הודעה בפורוםהסרת משקפייםפוחד מניתוח לייזר ‏23.6.15
הודעה בפורוםהסרת משקפייםד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםאינטראלסיקאיתי ‏22.6.15
הודעה בפורוםאינטראלסיקד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםאחרי ניתוח עיין קטרה והכנסת עדשהד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםתרסיס קיי 300 נכנס לעיןדפנה ‏31.5.15
הודעה בפורוםתרסיס קיי 300 נכנס לעיןד"ר אליה לוינגר ‏14.6.15
הודעה בפורוםלגבי טיפות העיניים לאחר הניתוחד"ר אליה לוינגר ‏25.5.15
הודעה בפורוםאלרגיה בעין ולייזרנועם ‏7.5.15
הודעה בפורוםאלרגיה בעין ולייזרד"ר אליה לוינגר ‏25.5.15
הודעה בפורוםבלפריטיס ולייזרדנה ‏5.5.15
הודעה בפורוםבלפריטיס ולייזרד"ר אליה לוינגר ‏25.5.15
הודעה בפורוםשאלות לפני ניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏25.4.15
הודעה בפורוםאסימטריה בקרניתטל ‏14.4.15
הודעה בפורוםאסימטריה בקרניתד"ר אליה לוינגר ‏25.4.15
הודעה בפורוםראייה כפולה אחרי ניתוח לאסיקד"ר אליה לוינגר ‏21.3.15
הודעה בפורוםשאלה לגבי שיטות .אנה ‏13.3.15
הודעה בפורוםשאלה לגבי שיטות .ד"ר אליה לוינגר ‏21.3.15
הודעה בפורוםשיטת האינטראלסיקרותם ‏4.3.15
הודעה בפורוםשיטת האינטראלסיקד"ר אליה לוינגר ‏9.3.15
הודעה בפורוםהתלבטות בין שני שיטותד"ר אליה לוינגר ‏9.3.15
הודעה בפורוםשנה אחרי prkדונה ‏15.2.15
הודעה בפורוםשנה אחרי prkד"ר אליה לוינגר ‏27.2.15
הודעה בפורוםשנה וחצי אחרי prkדיקלה ‏14.2.15
הודעה בפורוםשנה וחצי אחרי prkד"ר אליה לוינגר ‏27.2.15
הודעה בפורוםחודש אחרי PRKאניה ‏14.2.15
הודעה בפורוםחודש אחרי PRKד"ר אליה לוינגר ‏27.2.15
הודעה בפורוםלקראת בדיקת התאמהשיר ‏8.2.15
הודעה בפורוםלקראת בדיקת התאמהד"ר אליה לוינגר ‏9.2.15
הודעה בפורוםעין עצלהduda70 ‏20.1.15
הודעה בפורוםעין עצלהד"ר אליה לוינגר ‏29.1.15
הודעה בפורוםגיל לניתוח לייזרפרץ ‏27.12.14
הודעה בפורוםגיל לניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏27.12.14
הודעה בפורוםהחלמה מprkסטודנט ‏23.11.14
הודעה בפורוםהחלמה מprkד"ר אליה לוינגר ‏25.11.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בגיל הזהבשיראל ‏12.11.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בגיל הזהבד"ר אליה לוינגר ‏16.11.14
הודעה בפורוםניתוח להסרת משקפיים - באיזה גיל?ד"ר אליה לוינגר ‏16.11.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בנוכחות שעורהד"ר אליה לוינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםכמעט חודשיחם אחרי prkסטודנט ‏30.10.14
הודעה בפורוםכמעט חודשיחם אחרי prkד"ר אליה לוינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםאחרי ניתוח לייזר בעינייםד"ר אליה לוינגר ‏28.10.14
הודעה בפורוםסוגי ניתוחמייק ‏16.10.14
הודעה בפורוםסוגי ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏21.10.14
הודעה בפורוםעדשות מגע וניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏10.10.14
הודעה בפורוםטיפול בטיפות קומביגןיאיר ‏2.10.14
הודעה בפורוםטיפול בטיפות קומביגןד"ר אליה לוינגר ‏5.10.14
הודעה בפורוםהחלמה מprk והרטבת העינייםסטודנט ‏26.9.14
הודעה בפורוםהחלמה מprk והרטבת העינייםד"ר אליה לוינגר ‏27.9.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים במקרה של מספר בפלוסד"ר אליה לוינגר ‏9.9.14
הודעה בפורוםמה עדיףשלמה ‏3.9.14
הודעה בפורוםמה עדיףד"ר אליה לוינגר ‏6.9.14
הודעה בפורוםמשחת דורהטירסדוד ‏27.8.14
הודעה בפורוםמשחת דורהטירסד"ר אליה לוינגר ‏30.8.14
הודעה בפורוםדורהטירסדוד ‏27.8.14
הודעה בפורוםדורהטירסד"ר אליה לוינגר ‏30.8.14
הודעה בפורוםקרןיוסי ‏26.8.14
הודעה בפורוםקרןד"ר אליה לוינגר ‏30.8.14
הודעה בפורוםדורהטירסדוד ‏25.8.14
הודעה בפורוםדורהטירסד"ר אליה לוינגר ‏30.8.14