הודעה בפורוםadhdשרית15 ‏27.9.14
הודעה בפורוםadhdד"ר נויה ספקטור ‏30.9.14
הודעה בפורוםלקות למידה?ADHD?חרדתיות יתר?...ד"ר נויה ספקטור ‏30.9.14
הודעה בפורוםילדים אלימים בכיתה של בניד"ר נויה ספקטור ‏25.9.14
הודעה בפורוםאקולליה גיל 3 +אנסטסיה ‏22.9.14
הודעה בפורוםאקולליה גיל 3 +ד"ר נויה ספקטור ‏23.9.14
הודעה בפורוםכתובת מתאימה לפנייה במשרד החינוךד"ר נויה ספקטור ‏19.9.14
הודעה בפורוםADHD, אוטיזם ולקות למידהד"ר נויה ספקטור ‏17.9.14
הודעה בפורוםתיקון לקויות למידהד"ר נויה ספקטור ‏14.9.14
הודעה בפורוםתודה..לירי ‏7.9.14
הודעה בפורוםתודה..ד"ר נויה ספקטור ‏8.9.14
הודעה בפורוםהארכת תוקף איבחוןלירי ‏6.9.14
הודעה בפורוםהארכת תוקף איבחוןד"ר נויה ספקטור ‏7.9.14
הודעה בפורוםהתאמות לימודיות בחטיבהד"ר נויה ספקטור ‏29.8.14
הודעה בפורוםבתי ספר ללקויי-למידה-ידיעות אחרונותד"ר נויה ספקטור ‏23.8.14
הודעה בפורוםבתי ספר ללקויי-למידה-ידיעות אחרונותד"ר נויה ספקטור ‏24.8.14
הודעה בפורוםעוד שיבוש מתוקן...ד"ר נויה ספקטור ‏24.8.14
הודעה בפורוםדיסקלקוליהד"ר נויה ספקטור ‏17.8.14
הודעה בפורוםסייעת צמודהד"ר נויה ספקטור ‏15.8.14
הודעה בפורוםבעיות לגבי בניאמא אכפתית ‏7.8.14
הודעה בפורוםבעיות לגבי בניד"ר נויה ספקטור ‏8.8.14
הודעה בפורוםאבחון בגיל הרךד"ר נויה ספקטור ‏8.8.14
הודעה בפורוםאבחון בגיל הרךאמא אכפתית ‏8.8.14
הודעה בפורוםאבחון בגיל הרךד"ר נויה ספקטור ‏9.8.14
הודעה בפורוםאבחון בגיל הרךאמא אכפתית ‏9.8.14
הודעה בפורוםאבחון בגיל הרךד"ר נויה ספקטור ‏10.8.14
הודעה בפורוםנמאס ליטל ‏1.8.14
הודעה בפורוםנמאס ליד"ר נויה ספקטור ‏2.8.14
הודעה בפורוםכישורים וליקויים חברתייםד"ר נויה ספקטור ‏24.7.14
הודעה בפורוםכישורים וליקויים חברתייםד"ר נויה ספקטור ‏24.7.14
הודעה בפורוםשיטת דמיון מודרך אצל ליקוי למידהד"ר נויה ספקטור ‏16.7.14
הודעה בפורוםהמלצה לשעת חרוםד"ר נויה ספקטור ‏13.7.14
הודעה בפורוםהאם לפנות לאבחוןצביה ‏7.7.14
הודעה בפורוםהאם לפנות לאבחוןד"ר נויה ספקטור ‏8.7.14
הודעה בפורוםשאלה לגבי לימודים וריכוזירון הקטן ‏6.7.14
הודעה בפורוםשאלה לגבי לימודים וריכוזד"ר נויה ספקטור ‏7.7.14
הודעה בפורוםמאמר על אבחון ליקויי קשב וריכוזד"ר נויה ספקטור ‏7.7.14
הודעה בפורוםשאלה לגבי לימודים וריכוזד"ר נויה ספקטור ‏10.7.14
הודעה בפורוםעזרה בבחירת אבחון לילדד"ר נויה ספקטור ‏30.6.14
הודעה בפורוםלמה חשיבה מוטעית?סיגלית ‏28.6.14
הודעה בפורוםלמה חשיבה מוטעית?ד"ר נויה ספקטור ‏29.6.14
הודעה בפורוםשפה שנייהאול ‏25.6.14
הודעה בפורוםשפה שנייהד"ר נויה ספקטור ‏26.6.14
הודעה בפורוםשפה שנייהאול ‏29.6.14
הודעה בפורוםשפה שנייהד"ר נויה ספקטור ‏30.6.14
הודעה בפורוםבית משפט בגלל אבחון פסיכולוגיד"ר נויה ספקטור ‏23.6.14
הודעה בפורוםבית משפט בגלל אבחון פסיכולוגיד"ר נויה ספקטור ‏23.6.14
הודעה בפורוםבית משפט בגלל אבחון פסיכולוגיד"ר נויה ספקטור ‏24.6.14
הודעה בפורוםמה הטעם?סיגלית ‏22.6.14
הודעה בפורוםחשיבה מוטעיתד"ר נויה ספקטור ‏23.6.14
הודעה בפורוםסרט על לקויות למידה ערוץ 2דיקלה ערוץ 2 ‏19.6.14
הודעה בפורוםסרט על לקויות למידה ערוץ 2ד"ר נויה ספקטור ‏20.6.14
הודעה בפורוםסרט על לקויות למידה ערוץ 2ד"ר נויה ספקטור ‏20.6.14
הודעה בפורוםהרכב כיתהYAV ‏19.6.14
הודעה בפורוםהרכב כיתהד"ר נויה ספקטור ‏20.6.14
הודעה בפורוםדוגמה לסיועסיגלית ‏17.6.14
הודעה בפורוםדוגמה לסיועד"ר נויה ספקטור ‏18.6.14
הודעה בפורוםדוגמה לסיועסיגלית ‏18.6.14
הודעה בפורוםדוגמה לסיועד"ר נויה ספקטור ‏18.6.14
הודעה בפורוםתייעצות האם לעבור בית ספר?ד"ר נויה ספקטור ‏16.6.14
הודעה בפורוםאבחוןד"ר נויה ספקטור ‏16.6.14
הודעה בפורוםאבחוןש ‏16.6.14
הודעה בפורוםאבחוןד"ר נויה ספקטור ‏17.6.14
הודעה בפורוםאבחוןש ‏17.6.14
הודעה בפורוםילדי אובחן כאימפולסיבי, איך מטפלים?ד"ר נויה ספקטור ‏13.6.14
הודעה בפורוםאיך מטפלים?ד"ר נויה ספקטור ‏13.6.14
הודעה בפורוםטיול שנתיד"ר נויה ספקטור ‏10.6.14
הודעה בפורוםטיול שנתיא ‏11.6.14
הודעה בפורוםטיול שנתיא ‏11.6.14
הודעה בפורוםטיול שנתיד"ר נויה ספקטור ‏12.6.14