הודעה בפורוםבעיית שמיעהאלעד ‏14.9.09
הודעה בפורוםבעיית שמיעהד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםהמשך לשאלתי...moran ‏14.9.09
הודעה בפורוםריח רעד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםסינוסיטוסענבל ‏14.9.09
הודעה בפורוםסינוסיטוסד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםלשון קשורהאמא מודאגת ‏14.9.09
הודעה בפורוםלשון קשורהד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםשלום רבשילה ‏14.9.09
הודעה בפורוםבלוטות בצווארד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםהמשך... ציפצופיםמיכל ‏14.9.09
הודעה בפורוםציפצופיםד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםקוליסאטומהרמי ‏13.9.09
הודעה בפורוםכולסטאטומהד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםציפצופים באוזןמיכל ‏13.9.09
הודעה בפורוםציפצופים באוזן והצטננותד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםכאבי גרון ממושכיםרוני ‏13.9.09
הודעה בפורוםכאבי גרון ממושכיםד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםגרוןדניאל ‏13.9.09
הודעה בפורוםגרון ועישוןד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםלשון נפוחהציפי ‏12.9.09
הודעה בפורוםלשון נפוחה דלקתיתד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםפניסטיל טיפות אחרי ניתוחד"ר דוד כהן ‏15.9.09
הודעה בפורוםשיעול וצרידותד"ר דוד כהן ‏12.9.09
הודעה בפורוםריח רע מהפהשירה ‏12.9.09
הודעה בפורוםריח רע מהפהד"ר דוד כהן ‏12.9.09
הודעה בפורוםדלקת בגרון ורוקסוימית ‏12.9.09
הודעה בפורוםדלקת בגרון ורוקסוד"ר דוד כהן ‏12.9.09
הודעה בפורוםמצונן כל הקיץשוקי ‏12.9.09
הודעה בפורוםמצונן כל הקיץד"ר דוד כהן ‏12.9.09
הודעה בפורוםכאב גרון ומשטח גרוןליאת לוי ‏11.9.09
הודעה בפורוםכאב גרון ומשטח גרוןד"ר דוד כהן ‏11.9.09
הודעה בפורוםשיתוק מיתרי הקולרונית ‏11.9.09
הודעה בפורוםשיתוק מיתרי הקולד"ר דוד כהן ‏11.9.09
הודעה בפורוםכולסטאטומה ודלקותאלון ‏10.9.09
הודעה בפורוםכולסטאטומה ודלקותד"ר דוד כהן ‏10.9.09
הודעה בפורוםפוליפוזיסדן ‏10.9.09
הודעה בפורוםפוליפים באףד"ר דוד כהן ‏10.9.09
הודעה בפורוםשאלהג בראשית ‏9.9.09
הודעה בפורוםגידול שפיר בבלוטת הרוקד"ר דוד כהן ‏10.9.09
הודעה בפורוםבלוטת רוק סתומהyael ‏9.9.09
הודעה בפורוםבלוטת רוק סתומהד"ר דוד כהן ‏10.9.09
הודעה בפורוםסינוסיטיס שכנראה חוזרד"ר דוד כהן ‏10.9.09
הודעה בפורוםשינויים בגרוןאלי ‏9.9.09
הודעה בפורוםשינויים בגרוןד"ר דוד כהן ‏10.9.09
הודעה בפורוםבעיות באוזןרותי ‏8.9.09
הודעה בפורוםבעיות באוזןד"ר דוד כהן ‏10.9.09
הודעה בפורוםכפתורים לתינוקמורן ‏8.9.09
הודעה בפורוםכפתורים לתינוקד"ר דוד כהן ‏10.9.09
הודעה בפורוםשעלתהדר ‏8.9.09
הודעה בפורוםשעלתד"ר דוד כהן ‏10.9.09
הודעה בפורום.. ‏8.9.09
הודעה בפורוםיישור אףד"ר דוד כהן ‏10.9.09
הודעה בפורוםניתוח שקדים- עישוןאסף ‏8.9.09
הודעה בפורוםניתוח שקדים- עישוןד"ר דוד כהן ‏8.9.09
הודעה בפורוםהרגשת מחנק בגרוןרונה ‏8.9.09
הודעה בפורוםהרגשת מחנק בגרוןד"ר דוד כהן ‏8.9.09
הודעה בפורוםבלוטה מאחורי האוזןד"ר דוד כהן ‏8.9.09
הודעה בפורוםבליטה מאחורי האוזןשימעון ‏7.9.09
הודעה בפורוםבלוטה מאחורי האוזןד"ר דוד כהן ‏8.9.09