הודעה בפורוםבונדורמיןטלי ‏27.11.13
הודעה בפורוםבונדורמיןד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםנרדיליגאל ‏26.11.13
הודעה בפורוםנרדילד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםנדודי שינה חזקיםאפרת ‏26.11.13
הודעה בפורוםנדודי שינה חזקיםד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםקלונקס 2מ"גאריאלה ‏24.11.13
הודעה בפורוםלחרדותמרים ‏26.11.13
הודעה בפורוםקלונקס 2מ"גד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל יעיל לחרדות?רביטל ‏24.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל יעיל לחרדות?ד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהלידור ‏24.11.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהאלעד ‏24.11.13
הודעה בפורוםלד"ר אירנהד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםאם שום כדוריגאל ‏24.11.13
הודעה בפורוםקלונקסזכיתי בווינר ‏24.11.13
הודעה בפורוםאם שום כדורד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםוולבוטריןזכיתי בווינר ‏20.11.13
הודעה בפורוםובנוסף לא נותנת לישוןזכיתי בווינר ‏21.11.13
הודעה בפורוםוולבוטריןד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםעמידות של הגוף לתרופה?ד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםדיכאון ונשירת שיערדואגת ‏20.11.13
הודעה בפורוםדיכאון ונשירת שיערד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםוולבוטרין נסיגהזכיתי בווינר ‏19.11.13
הודעה בפורוםוולבוטרין נסיגהד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםויפאקס225מגחנוך ‏18.11.13
הודעה בפורוםויפאקס225מגד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםדיכאון פסיכוטי ונוגדי דיכאוןד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםנסיגה במצבDaniel ‏17.11.13
הודעה בפורוםנסיגה במצבד"ר אירנה ספקטור ‏27.11.13
הודעה בפורוםשילובחרד ‏17.11.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםויפאקס 225 מגטל ‏17.11.13
הודעה בפורוםויפאקס 225 מגד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםויפאקסXRטל ‏17.11.13
הודעה בפורוםויפאקסXRד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםפבוקסיל פוגע בזיקפה?חרד ‏17.11.13
הודעה בפורוםפבוקסיל פוגע בזיקפה?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםכמה שנים אפשר לקחת Viepax?אשה דואגת ‏16.11.13
הודעה בפורוםכמה שנים אפשר לקחת Viepax?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםשילובאדיר גבריאל ‏14.11.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל יעיל לדיכאון כטיפול יחיד?זכיתי בווינר ‏14.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל יעיל לדיכאון כטיפול יחיד?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםמומלץ לשלב למוזין וולבוטרין לדיכאוןחדווה בלושטיין ‏14.11.13
הודעה בפורוםלדיכאוןחדווה בלושטיין ‏14.11.13
הודעה בפורוםמומלץ לשלב למוזין וולבוטרין לדיכאוןד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםדיכאון, חרדה וספורטkeren ‏14.11.13
הודעה בפורוםהליכהחדווה בלושטיין ‏14.11.13
הודעה בפורוםהליכהאודי ‏15.11.13
הודעה בפורוםדיכאון, חרדה וספורטד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםמינון הציפראמילערן ‏14.11.13
הודעה בפורוםמינון הציפראמילד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםשילובאיש ‏14.11.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםפרפנאן4מגמציל במקוה ‏14.11.13
הודעה בפורוםפרפנאן4מגד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםציפרלקס וקרדילוקלימור ‏13.11.13
הודעה בפורוםציפרלקס וקרדילוקד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםלמיקטלזכיתי בווינר ‏13.11.13
הודעה בפורוםאו לדיכאון רגילזכיתי בווינר ‏13.11.13
הודעה בפורוםלמיקטלד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםמהו זמן השפעתו של וולבוטרין?זכיתי בווינר ‏12.11.13
הודעה בפורוםמהו זמן השפעתו של וולבוטרין?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםלמיקטלזכיתי בווינר ‏12.11.13
הודעה בפורוםלמיקטלד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםלמוז'ין200זכיתי בווינר ‏11.11.13
הודעה בפורוםלמוז'ין200יגאל ‏11.11.13
הודעה בפורוםלמוז'ין200ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13