הוספת הודעה פורום החלפת מפרקים - ראש הפורום

תוצאות מיפוי עצמות לברך

אופיר(28.10.2010, 14:20)

שלום

אבי, בן 76 סובל מכאבים בברך ואני מצרף את תוצאות ההדמייה. אודה לעזרה בהבנת המצב, מאחר והתור לאורטופד הוא רק בעוד 10 ימים:

בוצע מיפוי עצם דינמי ו-BLOOD POOLלברכיים, מפוי פלנרי מאוחר של השלדכולו ו-SPECTברכיים.

הודגמו פרפוזיה BLOOD POOLמוגברים ניכרים ברקמות הרכות של ברך ימין כבטוילסינוביטיס, במיפוי פלנרי מאוחר הודגמה קליטה בכל מרכיבי הברךעם צמצום המרווח המפרקי המתאימים לשינויים אוסטאוארטריטיים. מודגמת קליטהפתולוגית באספקט מדיאלי של הפטלה עשויה להתאים לשינויים פטלופמורלים פעילים או לחילופין שינויים פוסטטראומטיים כגון שבר של הפטלה.

צמצום המרווח המפרקי ללא קליטות פתולוגיות מוקדיות הודגם גם בברך שמאל,ממצא המתאים לשינויים אוסטאוארטריטיים כרוניים.

בשאר הסריקה הודגמה קליטה מוגברת באספקט לטרלי בעמוד שדרה צווארי אמצעיניכרת יותר משמאל קרוב לוודאי על רקע שינויים פסטליים.

ללא קליטות פתולוגיות נוספות.

לסיכום:

סינוביטיס, שינויים אוסטאוארטריטיס ונזק פטלופמורלי בברך ימין, שינוייםאוסטאוארטריטיים כרונים בברך שמאל, שינויים ניווניים בעמוד שדרהצווארי.

בוצע מיפוי עצם דינמי ו-BLOOD POOL לברכיים, מפוי פלנרי מאוחר של השלד
כולו ו-SPECT ברכיים.
הודגמו פרפוזיה BLOOD POOL מוגברים ניכרים ברקמות הרכות של ברך ימין כבטוי
לסינוביטיס, במיפוי פלנרי מאוחר הודגמה קליטה בכל מרכיבי הברך
עם צמצום המרווח המפרקי המתאימים לשינויים אוסטאוארטריטיים. מודגמת קליטה
פתולוגית באספקט מדיאלי של הפטלה עשויה להתאים לשינויים
פטלופמורלים פעילים או לחילופין שינויים פוסטטראומטיים כגון שבר של הפטלה.
צמצום המרווח המפרקי ללא קליטות פתולוגיות מוקדיות הודגם גם בברך שמאל,
ממצא המתאים לשינויים אוסטאוארטריטיים כרוניים.
בשאר הסריקה הודגמה קליטה מוגברת באספקט לטרלי בעמוד שדרה צווארי אמצעי
ניכרת יותר משמאל קרוב לוודאי על רקע שינויים פסטליים.
ללא קליטות פתולוגיות נוספות.
לסיכום:
סינוביטיס, שינויים אוסטאוארטריטיס ונזק פטלופמורלי בברך ימין, שינויים
אוסטאוארטריטיים כרונים בברך שמאל, שינויים ניווניים בעמוד שדרה
צווארי.
ת
בוצע מיפוי עצם דינמי ו-BLOOD POOL לברכיים, מפוי פלנרי מאוחר של השלד
כולו ו-SPECT ברכיים.
הודגמו פרפוזיה BLOOD POOL מוגברים ניכרים ברקמות הרכות של ברך ימין כבטוי
לסינוביטיס, במיפוי פלנרי מאוחר הודגמה קליטה בכל מרכיבי הברך
עם צמצום המרווח המפרקי המתאימים לשינויים אוסטאוארטריטיים. מודגמת קליטה
פתולוגית באספקט מדיאלי של הפטלה עשויה להתאים לשינויים
פטלופמורלים פעילים או לחילופין שינויים פוסטטראומטיים כגון שבר של הפטלה.
צמצום המרווח המפרקי ללא קליטות פתולוגיות מוקדיות הודגם גם בברך שמאל,
ממצא המתאים לשינויים אוסטאוארטריטיים כרוניים.
בשאר הסריקה הודגמה קליטה מוגברת באספקט לטרלי בעמוד שדרה צווארי אמצעי
ניכרת יותר משמאל קרוב לוודאי על רקע שינויים פסטליים.
ללא קליטות פתולוגיות נוספות.
לסיכום:
סינוביטיס, שינויים אוסטאוארטריטיס ונזק פטלופמורלי בברך ימין, שינויים
אוסטאוארטריטיים כרונים בברך שמאל, שינויים ניווניים בעמוד שדרה
צווארי.
ת
כולו ו-SPECT ברכיים.
הודגמו פרפוזיה BLOOD POOL מוגברים ניכרים ברקמות הרכות של ברך ימין כבטוי
לסינוביטיס, במיפוי פלנרי מאוחר הודגמה קליטה בכל מרכיבי הברך
עם צמצום המרווח המפרקי המתאימים לשינויים אוסטאוארטריטיים. מודגמת קליטה
פתולוגית באספקט מדיאלי של הפטלה עשויה להתאים לשינויים
פטלופמורלים פעילים או לחילופין שינויים פוסטטראומטיים כגון שבר של הפטלה.
צמצום המרווח המפרקי ללא קליטות פתולוגיות מוקדיות הודגם גם בברך שמאל,
ממצא המתאים לשינויים אוסטאוארטריטיים כרוניים.
בשאר הסריקה הודגמה קליטה מוגברת באספקט לטרלי בעמוד שדרה צווארי אמצעי
ניכרת יותר משמאל קרוב לוודאי על רקע שינויים פסטליים.
ללא קליטות פתולוגיות נוספות.
לסיכום:
סינוביטיס, שינויים אוסטאוארטריטיס ונזק פטלופמורלי בברך ימין, שינויים
אוסטאוארטריטיים כרונים בברך שמאל, שינויים ניווניים בעמוד שדרה
צווארי.
ת