אנטומיה ופיזיולוגיה של הלב

פרופ' יצחק קרונזון,

מנהל המחלקה לקרדיולוגיה בלתי פולשנית, NYU, ניו-יורק

כללי

הלב הוא איבר חלול, שקירותיו עשויים משריר המתכווץ ומתרפה לסירוגין. התכווצות הלב מכונה סיסטולה, והרפיית הלב נקראת דיאסטולה. בזמן ההרפיה מתמלא חלל הלב בדם. בזמן ההתכווצות חלל הלב מזריק את הדם שנמצא בתוכו. הדם מגיע אל הלב בכלי דם הנקראים ורידים, ויוצא מן הלב בכלי דם הנקראים עורקים. הלב מורכב מארבעה חללים. לשניים מן החללים קירות שריר עבים, והם מכונים חדרים, ולשניים האחרים קירות דקים יותר, והם מכונים פרוזדורים.

קל יותר להבין את פעולת הלב אם נתייחס אליו, לשם הפשטה, כמו אל שתי יחידות, שכל אחת מורכבת מפרוזדור אחד ומחדר אחד. כך נוכל לדבר על הלב הימני, המורכב מפרוזדור ימני ומחדר ימני, ועל הלב השמאלי, המורכב מפרוזדור שמאלי ומחדר שמאלי.

החדרים והפרוזדורים אינם מתכווצים ביחד. כאשר הפרוזדור מתכווץ הוא מזריק דם אל תוך החדר דרך מסתם (שסתום), המאפשר זרימת דם בכיוון אחד (כלומר מן הפרוזדור אל החדר, אך לא בחזרה). כאשר הפרוזדור מתרפה, מתכווץ החדר. בזמן התכווצות החדר נסגר המסתם בין הפרוזדור לחדר, ונפתח מסתם אחר, בין החדר לעורק. וכך, התכווצות החדר מזריקה דם מן החדר אל העורק.

בלב הימני וגם בלב השמאלי יש שני מסתמים (האחד בין הפרוזדור והחדר, והשני בין החדר לבין העורק), לכן בסך הכל יש בלב ארבעה מסתמים.

בין הלב הימני ללב השמאלי מפרידות המחיצה שבין הפרוזדורים והמחיצה שבין החדרים. למרות שהמחיצות הן קיר משותף, אין באופן תקין מגע בין הדם שבחלל החדר השמאלי לבין הדם שבחלל החדר הימני.

הדם מגיע אל הלב דרך הוורידים. הוורידים מתנקזים אל הפרוזדורים. הדם מוזרק מן הלב דרך עורקים, היוצאים מן החדרים.

בזמן הדיאסטולה (התרחבות החדר) מתכווץ הפרוזדור, המסתם המיטרלי נפתח, והדם זורם מן הפרוזדור אל החדר (חץ גדול). בזמן הסיסטולה (התכווצות החדר) נסגר המסתס המטרלי. המסתם האאורטלי (בין החדר ובין העורק הראשי, האאורטה) נפתח, והדם זורם מן החדר אל העורק (חץ גדול).

הלב הימני

הלב הימני מורכב מן הפרוזדור הימני ומהחדר הימני. תפקיד הלב הימני הוא לקבל דם עני בחמצן מכל איברי הגוף ולהזריק אותו אל הריאות.

הדם הזורם בוורידים הוא דם מנוצל. הוא מגיע אל הוורידים אחרי שעבר דרך רקמות הגוף וסיפק להן חמצן, לכן כמות החמצן בדם הוורידי היא נמוכה. דם עני בחמצן נראה כהה יותר (אדום שחור). כמעט כל הדם הזורם בוורידי הגוף (למעט ורידי הריאה) מתנקז אל תוך שני ורידים גדולים הנקראים ורידים חלולים - Venae Cava. הווריד החלול העליון מנקז את הדם מחלקו העליון של הגוף, והתחתון מנזק את חלקו התחתון של הגוף. שני הוורידים האלה מתנקזים אל הפרוזדור הימני.

מן הפרוזדור הימני זורם הדם אל החדר הימני. בין הפרוזדור לבין החדר ישנו מסתם בעל שלושה עלים (הנקרא לכן המסתם הטריקוספידלי), המאפשר זרימת דם מן הפרוזדור אל החדר, אך לא בכיוון הפוך - מן החדר חזרה אל הפרוזדור.

