ‏4.2.15
הודעה בפורוםבעיות באףד"ר דוד כהן ‏4.2.15
הודעה בפורוםאוזןחנה ‏4.2.15
הודעה בפורוםשיפור שמיעה עם הגילד"ר דוד כהן ‏4.2.15
הודעה בפורוםאוזןחנה ‏4.2.15
הודעה בפורוםבלוטות לימפהרחל ‏3.2.15
הודעה בפורוםבלוטות לימפהד"ר דוד כהן ‏4.2.15
הודעה בפורוםצינוןהילה ‏3.2.15
הודעה בפורוםצינוןד"ר דוד כהן ‏4.2.15
הודעה בפורוםהרגשה מוזרה בגרוןאור-לי ‏3.2.15
הודעה בפורוםהרגשה מוזרה בגרוןד"ר דוד כהן ‏4.2.15
הודעה בפורוםתוצאות usשרה ‏3.2.15
הודעה בפורוםתוצאות usד"ר דוד כהן ‏4.2.15
הודעה בפורוםבאשר לתשובהמנשה ‏2.2.15
הודעה בפורוםליחהד"ר דוד כהן ‏4.2.15
הודעה בפורוםתוצאות usשרה ‏2.2.15
הודעה בפורוםתוצאות usד"ר דוד כהן ‏2.2.15
הודעה בפורוםפוסט נזל דריפמנשה ‏1.2.15
הודעה בפורוםפוסט נזל דריפד"ר דוד כהן ‏2.2.15
הודעה בפורוםאוטריווין ונשימה מהאףד"ר דוד כהן ‏2.2.15
הודעה בפורוםניתוחחנה ‏29.1.15
הודעה בפורוםניתוח כפתורד"ר דוד כהן ‏30.1.15
הודעה בפורוםאוזניים סתומות וירידה בשמיעהד"ר דוד כהן ‏30.1.15
הודעה בפורוםשקיעהחנה ‏28.1.15
הודעה בפורוםשקיעהד"ר דוד כהן ‏30.1.15
הודעה בפורוםאיך עוקפים?אריאלה ‏27.1.15
הודעה בפורוםאיך עוקפים?ד"ר דוד כהן ‏27.1.15
הודעה בפורוםשקיעהחנה ‏26.1.15
הודעה בפורוםשקיעה של עור התוףד"ר דוד כהן ‏27.1.15
הודעה בפורוםהאם Eagle Syndrom ?oliola ‏26.1.15
הודעה בפורוםEagle Syndromeד"ר דוד כהן ‏27.1.15
הודעה בפורוםסינוס ספונאידלישן ‏23.1.15
הודעה בפורוםסינוס ספונאידליד"ר דוד כהן ‏24.1.15
הודעה בפורוםשבר אףאור ‏23.1.15
הודעה בפורוםשבר אףד"ר דוד כהן ‏24.1.15
הודעה בפורוםניתוחמזל ‏22.1.15
הודעה בפורוםקשיי נשימה מהאףד"ר דוד כהן ‏24.1.15
הודעה בפורוםglobus pharyngeusיונתן ‏21.1.15
הודעה בפורוםglobus pharyngeusד"ר דוד כהן ‏22.1.15
הודעה בפורוםשבר אף ופרגמנטיםאור ‏21.1.15
הודעה בפורוםשבר אף ופרגמנטיםד"ר דוד כהן ‏22.1.15
הודעה בפורוםתחושת אטימות באוזן ימיןאמיליה ‏21.1.15
הודעה בפורוםתחושת אטימות באוזן ימיןד"ר דוד כהן ‏22.1.15
הודעה בפורוםלרינגומלציהד"ר דוד כהן ‏22.1.15
הודעה בפורוםנפיחות באזור הלחיא ליאב יהודה ‏20.1.15
הודעה בפורוםנפיחות באזור הלחיד"ר דוד כהן ‏22.1.15
הודעה בפורוםמתוסכלתאורית ‏19.1.15
הודעה בפורוםסתימה באוזןד"ר דוד כהן ‏22.1.15
הודעה בפורוםדלקת אלרגית של גתות האף?ד"ר דוד כהן ‏22.1.15