הודעה בפורוםשילובחרד ‏17.11.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםויפאקס 225 מגטל ‏17.11.13
הודעה בפורוםויפאקס 225 מגד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםויפאקסXRטל ‏17.11.13
הודעה בפורוםויפאקסXRד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםפבוקסיל פוגע בזיקפה?חרד ‏17.11.13
הודעה בפורוםפבוקסיל פוגע בזיקפה?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםכמה שנים אפשר לקחת Viepax?אשה דואגת ‏16.11.13
הודעה בפורוםכמה שנים אפשר לקחת Viepax?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםשילובאדיר גבריאל ‏14.11.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל יעיל לדיכאון כטיפול יחיד?זכיתי בווינר ‏14.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל יעיל לדיכאון כטיפול יחיד?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםמומלץ לשלב למוזין וולבוטרין לדיכאוןחדווה בלושטיין ‏14.11.13
הודעה בפורוםלדיכאוןחדווה בלושטיין ‏14.11.13
הודעה בפורוםמומלץ לשלב למוזין וולבוטרין לדיכאוןד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםדיכאון, חרדה וספורטkeren ‏14.11.13
הודעה בפורוםהליכהחדווה בלושטיין ‏14.11.13
הודעה בפורוםהליכהאודי ‏15.11.13
הודעה בפורוםדיכאון, חרדה וספורטד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםמינון הציפראמילערן ‏14.11.13
הודעה בפורוםמינון הציפראמילד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםשילובאיש ‏14.11.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםפרפנאן4מגמציל במקוה ‏14.11.13
הודעה בפורוםפרפנאן4מגד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםציפרלקס וקרדילוקלימור ‏13.11.13
הודעה בפורוםציפרלקס וקרדילוקד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםלמיקטלזכיתי בווינר ‏13.11.13
הודעה בפורוםאו לדיכאון רגילזכיתי בווינר ‏13.11.13
הודעה בפורוםלמיקטלד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםמהו זמן השפעתו של וולבוטרין?זכיתי בווינר ‏12.11.13
הודעה בפורוםמהו זמן השפעתו של וולבוטרין?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםלמיקטלזכיתי בווינר ‏12.11.13
הודעה בפורוםלמיקטלד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםלמוז'ין200זכיתי בווינר ‏11.11.13
הודעה בפורוםלמוז'ין200יגאל ‏11.11.13
הודעה בפורוםלמוז'ין200ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםדיכאוןנמרוד ‏11.11.13
הודעה בפורוםדיכאוןיאיר ‏12.11.13
הודעה בפורוםדיכאוןד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל זיפרקסה וולבוטריןתמי כהן פתח תקווה ‏11.11.13
הודעה בפורוםלמיקטל זיפרקסה וולבוטריןד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםהאם וולבוטרין מעורר גורם להיי?זכיתי בווינר ‏11.11.13
הודעה בפורוםהאם וולבוטרין מעורר גורם להיי?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםשלום לד"רלירוש ‏10.11.13
הודעה בפורוםשלום לד"רד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםקלונקס 2 מגאפרת ‏9.11.13
הודעה בפורוםקלונקס 2 מגד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםוולבוטרן פוגע בזיקפה?ממוש מהירקות ‏7.11.13
הודעה בפורוםוולבוטרן פוגע בזיקפה?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםניתן לקחת וולבוטרין עם זיפרקסה?ד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםוולבוטרין 150 מג פעמיים ביוםממוש מהירקות ‏5.11.13
הודעה בפורוםוולבוטרין 150 מג פעמיים ביוםד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםאנטיפסיכוטיות לחרדה ופניקהד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםשילובמאמוש מהירקות ‏4.11.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםזיפרקסה 5 מגאלעד ‏2.11.13
הודעה בפורוםבתוספת למיקטלאלעד ‏3.11.13
הודעה בפורוםזיפרקסה 5 מגד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםויפאקס-איקסלרונן שפירא פ"ת ‏2.11.13
הודעה בפורוםויפאקס-איקסלDaniel ‏3.11.13
הודעה בפורוםויפאקס-איקסלד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםוהאם איקסל מתאים לחרדה חברתיתד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםשילובגבי חסון ‏2.11.13
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםתרופותרונן שפירא פ"ת ‏2.11.13
הודעה בפורוםתרופותד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13
הודעה בפורוםממתי איקסל מתחילה להשפיעד"ר אירנה ספקטור ‏17.11.13