הודעה בפורוםציפרלקס בפעם הראשונהד"ר אירנה ספקטור ‏29.1.14
הודעה בפורוםוולבוטרין בשילוב פרוזק לפני ניתוחד"ר אירנה ספקטור ‏29.1.14
הודעה בפורוםפבוקסילשרונה ‏27.1.14
הודעה בפורוםפבוקסילד"ר אירנה ספקטור ‏29.1.14
הודעה בפורוםפבוקסילשרונה ‏29.1.14
הודעה בפורוםזיפרקסה 10 מג לפני קנייהד"ר אירנה ספקטור ‏29.1.14
הודעה בפורוםאדרונקסנורית ‏23.1.14
הודעה בפורוםאדרונקסד"ר אירנה ספקטור ‏27.1.14
הודעה בפורוםקונצרטה פעמיים ביום ו??ד"ר אירנה ספקטור ‏27.1.14
הודעה בפורוםמירוג ‏21.1.14
הודעה בפורוםמירוד"ר אירנה ספקטור ‏27.1.14
הודעה בפורוםחלוקת כדורי רסיטלערן ‏21.1.14
הודעה בפורוםחלוקת כדורי רסיטלד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםויפאקס - שאלותkeren ‏20.1.14
הודעה בפורוםויפאקס - שאלותד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםדיכאוןג ‏16.1.14
הודעה בפורוםדיכאוןד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםאסטו20מגמתן ‏16.1.14
הודעה בפורוםאסטו20מגד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםפאקסט20מגאהובה ‏15.1.14
הודעה בפורוםפאקסט20מגד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםחרדה ומחלותsari ‏15.1.14
הודעה בפורוםחרדה ומחלותד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםאסטוזהבה ‏15.1.14
הודעה בפורוםאסטוד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםבונסרין וזיפרקסהאלעד ‏15.1.14
הודעה בפורוםבונסרין וזיפרקסהד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםבונסריןרות ‏14.1.14
הודעה בפורוםוממתי משפיע על החרדות?ד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםאסטואילנה שאקי ‏14.1.14
הודעה בפורוםאסטוד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםדיסתימיהקר ‏14.1.14
הודעה בפורוםדיסתימיהקר ‏16.1.14
הודעה בפורוםדיסתימיהד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםטלפוןמלי ‏14.1.14
הודעה בפורוםשאלה בנושא מוותדורון ‏13.1.14
הודעה בפורוםשאלה בנושא מוותד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםלדר ספקטורלירוש ‏13.1.14
הודעה בפורוםלדר ספקטורד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםסימבלטהחולם החלומות ‏12.1.14
הודעה בפורוםסימבלטהד"ר אירנה ספקטור ‏21.1.14
הודעה בפורוםסימבלטהמיכאל ‏21.1.14
הודעה בפורוםציפרלקסטל ‏12.1.14
הודעה בפורוםציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏13.1.14
הודעה בפורוםדכאון ותשישותשחר ‏10.1.14
הודעה בפורוםדכאון ותשישותד"ר אירנה ספקטור ‏13.1.14
הודעה בפורוםאסטוטל ‏10.1.14
הודעה בפורוםאסטוד"ר אירנה ספקטור ‏13.1.14
הודעה בפורוםנטילת אלכוהול לאחר הפסקת שימושד"ר אירנה ספקטור ‏13.1.14
הודעה בפורוםסרוקסטkeren ‏9.1.14
הודעה בפורוםסרוקסטד"ר אירנה ספקטור ‏13.1.14
הודעה בפורוםסרוקסט - המשך שאלהkeren ‏16.1.14
הודעה בפורוםציפרלקסורד ‏8.1.14
הודעה בפורוםציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏13.1.14
הודעה בפורוםOCD, דיכאון או מניה דיפרסיהד"ר אירנה ספקטור ‏13.1.14
הודעה בפורוםציפרלקסאפרת ‏6.1.14
הודעה בפורוםציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏7.1.14
הודעה בפורוםלדר אירנהבן ‏6.1.14
הודעה בפורוםלדר אירנהד"ר אירנה ספקטור ‏7.1.14
הודעה בפורוםציפרלקס30מגאורית ‏3.1.14
הודעה בפורוםציפרלקס30מגד"ר אירנה ספקטור ‏5.1.14
הודעה בפורוםאסטובן ‏2.1.14
הודעה בפורוםאסטוד"ר אירנה ספקטור ‏5.1.14