מועדי החיסונים בגיל הילדות

גיל דלקת
כבד B
תרכיב משולש -
אסכרהצפדת שעלת
שיתוק ילדים המופילוס b חצבת, חזרת,
אדמת
דלקת
כבד A
אחרי לידה
(בביה"ח)
מנה ראשונה
1 חודש מנה שניה
2 חודשים מנה ראשונה מנה ראשונה:
זריקה
מנה ראשונה
4 חודשים מנה שניה מנה שניה:
האכלה וזריקה
מנה שניה
6 חודשים מנת דחף מנה שלישית מנה שלישית:
האכלה
מנה שלישית
12 חודשים מנת דחף מנת דחף:
האכלה וזריקה
מנת דחף מנה ראשונה
18 חודשים מנה ראשונה
24-30 חודשים מנת דחף
כתה א' מנת דחף:
האכלה
מנת דחף
כתה ב' מנת דחף נגד
אסכרה וצפדת
כתה ח' מנת דחף נגד
אסכרה וצפדת
מנת דחף:
האכלה


 עוד בנושא:

 חיסונים בגיל הילדות 
 טבלת מועדי החיסונים
 שיתוק ילדים (פוליו) 
 דלקת כבד (הפטיטיס) A

 דלקת כבד (הפטיטיס) B
 אבעבועות רוח
 מנינגוקוס
 פנמאוקוקוס
 MMR - חצבת, חזרת ואדמת
 דפטריה, טטנוס ושעלת - DTP
 המופילוס אינפלואנזה HIB - b