ביטוח סיעוד

על-פי חוק חוק ביטוח סיעוד, ניתנת גמלת סיעוד לזקנים - גברים בני 65 ומעלה ונשים בנות 60 ומעלה, שגרים בבית, וזקוקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב), וכן לזקנים הזקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד היא גמלת שירותים. לזכאי לגמלת סיעוד יינתנו שירותי סיעוד לסייע לו בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית.

מי זכאי לגמלת סיעוד

תושב ישראל בן 65 ומעלה ותושבת ישראל בת 60 ומעלה, שתלויים בעזרת הזולת בפעולות היום-יום או נזקקים להשגחה.

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד

 • גיל - כאמור למעלה.
 • מגורים בקהילה - בבית, ולא במוסד לתשושים, סיעודיים או תשושי נפש.
 • מבחן הכנסות - הזכות לגמלה ושיעור הגמלה מותנים במבחן הכנסות.
 • הזקן אינו מקבל קצבה לשירותים (קצבה מיוחדת לנכה עבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה כזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל-פי חוק ביטוח סיעוד).
 • הזקן נמצא תלוי במידה רבה בעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכיו"ב); או הזקן נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.

את מידת תלותו של הזקן בעזרת הזולת, וכן את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה, יקבע המוסד לביטוח לאומי על-פי הערכתה של אחות שירותי הבריאות הממלכתיים.

אילו שירותים יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד?

על-פי חוק ביטוח סיעוד יינתנו לזכאי לגמלת סיעוד שירותים שיש בהם כדי לעזור לו עזרה ישירה בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית - הכל לפי צורכי הזקן, ועל-פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד.

ואלה השירותים שמתוכם ייבחרו השירותים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם:

 • עזרה של מטפלת-בית בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית), בניהול משק הבית והשגחה על הזקן.
 • אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים
 • טיפול במרכז-יום לקשישים
 • שירותי מכבסה
 • משלוח ארוחות
 • משדר מצוקה

שיעורי הגמלה

גמלת הסיעוד ניתנת בשני שיעורים:

 • 100% גמלה - בעד מי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום-יום, וכן בעד מי שנמצא זקוק להשגחה.
 • 150% גמלה - בעד מי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום-יום, וכן בעד מי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת.

איך לתבוע גמלת סיעוד

כדי לקבל גמלת סיעוד יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד, ולמסור אותו לפקיד התביעות בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים (טופסי תביעה אפשר לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי). המתקשה במילוי טופס התביעה יוכל לקבל עזרה מפקיד התביעות או מעובדי תחנת הייעוץ לקשיש ולפנסיונר שבסניף המוסד לביטוח לאומי. בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל, ולטופס יש לצרף אישורים על הכנסות.

את התביעה לגמלת סיעוד יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את הזקן (כגון בן משפחה, האפוטרופוס, העובד הסוציאלי או האחות).


- המידע מובא באישור משרד העבודה והרווחה -