הודעה בפורוםניתוח שתלים שאלה דחופה מאודד"ר ניצן שלזינגר ‏14.1.13
הודעה בפורוםניתוח שתלים שאלה דחופה מאודד"ר ניצן שלזינגר ‏22.1.13
הודעה בפורוםשתלים מזירקוניהאבי ‏12.1.13
הודעה בפורוםשתלים מזירקוניהד"ר ניצן שלזינגר ‏14.1.13
הודעה בפורוםכיס בחניכייםענת ‏11.1.13
הודעה בפורוםכיס בחניכייםד"ר ניצן שלזינגר ‏14.1.13
הודעה בפורוםהתקנת שתליםשמואל ‏10.1.13
הודעה בפורוםהתקנת שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏14.1.13
הודעה בפורוםזיהום בחניכיים ועקירת שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏14.1.13
הודעה בפורוםהחלמה לאחר השתלותשרית ‏5.1.13
הודעה בפורוםהחלמה לאחר השתלותשרית ‏8.1.13
הודעה בפורוםהחלמה לאחר השתלותד"ר ניצן שלזינגר ‏12.1.13
הודעה בפורוםהחלמה לאחר השתלותד"ר ניצן שלזינגר ‏12.1.13
הודעה בפורוםשן בעיתיתאנה ‏31.12.12
הודעה בפורוםשן בעיתיתד"ר ניצן שלזינגר ‏5.1.13
הודעה בפורוםכאבים לאחר השחזת שן (שבקעה) בהשתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏29.12.12
הודעה בפורוםברור לגבי התכנות פעולה משולבתד"ר ניצן שלזינגר ‏20.12.12
הודעה בפורוםעקירה + השתלת עצםאלון ‏10.12.12
הודעה בפורוםעקירה + השתלת עצם (תוספת)ד"ר ניצן שלזינגר ‏16.12.12
הודעה בפורוםשתל שלא נקלטדו ‏5.12.12
הודעה בפורוםשתל שלא נקלטד"ר ניצן שלזינגר ‏8.12.12
הודעה בפורוםדלקת בשתלגוזלן ‏3.12.12
הודעה בפורוםדלקת בשתלד"ר ניצן שלזינגר ‏8.12.12
הודעה בפורוםכאבים במפרק הלסת מזה שנתייםד"ר ניצן שלזינגר ‏8.12.12
הודעה בפורוםההבדל בעלותאריאלה ‏2.12.12
הודעה בפורוםההבדל בעלותד"ר ניצן שלזינגר ‏2.12.12
הודעה בפורוםחסר שן קדמית לאחר טראומהד"ר ניצן שלזינגר ‏2.12.12
הודעה בפורוםשתליםעדי ‏1.12.12
הודעה בפורוםשתליםו PRFד"ר ניצן שלזינגר ‏1.12.12
הודעה בפורוםשתליםו PRFעדי ‏1.12.12
הודעה בפורוםשתליםו PRFעדי ‏1.12.12
הודעה בפורוםטיב שיניים על שתליםאריאלה ‏29.11.12
הודעה בפורוםטיב שיניים על שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏1.12.12
הודעה בפורוםטיב שיניים על שתליםאריאלה ‏1.12.12
הודעה בפורוםטיב שיניים על שתליםאריאלה ‏1.12.12
הודעה בפורוםטיב שיניים על שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏16.12.12
הודעה בפורוםעקירה ושתל עקב אבצסדני ‏22.11.12
הודעה בפורוםעקירה ושתל עקב אבצסד"ר ניצן שלזינגר ‏25.11.12
הודעה בפורוםעקירה ושתל עקב אבצסדני ‏25.11.12
הודעה בפורוםעקירה ושתל עקב אבצסד"ר ניצן שלזינגר ‏29.11.12
הודעה בפורוםעצם בפהTKS ‏19.11.12
הודעה בפורוםעצם בפהד"ר ניצן שלזינגר ‏25.11.12
הודעה בפורוםסדק בשן שהרופא עשה עקב מבנהארז הרשקו ‏19.11.12
הודעה בפורוםסדק בשן שהרופא עשה עקב מבנהד"ר ניצן שלזינגר ‏24.11.12
הודעה בפורוםהשתלת שינייםבהעמסה מיידית+השתלת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏24.11.12
הודעה בפורוםEMAX בשיניים טוחנותReut ‏13.11.12
הודעה בפורוםEMAX בשיניים טוחנותד"ר ניצן שלזינגר ‏24.11.12
הודעה בפורוםכתר ומבנה לשן 12טלי ‏8.11.12
הודעה בפורוםכתר ומבנה לשן 12ד"ר ניצן שלזינגר ‏10.11.12
הודעה בפורוםמבנה+גשר/כתר עג שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏10.11.12
הודעה בפורוםלאחר השחזת שתי שיניים לצורך כתרד"ר ניצן שלזינגר ‏10.11.12
הודעה בפורוםתיקון כתר זמני במהלך הריוןד"ר ניצן שלזינגר ‏10.11.12
הודעה בפורוםאנטיביוטיקה לפני השתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏5.11.12
הודעה בפורוםשתלים לאחר הקרנותאסי ‏5.11.12
הודעה בפורוםשתלים לאחר הקרנותד"ר ניצן שלזינגר ‏5.11.12
הודעה בפורוםעוד שאלהרות ‏5.11.12
הודעה בפורוםעוד שאלהד"ר ניצן שלזינגר ‏5.11.12
הודעה בפורוםטיפול שורש בשן קידמיתאיתי ‏30.10.12
הודעה בפורוםטיפול שורש בשן קידמיתד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.12
הודעה בפורוםהתייעצות לפני השתלת שןד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.12
הודעה בפורוםכאב חזק בשן לאחר סתימהדניאל כרמי ‏25.10.12
הודעה בפורוםכאב חזק בשן לאחר סתימהד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.12
הודעה בפורוםביטול שתלאורלי קליין ‏24.10.12
הודעה בפורוםביטול שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.12
הודעה בפורוםהאם חייב מבנה וכתר לאחר טיפול שורשד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.12
הודעה בפורוםמבנה על שתלרות ‏23.10.12
הודעה בפורוםמבנה על שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏1.11.12
הודעה בפורוםמבנה על שתלרות ‏4.11.12
הודעה בפורוםמבנה על שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏5.11.12