הודעה בפורוםתחושת קור בגרוןאריאל ‏13.12.14
הודעה בפורוםתחושת קור בגרוןד"ר דוד כהן ‏14.12.14
הודעה בפורוםליקוי שמיעה פתאומיטלי ‏13.12.14
הודעה בפורוםליקוי שמיעה פתאומיד"ר דוד כהן ‏14.12.14
הודעה בפורוםעמידת ידיים / ראששלי ‏11.12.14
הודעה בפורוםעמידת ידיים / ראשד"ר דוד כהן ‏11.12.14
הודעה בפורוםבהמשך להודעה הקודמת...מירב ‏9.12.14
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת BERAמירב ‏9.12.14
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת BERAד"ר דוד כהן ‏9.12.14
הודעה בפורוםיובש בגרון בבוקרמיכל ‏8.12.14
הודעה בפורוםיובש בגרון בבוקרד"ר דוד כהן ‏9.12.14
הודעה בפורוםדם מאוזןד"ר דוד כהן ‏9.12.14
הודעה בפורוםשקד גדולjekiy ‏6.12.14
הודעה בפורוםשקד גדולד"ר דוד כהן ‏9.12.14
הודעה בפורוםכולסטאטומהנטלי ‏5.12.14
הודעה בפורוםכולסטאטומהד"ר דוד כהן ‏5.12.14
הודעה בפורוםצילום נזופרינקסשרון ‏3.12.14
הודעה בפורוםצילום נזופרינקסד"ר דוד כהן ‏5.12.14
הודעה בפורוםצרומןקרן ‏1.12.14
הודעה בפורוםצרומןד"ר דוד כהן ‏1.12.14
הודעה בפורוםהסרת ציסטה בצווארמיכל ‏30.11.14
הודעה בפורוםהסרת ציסטה בצווארד"ר דוד כהן ‏1.12.14
הודעה בפורוםהמון תודה!!לולה ‏29.11.14
הודעה בפורוםבלוטות נפוחות לתקופה ארוכהד"ר דוד כהן ‏27.11.14
הודעה בפורוםסטרפטוקוק Aרונית ‏27.11.14
הודעה בפורוםסטרפטוקוק Aד"ר דוד כהן ‏27.11.14
הודעה בפורוםלחץ בארובות העינייםאנה ‏26.11.14
הודעה בפורוםלחץ בארובות העינייםד"ר דוד כהן ‏27.11.14
הודעה בפורוםפצעים בפהגיטל ‏25.11.14
הודעה בפורוםפצעים בפהד"ר דוד כהן ‏27.11.14
הודעה בפורוםבולימיהלולה ‏24.11.14
הודעה בפורוםבולימיהד"ר דוד כהן ‏25.11.14
הודעה בפורוםבעיות אכילהתמר ‏24.11.14
הודעה בפורוםבעיות אכילה בגלל שקדים גדוליםד"ר דוד כהן ‏25.11.14
הודעה בפורוםסטרפטוקוק בתינוקותאפרת ‏24.11.14
הודעה בפורוםסטרפטוקוק בתינוקותד"ר דוד כהן ‏25.11.14
הודעה בפורוםניתוח בהרדמה מלאהד"ר דוד כהן ‏24.11.14
הודעה בפורוםבעיות נשימהאדם ‏22.11.14
הודעה בפורוםבעיות נשימהד"ר דוד כהן ‏23.11.14
הודעה בפורוםכתמים לבנים בפהאלון ‏22.11.14
הודעה בפורוםכתמים לבנים בפהד"ר דוד כהן ‏23.11.14
הודעה בפורוםסטרפטוקוק Aרונית ‏20.11.14
הודעה בפורוםסטרפטוקוק Aד"ר דוד כהן ‏21.11.14
הודעה בפורוםשקדים מוגדליםתמר ‏20.11.14
הודעה בפורוםשקדים מוגדליםד"ר דוד כהן ‏21.11.14
הודעה בפורוםאוזניותמיכאל ‏19.11.14
הודעה בפורוםאוזניותד"ר דוד כהן ‏19.11.14
הודעה בפורוםתחושה של צריבה ועצם זר בגרוןד"ר דוד כהן ‏18.11.14
הודעה בפורוםניתוח ספפטופלסטי ורינופלסטי...ד"ר דוד כהן ‏17.11.14
הודעה בפורוםאף סתוםרומי ל ‏15.11.14
הודעה בפורוםאף סתוםד"ר דוד כהן ‏15.11.14
הודעה בפורוםקנדידה איידס?רוני ‏15.11.14
הודעה בפורוםקנדידה ואיידסד"ר דוד כהן ‏15.11.14
הודעה בפורוםכחכוחים בגרון בגלל ליחה, שנים.ד"ר דוד כהן ‏12.11.14
הודעה בפורוםשקדיםנועה ‏9.11.14
הודעה בפורוםשקדיםד"ר דוד כהן ‏10.11.14
הודעה בפורוםגולה בפהאיריס ‏9.11.14
הודעה בפורוםגולה בפהד"ר דוד כהן ‏10.11.14