בדיקת חלבון עוברי -

תבחין משולש

מידע כללי


עובר מוצץ אצבע...

בדיקת חלבון עוברי וסמנים נוספים בדם האישה - התבחין המשולש - מומלצת לאישה בכל הריון. זוהי בדיקת סינון שנועדה לאתר הריונות בעלי סיכון למומים בעמוד השדרה של העובר וכן, לאמוד את הסיכון לעובר הסובל מתסמונת דאון.

בדיקת רמות החלבון העוברי בדם אישה הרה פותחה במקורה במטרה לגלות הריונות בסיכון למומים פתוחים בתעלה העצבית של עמוד השדרה אצל העובר.

רמות של חלבון עוברי בדם האישה, הגבוהות מהנורמה המתאימה לשבוע ההריון, מצביעות על האפשרות של מום פתוח בתעלה העצבית של העובר המתפתח. מום כזה עלול לפגוע קשות בתפקוד הילד/המבוגר.

היכן נוצר החלבון העוברי?

החלבון העוברי נוצר בכבד העובר, מפעפע בכמויות מזעריות למי השפיר, עובר את מחסום השליה ומגיע לדם האם.

מהו מום פתוח בתעלה העצבית?

התעלה העצבית מתפתחת בראשית חייו של העובר, וממנה מתפתחים המוח ועמוד השדרה. אם חלה הפרעה בתהליך הנורמלי של סגירת התעלה העצבית, יהיה לתינוק מום פתוח בתעלה העצבית הגורם לדליפת כמות גדולה של החלבון למי השפיר ולדם האישה. עקב כך הכמות הנמדדת בדם האישה גבוהה מהנורמה.

מומים קשים כגון אנאנצפלוס, חוסר ברקמת מח גורמים למוות בסמוך ללידה, מומים אחרים, כגון ספינה ביפידה, גורמים לנכות קשה.

בדיקת חלבון עוברי מגלה מומים אלה ברוב המקרים.

משמעות תוצאות הבדיקה

אם בתשובת המעבדה נמצאו ערכים גבוהים של חלבון עוברי, ייתכנו שלוש אפשרויות:

  • שההריון הוא רב-עוברי.
  • ששבוע ההריון מתקדם יותר ממה שנמסר בזמן הבדיקה.
  • שקיים סיכון-יתר למום בתעלה העצבית.

תוצאות אלו מחייבות המשך בירור על-ידי סריקה על-קולית (אולטרה סאונד) של התעלה העצבית, ייעוץ גנטי המתייחס לתוצאות הבדיקות ולעתים המלצה לביצוע בדיקת מי שפיר לקביעת רמות החלבון העוברי במי השפיר.

חלק מהמומים הפתוחים מתגלים בסריקה העל-קולית המתאימה, ואין צורך בבדיקת מי השפיר כדי להמליץ על הפסקת ההריון.

למה משמש התבחין המשולש?

במשך הזמן התברר שרמות של חלבון עוברי הנמוכות מהנורמה, לפי שבוע ההריון, יכולות להצביע על עובר הסובל מתסמונת דאון (מונגולואיד). על-פי הבדיקה ובהתחשב בגילה של האישה, פותחה נוסחת הסתברות לחיזוי הסיכון ללידת עובר עם תסמונת דאון.

אולם כושר החיזוי של השיטה שהסתמכה רק על רמות החלבון העוברי היה נמוך מאוד. לכן הוחל בחיפוש מאומץ של סמנים נוספים שרמתם בדם האישה בהריונות עם התסמונת שונה מרמתם בהריונות ללא התסמונת, וכושר החיזוי המשולב שלהם אמין יותר מזה המתקבל מבדיקת החלבון העוברי בלבד.

כיום נבדקים בדם האישה שלושה מרכיבים:

  • חלבון עוברי - A.F.P
  • הורמון המופרש מהשליה - H.C.G
  • הורמון המופרש מהשחלה - Estriol) VH3)

שמה של הבדיקה הן בפי הקהל הרחב והן בפי הצוות המקצועי נשאר בדיקת חלבון עוברי, אך למעשה מדובר בתבחין משולש, והערך של כל הסימנים ביחד, בהתחשב בגיל האישה, קובע את הסיכון המשוקלל שלה ללידת ילד עם תסמונת דאון. התבחין המשולש העלה, אם כן, את כושר החיזוי להריונות בסיכון ללידת ילד עם התסמונת.

למרות השיפור בכושר החיזוי שלו, התבחין המשולש, הוא בגדר בדיקת סינון בלבד, שאיננה מגלה את כל ההריונות עם תסמונת דאון.

תוצאות בדיקת חלבון עוברי

תוצאות הבדיקות תלויות בשבוע ההריון, ויש לבדוק אותו לפני שמחליטים על המשך התהליך.

הסיכון המשוקלל לתסמונת דאון בהריון נתון, מותנה כאמור בגיל האישה ובשבוע ההריון שלה. את הסיכון המשוקלל יש להשוות לסיכון של האשה ללידת ילד עם תסמונת דאון בהתאם לגילה.

התוצאות מתחלקות לשלוש קבוצות:

  • הסיכון המשוקלל דומה לסיכון שמקורו בגיל האישה ההרה: הבדיקה לא הוסיפה למעשה כל מידע.
  • הסיכון המשוקלל גבוה מן הסיכון שמקורו בגיל: מדובר בהריון בסיכון מוגבר ללידת ילד עם תסמונת דאון.
  • הסיכון המשוקלל נמוך מן הסיכון שמקורו בגיל: הריון כנראה תקין.

כשהסיכון המשוקלל שונה מהסיכון לתסמונת שמקורו בגיל בלבד ההחלטה על המשך הבירור נעשית במכון הגנטי.

ביצוע הבדיקה המשולשת

הבדיקה מבוצעת בין השבועות ה- 16-20 להריון, והמועד המועדף לביצועה הוא השבוע ה-17. תהליך הבדיקה כולל מילוי שאלון ולקיחת דם ורידי.

מידע על מקום ביצוע הבדיקה ניתן לקבל בתחנה לבריאות המשפחה (טיפת הלב).

עלות הבדיקה

בדיקת חלבון עוברי כרוכה בתשלום חלקי מצד הנבדקת, והשתתפות קופת-החולים מעוגנת בסל השירותים על-פי חוק ביטוח בריאות.

לקבלת מידע נוסף יש לפנות לצוות התחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב), או אל רופא הנשים.
 

באדיבות משרד הבריאות, המחלקה לחינוך לבריאות.