הודעה בפורוםעזרה בבחירת אבחון לילדד"ר נויה ספקטור ‏30.6.14
הודעה בפורוםלמה חשיבה מוטעית?סיגלית ‏28.6.14
הודעה בפורוםלמה חשיבה מוטעית?ד"ר נויה ספקטור ‏29.6.14
הודעה בפורוםשפה שנייהאול ‏25.6.14
הודעה בפורוםשפה שנייהד"ר נויה ספקטור ‏26.6.14
הודעה בפורוםשפה שנייהאול ‏29.6.14
הודעה בפורוםשפה שנייהד"ר נויה ספקטור ‏30.6.14
הודעה בפורוםבית משפט בגלל אבחון פסיכולוגיד"ר נויה ספקטור ‏23.6.14
הודעה בפורוםבית משפט בגלל אבחון פסיכולוגיד"ר נויה ספקטור ‏23.6.14
הודעה בפורוםבית משפט בגלל אבחון פסיכולוגיד"ר נויה ספקטור ‏24.6.14
הודעה בפורוםמה הטעם?סיגלית ‏22.6.14
הודעה בפורוםחשיבה מוטעיתד"ר נויה ספקטור ‏23.6.14
הודעה בפורוםסרט על לקויות למידה ערוץ 2דיקלה ערוץ 2 ‏19.6.14
הודעה בפורוםסרט על לקויות למידה ערוץ 2ד"ר נויה ספקטור ‏20.6.14
הודעה בפורוםסרט על לקויות למידה ערוץ 2ד"ר נויה ספקטור ‏20.6.14
הודעה בפורוםהרכב כיתהYAV ‏19.6.14
הודעה בפורוםהרכב כיתהד"ר נויה ספקטור ‏20.6.14
הודעה בפורוםדוגמה לסיועסיגלית ‏17.6.14
הודעה בפורוםדוגמה לסיועד"ר נויה ספקטור ‏18.6.14
הודעה בפורוםדוגמה לסיועסיגלית ‏18.6.14
הודעה בפורוםדוגמה לסיועד"ר נויה ספקטור ‏18.6.14
הודעה בפורוםתייעצות האם לעבור בית ספר?ד"ר נויה ספקטור ‏16.6.14
הודעה בפורוםאבחוןד"ר נויה ספקטור ‏16.6.14
הודעה בפורוםאבחוןש ‏16.6.14
הודעה בפורוםאבחוןד"ר נויה ספקטור ‏17.6.14
הודעה בפורוםאבחוןש ‏17.6.14
הודעה בפורוםילדי אובחן כאימפולסיבי, איך מטפלים?ד"ר נויה ספקטור ‏13.6.14
הודעה בפורוםאיך מטפלים?ד"ר נויה ספקטור ‏13.6.14
הודעה בפורוםטיול שנתיד"ר נויה ספקטור ‏10.6.14
הודעה בפורוםטיול שנתיא ‏11.6.14
הודעה בפורוםטיול שנתיא ‏11.6.14
הודעה בפורוםטיול שנתיד"ר נויה ספקטור ‏12.6.14
הודעה בפורוםריטלין בצבאבן ‏10.6.14
הודעה בפורוםריטלין בצבאד"ר נויה ספקטור ‏10.6.14
הודעה בפורוםריטלין בצבאבן ‏11.6.14
הודעה בפורוםריטלין בצבאד"ר נויה ספקטור ‏16.6.14
הודעה בפורוםעדיין לא ברור!סיגלית ‏7.6.14
הודעה בפורוםעדיין לא ברור!ד"ר נויה ספקטור ‏9.6.14
הודעה בפורוםהערה נוספתד"ר נויה ספקטור ‏11.6.14
הודעה בפורוםפסיכולוג הגןד"ר נויה ספקטור ‏4.6.14
הודעה בפורוםבשעה טובה לכל המתעוררים ובהצלחה!!!ד"ר נויה ספקטור ‏4.6.14
הודעה בפורוםלקות למידה שפתית וקושי בארגון ותכנוד"ר נויה ספקטור ‏28.5.14
הודעה בפורוםפחד מהחלטה שגויה המשךסיגלית ‏27.5.14
הודעה בפורוםפחד מהחלטה שגויה המשךד"ר נויה ספקטור ‏28.5.14
הודעה בפורוםכמה לדרוש מהורים?מלי ‏27.5.14
הודעה בפורוםכמה לדרוש מהורים?ד"ר נויה ספקטור ‏28.5.14
הודעה בפורוםכמה לדרוש מהורים?מלי ‏2.6.14
הודעה בפורוםואפשר גם אחרת...תהילה ‏4.6.14
הודעה בפורוםקשר למציאותד"ר נויה ספקטור ‏6.6.14
הודעה בפורוםפחד מהחלטה שגויהסיגלית ‏24.5.14
הודעה בפורוםפחד מהחלטה שגויהד"ר נויה ספקטור ‏26.5.14
הודעה בפורוםאבחון לקראת כיתה ז'טליה ‏22.5.14
הודעה בפורוםאבחון לקראת כיתה ז'ד"ר נויה ספקטור ‏24.5.14
הודעה בפורוםגיל איבחוןאור ‏21.5.14
הודעה בפורוםגיל איבחוןד"ר נויה ספקטור ‏21.5.14
הודעה בפורוםגיל איבחון-מאמרד"ר נויה ספקטור ‏21.5.14
הודעה בפורוםשוב אתכםד"ר נויה ספקטור ‏19.5.14
הודעה בפורוםשאלונים ומחקריםד"ר נויה ספקטור ‏19.5.14
הודעה בפורוםאבחון לקויות למידהאילנית ‏1.5.14
הודעה בפורוםאבחון לקויות למידהד"ר נויה ספקטור ‏2.5.14
הודעה בפורוםאבחון לקויות למידהד"ר נויה ספקטור ‏2.5.14
הודעה בפורוםסיכון באבחוןד"ר נויה ספקטור ‏2.5.14
הודעה בפורוםהתיעצותטלי ‏29.4.14
הודעה בפורוםהתיעצותד"ר נויה ספקטור ‏30.4.14
הודעה בפורוםהפרעות קשב וריכוז מבוגרים.למי לפנותד"ר נויה ספקטור ‏28.4.14
הודעה בפורוםהפרעות קשב וריכוז מבוגרים.למי לפנותד"ר נויה ספקטור ‏30.4.14
הודעה בפורוםמאמר על אבחון לקויי קשבד"ר נויה ספקטור ‏30.4.14
הודעה בפורוםהכשרת מאבחניםתמרה ‏24.4.14
הודעה בפורוםהכשרת מאבחניםד"ר נויה ספקטור ‏25.4.14
הודעה בפורוםהבהרהד"ר נויה ספקטור ‏26.4.14
הודעה בפורוםהבהרה נוספתד"ר נויה ספקטור ‏27.4.14
הודעה בפורוםלקויי שפה וקריאהאראלה ‏22.4.14
הודעה בפורוםלקויי שפה וקריאהד"ר נויה ספקטור ‏22.4.14
הודעה בפורוםאבחנה וקידוםד"ר נויה ספקטור ‏22.4.14
הודעה בפורוםאבחון פסיכולוגימיקה ‏8.4.14
הודעה בפורוםאבחון פסיכולוגיד"ר נויה ספקטור ‏9.4.14