הודעה בפורוםמירו90i ‏29.8.13
הודעה בפורוםמירו90ד"ר אירנה ספקטור ‏3.9.13
הודעה בפורוםזיפרקסה במינון נמוך 7.5 מגאנונימוס ‏29.8.13
הודעה בפורוםזיפרקסה במינון נמוך 7.5 מגד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםכדורbobo ‏28.8.13
הודעה בפורוםכדורד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםמירו 45 לא עזר ורשמו לי 90 מגד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםסימבלטה וגלולות מליאןד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםניתן להעלות מינון מירו 45 ל90ד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםחרדות/דיכי...דוד ‏25.8.13
הודעה בפורוםחרדות/דיכי...ד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםפחד מדיכאון!!אלינה ‏24.8.13
הודעה בפורוםפחד מדיכאון!!ד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםשילובמשה שי ‏23.8.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםלוריווןlolo ‏22.8.13
הודעה בפורוםלוריווןד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםרסיטלמוטי ‏22.8.13
הודעה בפורוםרסיטלמוטי ‏22.8.13
הודעה בפורוםרסיטלד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםשאלה לד"רעינת ‏21.8.13
הודעה בפורוםשאלה לד"רד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםאמביאןמוטי ‏20.8.13
הודעה בפורוםאמביאןkeren ‏21.8.13
הודעה בפורוםאמביאןד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםקשיי בליעהיואב ‏18.8.13
הודעה בפורוםקשיי בליעהד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםפבוקסילמיכלי ‏18.8.13
הודעה בפורוםפבוקסילד"ר אירנה ספקטור ‏26.8.13
הודעה בפורוםאנדוניהבני ‏18.8.13
הודעה בפורוםאנדוניהד"ר אירנה ספקטור ‏26.8.13
הודעה בפורוםתרופות נגד דכאון ומחלת לבד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13
הודעה בפורוםרסיטלמישהו ‏18.8.13
הודעה בפורוםרסיטלמיקי ‏18.8.13
הודעה בפורוםרסיטלד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13
הודעה בפורוםדיכאוןשמוליק ‏17.8.13
הודעה בפורוםדיכאוןד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13
הודעה בפורוםנטילת חגיגת חד פעמיאיש ‏17.8.13
הודעה בפורוםנטילת חגיגת חד פעמיד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13
הודעה בפורוםדרליןlolo ‏15.8.13
הודעה בפורוםדרליןד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13
הודעה בפורוםחגיגת ורסיטלמישהו ‏15.8.13
הודעה בפורוםחגיגת ורסיטלד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13
הודעה בפורוםכדורי הרגעהkeren ‏15.8.13
הודעה בפורוםכדורי הרגעהד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13
הודעה בפורוםאנדוניהבני ‏15.8.13
הודעה בפורוםאנדוניהד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13
הודעה בפורוםרסיטל 40 מ"גברק ‏14.8.13
הודעה בפורוםרסיטל 40 מ"גד"ר אירנה ספקטור ‏20.8.13
הודעה בפורוםציפרלקס ו OCDמתן ‏13.8.13
הודעה בפורוםציפרלקס ו OCDד"ר אירנה ספקטור ‏20.8.13
הודעה בפורוםזיפרקסהיהודי ‏13.8.13
הודעה בפורוםזיפרקסהד"ר אירנה ספקטור ‏20.8.13
הודעה בפורוםהאם מירו מתאימה גם לחרדות?ד"ר אירנה ספקטור ‏20.8.13
הודעה בפורוםהעלאת מינון של ציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏12.8.13
הודעה בפורוםריטליןkeren ‏12.8.13
הודעה בפורוםריטליןד"ר אירנה ספקטור ‏12.8.13
הודעה בפורוםריטלין המשךkeren ‏13.8.13
הודעה בפורוםssriנירית ‏12.8.13
הודעה בפורוםssriד"ר אירנה ספקטור ‏12.8.13
הודעה בפורוםדפלפטיהודי ‏11.8.13
הודעה בפורוםדפלפטד"ר אירנה ספקטור ‏12.8.13
הודעה בפורוםמעבר בין תרופותהחדשה ‏8.8.13
הודעה בפורוםמעבר בין תרופותד"ר אירנה ספקטור ‏12.8.13
הודעה בפורוםסרוקסטהחדשה ‏7.8.13
הודעה בפורוםסרוקסטד"ר אירנה ספקטור ‏12.8.13
הודעה בפורוםציפרלקס ואוטרוגסטןד"ר אירנה ספקטור ‏12.8.13