הודעה בפורוםשיעול בילטי פוסקmarina ‏16.10.09
הודעה בפורוםשיעול בלתי פוסקד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםכולסטאטומהליאת ‏15.10.09
הודעה בפורוםכולסטאטומהד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםגרגירים לבנים בפהדבורה ‏15.10.09
הודעה בפורוםגרגירים לבנים בפה וריח רעד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםבדיקת FNA ביופסיה של קשריות בבלוטהעדי מנדלבוים ברזילי ‏15.10.09
הודעה בפורוםאוזן סתומה חודש תשיעי להריוןד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםחוסר יציבותרלי זר ‏14.10.09
הודעה בפורוםחוסר יציבותד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםקישרית לימפהאבא ‏14.10.09
הודעה בפורוםקישרית לימפהד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםסטרפטוקוק בגרוןשיר ‏14.10.09
הודעה בפורוםסטרפטוקוק בגרוןד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםבירור בקשר לניתוח אוזןד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםשיעול וחנקדנה ‏14.10.09
הודעה בפורוםסינוסיטיס ואנטיביוטיקהד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםהפסקות נשימהשרית ‏14.10.09
הודעה בפורוםהפסקות נשימה ושקדיםד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםחנק בגרוןנוגה ‏13.10.09
הודעה בפורוםחנק בגרון - כוויה מכדורד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםהמשך...אמא דואגת ‏13.10.09
הודעה בפורוםטיפול מונעד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםלא נגמר-המשך.....אמא דואגת ‏13.10.09
הודעה בפורוםלא נגמרד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםריח רע מהפהlevi ‏13.10.09
הודעה בפורוםריח רע מהפהד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםנזלת אחוריתלימור ‏13.10.09
הודעה בפורוםנזלת אחוריתד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםקנדידה בגרוןגלעד ‏13.10.09
הודעה בפורוםקנדידה בגרוןד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםלאדווהאריק ‏13.10.09
הודעה בפורוםאוזנייםמודאג מאוד ‏13.10.09
הודעה בפורוםאוזנייםד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםקונחיותמ ‏13.10.09
הודעה בפורוםקונכיותד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםכאב בצד ימין של הצוואררועי ‏13.10.09
הודעה בפורוםכאב בצד ימין של הצווארד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםדלקת אוזניםנמרוד ‏13.10.09
הודעה בפורוםדלקת אוזניםד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםדחוףאדוה ‏13.10.09
הודעה בפורוםנוזל באזניים וצלילה.ד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםכאב גרוןד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםסינוסיטיס כרוני ו-CFSדקי ‏13.10.09
הודעה בפורוםסינוסיטיס כרוני ו-CFSד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםצילום סינוסיםדקי ‏13.10.09
הודעה בפורוםצילום סינוסיםד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםציסטות צוואר/בלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםדלקת בבלוטת הרוק וסרטן הלשוןד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםשימוש ממושך ב-Nasocortא' ‏13.10.09
הודעה בפורוםשימוש ממושך ב-Nasocortד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםדלקות חוזרות במיתרי הקולד"ר דוד כהן ‏16.10.09
הודעה בפורוםלא נגמר!!!אמא דואגת ‏12.10.09
הודעה בפורוםדלקת מוגלתית מכפתור באזנייםד"ר דוד כהן ‏12.10.09
הודעה בפורוםטעם לוואי בפהדניאל ‏12.10.09
הודעה בפורוםטעם לוואי בפהד"ר דוד כהן ‏12.10.09
הודעה בפורוםניתוח סינוסיםכרוביק ‏12.10.09
הודעה בפורוםניתוח סינוסיםד"ר דוד כהן ‏12.10.09
הודעה בפורוםשעווה באוזןניסים ‏12.10.09
הודעה בפורוםשעווה באוזןד"ר דוד כהן ‏12.10.09
הודעה בפורוםקרצינומה פאפילרית והתקןד"ר דוד כהן ‏12.10.09