הודעה בפורוםמוטיליום + חילבהיונית ‏5.11.09
הודעה בפורוםמוטיליום + חילבהד"ר מירה ליבוביץ ‏19.11.09
הודעה בפורוםמוטיליוםיונית ‏5.11.09
הודעה בפורוםמוטיליוםד"ר מירה ליבוביץ ‏19.11.09
הודעה בפורוםפליטות לאחר הנקה-לד"ר ליבוביץד"ר מירה ליבוביץ ‏19.11.09
הודעה בפורוםהריון רביעי-פנייה לרופאהד"ר מירה ליבוביץ ‏19.11.09
הודעה בפורוםמבחן מנטותמר ‏31.10.09
הודעה בפורוםמבחן מנטוד"ר מירה ליבוביץ ‏19.11.09
הודעה בפורוםלד"ר ליבוביץקטקט ‏31.10.09
הודעה בפורוםלד"ר ליבוביץד"ר מירה ליבוביץ ‏19.11.09
הודעה בפורוםריאקטיבציה של cmv והנקהמירית ‏29.10.09
הודעה בפורוםריאקטיבציה של cmv והנקהד"ר מירה ליבוביץ ‏19.11.09
הודעה בפורוםשאלה לד"ר ליבוביץ בבקשהד"ר מירה ליבוביץ ‏19.11.09
הודעה בפורוםתת פעילות בלוטת התריס והנקהיעל שוורץ ‏29.10.09
הודעה בפורוםתת פעילות בלוטת התריס והנקהד"ר מירה ליבוביץ ‏19.11.09
הודעה בפורוםהנקה ופבוקסילefratkat ‏26.10.09
הודעה בפורוםהנקה ופבוקסילד"ר מירה ליבוביץ ‏27.10.09
הודעה בפורוםהנקה עם פמינטיעל ‏26.10.09
הודעה בפורוםהנקה עם פמינטד"ר מירה ליבוביץ ‏27.10.09
הודעה בפורוםשאלה לד"ר ליבוביץ- טיפול בפטריהד"ר מירה ליבוביץ ‏26.10.09
הודעה בפורוםQ10הילה ‏25.10.09
הודעה בפורוםQ10ד"ר מירה ליבוביץ ‏26.10.09
הודעה בפורוםמיעוט חלב - שאלה מורכבתד"ר מירה ליבוביץ ‏26.10.09
הודעה בפורוםכאבים עזים בשד ימין - דחוף !!!ד"ר מירה ליבוביץ ‏26.10.09
הודעה בפורוםפלג'יל והנקהשרןנה ‏23.10.09
הודעה בפורוםפלג'יל והנקהד"ר מירה ליבוביץ ‏26.10.09
הודעה בפורוםהנקה ואיקקלומיןאמאל'ה ‏23.10.09
הודעה בפורוםהנקה ואיקקלומיןד"ר מירה ליבוביץ ‏26.10.09
הודעה בפורוםהנקה ופליטות.מאיה. ‏23.10.09
הודעה בפורוםהנקה ופליטות.ד"ר מירה ליבוביץ ‏26.10.09
הודעה בפורוםכאבים בשד שמאל ונפיחותד"ר מירה ליבוביץ ‏26.10.09
הודעה בפורוםלמה דילגו על שאלות?? )-:אמאל'ה ‏22.10.09
הודעה בפורוםלמה דילגו על שאלות?? )-:ד"ר מירה ליבוביץ ‏26.10.09
הודעה בפורוםהפה והטלפייםשרון ‏21.10.09
הודעה בפורוםהפה והטלפייםד"ר מירה ליבוביץ ‏26.10.09
הודעה בפורוםתיקוןאמא חדשה ‏21.10.09
הודעה בפורוםפטרייה בלשון ולשון מחוברתאמא חדשה ‏21.10.09
הודעה בפורוםפטרייה בלשון ולשון מחוברתד"ר מירה ליבוביץ ‏26.10.09
הודעה בפורוםהפסקת הנקהיעל ‏16.10.09
הודעה בפורוםהפסקת הנקהד"ר מירה ליבוביץ ‏18.10.09
הודעה בפורוםהמשך דחוף לאחר חיסוןד"ר מירה ליבוביץ ‏18.10.09
הודעה בפורוםדחוף לאחר חיסוןטל ‏14.10.09
הודעה בפורוםדחוף לאחר חיסוןד"ר מירה ליבוביץ ‏18.10.09
הודעה בפורוםשאלה לרופאהדינה ‏14.10.09
הודעה בפורוםשאלה לרופאהד"ר מירה ליבוביץ ‏18.10.09
הודעה בפורוםחיסון שפעתונילה ‏14.10.09
הודעה בפורוםחיסון שפעתד"ר מירה ליבוביץ ‏18.10.09
הודעה בפורוםפטריה מתחת לשד בהנקהצפנת ‏13.10.09
הודעה בפורוםפטריה מתחת לשד בהנקהד"ר מירה ליבוביץ ‏18.10.09
הודעה בפורוםפצע ובקטורביןD ‏12.10.09
הודעה בפורוםפצע ובקטורביןד"ר מירה ליבוביץ ‏13.10.09
הודעה בפורוםמחסור בחלבאלכס ‏12.10.09
הודעה בפורוםמחסור בחלבד"ר מירה ליבוביץ ‏13.10.09