הודעה בפורוםתחושה של האףח.בול ‏10.2.10
הודעה בפורוםתחושה של האףד"ר דוד כהן ‏12.2.10
הודעה בפורוםניתוח שהזדהםד"ר דוד כהן ‏12.2.10
הודעה בפורוםסינוסיטיס ושיעולד"ר דוד כהן ‏12.2.10
הודעה בפורוםבן שנה ו-10 חודנטלי ‏10.2.10
הודעה בפורוםהגדלת שקדים בגיל שנתיים.ד"ר דוד כהן ‏12.2.10
הודעה בפורוםנזלת כחולהרותם ‏10.2.10
הודעה בפורוםנזלת כחולהד"ר דוד כהן ‏12.2.10
הודעה בפורוםפתיחת פתח בצואר לנשימהד"ר דוד כהן ‏12.2.10
הודעה בפורוםסינוסיטיסאמיר ‏9.2.10
הודעה בפורוםסינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏12.2.10
הודעה בפורוםשקד שלישי+שקדים מוגדליםד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםרגישות לריחנעמה ‏9.2.10
הודעה בפורוםרגישות לריח לאחר אנטיביוטיקהד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםחיידק סטרפטוקוק אצל ילדהד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםנפיחות מאחורי האוזןד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםמשהו בגרוןתהל ‏9.2.10
הודעה בפורוםמשהו בגרוןד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםכאבי גרון חוזריםרוני ‏8.2.10
הודעה בפורוםכאבי גרון חוזריםד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםלחץ באחת האזנייםana ‏8.2.10
הודעה בפורוםלחץ באחת האזנייםד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםאי יציבות.קובי ‏8.2.10
הודעה בפורוםאי יציבות.ד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםלכבוד ד"ר דודאלי ‏8.2.10
הודעה בפורוםלכבוד ד"ר דודד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםסיבה לדימום מהאףקרולין ‏8.2.10
הודעה בפורוםסיבה לדימום מהאףד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםעזרה בבקשהקארין ‏8.2.10
הודעה בפורוםליחהד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםטינטוןד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםכאבי ראש לא ברוריםרוני ‏7.2.10
הודעה בפורוםכאבי ראש לא ברוריםד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםסחרחורות מתמשכותאריאל ‏7.2.10
הודעה בפורוםסחרחורות מתמשכותד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםכמה שאלות בנוגע לאףסקרן ‏6.2.10
הודעה בפורוםחבלה באףד"ר דוד כהן ‏9.2.10
הודעה בפורוםדזורן - בת חצי שנהקריסטל ‏6.2.10
הודעה בפורוםדזורן - בת חצי שנהד"ר דוד כהן ‏8.2.10
הודעה בפורוםבלוטה נפוחה בצוואראלון ‏6.2.10
הודעה בפורוםבלוטה נפוחה בצווארד"ר דוד כהן ‏8.2.10
הודעה בפורוםצילצולים באוזניים וכאב צווארד"ר דוד כהן ‏6.2.10
הודעה בפורוםכריתת שקדיםסלמה ‏6.2.10
הודעה בפורוםלאחר נתוח שקדיםד"ר דוד כהן ‏6.2.10
הודעה בפורוםכאב בשקדשי ‏6.2.10
הודעה בפורוםכאב בשקדד"ר דוד כהן ‏6.2.10
הודעה בפורוםניתוח בהדרמה מלאה SMRאיתן ‏6.2.10
הודעה בפורוםניתוח בהדרמה מלאה SMRד"ר דוד כהן ‏6.2.10
הודעה בפורוםסטרפטוקוק a לילדענבל ‏5.2.10
הודעה בפורוםסטרפטוקוק a לילדד"ר דוד כהן ‏6.2.10
הודעה בפורוםמתקשה מאוד לבלועמשה ‏5.2.10
הודעה בפורוםדלקת גרוןד"ר דוד כהן ‏5.2.10
הודעה בפורוםכאבים בצוואר + קושי בבליעהד"ר דוד כהן ‏5.2.10