הודעה בפורוםחתך באצבעטלי ‏27.10.10
הודעה בפורוםחתך באצבעד"ר דיויד יפה ‏28.10.10
הודעה בפורוםקפיצה בלתי רצונית של אצבע האמה בידד"ר דיויד יפה ‏28.10.10
הודעה בפורוםפירוש מינוח רפואירותם ‏26.10.10
הודעה בפורוםפירוש מינוח רפואיד"ר דיויד יפה ‏28.10.10
הודעה בפורוםכאבים בפרק כף היד ובכתףד"ר דיויד יפה ‏25.10.10
הודעה בפורוםכאבים באגודל לאחר ניתוחד"ר דיויד יפה ‏25.10.10
הודעה בפורוםנימול בידיים בהריוןד"ר דיויד יפה ‏25.10.10
הודעה בפורוםשבר במרפקמשה ‏21.10.10
הודעה בפורוםשבר במרפקד"ר דיויד יפה ‏25.10.10
הודעה בפורוםחשד לשבר בעצם הסקפואידד"ר דיויד יפה ‏25.10.10
הודעה בפורוםשבר במרפקמשה ‏19.10.10
הודעה בפורוםשבר במרפקד"ר דיויד יפה ‏25.10.10
הודעה בפורוםכאבים באצבעות הידיים.רותם ‏19.10.10
הודעה בפורוםכאבים באצבעות הידיים.ד"ר דיויד יפה ‏25.10.10
הודעה בפורוםשבר במרפקמשה ‏17.10.10
הודעה בפורוםשבר במרפקד"ר דיויד יפה ‏18.10.10
הודעה בפורוםכאבים במפרק כף הידעינת ‏16.10.10
הודעה בפורוםכאבים במפרק כף הידד"ר דיויד יפה ‏16.10.10
הודעה בפורוםייעוץ ועזרה דחופה, בבקשהד"ר דיויד יפה ‏16.10.10
הודעה בפורוםשבר במרפקמשה ‏14.10.10
הודעה בפורוםשבר במרפקד"ר דיויד יפה ‏16.10.10
הודעה בפורוםכאבים ואודם במפרק כף יד שמאלד"ר דיויד יפה ‏13.10.10
הודעה בפורוםשבר במרפקמשה ‏11.10.10
הודעה בפורוםשבר במרפקד"ר דיויד יפה ‏13.10.10
הודעה בפורוםנפיחות סמוך למרפקשלומית ‏11.10.10
הודעה בפורוםנפיחות סמוך למרפקד"ר דיויד יפה ‏11.10.10
הודעה בפורוםגלי הלם להסתיידות במרפקד"ר דיויד יפה ‏11.10.10
הודעה בפורוםגוש/גולה במרפקנדיה ‏10.10.10
הודעה בפורוםגוש/גולה במרפקד"ר דיויד יפה ‏11.10.10
הודעה בפורוםאגודל של בני שלא מתיישרתד"ר דיויד יפה ‏11.10.10
הודעה בפורוםדלקת שורש כף ידיואב ‏9.10.10
הודעה בפורוםדלקת שורש כף ידד"ר דיויד יפה ‏11.10.10
הודעה בפורוםשבר בסקפואיידדין ‏9.10.10
הודעה בפורוםשבר בסקפואיידד"ר דיויד יפה ‏9.10.10
הודעה בפורוםכף ידברוש יהודה ‏8.10.10
הודעה בפורוםכף ידד"ר דיויד יפה ‏9.10.10
הודעה בפורוםשיתוק רדיאליטל ‏4.10.10
הודעה בפורוםשיתוק רדיאליד"ר דיויד יפה ‏7.10.10
הודעה בפורוםניתוח באגודלשחר ‏4.10.10
הודעה בפורוםניתוח באגודלד"ר דיויד יפה ‏4.10.10
הודעה בפורוםנפיחות כואבתש ‏3.10.10
הודעה בפורוםנפיחות כואבתד"ר דיויד יפה ‏3.10.10
הודעה בפורוםכפות ידדים אדומותאלינה ‏3.10.10
הודעה בפורוםכפות ידדים אדומותד"ר דיויד יפה ‏3.10.10
הודעה בפורוםתחושת נימול בזרת יד ימין ושמאלד"ר דיויד יפה ‏3.10.10
הודעה בפורוםלא יכולה לכתוב מבחנים, מבקשת עצהד"ר דיויד יפה ‏3.10.10
הודעה בפורוםלאחר ניתוח -שאלהאודי ‏1.10.10
הודעה בפורוםלאחר ניתוח -שאלהד"ר דיויד יפה ‏3.10.10
הודעה בפורוםכפות ידיים נרדמותנטאשה ‏30.9.10
הודעה בפורוםכפות ידיים נרדמותד"ר דיויד יפה ‏3.10.10
הודעה בפורוםידיים נרדמותקרן ‏29.9.10
הודעה בפורוםידיים נרדמותד"ר דיויד יפה ‏30.9.10
הודעה בפורוםמומחיות לאברים ספציפיםד"ר דיויד יפה ‏30.9.10
הודעה בפורוםמומחיות לאברים ספציפיםד"ר דיויד יפה ‏30.9.10
הודעה בפורוםכאבים ביד וכתמים שחוריםד"ר דיויד יפה ‏30.9.10
הודעה בפורוםנימול בבוהן ימין בידד"ר דיויד יפה ‏27.9.10