הודעה בפורוםפוליפואידיתמקיס28 ‏27.4.16
הודעה בפורוםמלאות פוליפואידית בסינוסד"ר דוד כהן ‏29.4.16
הודעה בפורוםפליטת ריר/רוק בזמן שינהאנונימית בת 17 ‏26.4.16
הודעה בפורוםפליטת ריר/רוק בזמן שינהד"ר דוד כהן ‏27.4.16
הודעה בפורוםדלקת בדרכי הנשימה התחתונותד"ר דוד כהן ‏27.4.16
הודעה בפורוםדלקת באוזן ימיןיפעת שמאי ‏24.4.16
הודעה בפורוםדלקת באוזן ימיןד"ר דוד כהן ‏25.4.16
הודעה בפורוםfכאב מתמשך וגירוי בגרוןאמנון ‏24.4.16
הודעה בפורוםfכאב מתמשך וגירוי בגרוןד"ר דוד כהן ‏24.4.16
הודעה בפורוםאטימות באוזן ימיןקרן ‏24.4.16
הודעה בפורוםאטימות באוזן ימיןד"ר דוד כהן ‏24.4.16
הודעה בפורוםאי לקיחת תרופות למנייר - סיכון?ד"ר דוד כהן ‏24.4.16
הודעה בפורוםנוזלים באוזןדן ‏17.4.16
הודעה בפורוםנוזלים באוזןד"ר דוד כהן ‏24.4.16
הודעה בפורוםבהמשך לפוליפיםנועה ‏12.4.16
הודעה בפורוםבהמשך לפוליפיםד"ר דוד כהן ‏24.4.16
הודעה בפורוםכאב הגרון מאוד.camperboy ‏11.4.16
הודעה בפורוםאובדן חוש ריחאורח ‏11.4.16
הודעה בפורוםאובדן חוש ריחד"ר דוד כהן ‏12.4.16
הודעה בפורוםכמה זמן לוקח לפוליפים לחזור??ד"ר דוד כהן ‏12.4.16
הודעה בפורוםדלקת בעצב הוסטיבולרירותם ‏10.4.16
הודעה בפורוםדלקת בעצב הוסטיבולריד"ר דוד כהן ‏12.4.16
הודעה בפורוםלחצים באףאנני ‏9.4.16
הודעה בפורוםלחצים באףד"ר דוד כהן ‏10.4.16
הודעה בפורוםכאבי אוזניםדנה ‏9.4.16
הודעה בפורוםכאבי אוזניםד"ר דוד כהן ‏10.4.16
הודעה בפורוםסטרונאז וויטאמין kאבי ‏9.4.16
הודעה בפורוםאשלגןד"ר דוד כהן ‏10.4.16
הודעה בפורוםאוזן סתומהלילך ‏9.4.16
הודעה בפורוםאוזן סתומהד"ר דוד כהן ‏10.4.16
הודעה בפורוםחיטוי אנדוסקופ- המשךד"ר דוד כהן ‏10.4.16
הודעה בפורוםנשאות של ספרטוקוק aלין ‏8.4.16
הודעה בפורוםנשאות של ספרטוקוק aד"ר דוד כהן ‏8.4.16
הודעה בפורוםסינוסיטיסגילי ‏8.4.16
הודעה בפורוםסינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏8.4.16
הודעה בפורוםחיטוי אנדוסקופעדי ‏8.4.16
הודעה בפורוםחיטוי אנדוסקופד"ר דוד כהן ‏8.4.16
הודעה בפורוםכאבעדי ‏8.4.16
הודעה בפורוםכאב באוזןד"ר דוד כהן ‏8.4.16
הודעה בפורוםמחנק בנוחהטלי ‏7.4.16
הודעה בפורוםמחנק בנוחהד"ר דוד כהן ‏8.4.16
הודעה בפורוםליחה עם דם בבוקר מלמעלהד"ר דוד כהן ‏8.4.16
הודעה בפורוםעינבלhe ‏5.4.16
הודעה בפורוםעינבלד"ר דוד כהן ‏8.4.16
הודעה בפורוםC.T מערות פנים.מירי ‏4.4.16
הודעה בפורוםC.T מערות פנים.ד"ר דוד כהן ‏4.4.16
הודעה בפורוםנחנקת פתאוםעדי ‏4.4.16
הודעה בפורוםנחנקת בגלל יובשד"ר דוד כהן ‏4.4.16
הודעה בפורוםענבל משונץאורנה ‏3.4.16
הודעה בפורוםענבל חצויד"ר דוד כהן ‏4.4.16
הודעה בפורוםבדיקת שמיעה לתינוקענת ‏3.4.16
הודעה בפורוםבדיקת שמיעה לתינוקד"ר דוד כהן ‏4.4.16
הודעה בפורוםדיזינסהדס ‏3.4.16
הודעה בפורוםסחרחורתד"ר דוד כהן ‏4.4.16
הודעה בפורוםנחיריים סתומות וכחכוח כרוניד"ר דוד כהן ‏4.4.16