הודעה בפורוםקונדילומותדפנה ‏14.8.07
הודעה בפורוםקונדילומותד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםדליפת שתןסיגל ‏14.8.07
הודעה בפורוםדליפת שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםאורודינימיקהדבי ‏14.8.07
הודעה בפורוםאורודינימיקהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםניתוח צניחת שלפוחית שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏20.8.07
הודעה בפורוםדם בשתןעדה ‏11.8.07
הודעה בפורוםדם בשתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםדם בשתןעדה ‏11.8.07
הודעה בפורוםדם בשתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםצניחת רחם אצל אשה מבוגרת וחולהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםבריחת שתן במאמץרונית ‏10.8.07
הודעה בפורוםבריחת שתן במאמץד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםגל עץ התהs ‏9.8.07
הודעה בפורוםגל עץ התהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםצריבהs ‏9.8.07
הודעה בפורוםצריבהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםדלקת מוזרה בדרכי השתןאירית ‏8.8.07
הודעה בפורוםדלקת מוזרה בדרכי השתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏13.8.07
הודעה בפורוםדלקות חוזרות בשלפוחית השתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏8.8.07
הודעה בפורוםטבעת נרתיקיתpui ‏7.8.07
הודעה בפורוםטבעת נרתיקיתד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏8.8.07
הודעה בפורוםחיידק בשתןאינס ‏7.8.07
הודעה בפורוםחיידק בשתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏8.8.07
הודעה בפורוםערכים חורגים בבדיקת שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏8.8.07
הודעה בפורוםצניחה כלליתמגד ‏6.8.07
הודעה בפורוםצניחה כלליתד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏8.8.07
הודעה בפורוםלחץ במתן שתןאפרת ‏5.8.07
הודעה בפורוםלחץ במתן שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏5.8.07
הודעה בפורוםצניחת רחםana ‏4.8.07
הודעה בפורוםצניחת רחםד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏5.8.07
הודעה בפורוםצניחהana ‏3.8.07
הודעה בפורוםצניחהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏4.8.07
הודעה בפורוםצניחת איברים פנימייםד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏4.8.07
הודעה בפורוםלא יכולה להתאפק...דיקלה ‏1.8.07
הודעה בפורוםלא יכולה להתאפק...ד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏4.8.07
הודעה בפורוםצניחותגאיה ‏1.8.07
הודעה בפורוםצניחותד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏4.8.07
הודעה בפורוםצניחהמרמ ‏1.8.07
הודעה בפורוםצניחהד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏4.8.07
הודעה בפורוםטיפול בדלקת שתןורד ‏31.7.07
הודעה בפורוםטיפול בדלקת שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏4.8.07
הודעה בפורוםד"ררותם ‏30.7.07
הודעה בפורוםד"רד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏4.8.07
הודעה בפורוםפיפי.רותם ‏28.7.07
הודעה בפורוםפיפי.ד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏30.7.07
הודעה בפורוםחוסר התרוקנות מתן שתןmayacohen ‏27.7.07
הודעה בפורוםחוסר התרוקנות מתן שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏30.7.07
הודעה בפורוםצניחת רחםסוזי מלמר ‏27.7.07
הודעה בפורוםצניחת רחםד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏30.7.07
הודעה בפורוםצניחת רחםענת ‏26.7.07
הודעה בפורוםצניחת רחםד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏30.7.07
הודעה בפורוםכאבים ולחץמיטל ‏26.7.07
הודעה בפורוםכאבים ולחץד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏30.7.07
הודעה בפורוםבריחת שתןאלה ‏26.7.07
הודעה בפורוםבריחת שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏30.7.07
הודעה בפורוםיש לי התכווציות ו6 אופטלגין לא עזרוד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏30.7.07
הודעה בפורוםמודאגתאיה ‏23.7.07
הודעה בפורוםמודאגתד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏26.7.07
הודעה בפורוםבריחת שתןאלה ‏23.7.07
הודעה בפורוםבריחת שתןד"ר אלכסנדר קונדריאה ‏26.7.07