פורום רפואה סינית - ראש הפורום

נרות הופי

אבי מזור(23.9.2011, 8:52)

ניתן באמצעות הרפואה הסינית לטפל בבעיה של נוזלים באזניים ולמנוע הישנות של בעיה. יחד עם זאת, גם לרפואה המערבית יש יכולת לנקז את הנוזלים, לייבשם ולמנוע נזק אפשרי לשמיעה.

בברכה,

אבי מזור