הודעה בפורוםהחלפת פרוזקיוסי ‏3.8.05
הודעה בפורוםהחלפת פרוזקד"ר יששכר הרמן ‏3.8.05
הודעה בפורוםילד בן 10 חרד מהפחדיעל ‏3.8.05
הודעה בפורוםילד בן 10 חרד מהפחדאורי פישר ‏3.8.05
הודעה בפורוםד"ר הרמןכפיר ‏11.5.06
הודעה בפורוםד"ר הרמןד"ר יששכר הרמן ‏11.5.06
הודעה בפורוםד"ר הרמןכפיר ‏11.5.06
הודעה בפורוםד"ר הרמןמיכל ‏12.5.06
הודעה בפורוםקסנקסאייל ‏13.5.06
הודעה בפורוםקסנקסמיכל ‏13.5.06
הודעה בפורוםקסנקסאייל ‏14.5.06
הודעה בפורוםקסנקסמיכל ‏14.5.06
הודעה בפורוםקסנקסאייל ‏15.5.06
הודעה בפורוםקלונקסהיפייפיה הכמעט נרדמת ‏2.8.05
הודעה בפורוםקלונקסד"ר יששכר הרמן ‏2.8.05
הודעה בפורוםקלונקסהיפייפיה הכמעט נרדמת ‏3.8.05
הודעה בפורוםקלונקסד"ר יששכר הרמן ‏3.8.05
הודעה בפורוםנימול בפניםעמית ‏2.8.05
הודעה בפורוםנימול בפניםד"ר יששכר הרמן ‏2.8.05
הודעה בפורוםרגיעוןקוקי ‏2.8.05
הודעה בפורוםרגיעוןד"ר יששכר הרמן ‏2.8.05
הודעה בפורוםלד"ר יששכרקוקי ‏3.8.05
הודעה בפורוםלד"ר יששכרנינה ‏3.8.05
הודעה בפורוםלד"ר יששכרד"ר יששכר הרמן ‏3.8.05
הודעה בפורוםלד"ר יששכרקוקי ‏4.8.05
הודעה בפורוםלד"ר יששכרד"ר יששכר הרמן ‏4.8.05
הודעה בפורוםד"ר יששכר טועה ומטעהוטרינרית ‏7.12.11
הודעה בפורוםהפחד מהפחדחני ‏2.8.05
הודעה בפורוםהפחד מהפחדאורי פישר ‏2.8.05
הודעה בפורוםשאלהאירית ‏2.8.05
הודעה בפורוםגם אני הרגשתי כךמשהי ‏2.8.05
הודעה בפורוםשאלהאורי פישר ‏2.8.05
הודעה בפורוםשאלה לעירית?ליאת שבוע 36 ‏3.8.05
הודעה בפורוםחרדה מאח/ות חדשיםליבי ‏1.8.05
הודעה בפורוםחרדה מאח/ות חדשיםאורי פישר ‏2.8.05
הודעה בפורוםשאלה שמעניינת אותיקרן ‏1.8.05
הודעה בפורוםשאלה שמעניינת אותיאורי פישר ‏1.8.05
הודעה בפורוםהריוןעמית ‏1.8.05
הודעה בפורוםהריוןד"ר יששכר הרמן ‏1.8.05
הודעה בפורוםהתקפי חרדהזיוה ‏1.8.05
הודעה בפורוםהתקפי חרדהד"ר יששכר הרמן ‏1.8.05
הודעה בפורוםפחדנור ‏1.8.05
הודעה בפורוםפחדאורי פישר ‏1.8.05
הודעה בפורוםשאלהשיר ‏31.7.05
הודעה בפורוםשאלהד"ר יששכר הרמן ‏31.7.05
הודעה בפורוםהמשך לתשובת דר אורי פישראורי פישר ‏31.7.05
הודעה בפורוםנסה מדיטציהשי ‏31.7.05
הודעה בפורוםהתקפי חרדהדפנה ‏31.7.05
הודעה בפורוםהתקפי חרדהד"ר יששכר הרמן ‏31.7.05
הודעה בפורוםהתקפי חרדהאודליה ‏31.7.05
