הודעה בפורוםדיכאון מתמשךיגאל ‏14.7.13
הודעה בפורוםדיכאון מתמשךד"ר אירנה ספקטור ‏17.7.13
הודעה בפורוםדיכאוןסוק ‏14.7.13
הודעה בפורוםדיכאוןד"ר אירנה ספקטור ‏17.7.13
הודעה בפורוםציפרלקס ותרופות נוספותד"ר אירנה ספקטור ‏17.7.13
הודעה בפורוםריטליןkeren ‏13.7.13
הודעה בפורוםריטליןד"ר אירנה ספקטור ‏14.7.13
הודעה בפורוםטיפולאבי ‏11.7.13
הודעה בפורוםטיפולדקל ‏11.7.13
הודעה בפורוםטיפולד"ר אירנה ספקטור ‏14.7.13
הודעה בפורוםמינון רסיטאלגדי ‏10.7.13
הודעה בפורוםמינון רסיטאלד"ר אירנה ספקטור ‏14.7.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מ"גאנונימוס ‏10.7.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מ"גד"ר אירנה ספקטור ‏14.7.13
הודעה בפורוםשאלהמישהי ‏9.7.13
הודעה בפורוםשאלהד"ר אירנה ספקטור ‏14.7.13
הודעה בפורוםציפרלקס ולוסטרל?עינת ‏9.7.13
הודעה בפורוםציפרלקס ולוסטרל?ד"ר אירנה ספקטור ‏11.7.13
הודעה בפורוםליתיום כטיפול יחידדפנה ‏9.7.13
הודעה בפורוםליתיום כטיפול יחידד"ר אירנה ספקטור ‏11.7.13
הודעה בפורוםאמביאן 12.5 XRאורית ‏9.7.13
הודעה בפורוםאמביאן 12.5 XRד"ר אירנה ספקטור ‏11.7.13
הודעה בפורוםרמוטיבסיון ‏9.7.13
הודעה בפורוםרמוטיבד"ר אירנה ספקטור ‏11.7.13
הודעה בפורוםדיקור סיניKeren ‏8.7.13
הודעה בפורוםלא שליkeren ‏10.7.13
הודעה בפורוםדיקור סיניד"ר אירנה ספקטור ‏11.7.13
הודעה בפורוםמספר שאלותגל ‏8.7.13
הודעה בפורוםמספר שאלותד"ר אירנה ספקטור ‏11.7.13
הודעה בפורוםשלום לד''ר ספקטורידידאל ‏8.7.13
הודעה בפורוםשלום לד''ר ספקטורד"ר אירנה ספקטור ‏11.7.13
הודעה בפורוםשילובתמי ‏8.7.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםהיפנוזה לד"ר אירנהkeren ‏7.7.13
הודעה בפורוםהיפנוזה לד"ר אירנהד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםליתיוםאפרת ‏7.7.13
הודעה בפורוםליתיוםד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםדרלין מינון עד10 גם יפגע בזקפה?ד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםפרולול או דרליןרם ‏7.7.13
הודעה בפורוםפרולול או דרליןד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםנדודי שינהאביתר ‏7.7.13
הודעה בפורוםנדודי שינהד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםסרוקסט+וולבוטריןעקרב ‏6.7.13
הודעה בפורוםסרוקסט+וולבוטריןד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםסרוקסט+וולבוטריןקטוטו ‏5.8.13
הודעה בפורוםשאלה נוספתשלי ‏6.7.13
הודעה בפורוםשאלה נוספתד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםלמוגיןשלי ‏5.7.13
הודעה בפורוםלמוגיןד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםזיפרקסה5אילנה שאקי ‏4.7.13
הודעה בפורוםזיפרקסה5ד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםרמוטיב 500 ואלכוהול/גלולותד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםושוב סוליאן לצערי 100 מגד"ר אירנה ספקטור ‏8.7.13
הודעה בפורוםסוליאן 100 מג ודקינטיובל ‏2.7.13
הודעה בפורוםסוליאן 100 מג ודקינטד"ר אירנה ספקטור ‏2.7.13
הודעה בפורוםאנפרנילפוצי ‏2.7.13
הודעה בפורוםאנפרנילד"ר אירנה ספקטור ‏2.7.13
הודעה בפורוםאנפרנילפוצי ‏3.7.13
הודעה בפורוםזיפרקסהkeren ‏1.7.13
הודעה בפורוםזיפרקסהד"ר אירנה ספקטור ‏2.7.13
הודעה בפורוםזיפרקסהkeren ‏2.7.13
הודעה בפורוםדיסתמיהשלי ‏1.7.13
הודעה בפורוםדיסתמיהשלי ‏1.7.13
הודעה בפורוםדיסתמיהד"ר אירנה ספקטור ‏2.7.13
הודעה בפורוםלקחתי סוליאן פעם ראשונה לפני השינהד"ר אירנה ספקטור ‏2.7.13
הודעה בפורוםאי שקטkeren ‏30.6.13
הודעה בפורוםאי שקטד"ר אירנה ספקטור ‏2.7.13