הודעה בפורוםמה עדיף יותר לדיכאון?יפעת ‏25.9.13
הודעה בפורוםמה עדיף יותר לדיכאון?ד"ר אירנה ספקטור ‏1.10.13
הודעה בפורוםרמוטיב 50 מ"גליאורה ‏25.9.13
הודעה בפורום500 מ"גליאורה ‏25.9.13
הודעה בפורוםרמוטיב 50 מ"גד"ר אירנה ספקטור ‏1.10.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנה - מרגישה אבודהד"ר אירנה ספקטור ‏8.10.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנה שלוםkeren ‏24.9.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנה שלוםד"ר אירנה ספקטור ‏1.10.13
הודעה בפורוםחלומות וחרדותשיר ‏24.9.13
הודעה בפורוםחלומות וחרדותד"ר אירנה ספקטור ‏1.10.13
הודעה בפורוםסימבאלטה וקלונקסעידו ‏23.9.13
הודעה בפורוםסימבאלטה וקלונקסד"ר אירנה ספקטור ‏1.10.13
הודעה בפורוםקלונקסkeren ‏23.9.13
הודעה בפורוםקלונקסד"ר אירנה ספקטור ‏1.10.13
הודעה בפורוםדכאון או סכיזופרניה?דויד ‏23.9.13
הודעה בפורוםדכאון או סכיזופרניה?ד"ר אירנה ספקטור ‏23.9.13
הודעה בפורוםדפלפט או גאבא טבעי לחרדות?ד"ר אירנה ספקטור ‏23.9.13
הודעה בפורוםסיוט שלא עובר כבר 13 שנהזמירה ‏21.9.13
הודעה בפורוםסיוט שלא עובר כבר 13 שנהד"ר אירנה ספקטור ‏23.9.13
הודעה בפורוםדר ספקטורבן ‏20.9.13
הודעה בפורוםדר ספקטורד"ר אירנה ספקטור ‏23.9.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהkeren ‏19.9.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהד"ר אירנה ספקטור ‏23.9.13
הודעה בפורוםוולבטריןברוך ‏19.9.13
הודעה בפורוםוולבטריןברוך ‏19.9.13
הודעה בפורוםוולבטריןד"ר אירנה ספקטור ‏23.9.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהkeren ‏18.9.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהד"ר אירנה ספקטור ‏23.9.13
הודעה בפורוםגמילה מקלונקס בבית ,אפשרית?ד"ר אירנה ספקטור ‏23.9.13
הודעה בפורוםולפורד(דפלפט800מג)אורגד ‏17.9.13
הודעה בפורוםוהאם ניתן להשתמש רק בהאורגד ‏17.9.13
הודעה בפורוםולפורד(דפלפט800מג)ד"ר אירנה ספקטור ‏23.9.13
הודעה בפורוםרמת ניתור דם דפלפטאפריים ‏17.9.13
הודעה בפורוםרמת ניתור דם דפלפטד"ר אירנה ספקטור ‏23.9.13
הודעה בפורוםדפלפט פוגע השקפה?ד"ר אירנה ספקטור ‏23.9.13
הודעה בפורוםקסדה - גרייה מגנטית לטיפול בדכאוןד"ר אירנה ספקטור ‏15.9.13
הודעה בפורוםדכאון וחוסר סבלנותדויד ‏13.9.13
הודעה בפורוםדכאון וחוסר סבלנותד"ר אירנה ספקטור ‏15.9.13
הודעה בפורוםבעיהברוך ‏12.9.13
הודעה בפורוםבעיהד"ר אירנה ספקטור ‏15.9.13
הודעה בפורוםעזרה בבקשהאני ‏12.9.13
הודעה בפורוםעזרה בבקשהד"ר אירנה ספקטור ‏15.9.13
הודעה בפורוםטיפולים אלטרנטיביים לתרופותד"ר אירנה ספקטור ‏15.9.13
הודעה בפורוםכדורים פסכיאטרייםגילה ‏9.9.13
הודעה בפורוםכדורים פסכיאטרייםד"ר אירנה ספקטור ‏15.9.13
הודעה בפורוםזיפרקסה 7.5 מגליהי ‏8.9.13
הודעה בפורוםזיפרקסה 7.5 מגד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13
הודעה בפורוםדודה מודאגתkeren ‏7.9.13
הודעה בפורוםדודה מודאגתד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13
הודעה בפורוםלוקח הרבה כדורים לדיכאון וחרדהד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13
הודעה בפורוםציפרלקס - מתי משפיע - שאלה למנוסיםד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13
הודעה בפורוםציפרלקסאביבה ‏5.9.13
הודעה בפורוםציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13
הודעה בפורוםסרוקסטkeren ‏4.9.13
הודעה בפורוםסרוקסטד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13