הודעה בפורוםאני בבעיה רציניתאייל26 ‏4.7.17
הודעה בפורוםאני בבעיה רציניתד"ר יששכר הרמן ‏5.7.17
הודעה בפורוםDopamine agonistsBig Nog ‏26.6.17
הודעה בפורוםDopamine agonistsד"ר יששכר הרמן ‏1.7.17
הודעה בפורוםטרנקסל ויאפקס ואלכוהולאיילה ‏26.6.17
הודעה בפורוםטרנקסל ויאפקס ואלכוהולד"ר יששכר הרמן ‏1.7.17
הודעה בפורוםחייב עזרה בדחיפותאייל26 ‏20.6.17
הודעה בפורוםחייב עזרה בדחיפותד"ר יששכר הרמן ‏23.6.17
הודעה בפורוםאולי מעבר לטרנקסל?אייל26 ‏29.6.17
הודעה בפורוםאולי מעבר לטרנקסל?ד"ר יששכר הרמן ‏1.7.17
הודעה בפורוםגמילה באישפוזיתמירבי ‏19.6.17
הודעה בפורוםגמילה באישפוזיתד"ר יששכר הרמן ‏20.6.17
הודעה בפורוםעישון פסיבייוסי ‏18.6.17
הודעה בפורוםעישון פסיביד"ר יששכר הרמן ‏19.6.17
הודעה בפורוםאיך יפתח לו תיק אם הוא לא משתמשד"ר יששכר הרמן ‏20.6.17
הודעה בפורוםזה לא מדוייק, לא נפתח תיק לשארד"ר יששכר הרמן ‏23.6.17
הודעה בפורוםרק לא MDMADaniel ‏16.6.17
הודעה בפורוםסמים פסכודליים לחולי לבד"ר יששכר הרמן ‏17.6.17
הודעה בפורוםLSD + Mirtazapine מענייןDaniel ‏13.6.17
הודעה בפורוםLSD + Mirtazapine מענייןDaniel ‏14.6.17
הודעה בפורוםLSD + Mirtazapine מענייןמזל טוב ‏15.6.17
הודעה בפורוםעדכוןDaniel ‏16.6.17
הודעה בפורוםמה אתה לוקח סמים כאלהלדניאל ‏16.6.17
הודעה בפורוםLSD + Mirtazapine מענייןד"ר יששכר הרמן ‏17.6.17
הודעה בפורוםלד"רDaniel ‏17.6.17
הודעה בפורוםלד"רד"ר יששכר הרמן ‏17.6.17
הודעה בפורוםדוקטור עוזרת לילדת אומנה מכורהד"ר יששכר הרמן ‏17.6.17
הודעה בפורוםכאבי ראש חזקים מאלכוהול.ד"ר יששכר הרמן ‏17.6.17
הודעה בפורוםיש רע בהתמכרות למין לאישה?ד"ר יששכר הרמן ‏10.6.17
הודעה בפורוםדפלפט כרונוDaniel ‏6.6.17
הודעה בפורוםדפלפט כרונוד"ר יששכר הרמן ‏10.6.17
הודעה בפורוםבדיקת דלפלפט בדם ?Daniel ‏10.6.17
הודעה בפורוםבדיקת דלפלפט בדם ?ד"ר יששכר הרמן ‏11.6.17
הודעה בפורוםמחשבות טורדניות ו HPPDיוסי ‏5.6.17
הודעה בפורוםמחשבות טורדניות ו HPPDד"ר יששכר הרמן ‏10.6.17
הודעה בפורוםמחשבות טורדניות ו HPPDיוסי ‏10.6.17
הודעה בפורוםמחשבות טורדניות ו HPPDד"ר יששכר הרמן ‏10.6.17
הודעה בפורוםהתמכרות-ליאור ‏5.6.17
הודעה בפורוםהתמכרות-ד"ר יששכר הרמן ‏10.6.17
הודעה בפורוםשמעת על הסם "פלקה"?סם חדש ‏3.6.17
הודעה בפורוםשמעת על הסם "פלקה"?ד"ר יששכר הרמן ‏10.6.17
הודעה בפורוםהאם יש הבדל בין חגיגת להזרקהאשמח לעזרה ‏30.5.17
