הודעה בפורוםעדכון בנושא שימוש בטיפותד"ר אליה לוינגר ‏20.11.13
הודעה בפורוםניתוח בעין אחת- שאלת המשךד"ר אליה לוינגר ‏20.11.13
הודעה בפורוםשימוש בטיפות אחרי ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםכמעט עיוורון יומיים אחרי PRKד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםכיצד נמדדת הצלחת הניתוח?ד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםניתוח PRK לתיקוןאברהמי ‏7.11.13
הודעה בפורוםניתוח PRK לתיקוןד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםניתוח בעין אחתמיכאל ‏7.11.13
הודעה בפורוםניתוח בעין אחתד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםקומביגן ומצב נפשיערן ‏6.11.13
הודעה בפורוםקומביגן ומצב נפשיד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםניתוח עיניים וניתוח אףד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםתצורת הקרנית לאחר הפסקת טיפותד"ר אליה לוינגר ‏11.11.13
הודעה בפורוםהמשך השאלהערן ‏2.11.13
הודעה בפורוםהמשך השאלהד"ר אליה לוינגר ‏2.11.13
הודעה בפורוםטיפות בעין אחת או בשניהם?ד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13
הודעה בפורוםשמש אחרי לייזראבינעם ‏29.10.13
הודעה בפורוםשמש אחרי לייזרד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13
הודעה בפורוםלייזרנועה ‏27.10.13
הודעה בפורוםלייזרד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13
הודעה בפורוםלייזר להסרת משקפיים.נועם ‏27.10.13
הודעה בפורוםלייזר להסרת משקפיים.ד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13
הודעה בפורוםניתוח לייזרליטל ‏26.10.13
הודעה בפורוםניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13
הודעה בפורוםהסרת משקפיים אחרי התייצבות מספרד"ר אליה לוינגר ‏31.10.13
הודעה בפורוםחשש לשריטה בעיןאלה ‏23.10.13
הודעה בפורוםחשש לשריטה בעיןד"ר אליה לוינגר ‏24.10.13
הודעה בפורוםאלפאגןיניר ‏20.10.13
הודעה בפורוםאלפאגןד"ר אליה לוינגר ‏24.10.13
הודעה בפורוםבאיזו עונה להסיר משקפיים בלייזר?ד"ר אליה לוינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםהקטנת אישון?אור ‏14.10.13
הודעה בפורוםהקטנת אישון?ד"ר אליה לוינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםנרו ויזןרון ‏13.10.13
הודעה בפורוםנרו ויזןד"ר אליה לוינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםשיפור הראייהיוני ‏13.10.13
הודעה בפורוםשיפור הראייהד"ר אליה לוינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםשילוב ג'נטיל עם קומביגאןמחפש פתרון ‏10.10.13
הודעה בפורוםשילוב ג'נטיל עם קומביגאןד"ר אליה לוינגר ‏12.10.13
הודעה בפורוםטיפול בלוטמקס וויטמיניםד"ר אליה לוינגר ‏12.10.13
הודעה בפורוםחודש ושבוע ימים לאחר PRKד"ר אליה לוינגר ‏9.10.13
הודעה בפורוםלאסיק לתיקון אחרי LASEKשואל ‏8.10.13
הודעה בפורוםלאסיק לתיקון אחרי LASEKד"ר אליה לוינגר ‏9.10.13
הודעה בפורוםתיקון חוזר בעין שמאל LASEKד"ר אליה לוינגר ‏9.10.13
הודעה בפורוםטיפות ללחץ תוך עיני ומצב נפשי???ד"ר אליה לוינגר ‏9.10.13
הודעה בפורוםחדירת טיפת מים לאחר ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏9.10.13
הודעה בפורוםלאחר הסרת נבוסים בעינייםד"ר אליה לוינגר ‏2.10.13
הודעה בפורוםקרניתשרייר ‏16.9.13
הודעה בפורוםקרניתד"ר אליה לוינגר ‏20.9.13
הודעה בפורוםניתוח תיקון עקב נסיגהדודו ‏10.9.13
הודעה בפורוםניתוח תיקון עקב נסיגהד"ר אליה לוינגר ‏11.9.13
הודעה בפורוםשאלה פשוטה ביותרדויד ‏31.8.13
הודעה בפורוםשאלה פשוטה ביותרד"ר אליה לוינגר ‏5.9.13
הודעה בפורוםניתוח מסוג prkמתלבטת ‏14.8.13
הודעה בפורוםניתוח מסוג prkד"ר אליה לוינגר ‏16.8.13