הודעה בפורוםאגודלשחר ‏12.9.10
הודעה בפורוםאגודלד"ר דיויד יפה ‏14.9.10
הודעה בפורוםחולשה של היד \ תיקוןרוני ‏11.9.10
הודעה בפורוםחולשה של היד \ תיקוןד"ר דיויד יפה ‏14.9.10
הודעה בפורוםפגיעה באצבע בעקבות ניתוח בכתףד"ר דיויד יפה ‏11.9.10
הודעה בפורוםגבס פלסטי לידהמגובס ‏5.9.10
הודעה בפורוםגבס פלסטי לידד"ר דיויד יפה ‏11.9.10
הודעה בפורוםגנגליון נוסף?רונית ‏5.9.10
הודעה בפורוםגנגליון נוסף?ד"ר דיויד יפה ‏11.9.10
הודעה בפורוםכאבים בשורש כף ידקטי ‏5.9.10
הודעה בפורוםכאבים בשורש כף ידד"ר דיויד יפה ‏11.9.10
הודעה בפורוםאצבע נתרעת אולי הדק?ד"ר דיויד יפה ‏11.9.10
הודעה בפורוםנימול ביד שמאליעל ‏2.9.10
הודעה בפורוםנימול ביד שמאלד"ר דיויד יפה ‏11.9.10
הודעה בפורוםלא מצליחה לסגור את הידברוריה ‏1.9.10
הודעה בפורוםלא מצליחה לסגור את הידד"ר דיויד יפה ‏6.9.10
הודעה בפורוםכאבים בשורש כף הידאתי ‏1.9.10
הודעה בפורוםכאבים בשורש כף הידד"ר דיויד יפה ‏1.9.10
הודעה בפורוםהחלמה מניתוח באצבעשלומית ‏30.8.10
הודעה בפורוםהחלמה מניתוח באצבעד"ר דיויד יפה ‏1.9.10
הודעה בפורוםכף יד ימין בוערת.בן 45 ‏30.8.10
הודעה בפורוםכף יד ימין בוערת.ד"ר דיויד יפה ‏30.8.10
הודעה בפורוםאני כבר הרבה זמן מאחורי הטיפוליםד"ר דיויד יפה ‏28.8.10
הודעה בפורוםגנגליון בגב הידאביאל ‏27.8.10
הודעה בפורוםגנגליון בגב הידד"ר דיויד יפה ‏28.8.10
הודעה בפורוםנפיחות בזרתעידו ‏27.8.10
הודעה בפורוםנפיחות בזרתד"ר דיויד יפה ‏28.8.10
הודעה בפורוםחיתוך של השריר הרדיאליד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםכאבים בכף יד ימיןשושה ‏24.8.10
הודעה בפורוםכאבים בכף יד ימיןד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםכאבים נימשכים לאחריאצק ‏24.8.10
הודעה בפורוםכאבים נימשכים לאחרד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםתשובה לשאלהאורית ‏24.8.10
הודעה בפורוםכאב באצבעות בידייםאוקסנה ‏24.8.10
הודעה בפורוםכאב באצבעות בידייםד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםGCTשחר ‏24.8.10
הודעה בפורוםGCTד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםשבר באולנה סטילואיד רדיאליד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםהרגשת חישמול הזרת ימין.ד"ר דיויד יפה ‏26.8.10
הודעה בפורוםהפלה בעיקבות מכה בבטןמאיה ‏23.8.10
הודעה בפורוםהפלה בעיקבות מכה בבטןד"ר דיויד יפה ‏23.8.10
הודעה בפורוםראש הרדיוסדני ‏22.8.10
הודעה בפורוםראש הרדיוסד"ר דיויד יפה ‏23.8.10
הודעה בפורוםכאבים בכפות ידיים.ירמי ‏21.8.10
הודעה בפורוםכאבים בכפות ידיים.ד"ר דיויד יפה ‏23.8.10
הודעה בפורוםשבר בסקופואידמשה ‏21.8.10
הודעה בפורוםשבר בסקופואידד"ר דיויד יפה ‏23.8.10
הודעה בפורוםאצבע לא בתפקוד -והשפעה על הפרופילד"ר דיויד יפה ‏23.8.10
הודעה בפורוםתסמונת תעלה הקרפליתאורית ‏19.8.10
הודעה בפורוםתסמונת תעלה הקרפליתד"ר דיויד יפה ‏20.8.10
הודעה בפורוםעבודה מול מחשבעמית ‏18.8.10
הודעה בפורוםעבודה מול מחשבד"ר דיויד יפה ‏18.8.10
הודעה בפורוםכאבים חזקים בשורש כף יד שמאלד"ר דיויד יפה ‏18.8.10
הודעה בפורוםכאבים בשורש יד ימיןאור ‏16.8.10
הודעה בפורוםכאבים בשורש יד ימיןד"ר דיויד יפה ‏18.8.10