הודעה בפורוםנפיחות בלחימלי ‏22.2.09
הודעה בפורוםנפיחות בלחיד"ר ניצן שלזינגר ‏23.2.09
הודעה בפורוםבעיות בלעיסהehud ‏21.2.09
הודעה בפורוםבעיות בלעיסהד"ר ניצן שלזינגר ‏21.2.09
הודעה בפורוםשלום...שוש ‏20.2.09
הודעה בפורוםשלום...הנהלת הפורומים ‏20.2.09
הודעה בפורוםכאבים לאחר ניתוח השלת העצםד"ר ניצן שלזינגר ‏21.2.09
הודעה בפורוםשתלים בלסת תחתונה בהעדר גובה מספיקד"ר ניצן שלזינגר ‏18.2.09
הודעה בפורוםהשתלת בלוק עצםאנה ‏14.2.09
הודעה בפורוםהשתלת בלוק עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏14.2.09
הודעה בפורוםהשתלת בלוק עצםיפית ‏10.9.12
הודעה בפורוםהשתלת בלוק עצםדברת ‏15.12.12
הודעה בפורוםכאבים לאחר ניתוח השתלת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏14.2.09
הודעה בפורוםהשתלה במצב של צפיפות עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏14.2.09
הודעה בפורוםהרמת סינוסערן ‏13.2.09
הודעה בפורוםהרמת סינוסד"ר ניצן שלזינגר ‏14.2.09
הודעה בפורוםנפיחות קלה בלסת שמאלית תחתונהד"ר ניצן שלזינגר ‏11.2.09
הודעה בפורוםמודאגתדנה124 ‏9.2.09
הודעה בפורוםמודאגתד"ר ניצן שלזינגר ‏11.2.09
הודעה בפורוםהשתלהעומר ‏9.2.09
הודעה בפורוםהשתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏11.2.09
הודעה בפורוםהרמת סינוס - כחלק מהשתלה לשן 27ד"ר ניצן שלזינגר ‏11.2.09
הודעה בפורוםהחתמה לפני טיפולי השתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏9.2.09
הודעה בפורוםהשתלה - האם יש סיבה לפחדפרץ יעל ‏7.2.09
הודעה בפורוםהשתלה - האם יש סיבה לפחדד"ר ניצן שלזינגר ‏9.2.09
הודעה בפורוםגשר - שתל המשךדוד ‏5.2.09
הודעה בפורוםגשר - שתל המשךד"ר ניצן שלזינגר ‏9.2.09
הודעה בפורוםגשר . שתלדוד ‏5.2.09
הודעה בפורוםגשר . שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏9.2.09
הודעה בפורוםשתלים דנטליים והצמחת עצם בהליך אחדד"ר ניצן שלזינגר ‏8.2.09
הודעה בפורוםהשתלת עצםדרור ‏4.2.09
הודעה בפורוםהשתלת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏8.2.09
הודעה בפורוםשכחתי לצייןיהודית ‏2.2.09
הודעה בפורוםשכחתי לצייןד"ר ניצן שלזינגר ‏2.2.09
הודעה בפורוםעקירה /השתלה ואוסטופורוזיסד"ר ניצן שלזינגר ‏2.2.09
הודעה בפורוםהשתלת עצםיהודית ‏2.2.09
הודעה בפורוםהשתלת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏2.2.09
הודעה בפורוםהשתלת עצםאפרת ‏12.2.09
הודעה בפורוםפיגמנטציה.סול ‏1.2.09
הודעה בפורוםפיגמנטציה.ד"ר ניצן שלזינגר ‏2.2.09
הודעה בפורוםחוסר בעצםהילה ‏31.1.09
הודעה בפורוםחוסר בעצםד"ר ניצן שלזינגר ‏2.2.09
הודעה בפורוםהשתלת עצםנאווה ‏31.1.09
הודעה בפורוםהשתלת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏2.2.09
הודעה בפורוםלגבי סוג העצםחני ‏25.2.11
הודעה בפורוםשאלהשרית ‏31.1.09
הודעה בפורוםשאלהד"ר ניצן שלזינגר ‏2.2.09
הודעה בפורוםשאלהאביטל ‏29.1.09
הודעה בפורוםשאלהד"ר ניצן שלזינגר ‏31.1.09
הודעה בפורוםבהמשך ל"שתל"נועם ‏28.1.09
הודעה בפורוםבהמשך ל"שתל"ד"ר ניצן שלזינגר ‏31.1.09
הודעה בפורוםשתלנועם ‏27.1.09
הודעה בפורוםשתלד"ר ניצן שלזינגר ‏28.1.09
הודעה בפורוםשתלנועם ‏28.1.09
הודעה בפורוםהשתלת עצםנאווה ‏26.1.09
הודעה בפורוםהשתלת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏28.1.09
הודעה בפורוםמצטרפת לשאלה של ענתאביטל ‏25.1.09
הודעה בפורוםמצטרפת לשאלה של ענתד"ר ניצן שלזינגר ‏26.1.09
הודעה בפורוםתותבת נשלפתנורית ‏25.1.09
הודעה בפורוםתותבת נשלפתד"ר ניצן שלזינגר ‏27.1.09
הודעה בפורוםתותבת נשלפתנורית ‏27.1.09
הודעה בפורוםתותבת נשלפת - דילגת עלינורית ‏29.1.09
הודעה בפורוםתותבת נשלפת - דילגת עליד"ר ניצן שלזינגר ‏31.1.09
הודעה בפורוםשאלהתמר ‏24.1.09
הודעה בפורוםשאלהד"ר ניצן שלזינגר ‏27.1.09
הודעה בפורוםשין קצת שבורהלביא פרץ ‏23.1.09
הודעה בפורוםשין קצת שבורהד"ר ניצן שלזינגר ‏26.1.09
הודעה בפורוםהשתלת שן קדמית - 21ענת ‏21.1.09
הודעה בפורוםהשתלת שן קדמית - 21ד"ר ניצן שלזינגר ‏26.1.09