הוספת הודעההוספת תגובה פורום מחלות כבד - ילדים - ראש הפורום

המוליזה-המשך

אירה(20.1.2009, 10:26)

נראה לי שבהודעה הקודמת לא נתתי מספיק נתוני בדיקות.

זו היא התוצאה המלאה:

האם יש בעיה כלשהי? ישנם מספר בדיקות מחוץ לנורמה (מסומן)

תודה

בדיקה תוצאה יח' גבולות נורמה

כימיה בדם

Glucose(b) 90 mg/dl 70-110

Urea(b) 25 mg/dl 2-28

Creatinine(b) 0.20 mg/dl 0,26-0,77

Uric acid(b) 3.1 mg/dl 2,0-5,5

K+ potassium(b) 4.9 mmol/l 3,5-5,1

נמצא המוליזה קלה בדגימה

Na-sodium(b) 140 mmol/l 136-146

Ca-calcium(b) 10.6 mg/dl 7,5-11,3

Mg-magnesium(b) 2.4 mg/dl 1,9-2,8

Albumin(b) 4.5 g/dl 3,4-4,4

Bilirubin total 0.20 mg/dl 0,30-1,20

עשוי פעמיים: נמצאה המוליזה בדגימה

ALKP-alkaline phosphatase 152.8 u/l 108-317

ALT(GPT) 16 u/l 0-41

המטולוגיה-ספירת דם-מכשיר

WBC-leucocytes 9.0 10*3/micl6,00-17,5

RCB-red blood cells 4.50 10*6/micl3,90-5,50

Hemoglobin 10,9 g/dl 11,10-14,1

Hematocrit 35.6 % 28,00-50,0

MCV-mean cell volume 79 fl 72-88

MCH-mean cell hemoglobin 24.2 pg/cell 24,00-35,0

MCHC-m. cell Hb cont. 30.6 g/dl l 32,00-37,0

RDW-red cell distri.width 15.2 % 11,60-15,0

Platelets 373 10*3/micl150,00-450

MPV-mean platelet volume 10.5 fl 8,5-12,9

Neutrophils % 32.3 % 17-48

Lymphocytes % 58.5 % 67-77

Monocytes % 7.7 % 3-13

Eosinophils % 0.9 % 0-3

Basophils % 0.6 % 0-1

Neutrophils # 2.91 # 1,00-8,50

Lymphocytes # 5.25 # 4,00-13,5

Monocytes # 0.69 # 0,60-1,10

Eosinophils # 0.08 # 0,30-0,50

Basophils # 0.05 # 0,00-0,20

המטולוגיה-משטח מיקרוסקופי

Neutrophils % confirm. 31.1 % 17-48

Lymphocytes % confirm. 60.1 % 67-77

Plasma cells % confirm. 0.7 % 0,0-3,0

Monocytes % confirm. 6.8 % 3-13

Eosinophils % confirm. 0.7 % 0-3

Basophils % confirm. 0.0 % 0-1

Metamyelocytes % confirm. 0.7 % 0,0-3,0

אנדוקרינולוגיה

TSH 1.53 mlu/l 0,35-5,50

אימונולוגיה

Gliadin IgG/IgA (DGP) 4.1 Units 0,0-20,0

Immunoglobulin A 70.7 mg-dl 21,00-140