כאשר מתכווץ החדר הימני, הוא מזריק את הדם בכיוון עורק הריאה. בין החדר הימני ובין עורק הריאה ישנו מסתם, המאפשר זרימת דם מן החדר אל העורק, אך לא בכיוון הפוך, מן העורק חזרה אל החדר. המסתם הזה נקרא המסתם הריאתי. עורק הריאה מסתעף לשני עורקים, ימני ושמאלי, המעבירים את הדם לריאות הימנית והשמאלית בהתאמה. בתוך רקמת הריאה מתפצל כל עורק התפצלויות רבות והופך לרשת של כלי דם קטנטנים (נימיות הריאה). החמצן שבאוויר שאנו נושמים מסתנן דרך הנימיות ומסתפח אל הדם. הנימיות הנושאות דם עשיר בחמצן מתלכדות ויוצרות ורידים המוליכים את הדם חזרה אל הלב. הוורידים האלה נקראים ורידי הריאה, והם מתנקזים אל הפרוזדור השמאלי.

הדם העשיר בחמצן, המגיע אל הלב השמאלי נראה אדום בהיר.

הלב השמאלי

הלב השמאלי מורכב מן הפרוזדור השמאלי ומהחדר השמאלי. תפקיד הלב השמאלי לקבל דם עשיר בחמצן מן הריאות, ולהזריק אותו אל כל איברי הגוף.

בוורידי הריאה זורם דם עשיר בחמצן מן הריאות אל הפרוזדור השמאלי. מן הפרוזדור השמאלי עובר הדם אל החדר השמאלי דרך מסתם בעל שני עלים, הנקרא המסתם המיטרלי. המסתם הזה מאפשר מעבר דם מן הפרוזדור אל החדר, אבל לא מן החדר חזרה אל הפרוזדור.

כאשר החדר השמאלי מתכווץ, הוא מזריק את הדם בכיוון העורק ראשי הנקרא אבי העורקים (אאורטה). בין החדר השמאלי לאאורטה ישנו מסתם, הנקרא המסתם האאורטלי. הוא מאפשר מעבר דם מן החדר אל האאורטה, אבל לא מן האאורטה חזרה אל הלב.

האאורטה היא כלי דם גדול (קוטרה אצל המבוגר כ-3 ס"מ). בתחילת דרכה, ממש מעל המסתם, יוצאים ממנה העורקים הכליליים, המספקים דם לשריר הלב. אחר כך, עולה האאורטה כלפי מעלה, לכיוון הכתפיים: האאורטה העולה. בהמשך, היא יוצרת קשת לרוחב החלק העליון של בית החזה: קשת האאורטה. מקשת האאורטה, יוצאים העורקים המספקים דם לראש ולזרועות. בסוף, יורדת האאורטה לכיוון הבטן - האאורטה היורדת.

מהאאורטה מסתעפים עורקים לכל איברי הגוף. כאשר מגיע העורק אל האיבר, הוא מתפצל התפצלויות רבות, והופך לבסוף לרשת של נימיות בעלות קירות דקים, שדרכם מתאפשרת העברת החמצן מן הדם אל הרקמות שבאיברי הגוף השונים. עכשיו הולכות הנימיות הנושאות דם עני בחמצן (שהרי החמצן כבר נמסר לרקמות) ומתלכדות, כדי ליצור ורידים המעבירים את הדם העני בחמצן חזרה אל הפרוזדור הימני, והמחזור חוזר חלילה.

אספקת החמצן לשריר הלב

כדי ששריר הלב יהיה מסוגל להתכווץ באופן יעיל, הוא זקוק לאספקה מתמדת של דם עורקי עשיר בחמצן. הדם העורקי נושא את החמצן ואת החומרים המזינים את הלב.

לעורקים המזינים את הלב קוראים העורקים הכליליים (קורונרים). הם יוצאים מהאאורטה סמוך למקום יציאתה מן החדר השמאלי. סתימה של העורקים האלה גורמת להפרעה קשה בפעולה התקינה של הלב.