הודעה בפורוםאלפאגןיניר ‏20.10.13
הודעה בפורוםאלפאגןד"ר אליה לוינגר ‏24.10.13
הודעה בפורוםבאיזו עונה להסיר משקפיים בלייזר?ד"ר אליה לוינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםהקטנת אישון?אור ‏14.10.13
הודעה בפורוםהקטנת אישון?ד"ר אליה לוינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםנרו ויזןרון ‏13.10.13
הודעה בפורוםנרו ויזןד"ר אליה לוינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםשיפור הראייהיוני ‏13.10.13
הודעה בפורוםשיפור הראייהד"ר אליה לוינגר ‏19.10.13
הודעה בפורוםשילוב ג'נטיל עם קומביגאןמחפש פתרון ‏10.10.13
הודעה בפורוםשילוב ג'נטיל עם קומביגאןד"ר אליה לוינגר ‏12.10.13
הודעה בפורוםטיפול בלוטמקס וויטמיניםד"ר אליה לוינגר ‏12.10.13
הודעה בפורוםחודש ושבוע ימים לאחר PRKד"ר אליה לוינגר ‏9.10.13
הודעה בפורוםלאסיק לתיקון אחרי LASEKשואל ‏8.10.13
הודעה בפורוםלאסיק לתיקון אחרי LASEKד"ר אליה לוינגר ‏9.10.13
הודעה בפורוםתיקון חוזר בעין שמאל LASEKד"ר אליה לוינגר ‏9.10.13
הודעה בפורוםטיפות ללחץ תוך עיני ומצב נפשי???ד"ר אליה לוינגר ‏9.10.13
הודעה בפורוםחדירת טיפת מים לאחר ניתוחד"ר אליה לוינגר ‏9.10.13
הודעה בפורוםלאחר הסרת נבוסים בעינייםד"ר אליה לוינגר ‏2.10.13
הודעה בפורוםקרניתשרייר ‏16.9.13
הודעה בפורוםקרניתד"ר אליה לוינגר ‏20.9.13
הודעה בפורוםניתוח תיקון עקב נסיגהדודו ‏10.9.13
הודעה בפורוםניתוח תיקון עקב נסיגהד"ר אליה לוינגר ‏11.9.13
הודעה בפורוםשאלה פשוטה ביותרדויד ‏31.8.13
הודעה בפורוםשאלה פשוטה ביותרד"ר אליה לוינגר ‏5.9.13
הודעה בפורוםניתוח מסוג prkמתלבטת ‏14.8.13
הודעה בפורוםניתוח מסוג prkד"ר אליה לוינגר ‏16.8.13
הודעה בפורוםתקינה אבל חוששתעדי שבתאי ‏14.8.13
הודעה בפורוםתקינה אבל חוששתד"ר אליה לוינגר ‏16.8.13
הודעה בפורוםתשובה לאחר לאסיקאופיר ‏2.8.13
הודעה בפורוםתשובה לאחר לאסיקד"ר אליה לוינגר ‏4.8.13
הודעה בפורוםחולה אלציימר מגיל 62פרח ‏31.7.13
הודעה בפורוםחולה אלציימר מגיל 62ד"ר אליה לוינגר ‏2.8.13
הודעה בפורוםלאחר לאסיקאופיר ‏30.7.13
הודעה בפורוםלאחר לאסיקד"ר אליה לוינגר ‏2.8.13
הודעה בפורוםלאחר לאסיקאופיר ‏30.7.13
הודעה בפורוםלאחר לאסיקד"ר אליה לוינגר ‏2.8.13
הודעה בפורוםעבודה בשמש לאחר ניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏29.7.13
הודעה בפורוםהסרת משקפיים באמצעות לייזרדוד פרישמן ‏25.7.13
הודעה בפורוםהסרת משקפיים באמצעות לייזרד"ר אליה לוינגר ‏26.7.13
הודעה בפורוםמספר לא יציבנויה ‏20.7.13
הודעה בפורוםמספר לא יציבד"ר אליה לוינגר ‏21.7.13
הודעה בפורוםמיפוי קרנית התגלה אסימטריה.ד"ר אליה לוינגר ‏20.7.13
הודעה בפורוםMonovision או מולטיפוקאל?דניאלה ‏13.7.13
הודעה בפורוםMonovision או מולטיפוקאל?ד"ר אליה לוינגר ‏16.7.13
הודעה בפורוםניתוח PRK + WAVEFRONTשלומי ‏10.7.13
הודעה בפורוםניתוח PRK + WAVEFRONTד"ר אליה לוינגר ‏11.7.13
הודעה בפורוםדלקת בעיניים לפני ניתוח לייזרד"ר אליה לוינגר ‏9.7.13
הודעה בפורוםשאלות לאחר ניתוח lasekדנה ‏30.6.13
הודעה בפורוםשאלות לאחר ניתוח lasekד"ר אליה לוינגר ‏30.6.13
הודעה בפורוםשאלותטובה ברקת ‏26.6.13
הודעה בפורוםשאלותד"ר אליה לוינגר ‏26.6.13
הודעה בפורוםניתוח חוזראלונה ‏25.6.13
הודעה בפורוםניתוח חוזרד"ר אליה לוינגר ‏26.6.13
הודעה בפורוםטיפות עיניים להורדת מספרד"ר אליה לוינגר ‏18.6.13
הודעה בפורוםניתוח ליזריקי ‏12.6.13
הודעה בפורוםניתוח ליזרד"ר אליה לוינגר ‏16.6.13
הודעה בפורוםגיל ניתוח ליזר לענייםד"ר אליה לוינגר ‏16.6.13