הודעה בפורוםחלבון עוברי ומי שפירליטל ‏25.6.15
הודעה בפורוםחלבון עוברי ומי שפירפרופ' ירון צלאל ‏16.7.15
הודעה בפורוםמערכת מאספת כפולהרונה ‏23.6.15
הודעה בפורוםתוצאות 3 מדידות של שקיפות עורפיתפרופ' ירון צלאל ‏16.7.15
הודעה בפורוםשאלה לגבי תוצאות סקר ביוכימי שניפרופ' ירון צלאל ‏16.7.15
הודעה בפורוםשאלה לגבי מועד סקירה מאוחרתפרופ' ירון צלאל ‏16.7.15
הודעה בפורוםסקירה מוקדמתטובה ‏18.6.15
הודעה בפורוםסקירה מוקדמתפרופ' ירון צלאל ‏16.7.15
הודעה בפורוםהתלבטות לגבי מי שפירגילי ‏17.6.15
הודעה בפורוםהתלבטות לגבי מי שפירפרופ' ירון צלאל ‏16.7.15
הודעה בפורוםהמשך- רצועה ברחםקרן ‏17.6.15
הודעה בפורוםרצועה ברחםקרן ‏17.6.15
הודעה בפורוםרצועה ברחםפרופ' ירון צלאל ‏16.7.15
הודעה בפורוםUS תלת מימדאני ‏17.6.15
הודעה בפורוםUS תלת מימדפרופ' ירון צלאל ‏16.7.15
הודעה בפורוםתוצאות שקיפות עורפיתהריונית ‏16.6.15
הודעה בפורוםתוצאות שקיפות עורפיתפרופ' ירון צלאל ‏16.7.15
הודעה בפורוםריבוי מי שפירשירן ‏15.6.15
הודעה בפורוםריבוי מי שפירפרופ' ירון צלאל ‏16.7.15
הודעה בפורוםמין העובר...שרה ‏15.6.15
הודעה בפורוםמין העובר...פרופ' ירון צלאל ‏16.7.15
הודעה בפורוםסקירת מערכות מוקדמת שבוע 14.1פרופ' ירון צלאל ‏15.6.15
הודעה בפורוםערכי בטא גבוהיםמירי ‏11.6.15
הודעה בפורוםערכי בטא גבוהיםפרופ' ירון צלאל ‏14.6.15
הודעה בפורוםשקיפות עורפיתרוני ‏10.6.15
הודעה בפורוםשקיפות עורפיתפרופ' ירון צלאל ‏14.6.15
הודעה בפורוםאולטרסאונדיעל ‏9.6.15
הודעה בפורוםאולטרסאונדיעל ‏8.6.15
הודעה בפורוםדיקור מי שפיר ויצרים מוקדמיםפרופ' ירון צלאל ‏8.6.15
הודעה בפורוםאולטרסאונדיעל ‏8.6.15
הודעה בפורוםאולטרסאונדפרופ' ירון צלאל ‏8.6.15
הודעה בפורוםמעקב זרימות דםט ‏8.6.15
הודעה בפורוםמעקב זרימות דםפרופ' ירון צלאל ‏8.6.15
הודעה בפורוםציסטות צוואריותשי ‏7.6.15
הודעה בפורוםציסטות צוואריותפרופ' ירון צלאל ‏8.6.15
הודעה בפורוםפער גדול בגיל הריוןלימור ‏6.6.15
הודעה בפורוםפער גדול בגיל הריוןפרופ' ירון צלאל ‏7.6.15
הודעה בפורוםחדר מוח צדדי מורחבנטלי ‏4.6.15
הודעה בפורוםחדר מוח צדדי מורחבפרופ' ירון צלאל ‏7.6.15
הודעה בפורוםשאלות לגבי מי שפיריעל ‏3.6.15
הודעה בפורוםשאלות לגבי מי שפירפרופ' ירון צלאל ‏7.6.15
הודעה בפורוםרק מוסיפהלימור ‏30.5.15
הודעה בפורוםלא נצפה עוברלימור ‏29.5.15
הודעה בפורוםלא נצפה עוברפרופ' ירון צלאל ‏7.6.15
הודעה בפורוםאולטרסאונד דופקקרן ‏26.5.15
הודעה בפורוםאולטרסאונד דופקפרופ' ירון צלאל ‏7.6.15
הודעה בפורוםמועד אופטימאלי לביצוע סקירה שלישיתפרופ' ירון צלאל ‏7.6.15
הודעה בפורוםVSD ומי שפירשיר 33 ‏20.5.15
הודעה בפורוםVSD ומי שפירפרופ' ירון צלאל ‏21.5.15
הודעה בפורוםאולטראסאונד וגינליאני ‏19.5.15
הודעה בפורוםאולטראסאונד וגינליפרופ' ירון צלאל ‏21.5.15
הודעה בפורוםערכי בטא יורדיםמריה ‏19.5.15
הודעה בפורוםערכי בטא יורדיםפרופ' ירון צלאל ‏21.5.15