הודעה בפורוםסטפרטקוקוס A שחוזרשי ‏24.6.09
הודעה בפורוםסטפרטקוקוס A שחוזרד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםריח רע בפהLIRON ‏24.6.09
הודעה בפורוםריח רע בפהד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםריחשלמה ‏24.6.09
הודעה בפורוםריחד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםנזק מפיצוףגלעד ‏24.6.09
הודעה בפורוםנזק מפיצוץד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםצילום סינוסיםאיריס ב. ‏24.6.09
הודעה בפורוםצילום סינוסיםד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםתחושה של גוף זר בגרוןבת שבע ‏23.6.09
הודעה בפורוםתחושה של גוף זר בגרוןד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםאחרי ניתוח להסרת בלוטות התריסד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםריח רע מהפה לאחר ניתוח שקדיםד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםכאבים וצפצופים באוזןד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםניתוח לסגירת חור באוזןאיציק ‏23.6.09
הודעה בפורוםניתוח לסגירת חור באוזןד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםתנוך אוזןיוסי ‏23.6.09
הודעה בפורוםכאב באפרכסתד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםכאבים באזור בלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסגלית ‏22.6.09
הודעה בפורוםבלוטת התריס - דיקורד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםליחה בצורה כדוריתעידית ‏22.6.09
הודעה בפורוםליחהד"ר דוד כהן ‏26.6.09
הודעה בפורוםשקד מוגדלאיריס ‏22.6.09
הודעה בפורוםשקד מוגדלד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםבלוטות לימפה לא רגילותדני אייל ‏22.6.09
הודעה בפורוםבלוטות לימפה לא רגילותד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםחרק באוזן (חדש)נופר ‏22.6.09
הודעה בפורוםחרק באוזןד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםחרק באוזןנופר ‏22.6.09
הודעה בפורוםעצם בגרון?איילת ‏22.6.09
הודעה בפורוםעצם בגרון?ד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםגרון לבן וחוםד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםשלפוחיות בגרון ופריחהד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםאי בליעת רוק- ילד בן שנה וחציד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםבלוטה בצווארד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםקרע בעור התוףניר ‏21.6.09
הודעה בפורוםקרע בעור התוףד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםדם מהגרוןירדן ‏21.6.09
הודעה בפורוםדם מהגרון וחוםד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםgמיטל ‏21.6.09
הודעה בפורוםשקד שלישימיטל ‏21.6.09
הודעה בפורוםשקד שלישי = שקדוןד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםפרפור באוזןמ ‏20.6.09
הודעה בפורוםפרפור באוזןד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםדם בליחהאוראל ‏20.6.09
הודעה בפורוםדם בליחהאוראל ‏20.6.09
הודעה בפורוםדם בליחהד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםקונכיות האףרונן ‏20.6.09
הודעה בפורוםקונכיות האףד"ר דוד כהן ‏25.6.09
הודעה בפורוםצרידותעדי ‏20.6.09
הודעה בפורוםצרידות בילדיםד"ר דוד כהן ‏25.6.09