הודעה בפורוםאוטוסקלרוזיסמירב זוהר ‏29.12.09
הודעה בפורוםאוטוסקלרוזיסד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםבהמשך לשאלה האחרנה.אביטל ‏29.12.09
הודעה בפורוםגוש ליד האפרכסתד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםגולה צמוד לתנוך ימיןאביטל ‏29.12.09
הודעה בפורוםגולה צמוד לתנוך ימיןד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםתחושה מוזרה,כאב,נוזל באוזן ימיןד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםהתעטשויות עצורותשיר ‏28.12.09
הודעה בפורוםהתעטשויות עצורותד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםתוך אוזן ימין-לפתע תחושה מוזרהד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםסחרחורתשרון ‏28.12.09
הודעה בפורוםסחרחורתד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםפצעים בלשוןמיטל ‏28.12.09
הודעה בפורוםפצעים בלשוןד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםפצעים בלשוןמיטל ‏28.12.09
הודעה בפורוםפצעים בלשוןד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםדימום מהאףמאיה ‏27.12.09
הודעה בפורוםדימום מהאףד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםשקדים גדולים בגרוןאורן ב. ‏27.12.09
הודעה בפורוםשקדים גדולים בגרוןד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםשלוםעדן אבגי ‏27.12.09
הודעה בפורוםשלפוחית בצווארד"ר דוד כהן ‏30.12.09
הודעה בפורוםבדיקת CT ראש לעומת MRI ראשאורלי ‏26.12.09
הודעה בפורוםבדיקת CT ראש לעומת MRI ראשד"ר דוד כהן ‏28.12.09
הודעה בפורוםלשון קשורהאנדריאה ‏26.12.09
הודעה בפורוםלשון קשורהד"ר דוד כהן ‏28.12.09
הודעה בפורוםאוזן ימין סטומהצריכה עצה ‏25.12.09
הודעה בפורוםאוזן סתומה וניפוחד"ר דוד כהן ‏25.12.09
הודעה בפורוםאבחון CT מערות הפניםליהיא ‏24.12.09
הודעה בפורוםאבחון CT מערות הפניםד"ר דוד כהן ‏25.12.09
הודעה בפורוםפקקיםאורית ‏24.12.09
הודעה בפורוםפקקיםד"ר דוד כהן ‏25.12.09
הודעה בפורוםהפרעה בשמיעהנועם ‏24.12.09
הודעה בפורוםהפרעה בשמיעהד"ר דוד כהן ‏25.12.09
הודעה בפורוםגוש 8 ס"מ בבלוטת התריסמעין ‏24.12.09
הודעה בפורוםגוש בבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏25.12.09
הודעה בפורוםבעיית שמיעה עקב צינוןד"ר דוד כהן ‏25.12.09
הודעה בפורוםכאבי שריריםאלונה ‏24.12.09
הודעה בפורוםכאבי שרירים ולחץ בגרוןד"ר דוד כהן ‏25.12.09
הודעה בפורוםסחרחורת תנוחתיתמיה ‏24.12.09
הודעה בפורוםסחרחורת תנוחתיתד"ר דוד כהן ‏25.12.09
הודעה בפורוםצפצוף באוזןאלנית ‏24.12.09
הודעה בפורוםצפצוף באוזןד"ר דוד כהן ‏25.12.09
הודעה בפורוםאוזניים אדומותקרן ‏23.12.09
הודעה בפורוםאוזניים אדומותד"ר דוד כהן ‏23.12.09
הודעה בפורוםהגדלה של בלוטת התריסחווה ‏23.12.09
הודעה בפורוםהגדלה של בלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏23.12.09
הודעה בפורוםסחרחורת תנוחיתיתמיה ‏23.12.09
הודעה בפורוםבירור סחרחורתד"ר דוד כהן ‏23.12.09
הודעה בפורוםכאבי תופת בפנים עקב סינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏23.12.09
הודעה בפורוםנוזלים באזניים כחודשייםד"ר דוד כהן ‏23.12.09
הודעה בפורוםהתייעצות לפני ניתוח אףד"ר דוד כהן ‏23.12.09
הודעה בפורוםסינוסאורית ‏22.12.09
הודעה בפורוםסינוסד"ר דוד כהן ‏23.12.09
הודעה בפורוםמיאטוס אמצעיodi ‏22.12.09
הודעה בפורוםמיאטוס אמצעי באףד"ר דוד כהן ‏23.12.09
הודעה בפורוםשאלה על אוגמנטין 875 מ"ג טבליותמודאג קצת ‏22.12.09
הודעה בפורוםאוגמנטין ושלשולד"ר דוד כהן ‏23.12.09
הודעה בפורוםאוזנייםחנה ‏22.12.09
הודעה בפורוםאוזנייםד"ר דוד כהן ‏23.12.09