הודעה בפורוםהאםגליה אם זה הגיוני?michal_naim ‏29.11.14
הודעה בפורוםהאם זה הגיוני?ד"ר ניצן שלזינגר ‏29.11.14
הודעה בפורוםהאם זה הגיוני?גלי ‏21.12.14
הודעה בפורוםהאם זה הגיוני?ד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.14
הודעה בפורוםחידוש שיקום על שתלליבי ‏27.11.14
הודעה בפורוםחידוש שיקום על שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏29.11.14
הודעה בפורוםכאב מקריןליאורה ‏26.11.14
הודעה בפורוםכאב מקריןד"ר ניצן שלזינגר ‏29.11.14
הודעה בפורוםמדידותמעיין ‏18.11.14
הודעה בפורוםמדידותד"ר ניצן שלזינגר ‏25.11.14
הודעה בפורוםכתר זמניורד ‏12.11.14
הודעה בפורוםכתר זמניד"ר ניצן שלזינגר ‏25.11.14
הודעה בפורוםעקירת שיניים וביצוע שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםצבע שתל לא מתאים לשאר השינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםהשתלת שיניים ותרופות לדילול דםד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםרגישות או חורלילך ‏1.11.14
הודעה בפורוםרגישות או חורד"ר ניצן שלזינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםאבניתיעל ‏31.10.14
הודעה בפורוםאבניתד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםצחצוחתמי ‏31.10.14
הודעה בפורוםצחצוחד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםכתר זמניקורל ‏30.10.14
הודעה בפורוםכתר זמניד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםפלאקרותי ‏26.10.14
הודעה בפורוםפלאקד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםמברשת אינטרדנטליתנעמה ‏18.10.14
הודעה בפורוםמברשת אינטרדנטליתד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםשתל+שןורד ‏10.10.14
הודעה בפורוםשתל+שןד"ר ניצן שלזינגר ‏16.10.14
הודעה בפורוםדלקת חניכייםרוית ‏9.10.14
הודעה בפורוםדלקת חניכייםד"ר ניצן שלזינגר ‏16.10.14
הודעה בפורוםדלקת חניכייםרוית ‏16.10.14
הודעה בפורוםדלקת חניכייםד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.14
הודעה בפורוםכתרנועה ‏8.10.14
הודעה בפורוםכתרד"ר ניצן שלזינגר ‏16.10.14
הודעה בפורוםמדידותאילנית ‏3.10.14
הודעה בפורוםמדידותד"ר ניצן שלזינגר ‏4.10.14
הודעה בפורוםמדידותאילנית ‏15.10.14
הודעה בפורוםמדידותד"ר ניצן שלזינגר ‏16.10.14
הודעה בפורוםשתליםמעיין ‏22.9.14
הודעה בפורוםשתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏27.9.14
הודעה בפורוםסדק ושתלספיר ‏19.9.14
הודעה בפורוםסדק ושתלד"ר ניצן שלזינגר ‏21.9.14
הודעה בפורוםסדק בשןשירה ‏18.9.14
הודעה בפורוםסדק בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏21.9.14
הודעה בפורוםסדק בשןשירה ‏21.9.14
הודעה בפורוםסדק בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏27.9.14
הודעה בפורוםמשחת שיניים. ‏5.9.14
הודעה בפורוםמשחת שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏10.9.14
הודעה בפורוםניתוח הרמת סינוס והשתלת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏27.8.14
הודעה בפורוםלסתיג ‏16.8.14
הודעה בפורוםלסתד"ר ניצן שלזינגר ‏17.8.14
הודעה בפורוםרגישותשרון ‏8.8.14
הודעה בפורוםרגישותד"ר ניצן שלזינגר ‏10.8.14
הודעה בפורוםלפני ניתוחשקד ‏5.8.14
הודעה בפורוםלפני ניתוחד"ר ניצן שלזינגר ‏10.8.14
הודעה בפורוםהשתלת שן ללא עצםשואלת ‏5.8.14
הודעה בפורוםהשתלת שן ללא עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏10.8.14
הודעה בפורוםשאלה לאחר הארכת כותרתגאיה ‏27.7.14
הודעה בפורוםשאלה לאחר הארכת כותרתד"ר ניצן שלזינגר ‏30.7.14
הודעה בפורוםמכשיר להלבנת שינייםשאלה ‏19.7.14
הודעה בפורוםמכשיר להלבנת שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏25.7.14
הודעה בפורוםשטיפות פהרעות ‏8.7.14
הודעה בפורוםשטיפות פהד"ר ניצן שלזינגר ‏14.7.14
הודעה בפורוםשיקום שתלתמי ‏5.7.14
הודעה בפורוםשיקום שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏14.7.14
הודעה בפורוםשינניתורדית ‏2.7.14
הודעה בפורוםשינניתד"ר ניצן שלזינגר ‏5.7.14
הודעה בפורוםשינניתורדית ‏5.7.14
הודעה בפורוםשינניתד"ר ניצן שלזינגר ‏14.7.14
הודעה בפורוםתפריםעדן פרים נספגים המשךד"ר ניצן שלזינגר ‏25.6.14
הודעה בפורוםצילוםרעות ‏24.6.14
הודעה בפורוםצילוםד"ר ניצן שלזינגר ‏25.6.14