הודעה בפורוםטיפול תרופתי לחרדהדנה ‏18.8.05
הודעה בפורוםטיפול תרופתי לחרדהאורי פישר ‏18.8.05
הודעה בפורוםטיפול תרופתי לחרדהמיואשת שהפכה למתעודדת ‏24.8.05
הודעה בפורוםציפרלקס והריוןנטלי ‏18.8.05
הודעה בפורוםציפרלקס והריוןד"ר יששכר הרמן ‏19.8.05
הודעה בפורוםפחד מחוסר שליטהלירון ‏18.8.05
הודעה בפורוםפחד מחוסר שליטהאורי פישר ‏18.8.05
הודעה בפורוםחרדה יומיומיתטל ‏18.8.05
הודעה בפורוםחרדה יומיומיתטל ‏18.8.05
הודעה בפורוםחרדה יומיומיתציפי ‏18.8.05
הודעה בפורוםחרדה יומיומיתאורי פישר ‏18.8.05
הודעה בפורוםאפקסור ואוסידיbhmi ‏18.8.05
הודעה בפורוםאפקסור ואוסידיד"ר יששכר הרמן ‏18.8.05
הודעה בפורוםעוד משהושלומי ‏18.8.05
הודעה בפורוםעוד משהואורי פישר ‏18.8.05
הודעה בפורוםמשהו ששכחתישלומי ‏18.8.05
הודעה בפורוםמשהו ששכחתיאורי פישר ‏18.8.05
הודעה בפורוםלוריבןאורית ‏17.8.05
הודעה בפורוםלוריבןד"ר יששכר הרמן ‏18.8.05
הודעה בפורוםהפסקה בנטילת פלוטין.ד"ר יששכר הרמן ‏18.8.05
הודעה בפורוםקלונקס-רסיטלאורית ‏17.8.05
הודעה בפורוםקלונקס-רסיטלד"ר יששכר הרמן ‏17.8.05
הודעה בפורוםקלונקס-רסיטלאורית ‏18.8.05
הודעה בפורוםקלונקס-רסיטלאורית ‏18.8.05
הודעה בפורוםקלונקס-רסיטלד"ר יששכר הרמן ‏19.8.05
הודעה בפורוםקלונקס-רסיטלמיואשת ‏22.8.05
הודעה בפורוםחרדה חברתיתשרון ‏17.8.05
הודעה בפורוםחרדה חברתיתאורי פישר ‏17.8.05
הודעה בפורוםחרדה אחרי אירוע של קוצר נשימהיואל אביקם ‏17.8.05
הודעה בפורוםתוספתארז ‏17.8.05
הודעה בפורוםתוספתאורי פישר ‏17.8.05
הודעה בפורוםocdארז ‏17.8.05
הודעה בפורוםocdאורי פישר ‏17.8.05
הודעה בפורוםרסיטליניב חלימי ‏16.8.05
הודעה בפורוםרסיטלד"ר יששכר הרמן ‏16.8.05
הודעה בפורוםתודה רבה אבל..יניב חלימי ‏16.8.05
הודעה בפורוםתודה רבה אבל..יניב חלימי ‏16.8.05
הודעה בפורוםתודה רבה אבל..ד"ר יששכר הרמן ‏17.8.05
הודעה בפורוםתודה רבה אבל..ד"ר יששכר הרמן ‏17.8.05
הודעה בפורוםתודה רבה אבל..יניב חלימי ‏17.8.05
הודעה בפורוםתופעות לוואי סרוקסטאריק ‏16.8.05
הודעה בפורוםתופעות לוואי סרוקסטד"ר יששכר הרמן ‏16.8.05
הודעה בפורוםהאם התקף חרדה גורם לחולשה ועייפות.ד"ר יששכר הרמן ‏16.8.05
הודעה בפורוםתרופות לחרדה חברתיתענבל ‏16.8.05
הודעה בפורוםתרופות לחרדה חברתיתד"ר יששכר הרמן ‏16.8.05
הודעה בפורוםמינון גבוה ציפרלקסנטלי ‏16.8.05
הודעה בפורוםמינון גבוה ציפרלקסד"ר יששכר הרמן ‏16.8.05
הודעה בפורוםמינון גבוה ציפרלקסשלומית ‏18.8.05
הודעה בפורוםרסיטלדביר אלון ‏16.8.05
הודעה בפורוםרסיטלד"ר יששכר הרמן ‏16.8.05
הודעה בפורוםשאלה קטנהדביר אלון ‏16.8.05
הודעה בפורוםשאלה קטנהאורי פישר ‏16.8.05
הודעה בפורוםכדוריםדביר לוין ‏16.8.05
הודעה בפורוםכדוריםד"ר יששכר הרמן ‏16.8.05
הודעה בפורוםהעלאת רף כאב משימוש בכדורגדי כהן ‏16.8.05
הודעה בפורוםהעלאת רף כאב משימוש בכדורד"ר יששכר הרמן ‏16.8.05
הודעה בפורוםחרדה על פני כל היוםמאי ‏15.8.05
הודעה בפורוםחרדה על פני כל היוםאורי פישר ‏15.8.05
הודעה בפורוםחרדה על פני כל היוםמאי ‏15.8.05
הודעה בפורוםחרדה על פני כל היוםאורי פישר ‏15.8.05
הודעה בפורוםציפרלקסדני שדה ‏15.8.05
הודעה בפורוםציפרלקסד"ר יששכר הרמן ‏15.8.05
הודעה בפורוםהתמכרות לכדוררענן מור ‏15.8.05
הודעה בפורוםהתמכרות לכדורד"ר יששכר הרמן ‏15.8.05
הודעה בפורוםאת מי לעדכן בתרופהאייל גור אריה ‏15.8.05
הודעה בפורוםאת מי לעדכן בתרופהד"ר יששכר הרמן ‏15.8.05
הודעה בפורוםמועקה בלתי מוסברתרונית ‏15.8.05
הודעה בפורוםמועקה בלתי מוסברתאורי פישר ‏15.8.05
הודעה בפורוםחרדה מתמשכת??שולי ‏15.8.05
הודעה בפורוםחרדה מתמשכת??אורי פישר ‏15.8.05
הודעה בפורוםשאילה!ליאת שבוע 37 ‏15.8.05
הודעה בפורוםשאילה!אורי פישר ‏15.8.05
הודעה בפורום"פחד מוות"פ.ר. ‏15.8.05
הודעה בפורום"פחד מוות"אורי פישר ‏15.8.05