עזרה ראשונה

פורום עזרה ראשונה

טראומה

הבדיקה הגופניתפגיעות עצם
פתיחת דרכי אווירפגיעות בטן
הלם (שוק)כוויות ונזקי אש
פגיעות חזהפגיעות צלילה
פגיעות ראשעזרה ראשונה לילדים
פגיעות שדרהציוד עזרה ראשונה

חבישות וקיבועים

חבישותקיבוע שברים
הסרת קסדה

החייאה

סעד חיים בסיסיהחייאת תינוק
החייאת יחידאביזרי עזר להחייאה
החייאת צוות

מצבי חירום רפואיים

מצבי חוסר הכרהמשבר נפשי
הלבבטן חריפה
פגיעות עינייםבעיות בנשימה
כאבי אזנייםכאבי שיניים
דימום מהאף

מצבי חירום בנשים ולידה

הריוןלידה
סעד חיים בסיסי ביילודים

מנגנון הפגיעה

מבואפגיעה קהה
פגיעה חודרתפגיעת הדף

הרעלות ופגיעות מבעלי חיים

הרעלותעקיצות, הכשות ונשיכות
אלרגיה ואנפילקסיסצמחי רעל
פגיעות לאורך החוף

פגיעות אקלים

מבואפגיעות חום
פגיעות קור

חומרי לחימה כימיים

מבואזרחנים אורגניים
חרדליםרעלי דם - ציאנידים
חומרים משניקים ומדמיעים