הוספת הודעה פורום רפואה - כללי - ראש הפורום

רינו

פרופ. ראובן שטינהרץ(24.1.2003, 1:17)

שלום רב,

מצורף חומר מאתר מכוני הבריאות הלאומיים בארצות הברית על התופעה:

http://www.niams.nih.gov/hi/topics/raynaud/ar125fs.htm

כל טוב,

פרופ. ראובן שטינהרץ