הודעה בפורוםבלוטת לימפה בצווארד"ר דוד כהן ‏10.4.10
הודעה בפורוםפוליפ במיתרי הקולדורית גן ‏9.4.10
הודעה בפורוםיבלות במיתרי הקולד"ר דוד כהן ‏10.4.10
הודעה בפורוםבצקת אלרגית באףניצן ‏9.4.10
הודעה בפורוםבצקת אלרגית באףד"ר דוד כהן ‏10.4.10
הודעה בפורוםפגיעה מצלילה - המשךאייל פיינמן ‏9.4.10
הודעה בפורוםפגיעה מצלילה - המשךד"ר דוד כהן ‏10.4.10
הודעה בפורוםליחה וצרידותדנה ‏8.4.10
הודעה בפורוםליחה וצרידותד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםכריתת שקדעדן ‏8.4.10
הודעה בפורוםכריתת שקדיםד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםנקודות לבנות בשקדיםמיכל ‏8.4.10
הודעה בפורוםנקודות לבנות בשקדיםד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםגדילת האףאלון ‏8.4.10
הודעה בפורוםגדילת האףד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםשלוםשלמה ‏8.4.10
הודעה בפורוםהגדלה של האףד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםזה שוב אני- נפיחות באך- 3.4.10ד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםפגיעה מצלילהאיל פיינמן ‏8.4.10
הודעה בפורוםפגיעה מצלילהד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםניתוח במיתרי הקולאתי ‏8.4.10
הודעה בפורוםניתוח במיתרי הקולד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםקול חזק מדיד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםכאבי אוזן למבוגרערן ‏8.4.10
הודעה בפורוםכאבי אוזן למבוגרד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםאזניים ובדיקת שמיעהד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםשמיעה בתינוקאליה ‏7.4.10
הודעה בפורוםשמיעה בתינוקד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםנשימה דרך הפהאלון ‏7.4.10
הודעה בפורוםניתוח מחיצת אף חוזרד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםאזניים סתומותgili ‏7.4.10
הודעה בפורוםאזניים סתומות לאחר הצטננותד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםניתוחנטלי ‏7.4.10
הודעה בפורוםניתוח מחיצת אףד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםנחירותענת ‏6.4.10
הודעה בפורוםנחירותד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםרעש באוזניים - דחוף!מודאג ‏6.4.10
הודעה בפורוםנזקי רעש וציפצופים באזנייםד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםניתוח שקדים ופוליפד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםבדיקת קריאטניןענת ‏6.4.10
הודעה בפורוםבדיקת קריאטניןד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםטיסהרבקה ‏6.4.10
הודעה בפורוםטיסה ולחצים באזנייםד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםסטרפטוקוקוס מקבוצה Bאושרית ‏6.4.10
הודעה בפורוםסטרפטוקוקוס מקבוצה Bד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםחסימה מתחלפת באףשלומי ‏6.4.10
הודעה בפורוםחסימה מתחלפת באףד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםסינוסים וצלילהשיר ‏6.4.10
הודעה בפורוםסינוסים וצלילהד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםגוש בלסתאבי ‏5.4.10
הודעה בפורוםגוש בלסתד"ר דוד כהן ‏9.4.10
הודעה בפורוםהצטננות ודלקת אוזנייםד"ר דוד כהן ‏5.4.10
הודעה בפורוםתחביב חדשאלון ‏5.4.10
הודעה בפורוםתחביב חדש-חיטוט באףד"ר דוד כהן ‏5.4.10
הודעה בפורוםדלקת אוזניים חיצוניתד"ר דוד כהן ‏5.4.10
הודעה בפורוםמחלת הנשיקה לילדה בת שנתייםד"ר דוד כהן ‏5.4.10
הודעה בפורוםכאבי גרוןמיטל ‏4.4.10
הודעה בפורוםכאבי גרוןד"ר דוד כהן ‏5.4.10