הודעה בפורוםהשתלה והריוןאביגיל ‏3.12.08
הודעה בפורוםהשתלה והריוןד"ר ניצן שלזינגר ‏3.12.08
הודעה בפורוםהרדמת עומק לניב קידמיאייל ‏3.12.08
הודעה בפורוםהרדמת עומק לניב קידמיד"ר ניצן שלזינגר ‏3.12.08
הודעה בפורוםכתמים בשינייםנועם ‏1.12.08
הודעה בפורוםכתמים בשינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏2.12.08
הודעה בפורוםהרדמת החניכיים בשן טוחנת עליונה לד"ר ניצן שלזינגר ‏2.12.08
הודעה בפורוםניב כלואבת 20 ‏30.11.08
הודעה בפורוםניב כלואד"ר ניצן שלזינגר ‏30.11.08
הודעה בפורוםשאלה דחופהליאת ‏28.11.08
הודעה בפורוםשאלה דחופהד"ר ניצן שלזינגר ‏29.11.08
הודעה בפורוםשתלים על כל הלסת העליונהד"ר ניצן שלזינגר ‏28.11.08
הודעה בפורוםדלקת חניכים קשה מאודסימונה אברג'ל ‏26.11.08
הודעה בפורוםדלקת חניכים קשה מאודד"ר ניצן שלזינגר ‏26.11.08
הודעה בפורוםכתרים על גשרחגית ‏25.11.08
הודעה בפורוםכתרים על גשרד"ר ניצן שלזינגר ‏26.11.08
הודעה בפורוםמבנה על שתלעופר ‏25.11.08
הודעה בפורוםמבנה על שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏26.11.08
הודעה בפורוםשאלה על שתליםרונן ‏24.11.08
הודעה בפורוםשאלה על שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏25.11.08
הודעה בפורוםעקירות ושתלים עם זומרה ובהרדמה מלאד"ר ניצן שלזינגר ‏24.11.08
הודעה בפורוםשתלים דנטלייםרות ‏22.11.08
הודעה בפורוםשתלים דנטלייםד"ר ניצן שלזינגר ‏24.11.08
הודעה בפורוםכתמיםרועי ‏19.11.08
הודעה בפורוםכתמיםד"ר ניצן שלזינגר ‏21.11.08
הודעה בפורוםהוצאת בורג משןחגית ‏18.11.08
הודעה בפורוםהוצאת בורג משןד"ר ניצן שלזינגר ‏21.11.08
הודעה בפורוםשתליםרות ‏18.11.08
הודעה בפורוםשתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏21.11.08
הודעה בפורוםביצוע שתל בזמן הריוןנועה ‏18.11.08
הודעה בפורוםביצוע שתל בזמן הריוןד"ר ניצן שלזינגר ‏20.11.08
הודעה בפורוםאפיסוקטומישי ‏18.11.08
הודעה בפורוםאפיסוקטומיד"ר ניצן שלזינגר ‏19.11.08
הודעה בפורוםטיפול שורש - 4 תעלות, בלי צילוםד"ר ניצן שלזינגר ‏19.11.08
הודעה בפורוםכתרחסויה ‏17.11.08
הודעה בפורוםכתרד"ר ניצן שלזינגר ‏19.11.08
הודעה בפורוםהאם ניתן להציל את השן?אביב ‏16.11.08
הודעה בפורוםהאם ניתן להציל את השן?ד"ר ניצן שלזינגר ‏19.11.08
הודעה בפורוםכתריםחגית ‏16.11.08
הודעה בפורוםכתריםד"ר ניצן שלזינגר ‏19.11.08
הודעה בפורוםכתריםחגית ‏25.11.08
הודעה בפורוםשאלה דחופה על שתלטניה ‏15.11.08
הודעה בפורוםשאלה דחופה על שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏15.11.08
הודעה בפורוםשאלה דחופה על שתלרונן ‏24.11.08
הודעה בפורוםטיפול שורשאירינה ‏10.11.08
הודעה בפורוםטיפול שורשד"ר ניצן שלזינגר ‏15.11.08
הודעה בפורוםממתקיםחסויה ‏9.11.08
הודעה בפורוםממתקיםד"ר ניצן שלזינגר ‏15.11.08
הודעה בפורוםחניכייםחסויה ‏9.11.08
הודעה בפורוםחניכייםד"ר ניצן שלזינגר ‏15.11.08
הודעה בפורוםכתר ומבנה לאחר שתלאור ‏1.11.08
הודעה בפורוםכתר ומבנה לאחר שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏2.11.08
הודעה בפורוםעקירת שן לילדה בת 3.10מיכל (אמא של נעם וינאי) ‏30.10.08
הודעה בפורוםעקירת שן לילדה בת 3.10ד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.08
הודעה בפורוםעקירת שן לילדה בת 3.10מיכל (אמא של נעם וינאי) ‏1.11.08
הודעה בפורוםמוצץחגית ‏29.10.08
הודעה בפורוםמוצץד"ר ניצן שלזינגר ‏29.10.08
הודעה בפורוםשתלחגית ‏29.10.08
הודעה בפורוםשתלד"ר ניצן שלזינגר ‏29.10.08
הודעה בפורוםחריקת שינייםאורלי ‏29.10.08
הודעה בפורוםחריקת שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏29.10.08
הודעה בפורוםחריקת שינייםאורלי ‏30.10.08
הודעה בפורוםשתלאור ‏28.10.08
הודעה בפורוםשתלאור ‏29.10.08
הודעה בפורוםשתלד"ר ניצן שלזינגר ‏29.10.08
הודעה בפורוםסכנות בהחדרת שתליםאתי ‏27.10.08
הודעה בפורוםסכנות בהחדרת שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏29.10.08
הודעה בפורוםסכנות בהחדרת שתליםסולי ‏29.11.10
הודעה בפורוםשתליםמירב ‏26.10.08
הודעה בפורוםשתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏26.10.08