הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

בלוטת הטריס

לאורה(2.11.2006, 14:13)

שלום רב!!

לאחרונה עליתי בצורה משמעותי במשקל בלי לשנות עורך חיים..

רפא אמר לי שיכול להיות בלוטת התריס אלו תוצאות בדיקת דם שלי .. מה הם אומרות???

תודה מראש..

 LIPEMIC INDEX  NORMAL    INDEX
	    ICTERIC INDEX  NORMAL    INDEX
	    GLUCOSE      86.00 MG/DL  (  65.00- 110.00) (...*.....)
	    ALK.PHOSPHAT.   36.00 U/L   (  30.00- 140.00) (*........)
	    ALT(GPT)      19.00 U/L   (  5.00-  40.00) (...*.....)
	    AST(GOT)      20.00 U/L   (  5.00-  40.00) (...*.....)
	    BILIRUB.TOTAL    0.56 MG/DL  (  0.30-  1.20) (..*......)
	    BUN         7.70 MG/DL  (  4.60-  21.00) (.*.......)
	    CALCIUM SERUM    9.80 MG/DL  (  8.40-  10.40) (.....*...)
	    CHOLESTEROL    225.00 MG/DL  ( 120.00- 200.00) (.........)*
	    CREATININE SER   0.75 MG/DL  (  0.50-  1.20) (..*......)
	    SODIUM SERUM   140.30 MMOL/L ( 134.00- 148.00) (...*.....)
	    POTASSIUM SERU   4.30 MMOL/L (  3.50-  5.30) (...*.....)
	    HDL-CHOLEST.    54.65 MG/DL  (  35.00-  85.00) (...*.....)
	    LDL-CHOLEST.   144.95 MG/DL  (  60.00- 130.00) (.........)*
	    PHOSPHORUS     4.30 MG/DL  (  2.50-  4.60) (.......*.)
	    TRIGLYCERIDES   127.00 MG/DL  (  35.00- 170.00) (.....*...)
	    URIC ACID      3.64 MG/DL  (  2.30-  6.30) (..*......)
	    WBC         6.21 K/UL  (  4.00-  10.00) (..*......)
	    NEUTROPHILS     2.52 K/UL  (  1.80-  6.80) (*........)
	    NEUTROPHILS %   40.60 %    (  46.00-  68.00)*(.........)
	    LYMPHOCYTES     2.95 K/UL  (  0.60-  4.50) (....*....)
	    LYMPHOCYTES %   47.50 %    (  15.00-  45.00) (.........)*
	    MONOCYTES      0.47 K/UL  (  0.08-  0.90) (...*.....)
	    MONOCYTES %     7.71 %    (  2.00-  9.00) (......*..)
	    EOSINOPHILS     0.24 K/UL  (  0.00-  0.60) (...*.....)
	    EOSINOPHILS %    3.88 %    (  0.00-  6.00) (.....*...)
	    BASOPHILS      0.01 K/UL  (  0.00-  0.15) (*........)
	    BASOPHILS %     0.25 %    (  0.00-  1.50) (.*.......)
	    RBC         4.26 MU/L  (  3.90-  5.40) (.*.......)
	    HEMOGLOBIN     12.90 G/DL  (  12.00-  16.00) (.*.......)
	    HEMATOCRIT     37.90 %    (  35.00-  45.00) (..*......)
	    MCV        89.10 FL   (  80.00-  98.00) (....*....)
	    MCH        30.20 PG   (  25.00-  35.00) (....*....)
	    MCHC        33.90 G/DL  (  32.00-  35.50) (....*....)
	    PLATELETS     323.00 K/UL  ( 150.00- 400.00) (.....*...)
	    MPV         7.29 FL   (  6.50-  10.00) (.*.......)
	    RDW        10.40 %    (  11.00-  14.00)*(.........)
	    T3-TOTAL      1.80 NMOL/L (  0.89-  2.44) (....*....)
	    FREE T4      13.50 PMOL/L (  9.00-  19.00) (...*.....)
	    TSH         2.04 UIU/ML (  0.30-  5.00) (..*......)
	    FOLIC ACID     7.50 NG/ML  (  3.00-  34.00) (*........)
	    (NORMAL :     > 3 )
	    (INTERMEDIATE : 2.5-3 )
	    (DEFICIENT  : < 2.5 )
	    VITAMIN B12    330.00 PG/ML  ( 157.00- 1060.00) (.*.......)
	    SG         1.02 SG
	    LEUCOCYTES UR.  250.00 LEUK.\UL
	    NITRITE     NEGATIVE
	    PH (URINE)     5.00
	    PROTEINE UR    30.00 MG/DL
	    GLUCOSE URINE  Normal    MG/DL
	    KETONES     NEGATIVE
	    UROBILINOGEN   Normal    MG/DL
	    BILIRUBIN UR   NEGATIVE
	    ERYTHROCYTES   NEGATIVE
	    :ב 11/11/2001 שונו ערכים של אריטרוציטים בשתן
	    HB 0.03 MG/DL = 10 ERYT/UL  תוצאה של
	    SEDIMENT RBC    4.00 HPF
	    SEDIMENT WBC    48.00 HPF
	    SEDIMENT SQEP  +3      HPF
	    SED.BACTERIA   +1      HPF
	    SEDIMENT MUCOUS +3      HPF
	    
מסמך זה כולל מידע אישי רגיש המוגן על פי דיני הגנת הפרטיות. מסירת המידע לאחר עלולה להוות עבירה פלילית.
מסמך זה אינו כולל את כל פרטי הזיהוי של המבוטח. על המסתמך על תוכנו לברר ולוודא את הזהות בין מציג המסמך ובין האדם אשר המידע במסמך מתייחס אליו.