הודעה בפורוםכיסים בחניכיים שבשיניים התחתונותד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרתאדווה ‏10.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרתד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםניתוח ושינניתמיכל ‏6.1.15
הודעה בפורוםניתוח ושינניתד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםביטוח פניקס לטיפולי שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏20.1.15
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםרוית ‏15.12.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםרוית ‏27.12.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏27.12.14
הודעה בפורוםמדידותגלי ‏5.12.14
הודעה בפורוםמדידותד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםרגישות בשןצופית ‏4.12.14
הודעה בפורוםרגישות בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםסוגי שטליםשרית ‏1.12.14
הודעה בפורוםסוגי שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםהאםגליה אם זה הגיוני?michal_naim ‏29.11.14
הודעה בפורוםהאם זה הגיוני?ד"ר ניצן שלזינגר ‏29.11.14
הודעה בפורוםהאם זה הגיוני?גלי ‏21.12.14
הודעה בפורוםהאם זה הגיוני?ד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםחידוש שיקום על שתלליבי ‏27.11.14
הודעה בפורוםחידוש שיקום על שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏29.11.14
הודעה בפורוםכאב מקריןליאורה ‏26.11.14
הודעה בפורוםכאב מקריןד"ר ניצן שלזינגר ‏29.11.14
הודעה בפורוםמדידותמעיין ‏18.11.14
הודעה בפורוםמדידותד"ר ניצן שלזינגר ‏25.11.14
הודעה בפורוםכתר זמניורד ‏12.11.14
הודעה בפורוםכתר זמניד"ר ניצן שלזינגר ‏25.11.14
הודעה בפורוםעקירת שיניים וביצוע שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםצבע שתל לא מתאים לשאר השינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםהשתלת שיניים ותרופות לדילול דםד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםרגישות או חורלילך ‏1.11.14
הודעה בפורוםרגישות או חורד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםאבניתיעל ‏31.10.14
הודעה בפורוםאבניתד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםצחצוחתמי ‏31.10.14
הודעה בפורוםצחצוחד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםכתר זמניקורל ‏30.10.14
הודעה בפורוםכתר זמניד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםפלאקרותי ‏26.10.14
הודעה בפורוםפלאקד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםמברשת אינטרדנטליתנעמה ‏18.10.14
הודעה בפורוםמברשת אינטרדנטליתד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםשתל+שןורד ‏10.10.14
הודעה בפורוםשתל+שןד"ר ניצן שלזינגר ‏16.10.14
הודעה בפורוםדלקת חניכייםרוית ‏9.10.14
הודעה בפורוםדלקת חניכייםד"ר ניצן שלזינגר ‏16.10.14
הודעה בפורוםדלקת חניכייםרוית ‏16.10.14
הודעה בפורוםדלקת חניכייםד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםכתרנועה ‏8.10.14
הודעה בפורוםכתרד"ר ניצן שלזינגר ‏16.10.14
הודעה בפורוםמדידותאילנית ‏3.10.14
הודעה בפורוםמדידותד"ר ניצן שלזינגר ‏4.10.14
הודעה בפורוםמדידותאילנית ‏15.10.14
הודעה בפורוםמדידותד"ר ניצן שלזינגר ‏16.10.14
הודעה בפורוםשתליםמעיין ‏22.9.14
הודעה בפורוםשתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏27.9.14
הודעה בפורוםסדק ושתלספיר ‏19.9.14
הודעה בפורוםסדק ושתלד"ר ניצן שלזינגר ‏21.9.14
הודעה בפורוםסדק בשןשירה ‏18.9.14
הודעה בפורוםסדק בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏21.9.14
הודעה בפורוםסדק בשןשירה ‏21.9.14
הודעה בפורוםסדק בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏27.9.14
הודעה בפורוםמשחת שיניים. ‏5.9.14
הודעה בפורוםמשחת שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏10.9.14
הודעה בפורוםניתוח הרמת סינוס והשתלת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏27.8.14
הודעה בפורוםלסתיג ‏16.8.14
הודעה בפורוםלסתד"ר ניצן שלזינגר ‏17.8.14
הודעה בפורוםרגישותשרון ‏8.8.14
הודעה בפורוםרגישותד"ר ניצן שלזינגר ‏10.8.14
הודעה בפורוםלפני ניתוחשקד ‏5.8.14
הודעה בפורוםלפני ניתוחד"ר ניצן שלזינגר ‏10.8.14