הודעה בפורוםשאלה על תרופהחן ‏28.10.13
הודעה בפורוםשאלה על תרופהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםדיכאון ורמוטיבנתי ‏28.10.13
הודעה בפורוםדיכאון ורמוטיבד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאיקסלעומר ‏28.10.13
הודעה בפורוםאיקסלד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגאסף ‏28.10.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםלוריווןדפנה ‏27.10.13
הודעה בפורוםלוריווןד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםמלטוניןיונתן ‏27.10.13
הודעה בפורוםמלטוניןד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל 200שרית ‏25.10.13
הודעה בפורוםלמיקטל 200ד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםשילובשירה ‏25.10.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהkeren ‏24.10.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםטראזודילאיתמר ‏24.10.13
הודעה בפורוםנדיראסתי לאודר ‏24.10.13
הודעה בפורוםטראזודילד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםנוקטורנו 7.5רביד ‏24.10.13
הודעה בפורוםנוקטורנו 7.5ד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםדיכאון ממושך של שניםטלי ‏24.10.13
הודעה בפורוםשלום ביתאסתי לאודר ‏24.10.13
הודעה בפורוםדיכאון ממושך של שניםד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאמביאןלירוש ‏22.10.13
הודעה בפורוםאמביאןד"ר אירנה ספקטור ‏23.10.13
הודעה בפורוםקנביסיגאל ‏22.10.13
הודעה בפורוםקנביסד"ר אירנה ספקטור ‏23.10.13
הודעה בפורוםנוקטורנואתי ‏22.10.13
הודעה בפורוםנוקטורנוד"ר אירנה ספקטור ‏23.10.13
הודעה בפורוםשאלה על ציפרלקסחן ‏20.10.13
הודעה בפורוםשאלה על ציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםשנת REMירון ‏19.10.13
הודעה בפורוםשנת REMד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםריטלין וסרוקסטדנה ‏18.10.13
הודעה בפורוםריטלין וסרוקסטד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםהתקף חרדהרות ‏18.10.13
הודעה בפורוםהתקף חרדהד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגמוטי ‏17.10.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםלמיקטלסמדי ‏17.10.13
הודעה בפורוםלמיקטלד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםריטלין ולוריווןנעמה ‏17.10.13
הודעה בפורוםריטלין ולוריווןד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםתרופות SSRI ועייפותזיו ‏15.10.13
הודעה בפורוםתרופות SSRI ועייפותד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםדכאוןנועה ‏14.10.13
הודעה בפורוםדכאוןד"ר אירנה ספקטור ‏15.10.13
הודעה בפורוםחרדה חברתיתרן ‏14.10.13
הודעה בפורוםחרדה חברתיתד"ר אירנה ספקטור ‏15.10.13
הודעה בפורוםזיפרקסה טובה גם לדיכאון?ד"ר אירנה ספקטור ‏15.10.13
הודעה בפורוםפריזמהבר ‏12.10.13
הודעה בפורוםפריזמהד"ר אירנה ספקטור ‏15.10.13
הודעה בפורוםמירומישהי חדשה ‏10.10.13
הודעה בפורוםמירוד"ר אירנה ספקטור ‏15.10.13
הודעה בפורוםהפסקת נטילת לוסטראלמיכאלה ‏9.10.13
הודעה בפורוםהפסקת נטילת לוסטראלד"ר אירנה ספקטור ‏15.10.13
הודעה בפורוםנומבון נוקטורנו או אמביאןד"ר אירנה ספקטור ‏13.10.13
הודעה בפורוםאלטרולט 10 מ"גרות ‏8.10.13
הודעה בפורוםאלטרולט 10 מ"גד"ר אירנה ספקטור ‏13.10.13
הודעה בפורוםבחילות וכאב ראשמישהי חדשה ‏8.10.13
הודעה בפורוםבחילות וכאב ראשד"ר אירנה ספקטור ‏13.10.13
הודעה בפורוםחסימה רגשיתאנונימי ‏6.10.13
הודעה בפורוםחסימה רגשיתד"ר אירנה ספקטור ‏8.10.13
הודעה בפורוםסרוקסט - תופעות לוואיד"ר אירנה ספקטור ‏8.10.13