הודעה בפורוםפגיעה בחוש הריחיפתח ‏27.2.10
הודעה בפורוםפגיעה בחוש הריחד"ר דוד כהן ‏1.3.10
הודעה בפורוםכאב גרון מתמשך בהריוןד"ר דוד כהן ‏1.3.10
הודעה בפורוםחוש הריח נעלם עקב הצינוןד"ר דוד כהן ‏28.2.10
הודעה בפורוםליחה בגרוןורד כהן ‏27.2.10
הודעה בפורוםליחה בגרוןד"ר דוד כהן ‏28.2.10
הודעה בפורוםקישורית בבלוטת התריסרימונה בורנשטיין ‏27.2.10
הודעה בפורוםקישרית בבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏28.2.10
הודעה בפורוםניתוח להוצאת שלפוחית .סילבי. ‏27.2.10
הודעה בפורוםפטריה באוזןאילנהט. ‏26.2.10
הודעה בפורוםמוגלה באוזןד"ר דוד כהן ‏27.2.10
הודעה בפורוםתחושת מלאות באוזןאילנהט. ‏26.2.10
הודעה בפורוםמפרק לסת?ד"ר דוד כהן ‏27.2.10
הודעה בפורוםסינוס כרונימודאג ‏25.2.10
הודעה בפורוםסינוס כרוניד"ר דוד כהן ‏26.2.10
הודעה בפורוםבאותו הקשר למקומות הקריםד"ר דוד כהן ‏26.2.10
הודעה בפורוםסטרפטוקוקוס -ד"ר דוד כהן ‏26.2.10
הודעה בפורוםstreptococcus gr cליאורה ‏25.2.10
הודעה בפורוםstreptococcus gr cד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםלחוצהההעדי ‏25.2.10
הודעה בפורוםליקוי שמיעה פתאומיד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםלאחר ניתוח FESSאני ‏25.2.10
הודעה בפורוםלאחר ניתוח FESSד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםנזלת כרונית שקופהשלומי ‏25.2.10
הודעה בפורוםנזלת אלרגיתד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםנוזלים באוזןאוראל ‏24.2.10
הודעה בפורוםכפתורים ומוגלה מהאוזןד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםיש לי חור בעור התוף - שמאלנימרוד ‏24.2.10
הודעה בפורוםיש לי חור בעור התוף - שמאלד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםאוזניים סתומות ומקומות קריםד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםנזלת סמיכה תמידיתרוני ‏24.2.10
הודעה בפורוםנזלת סמיכה תמידיתד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםהתבגרות האףdavid ‏24.2.10
הודעה בפורוםהתבגרות האףד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםדלקת אזניים - תינוק בן חדשייםד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםוירוס הפפילומה בפהבטי ‏23.2.10
הודעה בפורוםוירוס הפפילומה בפהד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםחשש לקרע בעור התוףיואב ‏23.2.10
הודעה בפורוםחשש לקרע בעור התוףד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםשאלתיסיגל ‏23.2.10
הודעה בפורוםדלקות או נוזל באזניים בילדיםד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםנ. בנלה ‏23.2.10
הודעה בפורוםהקטנת שקדים בלייזרד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםהקטנת שקדיםנלה ‏23.2.10
הודעה בפורוםהקטנת שקדיםד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםכאבי אזניים חזקיםמשה ‏23.2.10
הודעה בפורוםכאבי אזניים חזקיםד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםסינוסיםא ‏23.2.10
הודעה בפורוםסינוסים וטיסהד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםשבר באףאביתר ‏23.2.10
הודעה בפורוםשבר באףד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםמשטח גרון - Strep.non gr.Aד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםאוזניים סתומותאדי ‏22.2.10
הודעה בפורוםאוזניים סתומותד"ר דוד כהן ‏25.2.10
הודעה בפורוםאוזנייםעומר ‏22.2.10
הודעה בפורוםאוזנייםד"ר דוד כהן ‏22.2.10