הודעה בפורוםסנטר רדוםגוטה ‏2.12.15
הודעה בפורוםסנטר רדוםד"ר ניצן שלזינגר ‏3.12.15
הודעה בפורוםרווח בין כתרים על שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏3.12.15
הודעה בפורוםכאבים בצד שמאל לסת תחתונה .ד"ר ניצן שלזינגר ‏31.10.15
הודעה בפורוםעקירה מורכבתעומר ‏22.9.15
הודעה בפורוםעקירה מורכבתד"ר ניצן שלזינגר ‏2.10.15
הודעה בפורוםסתימה זמנית וטיסהמיכל ‏15.8.15
הודעה בפורוםסתימה זמנית וטיסהד"ר ניצן שלזינגר ‏18.8.15
הודעה בפורוםשתל לעתידשבורה לגמרי ‏4.8.15
הודעה בפורוםתוך כמה זמן משתילים שתל לאחר עקירתד"ר ניצן שלזינגר ‏4.8.15
הודעה בפורוםתוך כמה זמן משתילים שתל לאחר עקירתד"ר ניצן שלזינגר ‏11.8.15
הודעה בפורוםמענייןשולה ‏1.3.16
הודעה בפורוםמענייןמימי ‏27.5.17
הודעה בפורוםכתמים לבנים על השינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏1.8.15
הודעה בפורום3 שתלים במקום 2שיניים טוחנותד"ר ניצן שלזינגר ‏21.7.15
הודעה בפורוםנפיחות מתחת לשן עם כתרד"ר ניצן שלזינגר ‏21.7.15
הודעה בפורוםחניכיים בשן המושתלתיוסי ‏6.7.15
הודעה בפורוםחניכיים בשן המושתלתד"ר ניצן שלזינגר ‏12.7.15
הודעה בפורוםניתוחרוית ‏31.5.15
הודעה בפורוםניתוחד"ר ניצן שלזינגר ‏21.6.15
הודעה בפורוםהשתלות בסאליותחיה ‏23.5.15
הודעה בפורוםהשתלות בזאליותד"ר ניצן שלזינגר ‏26.5.15
הודעה בפורוםאחרי חשיפת שתליםמרב ‏20.5.15
הודעה בפורוםאחרי חשיפת שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏21.5.15
הודעה בפורוםשתלמיכל ‏8.5.15
הודעה בפורוםשתלד"ר ניצן שלזינגר ‏21.5.15
הודעה בפורוםצילום פנורמיטליה ‏19.4.15
הודעה בפורוםצילום פנורמיד"ר ניצן שלזינגר ‏21.4.15
הודעה בפורוםמבנים וכתרים לאחר שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏30.3.15
הודעה בפורוםהשתלת שתליםאפרת ‏26.3.15
הודעה בפורוםהשתלת שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏30.3.15
הודעה בפורוםגלליאת ‏13.3.15
הודעה בפורוםגלד"ר ניצן שלזינגר ‏15.3.15
הודעה בפורוםלפני השתלהאני ‏25.2.15
הודעה בפורוםלפני השתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏15.3.15
הודעה בפורוםשכיבה בראש מורםעדנה ‏24.2.15
הודעה בפורוםשכיבה בראש מורםד"ר ניצן שלזינגר ‏25.2.15
הודעה בפורוםלמה אתה מוחק את ההודעות שלי?ד"ר ניצן שלזינגר ‏25.2.15
הודעה בפורוםג'ל קורסודילסיון ‏20.2.15
הודעה בפורוםג'ל קורסודילד"ר ניצן שלזינגר ‏22.2.15
הודעה בפורוםג'ל קורסודילסיון ‏22.2.15
הודעה בפורוםג'ל קורסודילד"ר ניצן שלזינגר ‏25.2.15
הודעה בפורוםממברנה נספגת .....אני ‏17.2.15
הודעה בפורוםממברנה נספגת .....ד"ר ניצן שלזינגר ‏22.2.15
הודעה בפורוםממברנה נספגת bio+gide אוסוגראדד"ר ניצן שלזינגר ‏22.2.15
הודעה בפורוםפעילות גופנית לאחר הרמת סינוס ושתליד"ר ניצן שלזינגר ‏22.2.15
הודעה בפורוםמבולבלת, באיזה שיטת השתלות לבחורד"ר ניצן שלזינגר ‏21.2.15
הודעה בפורוםהארכת כותרתרותי ‏28.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרת תוספתרותי ‏29.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרת תוספתד"ר ניצן שלזינגר ‏31.1.15
הודעה בפורוםכיסים בחניכיים שבשיניים התחתונותד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרתאדווה ‏10.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרתד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםניתוח ושינניתמיכל ‏6.1.15
הודעה בפורוםניתוח ושינניתד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםביטוח פניקס לטיפולי שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםרוית ‏15.12.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםרוית ‏27.12.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏27.12.14
הודעה בפורוםמדידותגלי ‏5.12.14
הודעה בפורוםמדידותד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםרגישות בשןצופית ‏4.12.14
הודעה בפורוםרגישות בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםסוגי שטליםשרית ‏1.12.14
הודעה בפורוםסוגי שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14