החייאת צוות

בהחייאת צוות מחייה אחד נמצא לצד החולה ומעסה אותו. המחייה השני כורע ליד ראש החולה, שומר על דרכי אוויר פתוחות, בודק דופק בעורק התרדמה כדי לבחון את יעילות העיסויים ומנשים. קצב העיסויים בהחייאת צוות הוא 80 עד 100 עיסויים לדקה. יחס ההנשמות-עיסויים הוא 15:2, וההפסקה לשם ההנשמה היא בת 1.5-2 שניות. האוויר נפלט עם העיסויים. כשהמעסה מתעייף, יש להחליף תפקידים מהר ככל האפשר.

מיד עם בוא צוות החייאה מתקדמת יחובר החולה למכשיר הניטור, לקביעת סוג הפרעת הקצב, ויופעל מכשיר הדה-פיברילציה בהתאם לפרוטוקול.

ניטור החולה

יש לנטר את הדופק ואת הנשימה של החולה כדי לאמוד עד כמה יעילים מאמצי ההחייאה. המנשים יבדוק בזמן העיסוי את עורק התרדמה של החולה וינסה לבדוק אם חזרו הנשימה והדופק העצמוניים. לאחר הדקה הראשונה של העיסוי יש להפסיק לעסות למשך 5 שניות, ולאחר מכן כל כמה דקות, כדי לבחון אם חזרו הדופק והנשימה העצמוניים.

החייאה ע"י שני אנשים

ברגע שמגיע עזרה, ידאג אחד המטפלים לדרכי האוויר, ינשים בעזת מסכה או מפה לפה ויבדוק דופק בצוואר.

 

 

 

 

 

אם אין דופק, יתחיל העוזר בעיסוי לב בקצב של 80-100 לדקה. לאחר כל 15 עיסויים, יש להפסיק לפרק זמן שבו אפשר להנשים 2הנשמות יעילות.

 

 

 

 

יש לחזור על סדר זה (15 עיסויים ושתי הנשמות) עד שמשיגים דופק ונשימה עצמוניים.


מתוך "עזרה ראשונה להצלת חיים",
מאת פרופ' יואל דונחין ונתן קודינסקי
משרד הביטחון - ההוצאה לאור