הודעה בפורוםסדק בשןשירה ‏18.9.14
הודעה בפורוםסדק בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏21.9.14
הודעה בפורוםסדק בשןשירה ‏21.9.14
הודעה בפורוםסדק בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏27.9.14
הודעה בפורוםמשחת שיניים. ‏5.9.14
הודעה בפורוםמשחת שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏10.9.14
הודעה בפורוםניתוח הרמת סינוס והשתלת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏27.8.14
הודעה בפורוםלסתיג ‏16.8.14
הודעה בפורוםלסתד"ר ניצן שלזינגר ‏17.8.14
הודעה בפורוםרגישותשרון ‏8.8.14
הודעה בפורוםרגישותד"ר ניצן שלזינגר ‏10.8.14
הודעה בפורוםלפני ניתוחשקד ‏5.8.14
הודעה בפורוםלפני ניתוחד"ר ניצן שלזינגר ‏10.8.14
הודעה בפורוםהשתלת שן ללא עצםשואלת ‏5.8.14
הודעה בפורוםהשתלת שן ללא עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏10.8.14
הודעה בפורוםשאלה לאחר הארכת כותרתגאיה ‏27.7.14
הודעה בפורוםשאלה לאחר הארכת כותרתד"ר ניצן שלזינגר ‏30.7.14
הודעה בפורוםמכשיר להלבנת שינייםשאלה ‏19.7.14
הודעה בפורוםמכשיר להלבנת שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏25.7.14
הודעה בפורוםשטיפות פהרעות ‏8.7.14
הודעה בפורוםשטיפות פהד"ר ניצן שלזינגר ‏14.7.14
הודעה בפורוםשיקום שתלתמי ‏5.7.14
הודעה בפורוםשיקום שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏14.7.14
הודעה בפורוםשינניתורדית ‏2.7.14
הודעה בפורוםשינניתד"ר ניצן שלזינגר ‏5.7.14
הודעה בפורוםשינניתורדית ‏5.7.14
הודעה בפורוםשינניתד"ר ניצן שלזינגר ‏14.7.14
הודעה בפורוםתפריםעדן פרים נספגים המשךד"ר ניצן שלזינגר ‏25.6.14
הודעה בפורוםצילוםרעות ‏24.6.14
הודעה בפורוםצילוםד"ר ניצן שלזינגר ‏25.6.14
הודעה בפורוםתפרים נספגיםעדן ‏23.6.14
הודעה בפורוםתפרים נספגיםעדן ‏23.6.14
הודעה בפורוםתפרים נספגיםד"ר ניצן שלזינגר ‏25.6.14
הודעה בפורוםמברשת אינטרדליתאופק ‏19.6.14
הודעה בפורוםמברשת אינטרדנטליתד"ר ניצן שלזינגר ‏22.6.14
הודעה בפורוםשתל ושיקוםענת ‏19.6.14
הודעה בפורוםשתל ושיקוםד"ר ניצן שלזינגר ‏22.6.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת וכתר זמניד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת וכתר זמניד"ר ניצן שלזינגר ‏22.6.14
הודעה בפורוםשיקום לאחר הארכת כותרתד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםחשיפת שתלעדן ‏11.6.14
הודעה בפורוםחשיפת שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםשטיפהירדן ‏11.6.14
הודעה בפורוםשטיפהד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםתפריםשירה ‏10.6.14
הודעה בפורוםתפריםד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםשתל - בבקשה תענה לימעיין ‏9.6.14
הודעה בפורוםשתל - בבקשה תענה ליד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםאנטביוטיקהשירה ‏8.6.14
הודעה בפורוםאנטביוטיקהד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםשחיקת שיניים!טל ‏6.6.14
הודעה בפורוםשחיקת שיניים!ד"ר ניצן שלזינגר ‏7.6.14
הודעה בפורוםנסיגת חנייכים מחמירהד"ר ניצן שלזינגר ‏7.6.14
הודעה בפורוםדוקטור שלום.איש ‏2.6.14
הודעה בפורוםדוקטור שלום.איש ‏3.6.14
הודעה בפורוםטיפול בשינייםאסתי ‏29.5.14
הודעה בפורוםטיפול בשינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏31.5.14
הודעה בפורוםשתליםאורית ‏28.5.14
הודעה בפורוםשתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏31.5.14
הודעה בפורוםנימול לאחר שתלגולי ‏22.5.14
הודעה בפורוםנימול לאחר שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏27.5.14
הודעה בפורוםמי פה לפני השתלהשירה ‏21.5.14
הודעה בפורוםמי פה לפני השתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏22.5.14
הודעה בפורוםאנטביוטיקה לפני הניתוחד"ר ניצן שלזינגר ‏19.5.14
הודעה בפורוםגשר שלם בלסת עליונהערן ‏15.5.14
הודעה בפורוםגשר שלם בלסת עליונהד"ר ניצן שלזינגר ‏18.5.14
הודעה בפורוםהארכת כותרתדלית ‏11.5.14
הודעה בפורוםהארכת כותרתד"ר ניצן שלזינגר ‏18.5.14
הודעה בפורוםניקוינעמה ‏10.5.14
הודעה בפורוםניקויד"ר ניצן שלזינגר ‏18.5.14