פורום ברכיים - ראש הפורום

נקע בברך

ד"ר גדעון בורשטין(13.8.2007, 9:30)

רוני שלום

חסר המנוחה לא יגרום נזק או הפרעה בהחלמה

בברכה,
ד"ר גדעון בורשטין
רופא אורתופד בכיר
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא