הודעה בפורוםשלום לד"רלירוש ‏10.11.13
הודעה בפורוםשלום לד"רד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםקלונקס 2 מגאפרת ‏9.11.13
הודעה בפורוםקלונקס 2 מגד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםוולבוטרן פוגע בזיקפה?ממוש מהירקות ‏7.11.13
הודעה בפורוםוולבוטרן פוגע בזיקפה?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםניתן לקחת וולבוטרין עם זיפרקסה?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםוולבוטרין 150 מג פעמיים ביוםממוש מהירקות ‏5.11.13
הודעה בפורוםוולבוטרין 150 מג פעמיים ביוםד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםאנטיפסיכוטיות לחרדה ופניקהד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםשילובמאמוש מהירקות ‏4.11.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםזיפרקסה 5 מגאלעד ‏2.11.13
הודעה בפורוםבתוספת למיקטלאלעד ‏3.11.13
הודעה בפורוםזיפרקסה 5 מגד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםויפאקס-איקסלרונן שפירא פ"ת ‏2.11.13
הודעה בפורוםויפאקס-איקסלDaniel ‏3.11.13
הודעה בפורוםויפאקס-איקסלד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםוהאם איקסל מתאים לחרדה חברתיתד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםשילובגבי חסון ‏2.11.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםתרופותרונן שפירא פ"ת ‏2.11.13
הודעה בפורוםתרופותד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםממתי איקסל מתחילה להשפיעד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםאיקסל או ויפאקס מבחינה מיניתנמרוד דרייפוס ‏1.11.13
הודעה בפורוםעמיד לתרופותיגאל ‏31.10.13
הודעה בפורוםעמיד לתרופותד"ר אירנה ספקטור ‏12.11.13
הודעה בפורוםאיקסלרן שם טוב ‏31.10.13
הודעה בפורוםאיקסלד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםבדיקות רפואיותשחר ‏31.10.13
הודעה בפורוםבדיקות רפואיותד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםדכאון חוסר אנרגיהשחר ‏30.10.13
הודעה בפורוםדכאון חוסר אנרגיהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםהחלפת הציפרלקסDaniel ‏30.10.13
הודעה בפורוםהחלפת הציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאיקסלניסים ‏30.10.13
הודעה בפורוםאיקסלד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםסימבלטהמיכאל ‏30.10.13
הודעה בפורוםסימבלטהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםמעבר מרמוטיב לציפרלקסיובל ‏30.10.13
הודעה בפורוםמעבר מרמוטיב לציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםהקאהDaniel ‏30.10.13
הודעה בפורוםהקאהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאיזה כדור מ הSSR לא פוגע בזיקפהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםדיכאון אחרי לידה?נטלי ‏29.10.13
הודעה בפורוםדיכאון אחרי לידה?ד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםשאלה על תרופהחן ‏28.10.13
הודעה בפורוםשאלה על תרופהד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםדיכאון ורמוטיבנתי ‏28.10.13
הודעה בפורוםדיכאון ורמוטיבד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאיקסלעומר ‏28.10.13
הודעה בפורוםאיקסלד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגאסף ‏28.10.13
הודעה בפורוםאולנזפין 5 מגד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםלוריווןדפנה ‏27.10.13
הודעה בפורוםלוריווןד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםמלטוניןיונתן ‏27.10.13
הודעה בפורוםמלטוניןד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל 200שרית ‏25.10.13
הודעה בפורוםלמיקטל 200ד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13
הודעה בפורוםשילובשירה ‏25.10.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏6.11.13