הודעה בפורוםמגבלות גיל?רמי ‏10.6.14
הודעה בפורוםמגבלות גיל?ד"ר אליה לוינגר ‏11.6.14
הודעה בפורוםשבועיים לאחר ניתוח lasekד"ר אליה לוינגר ‏11.6.14
הודעה בפורוםהשיטה החדשה להסרת משקפייםד"ר אליה לוינגר ‏11.6.14
הודעה בפורוםשאלהאדם ‏22.5.14
הודעה בפורוםשאלהד"ר אליה לוינגר ‏23.5.14
הודעה בפורוםאיזה שיטה כדאי .... המשךד"ר אליה לוינגר ‏21.5.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים גם עם פזילה?ד"ר אליה לוינגר ‏21.5.14
הודעה בפורוםאיזה שיטה כדאיטוטו ‏17.5.14
הודעה בפורוםאיזה שיטה כדאיד"ר אליה לוינגר ‏18.5.14
הודעה בפורוםטבעות לפני העיניםרונן ‏8.5.14
הודעה בפורוםטבעות לפני העיניםד"ר אליה לוינגר ‏11.5.14
הודעה בפורוםשלוםיאיר ‏7.5.14
הודעה בפורוםשלוםד"ר אליה לוינגר ‏11.5.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בקיץ?יסמין ‏30.4.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בקיץ?ד"ר אליה לוינגר ‏4.5.14
הודעה בפורוםעדשות וניתוחקצר ‏27.4.14
הודעה בפורוםעדשות וניתוחד"ר אליה לוינגר ‏4.5.14
הודעה בפורוםהסרת משקפייםמיכאל ‏23.4.14
הודעה בפורוםהסרת משקפייםד"ר אליה לוינגר ‏24.4.14
הודעה בפורוםהתאמה לניתוחהתאמה ‏5.4.14
הודעה בפורוםהתאמה לניתוחד"ר אליה לוינגר ‏7.4.14
הודעה בפורוםנגע צהוב בשתי העינייםד"ר אליה לוינגר ‏2.4.14
הודעה בפורוםמעוניין ביעוץיאיר ‏29.3.14
הודעה בפורוםמעוניין ביעוץד"ר אליה לוינגר ‏30.3.14
הודעה בפורוםאבחון לפני ניתוח לייזר בעינייםד"ר אליה לוינגר ‏30.3.14
הודעה בפורוםשריטה בקרניתרחל ‏18.3.14
הודעה בפורוםשריטה בקרניתד"ר אליה לוינגר ‏22.3.14
הודעה בפורוםשנה וחצי אחרי prkדקל ‏13.3.14
הודעה בפורוםשנה וחצי אחרי prkד"ר אליה לוינגר ‏15.3.14
הודעה בפורוםעדשה טיפולית לאחר ניתוח PRKד"ר אליה לוינגר ‏15.3.14
הודעה בפורוםהשיטה המומלצת והחדשנית ?ד"ר אליה לוינגר ‏7.3.14
הודעה בפורוםשבועיים לאחר lasekשירלי ‏13.2.14
הודעה בפורוםשבועיים לאחר lasekד"ר אליה לוינגר ‏18.2.14
הודעה בפורוםסיבוך לאחר ניתוחנטע ‏12.2.14
הודעה בפורוםסיבוך לאחר ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏18.2.14
הודעה בפורוםחבלה בעיןרונית ‏8.2.14
הודעה בפורוםחבלה בעיןד"ר אליה לוינגר ‏8.2.14
הודעה בפורוםשמירה על חדות הראיה לאחר הניתוחד"ר אליה לוינגר ‏8.2.14
הודעה בפורוםשעורה אחרי ניתוחשני ‏4.2.14
הודעה בפורוםשעורה אחרי ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםכאב בעין שמאלליאת ‏1.2.14
הודעה בפורוםכאב בעין שמאלד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםמכה בעיןאורנה ‏1.2.14
הודעה בפורוםמכה בעיןד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםהאם אפשר הסרה בלייזר רק בעין אחת?ד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםראייהרונית ‏26.1.14
הודעה בפורוםראייהד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםקומביגן-חוסר שיפורשואל ‏21.1.14
הודעה בפורוםקומביגן-חוסר שיפורד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםסינוורים בלילה לאחר ניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםהתדרדרות בראיהמיכל ‏14.1.14
הודעה בפורוםהתדרדרות בראיהד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםקטרקט משנייפה ‏14.1.14
הודעה בפורוםקטרקט משניד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםניתוח הסרת משקפיים + טיקיםד"ר אליה לוינגר ‏13.1.14
הודעה בפורוםמונוויז'יןנוני ‏8.1.14
הודעה בפורוםמונוויז'יןד"ר אליה לוינגר ‏13.1.14