הודעה בפורוםפצעון חוזר בגרוןשני ‏12.6.15
הודעה בפורוםפצעון חוזר בגרוןד"ר דוד כהן ‏12.6.15
הודעה בפורוםבלוטה מתחת ללשוןשלי ‏11.6.15
הודעה בפורוםבלוטה מתחת ללשוןד"ר דוד כהן ‏11.6.15
הודעה בפורוםשיקום הריריתאיתי ‏11.6.15
הודעה בפורוםשיקום רירית האף לאחר טיפותד"ר דוד כהן ‏11.6.15
הודעה בפורוםנמק בעצםשולי ‏10.6.15
הודעה בפורוםנמק בעצםד"ר דוד כהן ‏10.6.15
הודעה בפורוםרפאפן ושיעולשני ‏10.6.15
הודעה בפורוםרפאפן ושיעולד"ר דוד כהן ‏10.6.15
הודעה בפורוםנמק בלסתאסתישמעון ‏10.6.15
הודעה בפורוםנמק בלסתד"ר דוד כהן ‏10.6.15
הודעה בפורוםברוטראומה בטיסה, לחץ באוזנייםד"ר דוד כהן ‏10.6.15
הודעה בפורוםאף סתום בלילהגילי ‏10.6.15
הודעה בפורוםאף סתום לאחר הסרת שקדוןד"ר דוד כהן ‏10.6.15
הודעה בפורוםסוג גידולאסתישמעון ‏10.6.15
הודעה בפורוםסוג גידולד"ר דוד כהן ‏10.6.15
הודעה בפורוםירידה בשמיעה ותוצאות ברהד"ר דוד כהן ‏10.6.15
הודעה בפורוםחסימה באףד"ר דוד כהן ‏10.6.15
הודעה בפורוםשאלהדלית ‏8.6.15
הודעה בפורוםמי חמצן באוזןד"ר דוד כהן ‏8.6.15
הודעה בפורוםורטיגוישר ‏8.6.15
הודעה בפורוםורטיגוישר ‏8.6.15
הודעה בפורוםורטיגוד"ר דוד כהן ‏8.6.15
הודעה בפורוםאבני שקדיםרחל ‏7.6.15
הודעה בפורוםאבני שקדיםד"ר דוד כהן ‏8.6.15
הודעה בפורוםכאב גרון בעקבות גסטרוסקופיהד"ר דוד כהן ‏8.6.15
הודעה בפורוםבלוטות לימפהעדי ‏6.6.15
הודעה בפורוםבלוטות לימפהד"ר דוד כהן ‏7.6.15
הודעה בפורוםמחיצה באףמיכאלה ‏6.6.15
הודעה בפורוםמחיצה באףד"ר דוד כהן ‏7.6.15
הודעה בפורוםדר, זה לא שן בינה.יס ‏6.6.15
הודעה בפורוםדר, זה לא שן בינה.ד"ר דוד כהן ‏7.6.15
הודעה בפורוםלדר שלוםיס ‏5.6.15
הודעה בפורוםשן בינהד"ר דוד כהן ‏6.6.15
הודעה בפורוםדלקת מוגלתית לתינוק בן שנהד"ר דוד כהן ‏5.6.15
הודעה בפורוםמבחן קוטלאניטה ‏3.6.15
הודעה בפורוםמבחן קוטלד"ר דוד כהן ‏4.6.15
הודעה בפורוםכתמים כחולים על הלשוןד"ר דוד כהן ‏2.6.15
הודעה בפורוםסטרפטוקוק Aיעל ‏1.6.15
הודעה בפורוםסטרפטוקוק Aד"ר דוד כהן ‏2.6.15
הודעה בפורוםבליטה נפוחה בצוואר לילדה בת 4ד"ר דוד כהן ‏31.5.15
הודעה בפורוםאוזניים סתומות מצלילה וטיסהד"ר דוד כהן ‏31.5.15
הודעה בפורוםבליעת כדור בלי מיםמ.מ ‏29.5.15
הודעה בפורוםבליעת כדור בלי מיםד"ר דוד כהן ‏31.5.15
הודעה בפורוםשאלהג ‏29.5.15
הודעה בפורוםשעווהד"ר דוד כהן ‏31.5.15
הודעה בפורוםאטמי אוזנייםהוד ‏28.5.15
הודעה בפורוםאטמי אוזנייםד"ר דוד כהן ‏29.5.15
הודעה בפורוםאוזן אטומה בהריוןאני ‏26.5.15
הודעה בפורוםאוזן אטומה בהריוןד"ר דוד כהן ‏27.5.15
הודעה בפורוםצינון בוקרספירקל ‏26.5.15
הודעה בפורוםצינון בוקר ונזלת אלרגיתד"ר דוד כהן ‏27.5.15
הודעה בפורוםפרוצדורה חוזרתראובן ‏24.5.15
הודעה בפורוםפרוצדורה חוזרתד"ר דוד כהן ‏25.5.15
הודעה בפורוםגרוןמודאגת. ‏24.5.15
הודעה בפורוםגרוןד"ר דוד כהן ‏24.5.15
הודעה בפורוםשם פרוצדורהראובן ‏23.5.15
הודעה בפורוםשם פרוצדורהד"ר דוד כהן ‏24.5.15