הודעה בפורוםהזעה מפצהרועי ‏6.8.10
הודעה בפורוםיהזעה מפצהד"ר רוני חשמונאי ‏7.8.10
הודעה בפורוםניגש לניתוחעמית ‏5.8.10
הודעה בפורוםניגש לניתוחד"ר רוני חשמונאי ‏7.8.10
הודעה בפורוםהזעה מפצה עם שימוש במכשירד"ר רוני חשמונאי ‏4.8.10
הודעה בפורוםהזעה מפיצהמוראד ‏3.8.10
הודעה בפורוםהזעה מפיצהד"ר רוני חשמונאי ‏3.8.10
הודעה בפורוםהזעה מפיצהמוראד ‏4.8.10
הודעה בפורוםהזעה מפיצהד"ר רוני חשמונאי ‏4.8.10
הודעה בפורוםהזעת יתר בכפות ידיים ורגליים בלבד !ד"ר רוני חשמונאי ‏3.8.10
הודעה בפורוםהריון אחרי ניתוח בבית שחיד"ר רוני חשמונאי ‏3.8.10
הודעה בפורוםהזעת יתר בפניםdorit ‏3.8.10
הודעה בפורוםהזעת יתר בפניםד"ר רוני חשמונאי ‏3.8.10
הודעה בפורוםהזעת יתראבי ‏3.8.10
הודעה בפורוםהזעת יתרד"ר רוני חשמונאי ‏3.8.10
הודעה בפורוםבקשר לשימוש באנהידרול פורטה.ד"ר רוני חשמונאי ‏3.8.10
הודעה בפורוםבקשר לשימוש באנהידרול פורטה.ד"ר רוני חשמונאי ‏4.8.10
הודעה בפורוםהזעת יתר בשינהפעם ראשונה בפורום ‏2.8.10
הודעה בפורוםהזעת יתר בשינהד"ר רוני חשמונאי ‏3.8.10
הודעה בפורוםהזעת יתרחנית ‏1.8.10
הודעה בפורוםהזעת יתרד"ר רוני חשמונאי ‏3.8.10
הודעה בפורוםהזעת יתר ילד בן ששרוי ‏31.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתר ילד בן ששד"ר רוני חשמונאי ‏1.8.10
הודעה בפורוםזיעה בבת שנתייםאורית ‏31.7.10
הודעה בפורוםזיעה בבת שנתייםד"ר רוני חשמונאי ‏31.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתררונית ‏29.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתררונית ‏29.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתרד"ר רוני חשמונאי ‏29.7.10
הודעה בפורוםילדה בת 5 וחצי - ריח הזעה חריף מביתד"ר רוני חשמונאי ‏28.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתרשחר ‏27.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתרד"ר רוני חשמונאי ‏28.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתראודליה ענבי ‏27.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתרד"ר רוני חשמונאי ‏28.7.10
הודעה בפורוםדאורדורנטים ומשחותסיימון ‏24.7.10
הודעה בפורוםדאורדורנטים ומשחותד"ר רוני חשמונאי ‏25.7.10
הודעה בפורוםהזעה בבית השחיעילום שם ‏24.7.10
הודעה בפורוםהזעה בבית השחיד"ר רוני חשמונאי ‏25.7.10
הודעה בפורוםדאורדורנטסיימון ‏23.7.10
הודעה בפורוםדאורדורנטד"ר רוני חשמונאי ‏23.7.10
הודעה בפורוםבגד מכותנה או סנטטיג בראשית ‏23.7.10
הודעה בפורוםבגד מכותנה או סנטטיד"ר רוני חשמונאי ‏23.7.10
הודעה בפורוםדריוניקשירה ‏22.7.10
הודעה בפורוםדריוניקד"ר רוני חשמונאי ‏23.7.10
הודעה בפורוםאנהידרול פורטהאבי ‏22.7.10
הודעה בפורוםאנהידרול פורטהד"ר רוני חשמונאי ‏22.7.10
הודעה בפורוםתינוק מזיעיפעה ‏21.7.10
הודעה בפורוםתינוק מזיעד"ר רוני חשמונאי ‏21.7.10
הודעה בפורוםהזעה קשה כתוצאה משימוש בתרופות.ד"ר רוני חשמונאי ‏21.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתר + ריח בגיל 6דוריין ‏20.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתר + ריח בגיל 6ד"ר רוני חשמונאי ‏21.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתר בכפות רגליים של תינוקד"ר רוני חשמונאי ‏19.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתר בכפות רגליים של תינוקד"ר רוני חשמונאי ‏20.7.10
הודעה בפורוםאנדריהולעילום שם ‏18.7.10
הודעה בפורוםאנדריהולד"ר רוני חשמונאי ‏19.7.10
הודעה בפורוםריח חריף של זיעה בילדיםטוליפ ‏18.7.10
הודעה בפורוםריח חריף של זיעה בילדיםטוליפ ‏18.7.10
הודעה בפורוםריח חריף של זיעה בילדיםד"ר רוני חשמונאי ‏20.7.10
הודעה בפורוםריח חריף של זיעה בילדיםדניאליטה א ‏28.7.10
הודעה בפורוםריח חריף של זיעה בילדיםד"ר רוני חשמונאי ‏29.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתר - אנהידרול פורטהנער בן 17 ‏17.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתר - אנהידרול פורטהד"ר רוני חשמונאי ‏17.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתר - אנהידרול פורטהנער בן 17 ‏17.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתר - אנהידרול פורטהד"ר רוני חשמונאי ‏18.7.10
הודעה בפורוםאנהידרול פורטהשירי ‏16.7.10
הודעה בפורוםאנהידרול פורטהד"ר רוני חשמונאי ‏17.7.10
הודעה בפורוםחלאביןעדי ‏15.7.10
הודעה בפורוםחלאביןד"ר רוני חשמונאי ‏17.7.10
הודעה בפורוםחלאביןיעקב בר ‏11.5.11
הודעה בפורוםהזעת יתר בשיער הראשברן ‏14.7.10
הודעה בפורוםהזעת יתר בשיער הראשד"ר רוני חשמונאי ‏17.7.10
הודעה בפורוםהזעה מוגברת רק בפניםשולי ‏13.7.10
הודעה בפורוםהזעה מוגברת רק בפניםד"ר רוני חשמונאי ‏14.7.10