הודעה בפורוםשטיפת סינוסים במרפאת א.א.גד"ר דוד כהן ‏21.10.16
הודעה בפורוםמחיצה עקומהלי ‏20.10.16
הודעה בפורוםמחיצה עקומהד"ר דוד כהן ‏21.10.16
הודעה בפורוםפעימות באוזן שמאליתאבי ‏19.10.16
הודעה בפורוםפעימות באוזן שמאליתד"ר דוד כהן ‏21.10.16
הודעה בפורוםירידה בשמיעה באוזן שמאלד"ר דוד כהן ‏21.10.16
הודעה בפורוםבהמשך להודעה הקודמתטלי ‏18.10.16
הודעה בפורוםליקוי שמיעהד"ר דוד כהן ‏21.10.16
הודעה בפורוםכאבים בנחיר ימני באףארנון ‏17.10.16
הודעה בפורוםשימוש בטיפות אףד"ר דוד כהן ‏18.10.16
הודעה בפורוםבליטה מאחורי האוזןרונה ‏17.10.16
הודעה בפורוםבליטה מאחורי האוזןד"ר דוד כהן ‏18.10.16
הודעה בפורוםהרפסטלי ‏16.10.16
הודעה בפורוםהרפסד"ר דוד כהן ‏18.10.16
הודעה בפורוםסחרחורתאדוה ‏16.10.16
הודעה בפורוםסחרחורתד"ר דוד כהן ‏18.10.16
הודעה בפורוםתיקון מחיצת אףאדם ‏15.10.16
הודעה בפורוםתיקון מחיצת אףד"ר דוד כהן ‏16.10.16
הודעה בפורוםהמשך נקב בעור התוףדניאל ‏15.10.16
הודעה בפורוםחור בעור התוף בחיחה וסחרחורתד"ר דוד כהן ‏16.10.16
הודעה בפורוםניתוח להסרת פוליפיםנורית ‏13.10.16
הודעה בפורוםניתוח להסרת פוליפיםד"ר דוד כהן ‏14.10.16
הודעה בפורוםהרפסד"ר דוד כהן ‏13.10.16
הודעה בפורוםחצוצרת שמע סתומהמיה ‏9.10.16
הודעה בפורוםחצוצרת שמע סתומהד"ר דוד כהן ‏10.10.16
הודעה בפורוםכאבי גרון המשךטל ‏9.10.16
הודעה בפורוםכאבי גרוןד"ר דוד כהן ‏10.10.16
הודעה בפורוםגירוד באוזןשירן ‏9.10.16
הודעה בפורוםגירוד באוזןד"ר דוד כהן ‏10.10.16
הודעה בפורוםכאבי גרוןטל ‏8.10.16
הודעה בפורוםכאבי גרוןד"ר דוד כהן ‏8.10.16
הודעה בפורוםכאבים באוזניים וטיניטוסד"ר דוד כהן ‏8.10.16
הודעה בפורוםגרוןשייקה ‏6.10.16
הודעה בפורוםכאב גרון בעת דיבורד"ר דוד כהן ‏6.10.16
הודעה בפורוםפצע עם ראש לבן על הלשוןאורית ‏5.10.16
הודעה בפורוםפצע עם ראש לבן על הלשוןד"ר דוד כהן ‏6.10.16
הודעה בפורוםאקמול ואיבר השמיעהאייל ‏4.10.16
הודעה בפורוםאקמול ואיבר השמיעהד"ר דוד כהן ‏6.10.16
הודעה בפורוםBPPV בגבראייל ‏4.10.16
הודעה בפורוםBPPV בגברד"ר דוד כהן ‏4.10.16
הודעה בפורוםגרוןמומו ‏3.10.16
הודעה בפורוםדלקות גרוןד"ר דוד כהן ‏4.10.16
הודעה בפורוםניתוח כפתורים - מה הסיכונים?ד"ר דוד כהן ‏4.10.16
הודעה בפורוםבלוטת לימפהגלי ‏1.10.16
הודעה בפורוםבלוטת לימפהד"ר דוד כהן ‏2.10.16
הודעה בפורוםסינוסיטיס?נטלי ‏29.9.16
הודעה בפורוםסינוסיטיס?ד"ר דוד כהן ‏30.9.16
הודעה בפורוםמוצרי חלבמורן א ‏29.9.16
הודעה בפורוםמוצרי חלבד"ר דוד כהן ‏30.9.16
הודעה בפורוםבליטה מאחורי האוזןד"ר דוד כהן ‏29.9.16
הודעה בפורוםכאבי צווארמנשה ‏28.9.16
הודעה בפורוםכאבי צווארד"ר דוד כהן ‏28.9.16
הודעה בפורוםהמשך טיפול או הפסקתושואל ‏28.9.16
הודעה בפורוםהמשך טיפול או הפסקתוד"ר דוד כהן ‏28.9.16
הודעה בפורוםבלוטה מוגדלת בצווארקרן ‏27.9.16
הודעה בפורוםבלוטה מוגדלת בצווארד"ר דוד כהן ‏27.9.16
הודעה בפורוםנקב בעור התוףשירה ‏26.9.16
הודעה בפורוםנקב בעור התוףד"ר דוד כהן ‏26.9.16