הודעה בפורוםעדשה טיפולית לאחר ניתוח PRKד"ר אליה לוינגר ‏15.3.14
הודעה בפורוםהשיטה המומלצת והחדשנית ?ד"ר אליה לוינגר ‏7.3.14
הודעה בפורוםשבועיים לאחר lasekשירלי ‏13.2.14
הודעה בפורוםשבועיים לאחר lasekד"ר אליה לוינגר ‏18.2.14
הודעה בפורוםסיבוך לאחר ניתוחנטע ‏12.2.14
הודעה בפורוםסיבוך לאחר ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏18.2.14
הודעה בפורוםחבלה בעיןרונית ‏8.2.14
הודעה בפורוםחבלה בעיןד"ר אליה לוינגר ‏8.2.14
הודעה בפורוםשמירה על חדות הראיה לאחר הניתוחד"ר אליה לוינגר ‏8.2.14
הודעה בפורוםשעורה אחרי ניתוחשני ‏4.2.14
הודעה בפורוםשעורה אחרי ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםכאב בעין שמאלליאת ‏1.2.14
הודעה בפורוםכאב בעין שמאלד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםמכה בעיןאורנה ‏1.2.14
הודעה בפורוםמכה בעיןד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםהאם אפשר הסרה בלייזר רק בעין אחת?ד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםראייהרונית ‏26.1.14
הודעה בפורוםראייהד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםקומביגן-חוסר שיפורשואל ‏21.1.14
הודעה בפורוםקומביגן-חוסר שיפורד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםסינוורים בלילה לאחר ניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםהתדרדרות בראיהמיכל ‏14.1.14
הודעה בפורוםהתדרדרות בראיהד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםקטרקט משנייפה ‏14.1.14
הודעה בפורוםקטרקט משניד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםניתוח הסרת משקפיים + טיקיםד"ר אליה לוינגר ‏13.1.14
הודעה בפורוםמונוויז'יןנוני ‏8.1.14
הודעה בפורוםמונוויז'יןד"ר אליה לוינגר ‏13.1.14
הודעה בפורוםלייזר בעינייםדלית ‏8.1.14
הודעה בפורוםלייזר בעינייםד"ר אליה לוינגר ‏13.1.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בלייזר.ד"ר אליה לוינגר ‏7.1.14
הודעה בפורוםמשקפי פריזמהאמא2 ‏28.12.13
הודעה בפורוםמשקפי פריזמהד"ר אליה לוינגר ‏7.1.14
הודעה בפורוםהידרדרות הראיה לאחר הסרת עדשותד"ר אליה לוינגר ‏27.12.13
הודעה בפורוםיובשחולם החלומות ‏18.12.13
הודעה בפורוםיובשד"ר אליה לוינגר ‏22.12.13
הודעה בפורוםניתוח להסרת משקפייםבתאל ‏15.12.13
הודעה בפורוםניתוח להסרת משקפייםד"ר אליה לוינגר ‏15.12.13
הודעה בפורוםגיל הניתוחיוסף ‏14.12.13
הודעה בפורוםגיל הניתוחד"ר אליה לוינגר ‏15.12.13
הודעה בפורוםשאלה חשובהיוסי ‏9.12.13
הודעה בפורוםשאלה חשובהד"ר אליה לוינגר ‏15.12.13
הודעה בפורוםהתדרדרות במקום שיפוראליקו ‏4.12.13
הודעה בפורוםהתדרדרות במקום שיפורד"ר אליה לוינגר ‏7.12.13
הודעה בפורוםתיקון ראיה לקרוב ולמרחקד"ר אליה לוינגר ‏7.12.13
הודעה בפורוםניתוח בעין אחת וחוסר איזוןד"ר אליה לוינגר ‏7.12.13
הודעה בפורוםהורדת שארית לייזר בעזרת טיפותד"ר אליה לוינגר ‏7.12.13
הודעה בפורוםטיפות לשארית מספראופיר ‏25.11.13
הודעה בפורוםטיפות לשארית מספרד"ר אליה לוינגר ‏27.11.13
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בגיל מבוגראוקסנה ‏19.11.13
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בגיל מבוגרד"ר אליה לוינגר ‏21.11.13
הודעה בפורוםמספר מינוס ופלוסאתי ‏18.11.13
הודעה בפורוםמספר מינוס ופלוסד"ר אליה לוינגר ‏21.11.13
הודעה בפורוםטיפול בטיפות חודש לאחר ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏21.11.13
הודעה בפורוםכניסת מים לעיןאלונה ‏17.11.13
הודעה בפורוםכניסת מים לעיןד"ר אליה לוינגר ‏21.11.13
הודעה בפורוםניתוח לייזרנטע ‏15.11.13
הודעה בפורוםניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏21.11.13