הוספת הודעההוספת תגובה פורום קהילת הורות - ראש הפורום

מתי מחליפים לשעון חורף?

שם נחמד(16.9.2009, 9:19)

27 בספטמבר.

הלילה שבין שבת לראשון.

זה יום ראשון שיש לפני כיפור.

הודעה בפורוםשירושאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםשירוששיר1 ‏16.9.09
הודעה בפורוםשירושאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםשירוששיר1 ‏16.9.09
הודעה בפורוםשירושאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטיפטיפ2רחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםטיפטיפ2טיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטיפטיפ2רחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםטיפטיפ2טיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטיפטיפ2רחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםטיפטיפ2אינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטיפטיפ2טיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטיפטיפ2טיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטיפטיפ2רחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלינועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלירחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליטיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלינועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלינועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליטיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלירחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלירחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלינועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלינועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלינועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלינועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלירחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלינועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלירחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלינועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלירחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלינועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלירחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלינועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלירחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלירחלי (יעל תמר ושלומי) ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחליאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםמתנת חג להוריםשיר1 ‏16.9.09
הודעה בפורוםמתנת חג להוריםנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםמתנת חג להוריםשיר1 ‏16.9.09
הודעה בפורוםמתנת חג להוריםביג מאמא21 ‏16.9.09
הודעה בפורוםביג מאמאשיר1 ‏16.9.09
הודעה בפורוםביג מאמאנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםביג מאמאשיר1 ‏16.9.09
הודעה בפורוםביג מאמאנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםביג מאמאשיר1 ‏16.9.09
הודעה בפורוםביג מאמאטיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםביג מאמאנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםביג מאמאנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםנועהשיר1 ‏16.9.09
הודעה בפורוםנועהנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם ח...אינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם ...נועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי ע...אינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי...נועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותשיר1 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותשיר1 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותשיר1 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותביג מאמא21 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותטיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטופפ חזרתי עם חדשותנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטרמפולינה ושות'טיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטרמפולינה ושות'ביג מאמא21 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטרמפולינה ושות'ביג מאמא21 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטרמפולינה ושות'טיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטרמפולינה ושות'ביג מאמא21 ‏16.9.09
הודעה בפורוםטרמפולינה ושות'אור - לי ‏16.9.09
הודעה בפורוםוכדור פיזיו?טיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםוכדור פיזיו?michal.38 ‏16.9.09
הודעה בפורוםוכדור פיזיו?michal.38 ‏16.9.09
הודעה בפורוםוכדור פיזיו?טיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםוכדור פיזיו?michal.38 ‏16.9.09
הודעה בפורוםוכדור פיזיו?טיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםוכדור פיזיו?michal.38 ‏16.9.09
הודעה בפורוםהלכתי.שם נחמד ‏16.9.09
הודעה בפורוםמיכלי ומירי, זה המתכוןביג מאמא21 ‏16.9.09
הודעה בפורוםייישש!שם נחמד ‏16.9.09
הודעה בפורוםייישש!michal.38 ‏16.9.09
הודעה בפורוםייישש!שם נחמד ‏16.9.09
הודעה בפורוםמתי מחליפים לשעון חורף?טיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםמתי מחליפים לשעון חורף?שם נחמד ‏16.9.09
הודעה בפורוםמתי מחליפים לשעון חורף?טיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםשם נחמד את פה?מירי א ‏16.9.09
הודעה בפורוםשם נחמד את פה?שם נחמד ‏16.9.09
הודעה בפורוםטיפטיפמיכלי ‏16.9.09
הודעה בפורוםטיפטיפטיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםשאלת חיתוליםעפרי ‏16.9.09
הודעה בפורוםשאלת חיתוליםאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםשאלת חיתוליםנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםשאלת חיתוליםעפרי ‏16.9.09
הודעה בפורוםשאלת חיתוליםנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםואפרופו ראש השנהעפרי ‏16.9.09
הודעה בפורוםואפרופו ראש השנהנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםואפרופו ראש השנהעפרי ‏16.9.09
הודעה בפורוםואפרופו ראש השנהmichal.38 ‏16.9.09
הודעה בפורוםואפרופו ראש השנהעפרי ‏16.9.09
הודעה בפורוםואפרופו ראש השנהmichal.38 ‏16.9.09
הודעה בפורוםואפרופו ראש השנהאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםנועהאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםנועהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםנועהנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםנועהביג מאמא21 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהמירי א ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהmichal.38 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהמיכלי ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהאור - לי ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהעפרי ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהעפרי ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהטיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהעפרי ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהטיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהעפרי ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהטיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהביג מאמא21 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהביג מאמא21 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהאור - לי ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהטיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהאור - לי ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהאור - לי ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהטיפטיפ2 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר חצי חצי כזהורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםרחלי מה עם שי?שם נחמד ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר טובאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר טובנועה32 ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר טובאינה ‏16.9.09
הודעה בפורוםשאלת הריון..אולי כן אולי לא ‏16.9.09
הודעה בפורוםשאלת הריון..שם נחמד ‏16.9.09
הודעה בפורוםשאלת הריון..ורד בית ‏16.9.09
הודעה בפורוםשאלת הריון..מיכלי ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר טוב. שאלהנירית (עידו ואילה) ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר טוב. שאלהשם נחמד ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר טוב. שאלהנירית (עידו ואילה) ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר טוב. שאלהשם נחמד ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר טוב. שאלהשם נחמד ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר טוב. שאלהנירית (עידו ואילה) ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר טוב. שאלהנירית (עידו ואילה) ‏16.9.09
הודעה בפורוםבוקר טוב. שאלהשם נחמד ‏16.9.09