הודעה בפורוםאימוניםמישו ‏26.10.07
הודעה בפורוםאימוניםד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםתוכנית אימון ביתיתאשר ‏25.10.07
הודעה בפורוםתוכנית אימון ביתיתד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאני מנסה לעשות שכיבות שמיכה עלד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםכפיפות בטןאדם ‏25.10.07
הודעה בפורוםכפיפות בטןד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםהינה לזה היתכוונתיאוהד ‏25.10.07
הודעה בפורוםהינה לזה היתכוונתיד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםהאימון שהיהאוהד ‏25.10.07
הודעה בפורוםהאימון שהיהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםטעות לא התרגיל הזהמורן ‏25.10.07
הודעה בפורוםטעות לא התרגיל הזהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשורש כף היד בעיהמורן ‏25.10.07
הודעה בפורוםשורש כף היד בעיהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםסחרחורת אחרי סקס בעמידהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםירידה במישקלנטלי ‏25.10.07
הודעה בפורוםירידה במישקלד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאלה אחרונה אני ממש מודאגד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשיעורמישהו ‏25.10.07
הודעה בפורוםשיעורד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםעוד 3 שאלות בבבקשהדניאל ‏25.10.07
הודעה בפורוםעוד 3 שאלות בבבקשהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםמיםליאור ‏25.10.07
הודעה בפורוםמיםד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםעוד משהואוהד ‏25.10.07
הודעה בפורוםעוד משהוד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםאבל לא עניתה לי דוקטוראוהד ‏25.10.07
הודעה בפורוםבוודאי שעניתי אם זה חיובי וטוב אז..ד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםמיואשדניאל ‏25.10.07
הודעה בפורוםמיואשד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםבטןאיש ‏25.10.07
הודעה בפורוםבטןד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםשאלה לגבי תרגיליםשאלה ‏25.10.07
הודעה בפורוםשאלה לגבי תרגיליםד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםשאלה לגבי אחוזיםשאלה ‏25.10.07
הודעה בפורוםשאלה לגבי אחוזיםד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםשאלה נוספתדניאל ‏25.10.07
הודעה בפורוםשאלה נוספתד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםשלום דוקטורדניאל ‏25.10.07
הודעה בפורוםשלום דוקטורד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםתזונהרועי ‏25.10.07
הודעה בפורוםתזונהד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםשכיבות באגרוףארז ‏25.10.07
הודעה בפורוםשכיבות באגרוףד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםחשוב החימום לפני מכשירים?ד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםשמעתי פעם שעגבנייה מזיקה לדיאטה?ד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםחזה א סמטרי שובאור ‏24.10.07
הודעה בפורוםחזה א סמטרי שובד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםמבנה גוףאור ‏24.10.07
הודעה בפורוםמבנה גוףד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםמבנה גוףנחמי ‏16.3.14
הודעה בפורוםעוד שאלה על הבטןאוהד ‏24.10.07
הודעה בפורוםעוד שאלה על הבטןד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםכושר אחרי הלידהתמי ‏24.10.07
הודעה בפורוםכושר אחרי הלידהד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםכנס דוקטוראוהד ‏24.10.07
הודעה בפורוםכנס דוקטורד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםתזונה לפני ואחרי אימוןד"ר ברק ירוחם ‏24.10.07
הודעה בפורוםכנס דוקטוראוהד ‏24.10.07
הודעה בפורוםכנס דוקטורד"ר ברק ירוחם ‏24.10.07
הודעה בפורוםמכון כושר !!!נהנהנה ‏24.10.07
הודעה בפורוםמכון כושר !!!ד"ר ברק ירוחם ‏24.10.07
הודעה בפורוםכנס בבקשה ד"רשני ‏24.10.07
הודעה בפורוםכנס בבקשה ד"רד"ר ברק ירוחם ‏24.10.07