הודעה בפורוםשלום,טלי ‏27.7.05
הודעה בפורוםשלום,ד"ר נויה ספקטור ‏27.7.05
הודעה בפורוםשלום,טלי ‏28.7.05
הודעה בפורוםשלום,ד"ר נויה ספקטור ‏28.7.05
הודעה בפורוםהפרעת קשבvia ‏27.7.05
הודעה בפורוםהפרעת קשבד"ר נויה ספקטור ‏27.7.05
הודעה בפורוםאחרי האיבחון מה?alona ‏27.7.05
הודעה בפורוםאחרי האיבחון מה?ד"ר נויה ספקטור ‏27.7.05
הודעה בפורוםילד בן 5 וחצירותי ‏26.7.05
הודעה בפורוםילד בן 5 וחציד"ר נויה ספקטור ‏27.7.05
הודעה בפורוםילד בן 5 וחצירותי ‏28.7.05
הודעה בפורוםילד בן 5 וחציד"ר נויה ספקטור ‏29.7.05
הודעה בפורוםילד בן 5 וחציד"ר נויה ספקטור ‏27.7.05
הודעה בפורוםילד בן 5 וחצירותי ‏28.7.05
הודעה בפורוםילד בן 5 וחציד"ר נויה ספקטור ‏29.7.05
הודעה בפורוםילד בן 5 וחציממני ‏29.7.05
הודעה בפורוםילד בן 5 וחציד"ר נויה ספקטור ‏29.7.05
הודעה בפורוםהאם אפשר ''להחלים'' מלקות למידה?ד"ר נויה ספקטור ‏26.7.05
הודעה בפורוםהאם אפשר ''להחלים'' מלקות למידה?ד"ר נויה ספקטור ‏27.7.05
הודעה בפורוםהפרעת קשבvia ‏26.7.05
הודעה בפורוםהפרעת קשבד"ר נויה ספקטור ‏26.7.05
הודעה בפורוםn.v.l.dרחל ‏25.7.05
הודעה בפורוםn.v.l.dד"ר נויה ספקטור ‏25.7.05
הודעה בפורוםn.v.l.dרחל ‏25.7.05
הודעה בפורוםn.v.l.dד"ר נויה ספקטור ‏25.7.05
הודעה בפורוםהפרעת קשב וריכוזvia ‏25.7.05
הודעה בפורוםהפרעת קשב וריכוזד"ר נויה ספקטור ‏25.7.05
הודעה בפורוםלקות למידהסיגל ‏25.7.05
הודעה בפורוםלקות למידהד"ר נויה ספקטור ‏25.7.05
הודעה בפורוםטיפול תרופתי?maorbus ‏24.7.05
הודעה בפורוםטיפול תרופתי?ד"ר נויה ספקטור ‏25.7.05
הודעה בפורוםמה ההבדל?רחל ‏24.7.05
הודעה בפורוםמה ההבדל?ד"ר נויה ספקטור ‏25.7.05
הודעה בפורוםלקות למידה ושפה שניהנילי ‏24.7.05
הודעה בפורוםלקות למידה ושפה שניהד"ר נויה ספקטור ‏25.7.05
הודעה בפורוםלקות למידה ושפה שניהנילי ‏25.7.05
הודעה בפורוםלקות למידה ושפה שניהנילי ‏25.7.05
הודעה בפורוםלקות למידה ושפה שניהד"ר נויה ספקטור ‏25.7.05
הודעה בפורוםלקות למידהליאת ‏24.7.05
הודעה בפורוםלקות למידהד"ר נויה ספקטור ‏24.7.05
הודעה בפורוםלקות למידהליאת ‏24.7.05
הודעה בפורוםלקות למידהד"ר נויה ספקטור ‏24.7.05
הודעה בפורוםסיוע מקצועי להורים אובדי עצות-המשךד"ר נויה ספקטור ‏23.7.05
הודעה בפורוםסיוע מקצועי להורים אובדי עצותד"ר נויה ספקטור ‏23.7.05
הודעה בפורוםדיסלקציה?רחל ‏23.7.05
הודעה בפורוםדיסלקציה?ד"ר נויה ספקטור ‏23.7.05
הודעה בפורוםאבחון בגיל מאוחרסימה ‏23.7.05
הודעה בפורוםאבחון בגיל מאוחרד"ר נויה ספקטור ‏23.7.05
הודעה בפורוםנורא קשה לי..לידור ‏22.7.05
הודעה בפורוםנורא קשה לי..ד"ר נויה ספקטור ‏23.7.05
הודעה בפורוםנורא קשה לי..בתי ‏2.8.05
הודעה בפורוםאבחון דידקטיגלית ‏22.7.05
הודעה בפורוםאבחון דידקטיד"ר נויה ספקטור ‏23.7.05
הודעה בפורוםמחפשת עבודה בחינוך מיוחדד"ר נויה ספקטור ‏23.7.05
1...214215216עמוד הבא »