הודעה בפורוםהסרת משקפיים בקיץ?יסמין ‏30.4.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בקיץ?ד"ר אליה לוינגר ‏4.5.14
הודעה בפורוםעדשות וניתוחקצר ‏27.4.14
הודעה בפורוםעדשות וניתוחד"ר אליה לוינגר ‏4.5.14
הודעה בפורוםהסרת משקפייםמיכאל ‏23.4.14
הודעה בפורוםהסרת משקפייםד"ר אליה לוינגר ‏24.4.14
הודעה בפורוםהתאמה לניתוחהתאמה ‏5.4.14
הודעה בפורוםהתאמה לניתוחד"ר אליה לוינגר ‏7.4.14
הודעה בפורוםנגע צהוב בשתי העינייםד"ר אליה לוינגר ‏2.4.14
הודעה בפורוםמעוניין ביעוץיאיר ‏29.3.14
הודעה בפורוםמעוניין ביעוץד"ר אליה לוינגר ‏30.3.14
הודעה בפורוםאבחון לפני ניתוח לייזר בעינייםד"ר אליה לוינגר ‏30.3.14
הודעה בפורוםשריטה בקרניתרחל ‏18.3.14
הודעה בפורוםשריטה בקרניתד"ר אליה לוינגר ‏22.3.14
הודעה בפורוםשנה וחצי אחרי prkדקל ‏13.3.14
הודעה בפורוםשנה וחצי אחרי prkד"ר אליה לוינגר ‏15.3.14
הודעה בפורוםעדשה טיפולית לאחר ניתוח PRKד"ר אליה לוינגר ‏15.3.14
הודעה בפורוםהשיטה המומלצת והחדשנית ?ד"ר אליה לוינגר ‏7.3.14
הודעה בפורוםשבועיים לאחר lasekשירלי ‏13.2.14
הודעה בפורוםשבועיים לאחר lasekד"ר אליה לוינגר ‏18.2.14
הודעה בפורוםסיבוך לאחר ניתוחנטע ‏12.2.14
הודעה בפורוםסיבוך לאחר ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏18.2.14
הודעה בפורוםחבלה בעיןרונית ‏8.2.14
הודעה בפורוםחבלה בעיןד"ר אליה לוינגר ‏8.2.14
הודעה בפורוםשמירה על חדות הראיה לאחר הניתוחד"ר אליה לוינגר ‏8.2.14
הודעה בפורוםשעורה אחרי ניתוחשני ‏4.2.14
הודעה בפורוםשעורה אחרי ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםכאב בעין שמאלליאת ‏1.2.14
הודעה בפורוםכאב בעין שמאלד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםמכה בעיןאורנה ‏1.2.14
הודעה בפורוםמכה בעיןד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםהאם אפשר הסרה בלייזר רק בעין אחת?ד"ר אליה לוינגר ‏5.2.14
הודעה בפורוםראייהרונית ‏26.1.14
הודעה בפורוםראייהד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםקומביגן-חוסר שיפורשואל ‏21.1.14
הודעה בפורוםקומביגן-חוסר שיפורד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםסינוורים בלילה לאחר ניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםהתדרדרות בראיהמיכל ‏14.1.14
הודעה בפורוםהתדרדרות בראיהד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםקטרקט משנייפה ‏14.1.14
הודעה בפורוםקטרקט משניד"ר אליה לוינגר ‏26.1.14
הודעה בפורוםניתוח הסרת משקפיים + טיקיםד"ר אליה לוינגר ‏13.1.14
הודעה בפורוםמונוויז'יןנוני ‏8.1.14
הודעה בפורוםמונוויז'יןד"ר אליה לוינגר ‏13.1.14
הודעה בפורוםלייזר בעינייםדלית ‏8.1.14
הודעה בפורוםלייזר בעינייםד"ר אליה לוינגר ‏13.1.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בלייזר.ד"ר אליה לוינגר ‏7.1.14
הודעה בפורוםמשקפי פריזמהאמא2 ‏28.12.13
הודעה בפורוםמשקפי פריזמהד"ר אליה לוינגר ‏7.1.14
הודעה בפורוםהידרדרות הראיה לאחר הסרת עדשותד"ר אליה לוינגר ‏27.12.13
הודעה בפורוםיובשחולם החלומות ‏18.12.13
הודעה בפורוםיובשד"ר אליה לוינגר ‏22.12.13
הודעה בפורוםניתוח להסרת משקפייםבתאל ‏15.12.13
הודעה בפורוםניתוח להסרת משקפייםד"ר אליה לוינגר ‏15.12.13
הודעה בפורוםגיל הניתוחיוסף ‏14.12.13
הודעה בפורוםגיל הניתוחד"ר אליה לוינגר ‏15.12.13
הודעה בפורוםשאלה חשובהיוסי ‏9.12.13
הודעה בפורוםשאלה חשובהד"ר אליה לוינגר ‏15.12.13
הודעה בפורוםהתדרדרות במקום שיפוראליקו ‏4.12.13
הודעה בפורוםהתדרדרות במקום שיפורד"ר אליה לוינגר ‏7.12.13