הודעה בפורוםכאבים נימשכים לאחריאצק ‏24.8.10
הודעה בפורוםכאבים נימשכים לאחרד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםתשובה לשאלהאורית ‏24.8.10
הודעה בפורוםכאב באצבעות בידייםאוקסנה ‏24.8.10
הודעה בפורוםכאב באצבעות בידייםד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםGCTשחר ‏24.8.10
הודעה בפורוםGCTד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםשבר באולנה סטילואיד רדיאליד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםהרגשת חישמול הזרת ימין.ד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםהפלה בעיקבות מכה בבטןמאיה ‏23.8.10
הודעה בפורוםהפלה בעיקבות מכה בבטןד"ר דיויד יפה ‏23.8.10
הודעה בפורוםראש הרדיוסדני ‏22.8.10
הודעה בפורוםראש הרדיוסד"ר דיויד יפה ‏23.8.10
הודעה בפורוםכאבים בכפות ידיים.ירמי ‏21.8.10
הודעה בפורוםכאבים בכפות ידיים.ד"ר דיויד יפה ‏23.8.10
הודעה בפורוםשבר בסקופואידמשה ‏21.8.10
הודעה בפורוםשבר בסקופואידד"ר דיויד יפה ‏23.8.10
הודעה בפורוםאצבע לא בתפקוד -והשפעה על הפרופילד"ר דיויד יפה ‏23.8.10
הודעה בפורוםתסמונת תעלה הקרפליתאורית ‏19.8.10
הודעה בפורוםתסמונת תעלה הקרפליתד"ר דיויד יפה ‏20.8.10
הודעה בפורוםעבודה מול מחשבעמית ‏18.8.10
הודעה בפורוםעבודה מול מחשבד"ר דיויד יפה ‏18.8.10
הודעה בפורוםכאבים חזקים בשורש כף יד שמאלד"ר דיויד יפה ‏18.8.10
הודעה בפורוםכאבים בשורש יד ימיןאור ‏16.8.10
הודעה בפורוםכאבים בשורש יד ימיןד"ר דיויד יפה ‏18.8.10
הודעה בפורוםתוצאות של בדיקת ct של כף הידד"ר דיויד יפה ‏18.8.10
הודעה בפורוםתסמונת התעלה הקרפליתד"ר דיויד יפה ‏18.8.10
הודעה בפורוםניתוח באצבע לאחר חתךשלומית ‏14.8.10
הודעה בפורוםניתוח באצבע לאחר חתךד"ר דיויד יפה ‏18.8.10
הודעה בפורוםכאבים בפרק כף הידסער ‏14.8.10
הודעה בפורוםכאבים בפרק כף הידד"ר דיויד יפה ‏14.8.10
הודעה בפורוםיש לי שאלהיאצק ‏13.8.10
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת EMGנעומי ‏11.8.10
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת EMGד"ר דיויד יפה ‏14.8.10
הודעה בפורוםכאבים בפרקיםאלכס ‏11.8.10
הודעה בפורוםכאבים בפרקיםד"ר דיויד יפה ‏11.8.10
הודעה בפורוםדלקת גידיםyafn ‏11.8.10
הודעה בפורוםדלקת גידיםד"ר דיויד יפה ‏11.8.10
הודעה בפורוםנימול בזרת ואצבע ביד ימיןד"ר דיויד יפה ‏9.8.10
הודעה בפורוםAVN lunatumחנה ‏8.8.10
הודעה בפורוםAVN lunatumד"ר דיויד יפה ‏9.8.10
הודעה בפורוםכאבים חזקים בצד שמאליוססף ‏8.8.10
הודעה בפורוםכאבים חזקים בצד שמאלד"ר דיויד יפה ‏8.8.10
הודעה בפורוםכפות ידיים רדומות לאחר התעוררותד"ר דיויד יפה ‏8.8.10
הודעה בפורוםנפילה על כף ידיוסי ‏7.8.10
הודעה בפורוםנפילה על כף ידד"ר דיויד יפה ‏8.8.10
הודעה בפורוםעלות ניתוח כף יד באופן פרטיד"ר דיויד יפה ‏8.8.10
הודעה בפורוםאגודל ביד שמאלשרון ‏4.8.10
הודעה בפורוםאגודל ביד שמאלד"ר דיויד יפה ‏8.8.10
הודעה בפורוםשבר ברפקנמש ‏4.8.10
הודעה בפורוםשבר ברפקד"ר דיויד יפה ‏4.8.10
הודעה בפורוםפגיעה בכף היד והאצבעותד"ר דיויד יפה ‏4.8.10
הודעה בפורוםOsteoarthrosisדליה ‏3.8.10
הודעה בפורוםOsteoarthrosisד"ר דיויד יפה ‏4.8.10
הודעה בפורוםפגיעה בשורש כף הידגיא ‏3.8.10
הודעה בפורוםפגיעה בשורש כף הידד"ר דיויד יפה ‏4.8.10
הודעה בפורוםניתוח CTSאלי ‏2.8.10
הודעה בפורוםניתוח CTSד"ר דיויד יפה ‏4.8.10