הודעה בפורוםהחלמה מניתוחאילי ‏30.5.16
הודעה בפורוםהחלמה מניתוחד"ר אליה לוינגר ‏5.6.16
הודעה בפורוםטיפות רסטאזיסנעומי ‏9.2.16
הודעה בפורוםטיפות רסטאזיסד"ר אליה לוינגר ‏13.2.16
הודעה בפורוםהמשך שאלהקובי ‏11.1.16
הודעה בפורוםהמשך שאלהד"ר אליה לוינגר ‏23.1.16
הודעה בפורוםלאסיקקובי ‏10.1.16
הודעה בפורוםלאסיקד"ר אליה לוינגר ‏11.1.16
הודעה בפורוםניתוח לייזרמנאר ‏2.1.16
הודעה בפורוםניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏11.1.16
הודעה בפורוםיובש חריף בעיניים שנים לאחר הניתוחד"ר אליה לוינגר ‏11.1.16
הודעה בפורוםניתוח עיניים בלייזרריקי ‏17.12.15
הודעה בפורוםניתוח עיניים בלייזרד"ר אליה לוינגר ‏20.12.15
הודעה בפורוםיתרת צילינדר בעין ימיןד"ר אליה לוינגר ‏28.11.15
הודעה בפורוםשאלה לד"ר לוינגרליהי ‏21.11.15
הודעה בפורוםשאלה לד"ר לוינגרד"ר אליה לוינגר ‏28.11.15
הודעה בפורוםשיפור צילינדר 1.5 -לידור ‏31.10.15
הודעה בפורוםשיפור צילינדר 1.5 -ד"ר אליה לוינגר ‏21.11.15
הודעה בפורוםניתוח לייזראור ‏19.10.15
הודעה בפורוםניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏26.10.15
הודעה בפורוםשאלה דחופהדפנה ‏3.8.15
הודעה בפורוםשאלה דחופהד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםבירור לפני הניתוחשירן ‏1.8.15
הודעה בפורוםבירור לפני הניתוחד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםחוסר פוקוס בעיניים אחרי ניתוח PRKד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםעכירות בעיניים לאחר הזלפת טיפותד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםפריזמהאביבה ‏9.7.15
הודעה בפורוםפריזמהד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםניתוח לייזר פרסבילאסיקד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםהסרת משקפייםפוחד מניתוח לייזר ‏23.6.15
הודעה בפורוםהסרת משקפייםד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםאינטראלסיקאיתי ‏22.6.15
הודעה בפורוםאינטראלסיקד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםאחרי ניתוח עיין קטרה והכנסת עדשהד"ר אליה לוינגר ‏19.9.15
הודעה בפורוםתרסיס קיי 300 נכנס לעיןדפנה ‏31.5.15
הודעה בפורוםתרסיס קיי 300 נכנס לעיןד"ר אליה לוינגר ‏14.6.15
הודעה בפורוםלגבי טיפות העיניים לאחר הניתוחד"ר אליה לוינגר ‏25.5.15
הודעה בפורוםאלרגיה בעין ולייזרנועם ‏7.5.15
הודעה בפורוםאלרגיה בעין ולייזרד"ר אליה לוינגר ‏25.5.15
הודעה בפורוםבלפריטיס ולייזרדנה ‏5.5.15
הודעה בפורוםבלפריטיס ולייזרד"ר אליה לוינגר ‏25.5.15
הודעה בפורוםשאלות לפני ניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏25.4.15
הודעה בפורוםאסימטריה בקרניתטל ‏14.4.15
הודעה בפורוםאסימטריה בקרניתד"ר אליה לוינגר ‏25.4.15
הודעה בפורוםראייה כפולה אחרי ניתוח לאסיקד"ר אליה לוינגר ‏21.3.15
הודעה בפורוםשאלה לגבי שיטות .אנה ‏13.3.15
הודעה בפורוםשאלה לגבי שיטות .ד"ר אליה לוינגר ‏21.3.15
הודעה בפורוםשיטת האינטראלסיקרותם ‏4.3.15
הודעה בפורוםשיטת האינטראלסיקד"ר אליה לוינגר ‏9.3.15
הודעה בפורוםהתלבטות בין שני שיטותד"ר אליה לוינגר ‏9.3.15
הודעה בפורוםשנה אחרי prkדונה ‏15.2.15
הודעה בפורוםשנה אחרי prkד"ר אליה לוינגר ‏27.2.15
הודעה בפורוםשנה וחצי אחרי prkדיקלה ‏14.2.15
הודעה בפורוםשנה וחצי אחרי prkד"ר אליה לוינגר ‏27.2.15
הודעה בפורוםחודש אחרי PRKאניה ‏14.2.15
הודעה בפורוםחודש אחרי PRKד"ר אליה לוינגר ‏27.2.15
הודעה בפורוםלקראת בדיקת התאמהשיר ‏8.2.15
הודעה בפורוםלקראת בדיקת התאמהד"ר אליה לוינגר ‏9.2.15
הודעה בפורוםעין עצלהduda70 ‏20.1.15
הודעה בפורוםעין עצלהד"ר אליה לוינגר ‏29.1.15