הודעה בפורוםעין עצלהduda70 ‏20.1.15
הודעה בפורוםעין עצלהד"ר אליה לוינגר ‏29.1.15
הודעה בפורוםגיל לניתוח לייזרפרץ ‏27.12.14
הודעה בפורוםגיל לניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏27.12.14
הודעה בפורוםהחלמה מprkסטודנט ‏23.11.14
הודעה בפורוםהחלמה מprkד"ר אליה לוינגר ‏25.11.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בגיל הזהבשיראל ‏12.11.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בגיל הזהבד"ר אליה לוינגר ‏16.11.14
הודעה בפורוםניתוח להסרת משקפיים - באיזה גיל?ד"ר אליה לוינגר ‏16.11.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בנוכחות שעורהד"ר אליה לוינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםכמעט חודשיחם אחרי prkסטודנט ‏30.10.14
הודעה בפורוםכמעט חודשיחם אחרי prkד"ר אליה לוינגר ‏8.11.14
הודעה בפורוםאחרי ניתוח לייזר בעינייםד"ר אליה לוינגר ‏28.10.14
הודעה בפורוםסוגי ניתוחמייק ‏16.10.14
הודעה בפורוםסוגי ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏21.10.14
הודעה בפורוםעדשות מגע וניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏10.10.14
הודעה בפורוםטיפול בטיפות קומביגןיאיר ‏2.10.14
הודעה בפורוםטיפול בטיפות קומביגןד"ר אליה לוינגר ‏5.10.14
הודעה בפורוםהחלמה מprk והרטבת העינייםסטודנט ‏26.9.14
הודעה בפורוםהחלמה מprk והרטבת העינייםד"ר אליה לוינגר ‏27.9.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים במקרה של מספר בפלוסד"ר אליה לוינגר ‏9.9.14
הודעה בפורוםמה עדיףשלמה ‏3.9.14
הודעה בפורוםמה עדיףד"ר אליה לוינגר ‏6.9.14
הודעה בפורוםמשחת דורהטירסדוד ‏27.8.14
הודעה בפורוםמשחת דורהטירסד"ר אליה לוינגר ‏30.8.14
הודעה בפורוםדורהטירסדוד ‏27.8.14
הודעה בפורוםדורהטירסד"ר אליה לוינגר ‏30.8.14
הודעה בפורוםקרןיוסי ‏26.8.14
הודעה בפורוםקרןד"ר אליה לוינגר ‏30.8.14
הודעה בפורוםדורהטירסדוד ‏25.8.14
הודעה בפורוםדורהטירסד"ר אליה לוינגר ‏30.8.14
הודעה בפורוםניתוח אינטראלאסיקהלל ‏21.8.14
הודעה בפורוםניתוח אינטראלאסיקד"ר אליה לוינגר ‏22.8.14
הודעה בפורוםלייזר או השתלהתות ‏11.8.14
הודעה בפורוםלייזר או השתלהד"ר אליה לוינגר ‏16.8.14
הודעה בפורוםהסרת משקפייםרענן ‏9.8.14
הודעה בפורוםהסרת משקפייםד"ר אליה לוינגר ‏16.8.14
הודעה בפורוםהרדמה מלאהחני ‏29.7.14
הודעה בפורוםהרדמה מלאהד"ר אליה לוינגר ‏31.7.14
הודעה בפורוםשלוםאדם ‏20.7.14
הודעה בפורוםשלוםד"ר אליה לוינגר ‏24.7.14
הודעה בפורוםחוסר נוחותמיקי ‏19.7.14
הודעה בפורוםחוסר נוחותד"ר אליה לוינגר ‏24.7.14
הודעה בפורוםצילינדר לאחר לאזיקיוסי ‏16.7.14
הודעה בפורוםצילינדר לאחר לאזיקד"ר אליה לוינגר ‏19.7.14
הודעה בפורוםשטיפה לאחר ניתוחיוסי ‏16.7.14
הודעה בפורוםשטיפה לאחר ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏19.7.14
הודעה בפורוםחוסר נוחות אחרי prkמיקי ‏10.7.14
הודעה בפורוםחוסר נוחות אחרי prkד"ר אליה לוינגר ‏19.7.14
הודעה בפורוםאבי בן זכרי- מה המייל שלך?ד"ר אליה לוינגר ‏8.7.14
הודעה בפורוםאבחון עין יבשהאבי בן זכרי ‏7.7.14
הודעה בפורוםאבחון עין יבשהד"ר אליה לוינגר ‏8.7.14
הודעה בפורוםניתוח לייזר שניal ‏7.7.14
הודעה בפורוםניתוח לייזר שניד"ר אליה לוינגר ‏8.7.14
הודעה בפורוםחוסר נוחות אחרי prkמיקי ‏6.7.14
הודעה בפורוםחוסר נוחות אחרי prkד"ר אליה לוינגר ‏8.7.14
הודעה בפורוםצילינדרבנימין ‏23.6.14
הודעה בפורוםצילינדרד"ר אליה לוינגר ‏24.6.14
הודעה בפורוםניתוח לייזר (יאג קפסולוטומיה דו צד)ד"ר אליה לוינגר ‏14.6.14
הודעה בפורוםמחלת שייגרןנאוה ‏11.6.14
הודעה בפורוםמחלת שייגרןד"ר אליה לוינגר ‏14.6.14
הודעה בפורוםתיקון ניתוח הסרת משקפייםד"ר אליה לוינגר ‏14.6.14