הודעה בפורוםגנטיקהאמא ‏19.8.05
הודעה בפורוםגנטיקהד"ר נויה ספקטור ‏19.8.05
הודעה בפורוםגנטיקהרחלי ‏31.8.05
הודעה בפורוםגנטיקהד"ר נויה ספקטור ‏1.9.05
הודעה בפורוםלקות למידה "בוגרים" נושא לדיוןד"ר נויה ספקטור ‏19.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה "בוגרים" נושא לדיוןד"ר נויה ספקטור ‏21.8.05
הודעה בפורוםבעיה מוזרההילה ב ‏18.8.05
הודעה בפורוםבעיה מוזרהד"ר נויה ספקטור ‏18.8.05
הודעה בפורוםtcjuimiri ‏18.8.05
הודעה בפורוםtcjuiד"ר נויה ספקטור ‏18.8.05
הודעה בפורוםקורס אבחוןmiri ‏18.8.05
הודעה בפורוםקורס אבחוןד"ר נויה ספקטור ‏18.8.05
הודעה בפורוםקורס אבחוןmiri ‏18.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה "בוגרים"ירון ‏18.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה "בוגרים"ד"ר נויה ספקטור ‏18.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה "בוגרים"ירון ‏18.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה "בוגרים"ד"ר נויה ספקטור ‏18.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה "בוגרים" נושא לדיוןד"ר נויה ספקטור ‏19.8.05
הודעה בפורוםn.l.dעדי ‏18.8.05
הודעה בפורוםn.l.dד"ר נויה ספקטור ‏18.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה - "בוגרים"ירון ‏17.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה - "בוגרים"ד"ר נויה ספקטור ‏18.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה - "בוגרים"ירון ‏18.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה - "בוגרים"ד"ר נויה ספקטור ‏18.8.05
הודעה בפורוםשאלהרחל ‏16.8.05
הודעה בפורוםשאלהד"ר נויה ספקטור ‏16.8.05
הודעה בפורוםתווך ארוך.חוי ‏14.8.05
הודעה בפורוםתווך ארוך.ד"ר נויה ספקטור ‏15.8.05
הודעה בפורוםתווך ארוך.ד"ר נויה ספקטור ‏16.8.05
הודעה בפורוםביטחון עצמי ירודשמואל ‏14.8.05
הודעה בפורוםביטחון עצמי ירודד"ר נויה ספקטור ‏14.8.05
הודעה בפורוםהתלבטות בהמשך לימודיםזהורית ‏13.8.05
הודעה בפורוםהתלבטות בהמשך לימודיםד"ר נויה ספקטור ‏13.8.05
הודעה בפורוםהפרעות למידהמרג ‏13.8.05
הודעה בפורוםהפרעות למידהד"ר נויה ספקטור ‏13.8.05
הודעה בפורוםהתייעצותגילי ‏13.8.05
הודעה בפורוםהתייעצותד"ר נויה ספקטור ‏13.8.05
הודעה בפורוםהתייעצותגילי ‏13.8.05
הודעה בפורוםמאבחן מקצועיאיילת ‏12.8.05
הודעה בפורוםמאבחן מקצועיד"ר נויה ספקטור ‏12.8.05
הודעה בפורוםחוסר אירגוןמיקה ‏12.8.05
הודעה בפורוםחוסר אירגוןד"ר נויה ספקטור ‏12.8.05
הודעה בפורוםהארכת זמן במבחניםעמית ‏11.8.05
הודעה בפורוםהארכת זמן במבחניםד"ר נויה ספקטור ‏11.8.05
הודעה בפורוםליקויי למידהtal ‏11.8.05
הודעה בפורוםליקויי למידהד"ר נויה ספקטור ‏11.8.05
הודעה בפורוםמתלבטתנועה א ‏11.8.05
הודעה בפורוםמתלבטתד"ר נויה ספקטור ‏11.8.05
הודעה בפורוםמתלבטתנועה א ‏11.8.05
הודעה בפורוםמתלבטתד"ר נויה ספקטור ‏11.8.05
הודעה בפורוםמתלבטתנועה א ‏11.8.05
הודעה בפורוםאיפה אפשר לעשות בדיקות TOVAד"ר נויה ספקטור ‏11.8.05
הודעה בפורוםאיפה אפשר לעשות בדיקות TOVAד"ר נויה ספקטור ‏11.8.05
הודעה בפורוםבאיזה גיל מתחילים לבדוק!!ד"ר נויה ספקטור ‏11.8.05
הודעה בפורוםמהי הפרעת קשבאורנה ‏10.8.05
הודעה בפורוםמהי הפרעת קשבד"ר נויה ספקטור ‏11.8.05
הודעה בפורוםליקוי למידהגילת ‏10.8.05
הודעה בפורוםליקוי למידהד"ר נויה ספקטור ‏10.8.05
הודעה בפורוםלא מרוכזתנורית ‏9.8.05
הודעה בפורוםלא מרוכזתד"ר נויה ספקטור ‏10.8.05
הודעה בפורוםלימודיםהילה ‏9.8.05
הודעה בפורוםלימודיםד"ר נויה ספקטור ‏9.8.05
הודעה בפורוםלימודיםהילה ‏10.8.05
הודעה בפורוםלימודיםד"ר נויה ספקטור ‏10.8.05
הודעה בפורוםקשיי למידהקמי ‏9.8.05
הודעה בפורוםקשיי למידהד"ר נויה ספקטור ‏9.8.05
הודעה בפורוםריי ויזואליאלה ‏8.8.05
הודעה בפורוםריי ויזואליד"ר נויה ספקטור ‏8.8.05
הודעה בפורוםאבחון הפרעות קשב וריכוזיהודית ‏8.8.05
הודעה בפורוםאבחון הפרעות קשב וריכוזד"ר נויה ספקטור ‏8.8.05
הודעה בפורוםאבחון הפרעות קשב וריכוזד"ר נויה ספקטור ‏8.8.05
הודעה בפורוםאבחון במבוגריםמיכל ‏8.8.05
הודעה בפורוםאבחון במבוגריםד"ר נויה ספקטור ‏8.8.05
הודעה בפורוםשוב אנימירה ‏7.8.05
הודעה בפורוםשוב אניד"ר נויה ספקטור ‏8.8.05
הודעה בפורוםמצטערת שזה ארוךמירה ‏7.8.05
הודעה בפורוםמצטערת שזה ארוךד"ר נויה ספקטור ‏8.8.05
הודעה בפורוםמצטערת שזה ארוךמירה ‏8.8.05
הודעה בפורוםריאטליןרחל ‏7.8.05
הודעה בפורוםריאטליןד"ר נויה ספקטור ‏8.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה ומחוננותעמית ‏7.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה ומחוננותד"ר נויה ספקטור ‏8.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה ומחוננותעמית ‏8.8.05
הודעה בפורוםלקות למידה ומחוננותד"ר נויה ספקטור ‏9.8.05
הודעה בפורוםצריכה מורהאור ‏7.8.05
הודעה בפורוםצריכה מורהד"ר נויה ספקטור ‏7.8.05
הודעה בפורוםאיבחוןמיכל ‏6.8.05
הודעה בפורוםאיבחוןד"ר נויה ספקטור ‏7.8.05