הודעה בפורוםנשימה מנחיר אחדדניאל ‏4.8.09
הודעה בפורוםנשימה מנחיר אחדד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםחבלה באףאלין ‏4.8.09
הודעה בפורוםחבלה באףד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםניתוח פוליפיםקרן ‏4.8.09
הודעה בפורוםניתוח פוליפים = שקדוןד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםזפק רב קשריד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסגלי ‏4.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםצפצופים בנשימה..shirsong ‏4.8.09
הודעה בפורוםצפצופים בנשימה..ד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםחוש ריחשושי ניר ‏4.8.09
הודעה בפורוםחוש ריח וטיפות אףד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםזפק רב קשרידנה ‏3.8.09
הודעה בפורוםזפק רב קשריד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםבדיקת FNA בזמן הריוןקירה ‏3.8.09
הודעה בפורוםבדיקת FNA בזמן הריוןד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםדלקת חוזרתa ‏3.8.09
הודעה בפורוםדלקת חוזרת ונקב בתופיתד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםפלומורפיק אדינומהעמי ‏3.8.09
הודעה בפורוםפלומורפיק אדינומהד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםמצב ויראליהילה ‏3.8.09
הודעה בפורוםמצב ויראליד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםגירוד אינטנסיבי באףנטלי ‏3.8.09
הודעה בפורוםגירוד אינטנסיבי באףד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםכאב אוזניים- ילד בן שנתייםד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםתחושה זרה בגרוןשועאע ‏2.8.09
הודעה בפורוםתחושה זרה בגרוןד"ר דוד כהן ‏2.8.09
הודעה בפורוםזפקד"ר דוד כהן ‏2.8.09
הודעה בפורוםאוזניים סתומותנגה ‏2.8.09
הודעה בפורוםאוזניים סתומות ומפרק הלסת.ד"ר דוד כהן ‏2.8.09
הודעה בפורוםכאב באוזן עקב דלקת גרוןד"ר דוד כהן ‏2.8.09
הודעה בפורוםניתוח סינוסוסילביה ‏1.8.09
הודעה בפורוםניתוח סינוסד"ר דוד כהן ‏2.8.09
הודעה בפורוםדזורןa ‏1.8.09
הודעה בפורוםדזורןד"ר דוד כהן ‏1.8.09
הודעה בפורוםסחרחורת לאחר תאונהד"ר דוד כהן ‏1.8.09
הודעה בפורוםדימום מהאףשולי ‏31.7.09
הודעה בפורוםדימום מהאףד"ר דוד כהן ‏31.7.09
הודעה בפורוםפלאומורפיק אדנומהיולי ‏31.7.09
הודעה בפורוםפלאומורפיק אדנומהד"ר דוד כהן ‏31.7.09
הודעה בפורוםCISא. מאיר ‏30.7.09
הודעה בפורוםסרטן מוגבל במיתר הקולד"ר דוד כהן ‏31.7.09
הודעה בפורוםאי שיווי משקלרועי ‏30.7.09
הודעה בפורוםאי שיווי משקל = סחרחורתד"ר דוד כהן ‏31.7.09
הודעה בפורוםשקד שלישיקרין ‏30.7.09
הודעה בפורוםשקד שלישי = שקדוןד"ר דוד כהן ‏31.7.09
הודעה בפורוםמהי פרלה בדיוק?רונה ‏30.7.09
הודעה בפורוםכולסטאטומהד"ר דוד כהן ‏31.7.09
הודעה בפורוםתוצאות בדיקות נזופרינקסד"ר דוד כהן ‏31.7.09
הודעה בפורוםשיעול נבחניראובן ‏29.7.09
הודעה בפורוםשיעול נבחניד"ר דוד כהן ‏31.7.09
הודעה בפורוםפוליפים באף ואסתמהד"ר דוד כהן ‏31.7.09
הודעה בפורוםנוזלים באוזנייםשירן ‏29.7.09
הודעה בפורוםנוזלים באוזנייםד"ר דוד כהן ‏31.7.09
הודעה בפורוםבעיות סינוסיםענבר ‏29.7.09
הודעה בפורוםבעיות סינוסיםד"ר דוד כהן ‏31.7.09
הודעה בפורוםליקוי שמיעהלירון ‏29.7.09
הודעה בפורוםליקוי שמיעהד"ר דוד כהן ‏31.7.09