הודעה בפורוםאיסטמוסאילנה ‏24.8.09
הודעה בפורוםאיסטמוסד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםניתוח VPדני ‏24.8.09
הודעה בפורוםניתוח VPד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםדלקת גרון ואוגמנטיןתמר ‏24.8.09
הודעה בפורוםדלקת גרון ואוגמנטיןד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםבלוטות לימפה מוגדלותד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםניתוח כפתורים ושקד שלישיד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםצילום מערות הפניםרמי המודאג ‏23.8.09
הודעה בפורוםצילום מערות הפניםד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםכאבי גרון ואוזניים ללא חוםד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםנזלת כרונית בדיקה CTיואב ‏23.8.09
הודעה בפורוםנזלת כרונית בדיקה CTד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםסחרחורותיוני סרויה ‏23.8.09
הודעה בפורוםסחרחורותד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםסתימת אף בזמן התעטשותד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםניתוח שקדים בגיל מבוגרקלפל רונן ‏23.8.09
הודעה בפורוםניתוח שקדים בגיל מבוגרד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםצבע הלשוןאיתןניאקן ‏23.8.09
הודעה בפורוםצבע הלשוןד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםבעיית נשימהחטיב עלי ‏23.8.09
הודעה בפורוםבעיית נשימהד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםבלוטהאב ‏22.8.09
הודעה בפורוםבלוטה בצווארד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםחיבור השפה העליונהד"ר דוד כהן ‏25.8.09
הודעה בפורוםשיעול בלתי מוסבראלון ‏22.8.09
הודעה בפורוםשיעול בלתי מוסברד"ר דוד כהן ‏22.8.09
הודעה בפורוםנשימה שלא דרך האף מילדותאסף רייבק ‏21.8.09
הודעה בפורוםנשימה לא דרך האףד"ר דוד כהן ‏22.8.09
הודעה בפורוםשינוי קולנוי ‏21.8.09
הודעה בפורוםשינוי קולד"ר דוד כהן ‏22.8.09
הודעה בפורוםגירוי בגרוןaflaloavi ‏21.8.09
הודעה בפורוםגירוי בגרוןד"ר דוד כהן ‏22.8.09
הודעה בפורוםניתוח בלוטת התריסמיכל ‏21.8.09
הודעה בפורוםניתוח בלוטת התריס בשיטה סגורהד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםבדיקת fna של תירואידד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםיבלות ברון..דחוףמוריה ‏21.8.09
הודעה בפורוםיבלות במיתרי הקולד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםניתוח שקדים שלם או חלקירבקה ב ‏21.8.09
הודעה בפורוםניתוח שקדים שלם או חלקיד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםבלוטות האוזןליאור ‏21.8.09
הודעה בפורוםבלוטות האוזןד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםיש לציין כיrichard ‏20.8.09
הודעה בפורוםחשש לסרטן בלוע(גרון)richard ‏20.8.09
הודעה בפורוםגוש לבן בלועד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםיבוש נוזלים באוזן בצורה טבעיתד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםכאבי גרוןגיל ‏20.8.09
הודעה בפורוםכאבי גרוןד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםבדיקת אלרגיה באףחיים ‏20.8.09
הודעה בפורוםבדיקת אלרגיה באףד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםשמיעה לא טובהשמואל ‏20.8.09
הודעה בפורוםשמיעה לא טובהד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםניתוח וסיבוךמינה ‏20.8.09
הודעה בפורוםניתוח באףד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםטיניטוסgoolly ‏19.8.09
הודעה בפורוםטיניטוסד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםנזלת ירוקהמלי ‏19.8.09
הודעה בפורוםנזלת ירוקהד"ר דוד כהן ‏21.8.09
הודעה בפורוםשקד 3?רונית ‏19.8.09
הודעה בפורוםשקד 3 = שקדוןד"ר דוד כהן ‏21.8.09