הודעה בפורוםסימנים לשפעת?גילה ‏8.8.09
הודעה בפורוםסימנים לשפעת?ד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםתחושה לא מובנתכרמית ‏8.8.09
הודעה בפורוםתחושה לא מובנת בלועד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםריח רע מהפהאמא. ‏7.8.09
הודעה בפורוםריח רע מהפהד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםגורמים לריח רע מהאףאבנר ‏7.8.09
הודעה בפורוםגורמים לריח רע מהאףד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםריח רע מהשקדיםאביטל ‏7.8.09
הודעה בפורוםריח רע מהשקדיםד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםדלקת אזניים חוזרת בגיל 16ד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםהחלמה לאחר ניתוח מחיצהד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםבעיות נשימהצחי ‏7.8.09
הודעה בפורוםבעיות נשימהד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסגלי ‏6.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורום...........שרון ‏6.8.09
הודעה בפורוםתנועות חוזרות של הצוואר.ד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםלשון מחוספסתאורטל ‏6.8.09
הודעה בפורוםלשון מחוספסתד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםבעיות בליעהענת ‏6.8.09
הודעה בפורוםבעיות בליעהד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםבדיקת סיטי סינוסיםרותי ‏6.8.09
הודעה בפורוםבדיקת סיטי סינוסיםד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםקושי בליעה וצרידותד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםריח רע במיוחד מהפה בבוקרד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםאוזןרועי ‏6.8.09
הודעה בפורוםפצע ליד האפרכסתד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםחוסר שיווי משקלשושי ‏5.8.09
הודעה בפורוםפצעים בפנים הלשוןרינת ‏5.8.09
הודעה בפורוםפצעים בפנים הלשוןד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםטיפול תרופתי בסינוסיטיסד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםקושי בבליעה תיקון-ענת ‏5.8.09
הודעה בפורוםקושי בבליעה תיקון-ד"ר דוד כהן ‏7.8.09
הודעה בפורוםהפרשות ריריות בדלקת שקדיםד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםדלקת שקדים ואשה בהריוןאלחנדרו ‏5.8.09
הודעה בפורוםדלקת שקדים ואשה בהריוןד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתי..אביטל ‏5.8.09
הודעה בפורוםריח מהפהד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםריח רע מהפה והאףאביטל ‏5.8.09
הודעה בפורוםריח רע מהפה והאףד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםנוזלים באוזנייםשירן ‏5.8.09
הודעה בפורוםנוזלים באוזנייםד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםרגישות לרעששיר ‏4.8.09
הודעה בפורוםרגישות לרעשד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםנשימה מנחיר אחדדניאל ‏4.8.09
הודעה בפורוםנשימה מנחיר אחדד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםחבלה באףאלין ‏4.8.09
הודעה בפורוםחבלה באףד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםניתוח פוליפיםקרן ‏4.8.09
הודעה בפורוםניתוח פוליפים = שקדוןד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםזפק רב קשריד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסגלי ‏4.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏6.8.09
הודעה בפורוםצפצופים בנשימה..shirsong ‏4.8.09
הודעה בפורוםצפצופים בנשימה..ד"ר דוד כהן ‏6.8.09