הודעה בפורוםהודעה קודמתיהונתן ‏26.7.18
הודעה בפורוםהודעה קודמתד"ר יששכר הרמן ‏28.7.18
הודעה בפורוםטרנקסליוסף ‏20.7.18
הודעה בפורוםהודעתך הועברה לפורום הפרעות חרדההנהלת הפורומים ‏21.7.18
הודעה בפורוםטרנקסליוסף ‏20.7.18
הודעה בפורוםהודעתך הועברה לפורום הפרעות חרדההנהלת הפורומים ‏21.7.18
הודעה בפורוםהודעתך הועברה לפורום הפרעות חרדההנהלת הפורומים ‏21.7.18
הודעה בפורוםאתה טועה. אני בקשר עם מלא נרקומניםמכור צעיר, תחנה מרכזית , ‏11.7.18
הודעה בפורוםמכור לשעבר ל חגיגתבחור שהשתמש בעבר ‏19.7.18
הודעה בפורוםמשך זמן השפעת אלכוהולשלום ‏10.7.18
הודעה בפורוםמשך זמן השפעת אלכוהולד"ר יששכר הרמן ‏13.7.18
הודעה בפורוםטיפול שעובדjhho ‏7.7.18
הודעה בפורוםטיפול שעובדד"ר יששכר הרמן ‏8.7.18
הודעה בפורוםטיפול בפריזמהjhho ‏7.7.18
הודעה בפורוםטיפול בפריזמהד"ר יששכר הרמן ‏8.7.18
הודעה בפורוםטיפול בפריזמהjhho ‏8.7.18
הודעה בפורוםאסיבל + קולה + סימבלטהד"ר יששכר הרמן ‏6.7.18
הודעה בפורוםצמחי מרפא וhppdדידי ‏3.7.18
הודעה בפורוםצמחי מרפא וhppdד"ר יששכר הרמן ‏6.7.18
הודעה בפורוםגמילה לא מוצלחת או צורך במעוררד"ר יששכר הרמן ‏29.6.18
הודעה בפורוםהמשך השאלהשואל ‏2.7.18
הודעה בפורוםתודה רבה לך אדם יקר!נקי מפנטניל ‏10.6.18
הודעה בפורוםמצטרף! ד"ר הרמן זה רופא מיוחד במינובחור שהשתמש בעבר ‏19.7.18
הודעה בפורוםשאלה ברזלאלמוני ‏7.6.18
הודעה בפורוםשאלה ברזלד"ר יששכר הרמן ‏9.6.18
הודעה בפורוםגמילה מחשיש וגראס.ד"ר יששכר הרמן ‏6.6.18
הודעה בפורוםחופשה עד 13 יוניד"ר יששכר הרמן ‏25.5.18
הודעה בפורוםחופשה עד 13 יוניתהנה ‏3.6.18
הודעה בפורוםהזיותאנונימית ‏24.5.18
הודעה בפורוםהזיותד"ר יששכר הרמן ‏25.5.18
הודעה בפורוםנוירופמרג'יןנטלי ‏24.5.18
הודעה בפורוםנוירופמרג'יןד"ר יששכר הרמן ‏25.5.18
הודעה בפורוםhppd מ MDMAיסמין ‏21.5.18
הודעה בפורוםhppd מ MDMAד"ר יששכר הרמן ‏25.5.18
הודעה בפורוםנסיונות גמילה מssriמנוסה ‏8.5.18
הודעה בפורוםנסיונות גמילה מssriד"ר יששכר הרמן ‏9.5.18
הודעה בפורוםחשק מיניאלמויני ‏8.5.18
הודעה בפורוםחשק מיניד"ר יששכר הרמן ‏9.5.18
הודעה בפורוםליווי בגמילהאדם ‏4.5.18
הודעה בפורוםליווי בגמילהד"ר יששכר הרמן ‏5.5.18
הודעה בפורוםהתמכרות לאלכהול עם הצלחה בתפקודד"ר יששכר הרמן ‏5.5.18
הודעה בפורוםהתמכרות של מעל ל30 שנה לחומרים שונימכור למעלה מ30 שנה ‏28.4.18
הודעה בפורוםהתמכרות של מעל ל30 שנה לחומרים שוניד"ר יששכר הרמן ‏5.5.18
הודעה בפורוםמכור לקרוקודילבוריס גרעכסקי ‏17.4.18
הודעה בפורוםמכור לקרוקודילד"ר יששכר הרמן ‏18.4.18
הודעה בפורוםלמה אתה מוחק דר הרמן היקר?נקי חודש ‏17.4.18
הודעה בפורוםלמה אתה מוחק דר הרמן היקר?ד"ר יששכר הרמן ‏18.4.18