הודעה בפורוםבעיות נשימהצחי ‏7.8.09
הודעה בפורוםבעיות נשימהד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסגלי ‏6.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורום...........שרון ‏6.8.09
הודעה בפורוםתנועות חוזרות של הצוואר.ד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםלשון מחוספסתאורטל ‏6.8.09
הודעה בפורוםלשון מחוספסתד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםבעיות בליעהענת ‏6.8.09
הודעה בפורוםבעיות בליעהד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםבדיקת סיטי סינוסיםרותי ‏6.8.09
הודעה בפורוםבדיקת סיטי סינוסיםד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםקושי בליעה וצרידותד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםריח רע במיוחד מהפה בבוקרד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםאוזןרועי ‏6.8.09
הודעה בפורוםפצע ליד האפרכסתד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםחוסר שיווי משקלשושי ‏5.8.09
הודעה בפורוםפצעים בפנים הלשוןרינת ‏5.8.09
הודעה בפורוםפצעים בפנים הלשוןד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםטיפול תרופתי בסינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםקושי בבליעה תיקון-ענת ‏5.8.09
הודעה בפורוםקושי בבליעה תיקון-ד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםהפרשות ריריות בדלקת שקדיםד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםדלקת שקדים ואשה בהריוןאלחנדרו ‏5.8.09
הודעה בפורוםדלקת שקדים ואשה בהריוןד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתי..אביטל ‏5.8.09
הודעה בפורוםריח מהפהד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםריח רע מהפה והאףאביטל ‏5.8.09
הודעה בפורוםריח רע מהפה והאףד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםנוזלים באוזנייםשירן ‏5.8.09
הודעה בפורוםנוזלים באוזנייםד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםרגישות לרעששיר ‏4.8.09
הודעה בפורוםרגישות לרעשד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםנשימה מנחיר אחדדניאל ‏4.8.09
הודעה בפורוםנשימה מנחיר אחדד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםחבלה באףאלין ‏4.8.09
הודעה בפורוםחבלה באףד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםניתוח פוליפיםקרן ‏4.8.09
הודעה בפורוםניתוח פוליפים = שקדוןד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםזפק רב קשריד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסגלי ‏4.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםצפצופים בנשימה..shirsong ‏4.8.09
הודעה בפורוםצפצופים בנשימה..ד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםחוש ריחשושי ניר ‏4.8.09
הודעה בפורוםחוש ריח וטיפות אףד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםזפק רב קשרידנה ‏3.8.09
הודעה בפורוםזפק רב קשריד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםבדיקת FNA בזמן הריוןקירה ‏3.8.09
הודעה בפורוםבדיקת FNA בזמן הריוןד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםדלקת חוזרתa ‏3.8.09
הודעה בפורוםדלקת חוזרת ונקב בתופיתד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםפלומורפיק אדינומהעמי ‏3.8.09
הודעה בפורוםפלומורפיק אדינומהד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםמצב ויראליהילה ‏3.8.09
הודעה בפורוםמצב ויראליד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםגירוד אינטנסיבי באףנטלי ‏3.8.09
הודעה בפורוםגירוד אינטנסיבי באףד"ר דוד כהן ‏6.8.09