מהו גיל המעבר?

פרופ' דרורית הוכנר,

מחלקת נשים, בי"ח הדסה הר הצופים, ירושלים.

מדובר בתקופת מעבר שבין תקופת הפוריות לתקופת הבלות. תקופת גיל המעבר אורכת בין שנתיים לעשר שנים וחלה בסביבות העשור החמישי לחיים. בתקופה זו מפסיקות שחלות האישה לייצר ולהפריש את הורמוני המין הנשיים.

ההתעניינות ההולכת וגוברת בקרב הרופאים, המטופלות ואמצעי התקשורת בתקופת גיל המעבר ובתקופת הבלות אינה נובעת מהיות הנושא עצמו חדש או מסובך במיוחד, אלא משני חידושים עיקריים הנוגעים לתחום:

  • הארכה ניכרת באורך חיינו במאה האחרונה.
  • הצטברות של מידע רפואי הקושר שינויים גופניים החלים בתקופת הבלות עם שינויים הורמונליים החלים בתקופת גיל המעבר.

בתחילת המאה ה-20 היה אורך החיים הממוצע 50 שנה בערך. כלומר, אישה אשר הגיעה לגיל זה, עם תחילת גיל המעבר, סיימה למעשה את חייה. לפיכך מובן שלנשים רבות לא היתה כלל הזדמנות לעבור את תקופת המעבר ובוודאי לא לחיות בתקופת הבלות. לעומת זאת, בתקופתנו ולקראת סוף המאה הנוכחית, עלה אורך החיים הממוצע בכשלושים שנה, כלומר, מרבית הנשים יעברו את תקופת המעבר ויחיו עוד כשליש מחייהן בתקופת הבלות.

בד בבד הצטבר בשנים האחרונות מידע רפואי שלפיו עולה, כי שינויים מטאבוליים (שינויים הקשורים בתהליכי חילוף החומרים בגוף) ותחלואים שונים, במיוחד דלדול עצם ומחלות לב, אשר שכיחותם עולה בהרבה בתקופת הבלות, כרוכים בשינויים ההורמונליים החלים בתקופת המעבר.

ממצאים אלה מביאים אותנו ל"שאלת השאלות", והיא: האם תקופת גיל המעבר ותקופת הבלות, שמגיעה לאחר מכן, מהוות מחלה, הדורשת טיפול או התערבות רפואית כלשהי, או שמא התקופות הללו משמען הוא תהליכים פיזיולוגיים בגוף האישה שאותם צריך לעבור?

מדוע באמצע החיים, בערך בגיל 50, אנחנו עוברים פתאום שינויים הורמונליים כל כך קיצוניים? מה משמעותם לגבינו? כאשר חל שיבוש בפעולת הבלוטות במערכות אחרות בגוף, כגון בלוטות המגן והלבלב, והן חדלות מלתפקד, ברור כי מדובר במחלות הדורשות טיפול רפואי. אם בלוטת המגן חדלה מלתפקד מדובר בתת -פעילות שלה, במצב שבו בלוטת הלבלב אינה מתפקדת, מדובר בסוכרת. הטיפול הרפואי במצבים אלו הוא הכרחי וכולל מתן הורמון החדל להיות מיוצר ומופרש באופן טבעי בבלוטה שנפגעה, טירוקסין במקרה של תת-פעילות בלוטת המגן; אינסולין במקרה של סוכרת.

בגיל המעבר ובתקופת הבלות, חדלות השחלות מלתפקד. הן מפסיקות לייצר ולהפריש את ההורמון שנהגו להפריש במשך כל תקופת הפוריות - אסטרוגן.

לרפואה אין עדיין תשובה ברורה ומוחלטת על השאלה אם מדובר במחלה הדורשת בכל מקרה טיפול הורמונלי חלופי לאלתר. עם זאת, נראה שיש לדון לגופו של עניין בכל מקרה ומקרה, ולהחליט באופן פרטני, האם ומתי יש צורך בהתערבות רפואית כלשהי. כדי להגיע להחלטה הנכונה ביותר יש צורך בדו-שיח בין המטופלת לבין הרופא שלה. ההחלטה בדבר התערבות רפואית צריכה להיות משותפת.