הודעה בפורוםעמיד לתרופותיגאל ‏31.10.13
הודעה בפורוםעמיד לתרופותד"ר אירנה ספקטור ‏12.11.13
הודעה בפורוםאיקסלרן שם טוב ‏31.10.13
הודעה בפורוםאיקסלד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםבדיקות רפואיותשחר ‏31.10.13
הודעה בפורוםבדיקות רפואיותד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםדכאון חוסר אנרגיהשחר ‏30.10.13
הודעה בפורוםדכאון חוסר אנרגיהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםהחלפת הציפרלקסDaniel ‏30.10.13
הודעה בפורוםהחלפת הציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאיקסלניסים ‏30.10.13
הודעה בפורוםאיקסלד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםסימבלטהמיכאל ‏30.10.13
הודעה בפורוםסימבלטהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםמעבר מרמוטיב לציפרלקסיובל ‏30.10.13
הודעה בפורוםמעבר מרמוטיב לציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםהקאהDaniel ‏30.10.13
הודעה בפורוםהקאהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאיזה כדור מ הSSR לא פוגע בזיקפהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםדיכאון אחרי לידה?נטלי ‏29.10.13
הודעה בפורוםדיכאון אחרי לידה?ד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםשאלה על תרופהחן ‏28.10.13
הודעה בפורוםשאלה על תרופהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםדיכאון ורמוטיבנתי ‏28.10.13
הודעה בפורוםדיכאון ורמוטיבד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאיקסלעומר ‏28.10.13
הודעה בפורוםאיקסלד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגאסף ‏28.10.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםלוריווןדפנה ‏27.10.13
הודעה בפורוםלוריווןד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםמלטוניןיונתן ‏27.10.13
הודעה בפורוםמלטוניןד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל 200שרית ‏25.10.13
הודעה בפורוםלמיקטל 200ד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםשילובשירה ‏25.10.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהkeren ‏24.10.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםטראזודילאיתמר ‏24.10.13
הודעה בפורוםנדיראסתי לאודר ‏24.10.13
הודעה בפורוםטראזודילד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםנוקטורנו 7.5רביד ‏24.10.13
הודעה בפורוםנוקטורנו 7.5ד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםדיכאון ממושך של שניםטלי ‏24.10.13
הודעה בפורוםשלום ביתאסתי לאודר ‏24.10.13
הודעה בפורוםדיכאון ממושך של שניםד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאמביאןלירוש ‏22.10.13
הודעה בפורוםאמביאןד"ר אירנה ספקטור ‏23.10.13
הודעה בפורוםקנביסיגאל ‏22.10.13
הודעה בפורוםקנביסד"ר אירנה ספקטור ‏23.10.13
הודעה בפורוםנוקטורנואתי ‏22.10.13
הודעה בפורוםנוקטורנוד"ר אירנה ספקטור ‏23.10.13
הודעה בפורוםשאלה על ציפרלקסחן ‏20.10.13
הודעה בפורוםשאלה על ציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםשנת REMירון ‏19.10.13
הודעה בפורוםשנת REMד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםריטלין וסרוקסטדנה ‏18.10.13
הודעה בפורוםריטלין וסרוקסטד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםהתקף חרדהרות ‏18.10.13
הודעה בפורוםהתקף חרדהד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגמוטי ‏17.10.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםלמיקטלסמדי ‏17.10.13
הודעה בפורוםלמיקטלד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13
הודעה בפורוםריטלין ולוריווןנעמה ‏17.10.13
הודעה בפורוםריטלין ולוריווןד"ר אירנה ספקטור ‏20.10.13