הודעה בפורוםשימוש ב MARIMARטלי ‏23.3.10
הודעה בפורוםשימוש ב MARIMAR ודלקות אזנייםד"ר דוד כהן ‏24.3.10
הודעה בפורוםצפצופים באוזנייםגורג ‏23.3.10
הודעה בפורוםצפצופים באוזנייםד"ר דוד כהן ‏24.3.10
הודעה בפורוםסחרחורותדנה ‏23.3.10
הודעה בפורוםסחרחורות BPPVד"ר דוד כהן ‏24.3.10
הודעה בפורוםירידה בשמיעהרן ‏23.3.10
הודעה בפורוםירידה בשמיעהד"ר דוד כהן ‏24.3.10
הודעה בפורוםדימום באףדבורה ‏23.3.10
הודעה בפורוםדימום באףד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםקולות בליעה בזמן שתיהמיטל שנרך ‏23.3.10
הודעה בפורוםקולות בליעה בזמן שתיהד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםבלוטת רוקלילך ‏22.3.10
הודעה בפורוםבלוטת רוקד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםשאלהדני ‏22.3.10
הודעה בפורוםיובש באףד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםצפצופים באוזנייםגורג ‏22.3.10
הודעה בפורוםצפצופים באוזנייםד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםלחץ בפנים בלתי נסבל!אלי ‏22.3.10
הודעה בפורוםלחץ בפניםד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםסינוסיטיס כרונילילך ‏22.3.10
הודעה בפורוםסינוסיטיס כרוניד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםצילום נזופרינקסשוש ‏22.3.10
הודעה בפורוםצילום נזופרינקסד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםU.S בלוטת התריסשרית ‏21.3.10
הודעה בפורוםU.S בלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםאבחון ריח מהלועמיקה ‏21.3.10
הודעה בפורוםאבחון ריח מהלועד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםחומרת סינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםנחירותלילך ‏21.3.10
הודעה בפורוםנחירותד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםלאן לפנות??מאור ‏21.3.10
הודעה בפורוםצורת האף בגיל ההתבגרותד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםשקדון שלישינטלי ‏21.3.10
הודעה בפורוםשקדון ונזלת אלרגיתד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםרגישות גבוהה לרעשיםרוצה עזרה ‏21.3.10
הודעה בפורוםאי סבילות לרעשד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםמחנק בגרוןשרון ‏21.3.10
הודעה בפורוםמחנק בגרוןד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםריח לא טוב מהאףטלי ‏21.3.10
הודעה בפורוםריח לא טוב מהאףד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםתחושה של אי נוחות קלה באוזןד"ר דוד כהן ‏23.3.10
הודעה בפורוםsmrדני ‏20.3.10
הודעה בפורוםSMR = נתוח מחיצת האףד"ר דוד כהן ‏20.3.10
הודעה בפורוםאף סתוםגלעד ‏19.3.10
הודעה בפורוםאף סתום מאלרגיהד"ר דוד כהן ‏20.3.10
הודעה בפורוםכאבים עזים במערות הפנים!ד"ר דוד כהן ‏20.3.10
הודעה בפורוםחוש ריח שלא חוזר.אור ‏19.3.10
הודעה בפורוםחוש ריח שלא חוזר.ד"ר דוד כהן ‏20.3.10
הודעה בפורוםסינוסיםאדוה ‏19.3.10
הודעה בפורוםסינוסים ופוליפיםד"ר דוד כהן ‏20.3.10
הודעה בפורוםתסמונת ורטיגו (מנייר)לירון ‏19.3.10
הודעה בפורוםתסמונת ורטיגו (מנייר)ד"ר דוד כהן ‏19.3.10
הודעה בפורוםאטימות באוזניים.ד"ר דוד כהן ‏19.3.10
הודעה בפורוםלשון שורפת ואף סתוםאילנה ‏18.3.10
הודעה בפורוםלשון שורפת ואף סתוםד"ר דוד כהן ‏18.3.10
הודעה בפורוםבלוטה מוסננת באולטרסאונד צוארד"ר דוד כהן ‏18.3.10
הודעה בפורוםנזק מרעשאמא מודאגת ‏18.3.10
הודעה בפורוםנזק מרעשד"ר דוד כהן ‏18.3.10
הודעה בפורוםסחרחורתROB ‏18.3.10
הודעה בפורוםסחרחורתד"ר דוד כהן ‏18.3.10