הודעה בפורוםמחסור בעצם והרמת סינוס (סגורה)ד"ר ניצן שלזינגר ‏20.3.14
הודעה בפורוםשתל לא נקלטשיי ‏27.2.14
הודעה בפורוםשתל לא נקלטד"ר ניצן שלזינגר ‏1.3.14
הודעה בפורוםשיקום פה ולסתטובה ‏23.2.14
הודעה בפורוםשיקום פה ולסתד"ר ניצן שלזינגר ‏25.2.14
הודעה בפורוםאנמיה והשתלת שינייםשירה ‏18.2.14
הודעה בפורוםאנמיה והשתלת שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏23.2.14
הודעה בפורוםמה התהליך של השתלת שן?חליק ‏16.2.14
הודעה בפורוםמה התהליך של השתלת שן?ד"ר ניצן שלזינגר ‏23.2.14
הודעה בפורוםחסר בארבע שיניםחסר ‏12.2.14
הודעה בפורוםחסר בארבע שיניםד"ר ניצן שלזינגר ‏23.2.14
הודעה בפורוםשתלים ביום אחדשתל ‏10.2.14
הודעה בפורוםשתלים ביום אחדד"ר ניצן שלזינגר ‏10.2.14
הודעה בפורוםפוסלןשיננית ‏9.2.14
הודעה בפורוםפוסלןד"ר ניצן שלזינגר ‏10.2.14
הודעה בפורוםשתליהודית ‏30.1.14
הודעה בפורוםשתלד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.14
הודעה בפורוםנפיחות סביב שתלדושי ‏21.1.14
הודעה בפורוםנפיחות סביב שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏25.1.14
הודעה בפורוםנפיחות סביב שתלדושי ‏31.1.14
הודעה בפורוםגשר על השתלים הכוונה לתותבת מלאהד"ר ניצן שלזינגר ‏25.1.14
הודעה בפורוםהשתלה מלאה בלסת עליונה ותחתונהד"ר ניצן שלזינגר ‏25.1.14
הודעה בפורוםכאבים ולחץ בלסת התחתונה אחרי השתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏25.1.14
הודעה בפורוםטיפול שורשיצחק ‏6.1.14
הודעה בפורוםטיפול שורשד"ר ניצן שלזינגר ‏7.1.14
הודעה בפורוםהאם אני צריכה לעבור השתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏6.1.14
הודעה בפורוםALL ON 4ילי ‏29.12.13
הודעה בפורוםALL ON 4ד"ר ניצן שלזינגר ‏31.12.13
הודעה בפורוםALL ON 4שונית ‏9.2.14
הודעה בפורוםשתליםאוונטורה ‏18.12.13
הודעה בפורוםשתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏24.12.13
הודעה בפורוםסינוסיטיס והרמת סינוסאריק ‏11.12.13
הודעה בפורוםסינוסיטיס והרמת סינוסד"ר ניצן שלזינגר ‏12.12.13
הודעה בפורוםסוגי שתליםשלי ‏10.12.13
הודעה בפורוםסוגי שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏10.12.13
הודעה בפורוםהשתלת עצם חוזרתאלון ‏2.12.13
הודעה בפורוםהשתלת עצם חוזרתד"ר ניצן שלזינגר ‏7.12.13
הודעה בפורוםהשתלת שן בגיל שנה וחציסבטה ‏15.11.13
הודעה בפורוםהשתלת שן בגיל שנה וחציד"ר ניצן שלזינגר ‏16.11.13
הודעה בפורוםכאבים בש/יניים קדמיות - בהמשך להודעד"ר ניצן שלזינגר ‏16.11.13
הודעה בפורוםכאבים בשיניים קידמיותסיגלית ‏13.11.13
הודעה בפורוםכאבים בשיניים קידמיותד"ר ניצן שלזינגר ‏16.11.13
הודעה בפורוםשיטה חדשה להרמת רצפת הסינוסד"ר ניצן שלזינגר ‏16.11.13
הודעה בפורוםמה ההבדל בין שתלים לשיניים תותבות?ד"ר ניצן שלזינגר ‏9.11.13
הודעה בפורוםשתליםנעמי ‏28.10.13
הודעה בפורוםשתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏9.11.13
הודעה בפורוםצילום רנטגן בהריוןנעמי ‏28.10.13
הודעה בפורוםצילום רנטגן בהריוןד"ר ניצן שלזינגר ‏9.11.13
הודעה בפורוםדחוף ביותר להיוםשרה ‏27.10.13
הודעה בפורוםדחוף ביותר להיוםד"ר ניצן שלזינגר ‏27.10.13
הודעה בפורוםמתי עוברים משיקום להחלפת שיניים?ד"ר ניצן שלזינגר ‏27.10.13
הודעה בפורוםציפויי חרסינה - פתרון פלא?ד"ר ניצן שלזינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםהשתלההשתלה ‏18.10.13
הודעה בפורוםהשתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםביטוח שיניים פרטי מכסה שתלים?ד"ר ניצן שלזינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםחייבים להשתיל טוחנות?ד"ר ניצן שלזינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםהשתלת שיניים בלי כאבים?ד"ר ניצן שלזינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםהאם על הרופא ליידעני על כזה סיכון?ד"ר ניצן שלזינגר ‏12.10.13