הודעה בפורוםהתקפי חרדהאורי פישר ‏1.8.05
הודעה בפורוםהתקפי חרדהאילה ‏8.8.05
הודעה בפורוםהתקפי חרדהד"ר יששכר הרמן ‏9.8.05
הודעה בפורוםחרדותלימור ‏31.7.05
הודעה בפורוםחרדותאורי פישר ‏31.7.05
הודעה בפורוםקלמנרביןנינה ‏31.7.05
הודעה בפורוםקלמנרביןנינה ‏31.7.05
הודעה בפורוםחרדותרונית ‏31.7.05
הודעה בפורוםחרדותאורי פישר ‏31.7.05
הודעה בפורוםחרדותרונית ‏31.7.05
הודעה בפורוםחרדהכפיר ‏31.7.05
הודעה בפורוםחרדהאורי פישר ‏31.7.05
הודעה בפורוםביום בהיר אחד עולמי חרב עלייאורי פישר ‏21.3.06
הודעה בפורוםעל סף בכי כל היוםגיא ‏21.3.06
הודעה בפורוםעל סף בכי כל היוםכפיר ‏21.3.06
הודעה בפורוםעל סף בכי כל היוםגיא ‏22.3.06
הודעה בפורוםטיפול בחרדהמור ‏31.7.05
הודעה בפורוםטיפול בחרדהאורי פישר ‏31.7.05
הודעה בפורוםחרדת עדשות..כפיר ‏20.3.06
הודעה בפורוםחרדת עדשות..ד"ר יששכר הרמן ‏20.3.06
הודעה בפורוםחרדות מאז הלידהאמא לתינוק ‏31.7.05
הודעה בפורוםחרדות מאז הלידהאורי פישר ‏31.7.05
הודעה בפורוםחרדות מאז הלידהמטופלת בבאך ‏1.8.05
הודעה בפורוםציפרלקס והריוןט ‏30.7.05
הודעה בפורוםציפרלקס והריוןד"ר יששכר הרמן ‏31.7.05
הודעה בפורוםהצילו2יואבי ‏30.7.05
הודעה בפורוםהצילויואבי ‏30.7.05
הודעה בפורוםהצילוד"ר יששכר הרמן ‏30.7.05
הודעה בפורוםהצילואריק ‏8.8.05
הודעה בפורוםבקשר ל...לידור ‏29.7.05
הודעה בפורוםבקשר ל...אורי פישר ‏31.7.05
הודעה בפורוםסרוקסטשיר ‏29.7.05
הודעה בפורוםסרוקסטד"ר יששכר הרמן ‏30.7.05
הודעה בפורוםהמשך חרדה בהריון!ליאת שבוע 35 ‏29.7.05
הודעה בפורוםהמשך חרדה בהריון!אורי פישר ‏29.7.05
הודעה בפורוםמריחואנה וחרדות - המשךד"ר יששכר הרמן ‏31.7.05
הודעה בפורוםחרדה מתרופותעדי מור ‏29.7.05
הודעה בפורוםחרדה מתרופותאורי פישר ‏29.7.05
הודעה בפורוםחרדה בהריוןמור ‏29.7.05
הודעה בפורוםחרדה בהריוןאורי פישר ‏29.7.05
הודעה בפורוםפסיכולוג קליניא ‏28.7.05
הודעה בפורוםפסיכולוג קליניאורי פישר ‏29.7.05
הודעה בפורוםחרדות בהריון.עמית ‏28.7.05
הודעה בפורוםחרדות בהריון.ד"ר יששכר הרמן ‏28.7.05
הודעה בפורוםמה לעשות?הילה ‏28.7.05
הודעה בפורוםמה לעשות?ד"ר יששכר הרמן ‏28.7.05
הודעה בפורוםמה לעשות?הילה ‏29.7.05
הודעה בפורוםמה לעשות?אורי פישר ‏1.8.05