הודעה בפורוםמלטוניןיפעת ‏23.12.13
הודעה בפורוםמלטוניןד"ר אירנה ספקטור ‏24.12.13
הודעה בפורוםאסטו ואולנזפין זהו שילוב מקובל?זכיתי בווינר ‏22.12.13
הודעה בפורוםאסטו ואולנזפין זהו שילוב מקובל?ד"ר אירנה ספקטור ‏22.12.13
הודעה בפורוםציפרלקס 20 מגנטלי ‏22.12.13
הודעה בפורוםציפרלקס 20 מגד"ר אירנה ספקטור ‏22.12.13
הודעה בפורוםחוסמי בטאמוטי ‏20.12.13
הודעה בפורוםחוסמי בטאד"ר אירנה ספקטור ‏22.12.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגשגב ‏17.12.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגד"ר אירנה ספקטור ‏22.12.13
הודעה בפורוםדרלין-פרולולאיתי ‏16.12.13
הודעה בפורוםולכמה שעות משפיע?איתי ‏16.12.13
הודעה בפורוםגורם לנדודי שינה?איתי ‏18.12.13
הודעה בפורוםגורם לנדודי שינה?ד"ר אירנה ספקטור ‏22.12.13
הודעה בפורוםהפרעה כפייתיתדורון ‏15.12.13
הודעה בפורוםהפרעה כפייתיתד"ר אירנה ספקטור ‏16.12.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהkeren ‏15.12.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהד"ר אירנה ספקטור ‏16.12.13
הודעה בפורוםמירו משמין לאללהזכיתי בווינר ‏18.12.13
הודעה בפורוםפנרגןיפית ‏14.12.13
הודעה בפורוםפנרגןד"ר אירנה ספקטור ‏16.12.13
הודעה בפורוםויפאקסנורית ‏13.12.13
הודעה בפורוםויפאקסד"ר אירנה ספקטור ‏16.12.13
הודעה בפורוםויפאקסנורית ‏18.12.13
הודעה בפורוםטרזודיל 100יערה ‏11.12.13
הודעה בפורוםולכמה שעות משפיע?יערה ‏11.12.13
הודעה בפורוםולכמה שעות משפיע?ד"ר אירנה ספקטור ‏14.12.13
הודעה בפורוםנוגדי דיכאון וירידה במטבוליזםד"ר אירנה ספקטור ‏14.12.13
הודעה בפורוםלמיקטלאיגור פטרוב ‏10.12.13
הודעה בפורוםלמיקטלד"ר אירנה ספקטור ‏14.12.13
הודעה בפורוםלוריבןאורנה ‏10.12.13
הודעה בפורוםלוריבןד"ר אירנה ספקטור ‏14.12.13
הודעה בפורוםמירו45יהודית ‏10.12.13
הודעה בפורוםמירו45ד"ר אירנה ספקטור ‏14.12.13
הודעה בפורוםלמיקטלשמעון אלפסי ‏9.12.13
הודעה בפורוםלמיקטלד"ר אירנה ספקטור ‏10.12.13
הודעה בפורוםרמרוןמשה ‏5.12.13
הודעה בפורוםרמרוןד"ר אירנה ספקטור ‏9.12.13
הודעה בפורוםרמרוןאני ‏11.12.13
הודעה בפורוםכדור שינהרבקה ‏4.12.13
הודעה בפורוםכדור שינהד"ר אירנה ספקטור ‏9.12.13
הודעה בפורוםלמיקטל 400מ"גבשמת ‏4.12.13
הודעה בפורוםלמיקטל 400מ"גד"ר אירנה ספקטור ‏9.12.13
הודעה בפורוםשאלהאורן ‏1.12.13
הודעה בפורוםשאלהד"ר אירנה ספקטור ‏9.12.13
הודעה בפורוםעזרהיעקב ‏30.11.13
הודעה בפורוםעזרהד"ר אירנה ספקטור ‏8.12.13
הודעה בפורוםתופעת לוואי מוזרה של ויפאקסד"ר אירנה ספקטור ‏8.12.13
הודעה בפורוםמירו-רמרוןסיגי ‏28.11.13
הודעה בפורוםמירו-רמרוןסיגי ‏4.12.13
הודעה בפורוםמירו-רמרוןד"ר אירנה ספקטור ‏8.12.13
הודעה בפורוםלמיקטלשירן ‏28.11.13
הודעה בפורוםלמיקטלד"ר אירנה ספקטור ‏8.12.13
הודעה בפורוםעזרה דחופה בבקשהלי ‏28.11.13
הודעה בפורוםעזרה דחופה בבקשהד"ר אירנה ספקטור ‏8.12.13
הודעה בפורוםאמביאןזכיתי בווינר ‏27.11.13
הודעה בפורוםאמביאןד"ר אירנה ספקטור ‏8.12.13
הודעה בפורוםבונדורמיןטלי ‏27.11.13
הודעה בפורוםבונדורמיןד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםנרדיליגאל ‏26.11.13
הודעה בפורוםנרדילד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםנדודי שינה חזקיםאפרת ‏26.11.13
הודעה בפורוםנדודי שינה חזקיםד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםקלונקס 2מ"גאריאלה ‏24.11.13
הודעה בפורוםלחרדותמרים ‏26.11.13
הודעה בפורוםקלונקס 2מ"גד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל יעיל לחרדות?רביטל ‏24.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל יעיל לחרדות?ד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהלידור ‏24.11.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהאלעד ‏24.11.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםאם שום כדוריגאל ‏24.11.13
הודעה בפורוםקלונקסזכיתי בווינר ‏24.11.13
הודעה בפורוםאם שום כדורד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםוולבוטריןזכיתי בווינר ‏20.11.13
הודעה בפורוםובנוסף לא נותנת לישוןזכיתי בווינר ‏21.11.13
הודעה בפורוםוולבוטריןד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13