הודעה בפורוםאחרי חשיפת שתליםמרב ‏20.5.15
הודעה בפורוםאחרי חשיפת שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏21.5.15
הודעה בפורוםשתלמיכל ‏8.5.15
הודעה בפורוםשתלד"ר ניצן שלזינגר ‏21.5.15
הודעה בפורוםצילום פנורמיטליה ‏19.4.15
הודעה בפורוםצילום פנורמיד"ר ניצן שלזינגר ‏21.4.15
הודעה בפורוםמבנים וכתרים לאחר שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏30.3.15
הודעה בפורוםהשתלת שתליםאפרת ‏26.3.15
הודעה בפורוםהשתלת שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏30.3.15
הודעה בפורוםגלליאת ‏13.3.15
הודעה בפורוםגלד"ר ניצן שלזינגר ‏15.3.15
הודעה בפורוםלפני השתלהאני ‏25.2.15
הודעה בפורוםלפני השתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏15.3.15
הודעה בפורוםשכיבה בראש מורםעדנה ‏24.2.15
הודעה בפורוםשכיבה בראש מורםד"ר ניצן שלזינגר ‏25.2.15
הודעה בפורוםלמה אתה מוחק את ההודעות שלי?ד"ר ניצן שלזינגר ‏25.2.15
הודעה בפורוםג'ל קורסודילסיון ‏20.2.15
הודעה בפורוםג'ל קורסודילד"ר ניצן שלזינגר ‏22.2.15
הודעה בפורוםג'ל קורסודילסיון ‏22.2.15
הודעה בפורוםג'ל קורסודילד"ר ניצן שלזינגר ‏25.2.15
הודעה בפורוםממברנה נספגת .....אני ‏17.2.15
הודעה בפורוםממברנה נספגת .....ד"ר ניצן שלזינגר ‏22.2.15
הודעה בפורוםממברנה נספגת bio+gide אוסוגראדד"ר ניצן שלזינגר ‏22.2.15
הודעה בפורוםפעילות גופנית לאחר הרמת סינוס ושתליד"ר ניצן שלזינגר ‏22.2.15
הודעה בפורוםמבולבלת, באיזה שיטת השתלות לבחורד"ר ניצן שלזינגר ‏21.2.15
הודעה בפורוםהארכת כותרתרותי ‏28.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרת תוספתרותי ‏29.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרת תוספתד"ר ניצן שלזינגר ‏31.1.15
הודעה בפורוםכיסים בחניכיים שבשיניים התחתונותד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרתאדווה ‏10.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרתד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםניתוח ושינניתמיכל ‏6.1.15
הודעה בפורוםניתוח ושינניתד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםביטוח פניקס לטיפולי שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםרוית ‏15.12.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםרוית ‏27.12.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏27.12.14
הודעה בפורוםמדידותגלי ‏5.12.14
הודעה בפורוםמדידותד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםרגישות בשןצופית ‏4.12.14
הודעה בפורוםרגישות בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםסוגי שטליםשרית ‏1.12.14
הודעה בפורוםסוגי שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםהאםגליה אם זה הגיוני?michal_naim ‏29.11.14
הודעה בפורוםהאם זה הגיוני?ד"ר ניצן שלזינגר ‏29.11.14
הודעה בפורוםהאם זה הגיוני?גלי ‏21.12.14
הודעה בפורוםהאם זה הגיוני?ד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםחידוש שיקום על שתלליבי ‏27.11.14
הודעה בפורוםחידוש שיקום על שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏29.11.14
הודעה בפורוםכאב מקריןליאורה ‏26.11.14
הודעה בפורוםכאב מקריןד"ר ניצן שלזינגר ‏29.11.14
הודעה בפורוםמדידותמעיין ‏18.11.14
הודעה בפורוםמדידותד"ר ניצן שלזינגר ‏25.11.14
הודעה בפורוםכתר זמניורד ‏12.11.14
הודעה בפורוםכתר זמניד"ר ניצן שלזינגר ‏25.11.14
הודעה בפורוםעקירת שיניים וביצוע שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםצבע שתל לא מתאים לשאר השינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםהשתלת שיניים ותרופות לדילול דםד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםרגישות או חורלילך ‏1.11.14
הודעה בפורוםרגישות או חורד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםאבניתיעל ‏31.10.14
הודעה בפורוםאבניתד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםצחצוחתמי ‏31.10.14
הודעה בפורוםצחצוחד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14