הודעה בפורוםלייזר בעינייםדלית ‏8.1.14
הודעה בפורוםלייזר בעינייםד"ר אליה לוינגר ‏13.1.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בלייזר.ד"ר אליה לוינגר ‏7.1.14
הודעה בפורוםמשקפי פריזמהאמא2 ‏28.12.13
הודעה בפורוםמשקפי פריזמהד"ר אליה לוינגר ‏7.1.14
הודעה בפורוםהידרדרות הראיה לאחר הסרת עדשותד"ר אליה לוינגר ‏27.12.13
הודעה בפורוםיובשחולם החלומות ‏18.12.13
הודעה בפורוםיובשד"ר אליה לוינגר ‏22.12.13
הודעה בפורוםניתוח להסרת משקפייםבתאל ‏15.12.13
הודעה בפורוםניתוח להסרת משקפייםד"ר אליה לוינגר ‏15.12.13
הודעה בפורוםגיל הניתוחיוסף ‏14.12.13
הודעה בפורוםגיל הניתוחד"ר אליה לוינגר ‏15.12.13
הודעה בפורוםשאלה חשובהיוסי ‏9.12.13
הודעה בפורוםשאלה חשובהד"ר אליה לוינגר ‏15.12.13
הודעה בפורוםהתדרדרות במקום שיפוראליקו ‏4.12.13
הודעה בפורוםהתדרדרות במקום שיפורד"ר אליה לוינגר ‏7.12.13
הודעה בפורוםתיקון ראיה לקרוב ולמרחקד"ר אליה לוינגר ‏7.12.13
הודעה בפורוםניתוח בעין אחת וחוסר איזוןד"ר אליה לוינגר ‏7.12.13
הודעה בפורוםהורדת שארית לייזר בעזרת טיפותד"ר אליה לוינגר ‏7.12.13
הודעה בפורוםטיפות לשארית מספראופיר ‏25.11.13
הודעה בפורוםטיפות לשארית מספרד"ר אליה לוינגר ‏27.11.13
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בגיל מבוגראוקסנה ‏19.11.13
הודעה בפורוםהסרת משקפיים בגיל מבוגרד"ר אליה לוינגר ‏21.11.13
הודעה בפורוםמספר מינוס ופלוסאתי ‏18.11.13
הודעה בפורוםמספר מינוס ופלוסד"ר אליה לוינגר ‏21.11.13
הודעה בפורוםטיפול בטיפות חודש לאחר ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏21.11.13
הודעה בפורוםכניסת מים לעיןאלונה ‏17.11.13
הודעה בפורוםכניסת מים לעיןד"ר אליה לוינגר ‏21.11.13
הודעה בפורוםניתוח לייזרנטע ‏15.11.13
הודעה בפורוםניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏21.11.13
הודעה בפורוםעדכון בנושא שימוש בטיפותד"ר אליה לוינגר ‏20.11.13
הודעה בפורוםניתוח בעין אחת- שאלת המשךד"ר אליה לוינגר ‏20.11.13
הודעה בפורוםשימוש בטיפות אחרי ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםכמעט עיוורון יומיים אחרי PRKד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםכיצד נמדדת הצלחת הניתוח?ד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםניתוח PRK לתיקוןאברהמי ‏7.11.13
הודעה בפורוםניתוח PRK לתיקוןד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםניתוח בעין אחתמיכאל ‏7.11.13
הודעה בפורוםניתוח בעין אחתד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםקומביגן ומצב נפשיערן ‏6.11.13
הודעה בפורוםקומביגן ומצב נפשיד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםניתוח עיניים וניתוח אףד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםתצורת הקרנית לאחר הפסקת טיפותד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםהמשך השאלהערן ‏2.11.13
הודעה בפורוםהמשך השאלהד"ר אליה לוינגר ‏2.11.13
הודעה בפורוםטיפות בעין אחת או בשניהם?ד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13
הודעה בפורוםשמש אחרי לייזראבינעם ‏29.10.13
הודעה בפורוםשמש אחרי לייזרד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13
הודעה בפורוםלייזרנועה ‏27.10.13
הודעה בפורוםלייזרד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13
הודעה בפורוםלייזר להסרת משקפיים.נועם ‏27.10.13
הודעה בפורוםלייזר להסרת משקפיים.ד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13
הודעה בפורוםניתוח לייזרליטל ‏26.10.13
הודעה בפורוםניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13
הודעה בפורוםהסרת משקפיים אחרי התייצבות מספרד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13