הודעה בפורוםבלוטה בצוואראני ‏27.11.13
הודעה בפורוםבלוטה בצווארד"ר דוד כהן ‏28.11.13
הודעה בפורוםבלוטהאנונימית ‏27.11.13
הודעה בפורוםבלוטה ליד האוזןד"ר דוד כהן ‏28.11.13
הודעה בפורוםכיס צנקלרFebi ‏26.11.13
הודעה בפורוםכיס צנקרד"ר דוד כהן ‏27.11.13
הודעה בפורוםפענוח ברהמאי ‏25.11.13
הודעה בפורוםפענוח ברה ABRד"ר דוד כהן ‏25.11.13
הודעה בפורוםחוש הטעם והריחאלכסנדר ‏25.11.13
הודעה בפורוםחוש הטעם והריחד"ר דוד כהן ‏25.11.13
הודעה בפורוםתוצאות אולטרסאונדדנה ‏25.11.13
הודעה בפורוםאולטרסאונד בלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏25.11.13
הודעה בפורוםהתייעצותקרן ‏24.11.13
הודעה בפורוםשמיעה אצל תינוקותד"ר דוד כהן ‏25.11.13
הודעה בפורוםהתייעצותStav1708 ‏24.11.13
הודעה בפורוםלאחר נתוח מחיצת אףד"ר דוד כהן ‏25.11.13
הודעה בפורוםאף סתוםקיי ‏24.11.13
הודעה בפורוםאף סתום בגלל טיפות אףד"ר דוד כהן ‏25.11.13
הודעה בפורוםחיפוש מקור רעשדנה ‏24.11.13
הודעה בפורוםחיפוש מקור רעשד"ר דוד כהן ‏25.11.13
הודעה בפורוםבליעה לא טובהגלי ‏23.11.13
הודעה בפורוםבליעה לא טובהד"ר דוד כהן ‏23.11.13
הודעה בפורוםבלוטות ליד האוזןד"ר דוד כהן ‏23.11.13
הודעה בפורוםבדיקת שקדיםתומר ‏20.11.13
הודעה בפורוםבדיקת שקדיםד"ר דוד כהן ‏21.11.13
הודעה בפורוםאוזן "סתומה"קופיקו ‏20.11.13
הודעה בפורוםאוזן "סתומה"ד"ר דוד כהן ‏21.11.13
הודעה בפורוםסינוסיסטיסרוחמה ‏20.11.13
הודעה בפורוםסינוסיסטיסד"ר דוד כהן ‏21.11.13
הודעה בפורוםכאבי תופתאני ‏19.11.13
הודעה בפורוםכאבים באוזןד"ר דוד כהן ‏21.11.13
הודעה בפורוםנקב בעור התוףחני ‏19.11.13
הודעה בפורוםנקב בעור התוףד"ר דוד כהן ‏21.11.13
הודעה בפורוםבלוטות נפוחות.מלכה ‏19.11.13
הודעה בפורוםבלוטות נפוחות.ד"ר דוד כהן ‏21.11.13
הודעה בפורוםשקדים מצולקיםשחר ‏18.11.13
הודעה בפורוםשקדים מצולקיםד"ר דוד כהן ‏21.11.13
הודעה בפורוםדלקת אוזניים מתמשכתד"ר דוד כהן ‏18.11.13
הודעה בפורוםרגישות בסמוך לאוזןענת ‏18.11.13
הודעה בפורוםרגישות בסמוך לאוזןד"ר דוד כהן ‏18.11.13
הודעה בפורוםכולסטאטומהשולה ‏18.11.13
הודעה בפורוםכולסטאטומהד"ר דוד כהן ‏18.11.13
הודעה בפורוםדלקות באוזנייםשלומית ‏18.11.13
הודעה בפורוםדלקות באוזניים אצל תינוקד"ר דוד כהן ‏18.11.13
הודעה בפורוםאובדן קול תמידינעמה ‏17.11.13
הודעה בפורוםאובדן קול אחרי צעקותד"ר דוד כהן ‏18.11.13
הודעה בפורוםשחיהג'ורג'ט ‏14.11.13
הודעה בפורוםשחיה ואזנייםד"ר דוד כהן ‏15.11.13
הודעה בפורוםFNA UNDER USמירי ‏14.11.13
הודעה בפורוםFNA UNDER USד"ר דוד כהן ‏14.11.13
הודעה בפורוםנזלת מהסינוסים תקופה ארוכהד"ר דוד כהן ‏14.11.13
הודעה בפורוםירידה פתאומית בשמיעהריקי ‏14.11.13
הודעה בפורוםירידה פתאומית בשמיעהד"ר דוד כהן ‏14.11.13
הודעה בפורוםדלקות בגרון ואבניםגולן ‏13.11.13
הודעה בפורוםדלקות בגרון ואבנים.גולן ‏13.11.13
הודעה בפורוםדלקות בגרון ואבנים.ד"ר דוד כהן ‏14.11.13
הודעה בפורוםמי חמצן באוזןד"ר דוד כהן ‏14.11.13
הודעה בפורוםאבן רוקגולן ‏13.11.13
הודעה בפורוםאבן בבלוטת הרוקד"ר דוד כהן ‏14.11.13
הודעה בפורוםכאב בצד ימין בגרון כ-חודשייםד"ר דוד כהן ‏13.11.13