הודעה בפורוםלאחר ניתוחליאור ‏13.8.09
הודעה בפורוםלאחר ניתוח כפתוריםד"ר דוד כהן ‏13.8.09
הודעה בפורוםאדנואיד - שקדוןד"ר דוד כהן ‏13.8.09
הודעה בפורוםגיל לניתוחרון ‏12.8.09
הודעה בפורוםגיל לניתוחד"ר דוד כהן ‏13.8.09
הודעה בפורוםטיפות אגיסטן אגיספור ופולידיןד"ר דוד כהן ‏13.8.09
הודעה בפורוםפיענוח תוצאות צ רנטגן סינוסיםד"ר דוד כהן ‏13.8.09
הודעה בפורוםשקדיםשירי ‏12.8.09
הודעה בפורוםשקדים ורפלוקסד"ר דוד כהן ‏13.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסגלי ‏12.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏13.8.09
הודעה בפורוםבלוטת לימפהאב מודאג ‏12.8.09
הודעה בפורוםבלוטת לימפה בצווארד"ר דוד כהן ‏13.8.09
הודעה בפורוםהחלמה מכריתת שקדים - מבוגרד"ר דוד כהן ‏13.8.09
הודעה בפורוםשקד שלישיענבל ‏12.8.09
הודעה בפורוםשקד שלישי = שקדון, ודלקת אזנייםד"ר דוד כהן ‏13.8.09
הודעה בפורוםסינוסיטיס ושפעת חזיריםד"ר דוד כהן ‏13.8.09
הודעה בפורוםתוצאות בדיקהשאול 57 ‏11.8.09
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת סחרחורתד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםבלוטה גרמית מאחורי האפרכסתד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםאוויר באוזןנועם ‏11.8.09
הודעה בפורוםאוויר באוזןד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםמחיצה עקומהאבי ‏10.8.09
הודעה בפורוםמחיצה עקומהד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםולך=ולמשךיעל ‏10.8.09
הודעה בפורוםכריתת שקדיםיעל ‏10.8.09
הודעה בפורוםכריתת שקדים וכאבים במבוגרד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםדרכים להסרת שעווה מהאוזןד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםחום גבוה כאבי גרון!סמר ‏10.8.09
הודעה בפורוםחום גבוה כאבי גרון!ד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםפה ולסת-בלוטת רוקמזמז ‏10.8.09
הודעה בפורוםפה ולסת-בלוטת רוקד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםריח רע מהאףavikt ‏9.8.09
הודעה בפורוםריח רע מהאףד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםקרוסטות ויובשסיון ‏9.8.09
הודעה בפורוםקרוסטות ויובשד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםדלקת גרוןהילה ‏9.8.09
הודעה בפורוםדלקת גרוןד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםחומציות הקיבהסמדי ‏9.8.09
הודעה בפורוםחומציות הקיבהד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםפענוח סיטי מערות אףד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםשעווה באוזןגלי ‏9.8.09
הודעה בפורוםשעווה באוזןד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםדלקת חוזרת באזנייםד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםגוף זר באף וריח רעד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםנזלת כרוניתיואב ‏8.8.09
הודעה בפורוםנזלת כרונית כלפי הלועד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםליקוי שמיעה עיצביקובי ‏8.8.09
הודעה בפורוםליקוי שמיעה עיצביד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםסטרפטוקוס Aאמא מודאגת ‏8.8.09
הודעה בפורוםסטרפטוקוס A ומשטחי גרוןד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסגלי ‏8.8.09
הודעה בפורוםבלוטת התריסד"ר דוד כהן ‏11.8.09
הודעה בפורוםאוזנייםרמי ‏8.8.09
הודעה בפורוםכאב באפרכסת לאחר שינהד"ר דוד כהן ‏11.8.09