הודעה בפורוםתפרים נספגיםעדן ‏23.6.14
הודעה בפורוםתפרים נספגיםעדן ‏23.6.14
הודעה בפורוםתפרים נספגיםד"ר ניצן שלזינגר ‏25.6.14
הודעה בפורוםמברשת אינטרדליתאופק ‏19.6.14
הודעה בפורוםמברשת אינטרדנטליתד"ר ניצן שלזינגר ‏22.6.14
הודעה בפורוםשתל ושיקוםענת ‏19.6.14
הודעה בפורוםשתל ושיקוםד"ר ניצן שלזינגר ‏22.6.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת וכתר זמניד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת וכתר זמניד"ר ניצן שלזינגר ‏22.6.14
הודעה בפורוםשיקום לאחר הארכת כותרתד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםחשיפת שתלעדן ‏11.6.14
הודעה בפורוםחשיפת שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםשטיפהירדן ‏11.6.14
הודעה בפורוםשטיפהד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםתפריםשירה ‏10.6.14
הודעה בפורוםתפריםד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםשתל - בבקשה תענה לימעיין ‏9.6.14
הודעה בפורוםשתל - בבקשה תענה ליד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםאנטביוטיקהשירה ‏8.6.14
הודעה בפורוםאנטביוטיקהד"ר ניצן שלזינגר ‏18.6.14
הודעה בפורוםשחיקת שיניים!טל ‏6.6.14
הודעה בפורוםשחיקת שיניים!ד"ר ניצן שלזינגר ‏7.6.14
הודעה בפורוםנסיגת חנייכים מחמירהד"ר ניצן שלזינגר ‏7.6.14
הודעה בפורוםדוקטור שלום.איש ‏2.6.14
הודעה בפורוםדוקטור שלום.איש ‏3.6.14
הודעה בפורוםטיפול בשינייםאסתי ‏29.5.14
הודעה בפורוםטיפול בשינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏31.5.14
הודעה בפורוםשתליםאורית ‏28.5.14
הודעה בפורוםשתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏31.5.14
הודעה בפורוםנימול לאחר שתלגולי ‏22.5.14
הודעה בפורוםנימול לאחר שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏27.5.14
הודעה בפורוםמי פה לפני השתלהשירה ‏21.5.14
הודעה בפורוםמי פה לפני השתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏22.5.14
הודעה בפורוםאנטביוטיקה לפני הניתוחד"ר ניצן שלזינגר ‏19.5.14
הודעה בפורוםגשר שלם בלסת עליונהערן ‏15.5.14
הודעה בפורוםגשר שלם בלסת עליונהד"ר ניצן שלזינגר ‏18.5.14
הודעה בפורוםהארכת כותרתדלית ‏11.5.14
הודעה בפורוםהארכת כותרתד"ר ניצן שלזינגר ‏18.5.14
הודעה בפורוםניקוינעמה ‏10.5.14
הודעה בפורוםניקויד"ר ניצן שלזינגר ‏18.5.14
הודעה בפורוםחשיפת שתלרוית ‏4.5.14
הודעה בפורוםחשיפת שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏10.5.14
הודעה בפורוםשן טוחנתירדן ‏3.5.14
הודעה בפורוםשן טוחנתד"ר ניצן שלזינגר ‏10.5.14
הודעה בפורוםניתוחי חניכיים ושתלרעות ‏30.4.14
הודעה בפורוםניתוחי חניכיים ושתלד"ר ניצן שלזינגר ‏10.5.14
הודעה בפורוםניתוחי שינייםדריה ‏30.4.14
הודעה בפורוםניתוחי שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏10.5.14
הודעה בפורוםתפריםלימור ‏26.4.14
הודעה בפורוםתפריםד"ר ניצן שלזינגר ‏1.5.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשן - המשך טיפולד"ר ניצן שלזינגר ‏3.5.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשןיעל ‏25.4.14
הודעה בפורוםהארכת כותרת בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏3.5.14
הודעה בפורוםrbbbאורח ‏25.4.14
הודעה בפורוםrbbbד"ר ניצן שלזינגר ‏1.5.14
הודעה בפורוםשטיפות אנטיבקטריאליותד"ר ניצן שלזינגר ‏28.4.14
הודעה בפורוםניתוחי חניכיים/שתלים ושינניתד"ר ניצן שלזינגר ‏28.4.14
הודעה בפורוםשתלים וניקוידנית ‏22.4.14
הודעה בפורוםשתלים וניקויד"ר ניצן שלזינגר ‏22.4.14
הודעה בפורוםחשיפת שתלדורית ‏22.4.14
הודעה בפורוםחשיפת שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏22.4.14
הודעה בפורוםספיגת עצםשירה ‏22.4.14
הודעה בפורוםספיגת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏22.4.14
הודעה בפורוםגשררינה ‏18.4.14
הודעה בפורוםגשרד"ר ניצן שלזינגר ‏19.4.14