הודעה בפורוםחרדה אחרי לידהנטע ‏2.9.13
הודעה בפורוםחרדה אחרי לידהד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13
הודעה בפורוםשלובמרב ‏1.9.13
הודעה בפורוםשלובד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13
הודעה בפורוםשקילת העלאת מינון רסיטלד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13
הודעה בפורוםוולבטריןאריה ‏31.8.13
הודעה בפורוםוולבטריןד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13
הודעה בפורוםנטיה מינית ונוגדי דכאוןד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13
הודעה בפורוםרופא משפחה רשם לי מירו90מגאנונימוס ‏30.8.13
הודעה בפורוםרופא משפחה רשם לי מירו90מגד"ר אירנה ספקטור ‏9.9.13
הודעה בפורוםאנאפרנילאנונימי ‏30.8.13
הודעה בפורוםאנאפרנילד"ר אירנה ספקטור ‏3.9.13
הודעה בפורוםמה ההבדל בהרגשה בין מירו45ל90אנונימוס ‏30.8.13
הודעה בפורוםמה ההבדל בהרגשה בין מירו45ל90ד"ר אירנה ספקטור ‏3.9.13
הודעה בפורוםמדוע בבוקר הדיכאון חוזרד"ר אירנה ספקטור ‏3.9.13
הודעה בפורוםמירו 90אנונימוס ‏30.8.13
הודעה בפורוםמירו 90ד"ר אירנה ספקטור ‏3.9.13
הודעה בפורוםפלוטיןערן ‏30.8.13
הודעה בפורוםפלוטיןד"ר אירנה ספקטור ‏3.9.13
הודעה בפורוםמירו 90i ‏29.8.13
הודעה בפורוםמירו 90ד"ר אירנה ספקטור ‏3.9.13
הודעה בפורוםטיפול לקרוב משפחהגילי ‏29.8.13
הודעה בפורוםטיפול לקרוב משפחהד"ר אירנה ספקטור ‏3.9.13
הודעה בפורוםמירו90i ‏29.8.13
הודעה בפורוםמירו90ד"ר אירנה ספקטור ‏3.9.13
הודעה בפורוםזיפרקסה במינון נמוך 7.5 מגאנונימוס ‏29.8.13
הודעה בפורוםזיפרקסה במינון נמוך 7.5 מגד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםכדורbobo ‏28.8.13
הודעה בפורוםכדורד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםמירו 45 לא עזר ורשמו לי 90 מגד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםסימבלטה וגלולות מליאןד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםניתן להעלות מינון מירו 45 ל90ד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםחרדות/דיכי...דוד ‏25.8.13
הודעה בפורוםחרדות/דיכי...ד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםפחד מדיכאון!!אלינה ‏24.8.13
הודעה בפורוםפחד מדיכאון!!ד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםשילובמשה שי ‏23.8.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםלוריווןlolo ‏22.8.13
הודעה בפורוםלוריווןד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםרסיטלמוטי ‏22.8.13
הודעה בפורוםרסיטלמוטי ‏22.8.13
הודעה בפורוםרסיטלד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםשאלה לד"רעינת ‏21.8.13
הודעה בפורוםשאלה לד"רד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםאמביאןמוטי ‏20.8.13
הודעה בפורוםאמביאןkeren ‏21.8.13
הודעה בפורוםאמביאןד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםקשיי בליעהיואב ‏18.8.13
הודעה בפורוםקשיי בליעהד"ר אירנה ספקטור ‏29.8.13
הודעה בפורוםפבוקסילמיכלי ‏18.8.13
הודעה בפורוםפבוקסילד"ר אירנה ספקטור ‏26.8.13
הודעה בפורוםאנדוניהבני ‏18.8.13
הודעה בפורוםאנדוניהד"ר אירנה ספקטור ‏26.8.13
הודעה בפורוםתרופות נגד דכאון ומחלת לבד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13
הודעה בפורוםרסיטלמישהו ‏18.8.13
הודעה בפורוםרסיטלמיקי ‏18.8.13
הודעה בפורוםרסיטלד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13
הודעה בפורוםדיכאוןשמוליק ‏17.8.13
הודעה בפורוםדיכאוןד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13
הודעה בפורוםנטילת חגיגת חד פעמיאיש ‏17.8.13
הודעה בפורוםנטילת חגיגת חד פעמיד"ר אירנה ספקטור ‏21.8.13