הודעה בפורוםהמשך- שק לא מזוההלאה ‏31.8.07
הודעה בפורוםהמשך- שק לא מזוההד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏2.9.07
הודעה בפורוםשק לא מזוהה שיוצא מהנרתיקד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏2.9.07
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתי- גזיםבילי ‏30.8.07
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתי- גזיםד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏2.9.07
הודעה בפורוםגזיםבילי ‏30.8.07
הודעה בפורוםגזיםד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏30.8.07
הודעה בפורוםטחורים או צניחת רקטום?ד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏26.8.07
הודעה בפורוםדלקות חוזרות בדרכי השתן = קנדידה ??ד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏26.8.07
הודעה בפורוםבדיקה אורדינמיתענת ‏23.8.07
הודעה בפורוםבדיקה אורדינמיתד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏26.8.07
הודעה בפורוםכאבים חזקים בעצמות האגןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏26.8.07
הודעה בפורוםמודאגת מאודטלי ‏21.8.07
הודעה בפורוםמודאגת מאודד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏22.8.07
הודעה בפורוםדם בשתןתומר פ. ‏21.8.07
הודעה בפורוםדם בשתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏22.8.07
הודעה בפורוםדלקת בשתןכינרת ל ‏21.8.07
הודעה בפורוםדלקת בשתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏22.8.07
הודעה בפורוםדליפת שתןmali ‏20.8.07
הודעה בפורוםדליפת שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏22.8.07
הודעה בפורוםכאבים חזקים ברצפת אגןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםשלפוחית רגיזהח ‏20.8.07
הודעה בפורוםשלפוחית רגיזהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםחוות דעתךחן ‏19.8.07
הודעה בפורוםחוות דעתךד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםצריבהs ‏18.8.07
הודעה בפורוםצריבהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםכאבים ברצפת האגןmaya ‏15.8.07
הודעה בפורוםכאבים ברצפת האגןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםדלקת בשתן לילדה בת שלוש וחציד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםקונדילומותדפנה ‏14.8.07
הודעה בפורוםקונדילומותד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםדליפת שתןסיגל ‏14.8.07
הודעה בפורוםדליפת שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםאורודינימיקהדבי ‏14.8.07
הודעה בפורוםאורודינימיקהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםניתוח צניחת שלפוחית שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםדם בשתןעדה ‏11.8.07
הודעה בפורוםדם בשתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםדם בשתןעדה ‏11.8.07
הודעה בפורוםדם בשתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםצניחת רחם אצל אשה מבוגרת וחולהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםבריחת שתן במאמץרונית ‏10.8.07
הודעה בפורוםבריחת שתן במאמץד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםגל עץ התהs ‏9.8.07
הודעה בפורוםגל עץ התהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםצריבהs ‏9.8.07
הודעה בפורוםצריבהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםדלקת מוזרה בדרכי השתןאירית ‏8.8.07
הודעה בפורוםדלקת מוזרה בדרכי השתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםדלקות חוזרות בשלפוחית השתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏8.8.07
הודעה בפורוםטבעת נרתיקיתpui ‏7.8.07
הודעה בפורוםטבעת נרתיקיתד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏8.8.07
הודעה בפורוםחיידק בשתןאינס ‏7.8.07
הודעה בפורוםחיידק בשתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏8.8.07
הודעה בפורוםערכים חורגים בבדיקת שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏8.8.07
הודעה בפורוםצניחה כלליתמגד ‏6.8.07
הודעה בפורוםצניחה כלליתד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏8.8.07
הודעה בפורוםלחץ במתן שתןאפרת ‏5.8.07
הודעה בפורוםלחץ במתן שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏5.8.07