הודעה בפורוםגוש מאחורי האוזןאורטל ‏27.7.09
הודעה בפורוםגוש מאחורי האוזןד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםשיעול כרוני עם ליחהד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםמים וקולירון ‏27.7.09
הודעה בפורוםמים וקולד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםאף סתום כרונירבקה ‏27.7.09
הודעה בפורוםאף סתום כרוניד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםכאב ברקה הימניתיהודית ‏27.7.09
הודעה בפורוםכאב ברקה הימניתד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםגידול בבלוטת הרוקד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםסטייה באף וקשיי נשימהשלמה בנימין ‏26.7.09
הודעה בפורוםסטייה באף וקשיי נשימהד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםצרידות כחודשיים בן 8 שניםאריאלה נדלר ‏26.7.09
הודעה בפורוםצרידות כחודשיים בן 8 שניםד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםפוליפים באף בן 3מ ‏26.7.09
הודעה בפורוםפוליפים באף בן 3 = שקדוןד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםשאלהשאלה ‏26.7.09
הודעה בפורוםאפתות בפהד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםשקד שלישיענבל ‏26.7.09
הודעה בפורוםשקד שלישי = שקדוןד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםקשר בין כאב אוזניים לשלשוליםד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםטיפול בסינוסיטיסטל ‏26.7.09
הודעה בפורוםסינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםפה פתוחshir ‏25.7.09
הודעה בפורוםפה פתוח וריורד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםקול דקאורלי ‏25.7.09
הודעה בפורוםקול דקאורלי ‏25.7.09
הודעה בפורוםקול דק אחרי ניתוח שקדיםד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםגידול בפרוטיסיולי ‏25.7.09
הודעה בפורוםגידול בפרוטיסד"ר דוד כהן ‏27.7.09
הודעה בפורוםטורבינה !!רונן ‏25.7.09
הודעה בפורוםקונכיות האףד"ר דוד כהן ‏25.7.09
הודעה בפורוםשאלהשאלה ‏25.7.09
הודעה בפורוםכאב גרוןד"ר דוד כהן ‏25.7.09
הודעה בפורוםStreptococcus beta hemolyticusדנה ‏24.7.09
הודעה בפורוםStreptococcus beta hemolyticus וכאבד"ר דוד כהן ‏25.7.09
הודעה בפורוםגוש בגרוןנועם ‏24.7.09
הודעה בפורוםגוש בגרוןד"ר דוד כהן ‏25.7.09
הודעה בפורוםבלוטות לימפה נפוחות וכואבותד"ר דוד כהן ‏25.7.09
הודעה בפורוםנזלת כרונית - טיפולדנה ‏24.7.09
הודעה בפורוםנזלת אלרגיתד"ר דוד כהן ‏25.7.09
הודעה בפורוםקשיי נשימה וקונכיות נפוחותד"ר דוד כהן ‏25.7.09
הודעה בפורוםכאב אוזנייםטלי ‏24.7.09
הודעה בפורוםכאב אוזנייםד"ר דוד כהן ‏25.7.09
הודעה בפורוםניתוח לכריתת קונחיותמירית ‏23.7.09
הודעה בפורוםסיבוכים מניתוח פלסטי באףד"ר דוד כהן ‏25.7.09
הודעה בפורוםאוזניים אטומותלוטם ‏23.7.09
הודעה בפורוםאוזניים אטומות ומוסיקהד"ר דוד כהן ‏23.7.09
הודעה בפורוםניתוח קונכיות וסינוס ומחיצהד"ר דוד כהן ‏23.7.09
הודעה בפורוםחור בעור התוףאני ‏23.7.09
הודעה בפורוםחור בעור התוףד"ר דוד כהן ‏23.7.09
הודעה בפורוםבלוטת התריס- חשובנטלי ‏23.7.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏23.7.09
הודעה בפורוםגורגורתאמנון ‏23.7.09
הודעה בפורוםגרוגרתד"ר דוד כהן ‏23.7.09
הודעה בפורוםאוזן סתומהד"ר דוד כהן ‏23.7.09
הודעה בפורוםרעשים באוזןעליזה ‏22.7.09
הודעה בפורוםרעשים באוזןד"ר דוד כהן ‏23.7.09
הודעה בפורום"גוש" בגרוןעינת ‏22.7.09
הודעה בפורום"גוש" בגרוןד"ר דוד כהן ‏23.7.09