הודעה בפורוםהאם יש הבדל בין חגיגת להזרקהד"ר יששכר הרמן ‏2.6.17
הודעה בפורוםהאם יש הבדל בין חגיגת להזרקהאשמח לעזרה ‏3.6.17
הודעה בפורוםהאם יש הבדל בין חגיגת להזרקהד"ר יששכר הרמן ‏5.6.17
הודעה בפורוםהאם יש הבדל בין חגיגת להזרקהאשמח לעזרה ‏11.6.17
הודעה בפורוםשימוש בחגיגתחגיגת ‏26.5.17
הודעה בפורוםשימוש בחגיגתד"ר יששכר הרמן ‏27.5.17
הודעה בפורוםדה ריאליזציהניר ‏25.5.17
הודעה בפורוםדה ריאליזציהד"ר יששכר הרמן ‏27.5.17
הודעה בפורוםגמילה מסיגריותבן ‏25.5.17
הודעה בפורוםגמילה מסיגריותד"ר יששכר הרמן ‏27.5.17
הודעה בפורוםד"ר איך יוצאים מה-ברוך הזה?מצב מתסכל ‏23.5.17
הודעה בפורוםד"ר איך יוצאים מה-ברוך הזה?ד"ר יששכר הרמן ‏23.5.17
הודעה בפורוםתודה ד"ר על ההכוונה החשובה.מצב מתסכל ‏24.5.17
הודעה בפורוםאיזה סם ממכר יותר הרואין או קוקאיןד"ר יששכר הרמן ‏23.5.17
הודעה בפורוםאיזה סם ממכר יותר הרואין או קוקאיןד"ר יששכר הרמן ‏2.6.17
הודעה בפורוםשאלהש ‏19.5.17
הודעה בפורוםשאלהבעל הפרעה נפשית ‏19.5.17
הודעה בפורוםשאלהד"ר יששכר הרמן ‏20.5.17
הודעה בפורוםטראדולןרובן ‏18.5.17
הודעה בפורוםטראדולןד"ר יששכר הרמן ‏20.5.17
הודעה בפורוםעישון גראסנויה ‏15.5.17
הודעה בפורוםעישון גראסד"ר יששכר הרמן ‏15.5.17
הודעה בפורוםעישון גראסד"ר יששכר הרמן ‏15.5.17
הודעה בפורוםלד"רDaniel ‏17.5.17
הודעה בפורוםלד"רDaniel ‏17.5.17
הודעה בפורוםטיפה מרה להרגעת כאב ורגשות אשםד"ר יששכר הרמן ‏15.5.17
הודעה בפורוםעד כמה אפשרי עם כוח רצון אדירד"ר יששכר הרמן ‏12.5.17
הודעה בפורוםשאלה חשובה לגבי סבתא מכורהד"ר יששכר הרמן ‏12.5.17
הודעה בפורוםמכור לקולה?ספי ‏4.5.17
הודעה בפורוםמכור לקולה?ד"ר יששכר הרמן ‏12.5.17
הודעה בפורוםמכורה?רונv ‏4.5.17
הודעה בפורוםמכורה?ד"ר יששכר הרמן ‏6.5.17
הודעה בפורוםמכורה?רונv ‏7.5.17
הודעה בפורוםמכורה?ד"ר יששכר הרמן ‏12.5.17
הודעה בפורוםLSDאדיר ‏2.5.17
הודעה בפורוםLSDד"ר יששכר הרמן ‏2.5.17
הודעה בפורוםpurple drankבן שכול ‏24.4.17
הודעה בפורוםpurple drankד"ר יששכר הרמן ‏29.4.17
הודעה בפורוםHPPD ואלכהולאנונימי ‏21.4.17
הודעה בפורוםHPPD ואלכוהולאנונימי ‏21.4.17
הודעה בפורוםHPPD ואלכוהול''qw ‏24.4.17
הודעה בפורוםHPPD ואלכוהולאנונימי ‏25.4.17
הודעה בפורוםHPPD ואלכוהולאנונימי ‏25.4.17
הודעה בפורוםHPPD ואלכוהולד"ר יששכר הרמן ‏29.4.17
הודעה בפורוםתרופהקאנונימי ‏6.4.17
הודעה בפורוםתרופהקד"ר יששכר הרמן ‏8.4.17