הודעה בפורוםרגישות בבליעהגלי ‏4.5.10
הודעה בפורוםרגישות בבליעהד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםאלרגיה לאבקאוסנת- תל אביב ‏4.5.10
הודעה בפורוםאלרגיה לאבק והריוןד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםלקראת גיוסמארק ‏4.5.10
הודעה בפורוםשמיעה ונזקי רעשד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםחור בעור תוףאלי ‏3.5.10
הודעה בפורוםחור בעור תוףד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםגרוןאריה ‏3.5.10
הודעה בפורוםגרון כואבד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםבלוטת לימפהרג ‏3.5.10
הודעה בפורוםבלוטת לימפהד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםאוזןmarsel ‏3.5.10
הודעה בפורוםאוזןד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםהרפסמיכל ‏3.5.10
הודעה בפורוםהרפס ובלוטה תגובתיתד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםקשרית בבלוטת התריסעדי ‏3.5.10
הודעה בפורוםקשרית בבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםצילום מערות האףליאורה ‏3.5.10
הודעה בפורוםצילום מערות האףד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםאי שיווי משקלסיון ‏3.5.10
הודעה בפורוםאי שיווי משקל - סחרחורתד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםפוליפ במיתרי הקולשני ‏2.5.10
הודעה בפורוםפוליפ במיתרי הקולד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםאטמי אוזנייםאני ‏2.5.10
הודעה בפורוםאטמי אוזנייםד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםבעיה בשכיבהנש ‏2.5.10
הודעה בפורוםכאב ראש קדמיד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםטיפות אזנייםגילילי ‏2.5.10
הודעה בפורוםטיפות אזנייםד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםAVAMYSטלי ‏2.5.10
הודעה בפורוםAVAMYSד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםניתוח אדנואידhagithai ‏2.5.10
הודעה בפורוםניתוח אדנואידד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםבליטה מתחת למיתרי הקולד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםתחושת חוסר יציבותשיר ‏2.5.10
הודעה בפורוםתחושת חוסר יציבותד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםגוש מתחת לאוזןדנור כהן ‏2.5.10
הודעה בפורוםגוש מתחת לאוזןד"ר דוד כהן ‏4.5.10
הודעה בפורוםפטריה באוזןרותם ‏2.5.10
הודעה בפורוםפטריה באוזן וטיפולד"ר דוד כהן ‏2.5.10
הודעה בפורוםפטריה באוזןרותם ‏2.5.10
הודעה בפורוםקונכיה בועתיתד"ר דוד כהן ‏2.5.10
הודעה בפורוםסטרפטוקוק מרושעגילילי ‏1.5.10
הודעה בפורוםסטרפטוקוקד"ר דוד כהן ‏2.5.10
הודעה בפורוםכאבים בצידו החיצוני של הגרוןד"ר דוד כהן ‏1.5.10
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת טימפנומטריהד"ר דוד כהן ‏1.5.10
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת טימפנומטריהד"ר דוד כהן ‏30.4.10
הודעה בפורוםאף שבור ומשקפייםד"ר דוד כהן ‏30.4.10
הודעה בפורוםהאף נשבריעל ‏29.4.10
הודעה בפורוםשבר אף ומשקפייםד"ר דוד כהן ‏29.4.10
הודעה בפורוםטינטון וירידה בשמיעהד"ר דוד כהן ‏29.4.10
הודעה בפורוםקשר לימפה מוגדלטטיאנה ‏29.4.10
הודעה בפורוםתרסיס אחרי ניתוח SMRשואל ‏29.4.10
הודעה בפורוםתרסיס אחרי ניתוח SMRד"ר דוד כהן ‏29.4.10
הודעה בפורוםמחנק בגרוןאדם ‏29.4.10
הודעה בפורוםמחנק בגרון אחרי ניתוח אףד"ר דוד כהן ‏29.4.10
הודעה בפורוםתוצאות CT סינוסיםירון ‏29.4.10
הודעה בפורוםתוצאות CT סינוסיםד"ר דוד כהן ‏29.4.10
הודעה בפורוםניתוח שקדיםדנה ‏29.4.10
הודעה בפורוםניתוח שקדיםד"ר דוד כהן ‏29.4.10