הודעה בפורוםגודש באףאיילת ‏27.10.15
הודעה בפורוםגודש באףד"ר דוד כהן ‏27.10.15
הודעה בפורוםילדתי בת 8דלית ‏27.10.15
הודעה בפורוםסחרחורת מתוך שינהיעל ‏27.10.15
הודעה בפורוםסחרחורת מתוך שינהד"ר דוד כהן ‏27.10.15
הודעה בפורוםצמר גפן תקוע באוזןשיר ‏26.10.15
הודעה בפורוםצמר גפן תקוע באוזןד"ר דוד כהן ‏27.10.15
הודעה בפורוםוירוס באוזן?שיר ‏26.10.15
הודעה בפורוםוירוס באוזןד"ר דוד כהן ‏27.10.15
הודעה בפורוםנחירותצחי ‏26.10.15
הודעה בפורוםנחירותד"ר דוד כהן ‏27.10.15
הודעה בפורוםניתוח שקדיםרותם ‏25.10.15
הודעה בפורוםניתוח שקדיםד"ר דוד כהן ‏27.10.15
הודעה בפורוםנטענטע ‏23.10.15
הודעה בפורוםשיעול מתמשךד"ר דוד כהן ‏25.10.15
הודעה בפורוםהמשך הודעה מתאריך 21/10לירון ‏22.10.15
הודעה בפורוםאף סתוםד"ר דוד כהן ‏25.10.15
הודעה בפורוםעל שווי מישקלליאת לוי ‏21.10.15
הודעה בפורוםעל שווי מישקלד"ר דוד כהן ‏21.10.15
הודעה בפורוםסחרחורות ואי שיווי משקלד"ר דוד כהן ‏21.10.15
הודעה בפורוםשאלה בקשר לבדיקהאני ‏20.10.15
הודעה בפורוםלחץ בראשד"ר דוד כהן ‏21.10.15
הודעה בפורוםאף סתוםלירון ‏20.10.15
הודעה בפורוםאף סתוםד"ר דוד כהן ‏21.10.15
הודעה בפורוםחור בעור התוף ודלקות פטרייתיותד"ר דוד כהן ‏19.10.15
הודעה בפורוםדופקשוש ‏17.10.15
הודעה בפורוםפעימות דופק באוזןד"ר דוד כהן ‏18.10.15
הודעה בפורוםאנטיהסטמינים לאוזן סתומהמתעניינת ‏17.10.15
הודעה בפורוםאנטיהסטמינים לאוזן סתומהד"ר דוד כהן ‏18.10.15
הודעה בפורוםתרסיס להמסת שעווהליאורה ‏17.10.15
הודעה בפורוםתרסיס להמסת שעווהד"ר דוד כהן ‏18.10.15
הודעה בפורוםסטרידור אצל מבוגריםד"ר דוד כהן ‏18.10.15
הודעה בפורוםשאלהרותם ‏16.10.15
הודעה בפורוםטיפול בקונכיות האףד"ר דוד כהן ‏16.10.15
הודעה בפורוםהבחנהלילי ‏15.10.15
הודעה בפורוםסחרחורת ברעשד"ר דוד כהן ‏16.10.15
הודעה בפורוםבצקת אלרגית ותרסיסיםאלירן ‏15.10.15
הודעה בפורוםבצקת אלרגית ותרסיסיםד"ר דוד כהן ‏15.10.15
הודעה בפורוםדלקת גרוןא ‏15.10.15
הודעה בפורוםדלקת גרוןד"ר דוד כהן ‏15.10.15
הודעה בפורוםשיעולים ילד בן 4טלי ‏15.10.15
הודעה בפורוםשיעולים ילד בן 4ד"ר דוד כהן ‏15.10.15
הודעה בפורוםבהמשך לאוזן בעייתית מ 12.10.15ד"ר דוד כהן ‏14.10.15
הודעה בפורוםסיוט אוטריוויןדקלה ‏13.10.15
הודעה בפורוםסיוט אוטריוויןד"ר דוד כהן ‏13.10.15
הודעה בפורוםאוזן בעייתיתאדווה ‏12.10.15
הודעה בפורוםאוזן אטומהד"ר דוד כהן ‏13.10.15
הודעה בפורוםנימול וצפצוף באוזןורדית ‏10.10.15
הודעה בפורוםנימול וצפצוף באוזןד"ר דוד כהן ‏13.10.15
הודעה בפורוםכאב באוזן לאחר צרומולד"ר דוד כהן ‏10.10.15
הודעה בפורוםניתוח שקד שלישירויטל ‏9.10.15
הודעה בפורוםניתוח שקדוןד"ר דוד כהן ‏9.10.15
הודעה בפורוםגולה בצד האוזןשימרית ‏9.10.15
הודעה בפורוםגולה בצד האוזןד"ר דוד כהן ‏9.10.15
הודעה בפורוםפאפא חזרה פתאום בגיל ההתבגרותד"ר דוד כהן ‏9.10.15
הודעה בפורוםאף נפוחסיון ‏6.10.15
הודעה בפורוםדלקת באףד"ר דוד כהן ‏6.10.15