הודעה בפורוםcouch potatoשלי ‏9.1.19
הודעה בפורוםנדרש ורצויד"ר אורן חסון ‏10.1.19
הודעה בפורוםתודותשלי ‏10.1.19
הודעה בפורוםעדכוןשלי ‏17.1.19
הודעה בפורוםלדעת להיות חכמהד"ר אורן חסון ‏21.1.19
הודעה בפורוםהאם להתגרש?שירלי ‏8.1.19
הודעה בפורוםההתחלה של הסוף?שירלי ‏9.1.19
הודעה בפורוםכמה חודשים של תקווהד"ר אורן חסון ‏10.1.19
הודעה בפורוםההתחלה של הסוף?שירלי ‏8.1.19
הודעה בפורוםאיך יוצרים השלמה עם מה שיש?ד"ר אורן חסון ‏10.1.19
הודעה בפורוםפערים בזוגיותגלי ‏7.1.19
הודעה בפורוםאפשרויות טיפולד"ר אורן חסון ‏21.1.19
הודעה בפורוםמשהו שמציק ליבחורה ‏3.1.19
הודעה בפורוםההווה לעומת זכרונות של העברד"ר אורן חסון ‏8.1.19
הודעה בפורוםזוג אואנונימית ‏2.1.19
הודעה בפורוםלהגיע או לא להגיע לחתונהד"ר אורן חסון ‏2.1.19
הודעה בפורוםאהבה מאוחרתרותי ‏30.12.18
הודעה בפורוםהרבה מעבר לעניין המיניד"ר אורן חסון ‏1.1.19
הודעה בפורוםשינה משותפתלילית ‏29.12.18
הודעה בפורוםשינה בנפרד?ד"ר אורן חסון ‏29.12.18
הודעה בפורוםשינה בנפרד?לילית ‏29.12.18
הודעה בפורוםשינה בנפרד?לילית ‏29.12.18
הודעה בפורוםמבלי לוותר על היחסים האינטימייםד"ר אורן חסון ‏1.1.19
הודעה בפורוםבר תיקון ?שלומית ‏23.12.18
הודעה בפורוםשחיקה בעקבות צרכים מיוחדיםד"ר אורן חסון ‏26.12.18
הודעה בפורוםשלום בעיהק ‏23.12.18
הודעה בפורוםהאם אפשר לצמצם את זה בחצי?ד"ר אורן חסון ‏26.12.18
הודעה בפורוםהתחייבותד"ר אורן חסון ‏21.12.18
הודעה בפורוםנמנע מחיפוש קשר ואהבהליאור ‏19.12.18
הודעה בפורוםכאשר תרצה מספיקד"ר אורן חסון ‏21.12.18
הודעה בפורוםהתנהגות לא מוסברת מצד הבעלנשואה טריה ‏17.12.18
הודעה בפורוםכעסים ופגיעותד"ר אורן חסון ‏17.12.18
הודעה בפורוםבני כמה אתם?ד"ר אורן חסון ‏17.12.18
הודעה בפורוםבני כמה אתם?אוהבת ‏17.12.18
הודעה בפורוםאהבה, כבוד הדדי, והרבה אורך רוחד"ר אורן חסון ‏17.12.18
הודעה בפורוםחיים טובים!ד"ר אורן חסון ‏19.12.18
הודעה בפורוםתשובות קיימותד"ר אורן חסון ‏15.12.18
הודעה בפורוםחוסר ביטחון שמפריעיערה ‏12.12.18
הודעה בפורוםהטלת ספק לא מוצדק בקשרד"ר אורן חסון ‏15.12.18
הודעה בפורוםהטלת ספק לא מוצדק בקשריערה ‏16.12.18
הודעה בפורוםאחריותד"ר אורן חסון ‏17.12.18
הודעה בפורוםהשקפת עולם מעוותת?אורן ‏4.12.18
הודעה בפורוםכבר נעניתד"ר אורן חסון ‏4.12.18
הודעה בפורוםהפסקת טיפול זוגידניאלה ‏3.12.18
הודעה בפורוםתהליכים של טיפול זוגי לאחר בגידהד"ר אורן חסון ‏4.12.18
הודעה בפורוםהתלבטותינאי ‏3.12.18
הודעה בפורוםמה שצריך לקרות יקרהד"ר אורן חסון ‏4.12.18
הודעה בפורוםבהצלחה בהמשך!ד"ר אורן חסון ‏2.12.18
הודעה בפורוםחברים לחיים זה כמו ריצת מרתוןד"ר אורן חסון ‏1.12.18
הודעה בפורוםהצורך בטיפולד"ר אורן חסון ‏1.12.18
הודעה בפורוםכל גבר שאני פוגשת אני שוכבת איתו .נסיכה אבודה ‏29.11.18
הודעה בפורוםלא מוקדם מדי, וגם לא מאוחר מדיד"ר אורן חסון ‏1.12.18
הודעה בפורוםתחושה של מוותנאור ‏28.11.18
הודעה בפורוםהצורך בטיפולד"ר אורן חסון ‏28.11.18
הודעה בפורוםשנינו בני 30גרסיאס ‏23.11.18
הודעה בפורוםאיך יוצאים מזה?ד"ר אורן חסון ‏25.11.18
הודעה בפורוםאיך יוצאים מזה?גרסיאס ‏26.11.18
הודעה בפורוםהכוח לדחות סיפוקיםד"ר אורן חסון ‏28.11.18
הודעה בפורוםתודה רבה!גרסיאס ‏28.11.18
הודעה בפורוםלימרנס?אליסון ‏22.11.18
הודעה בפורוםלמען האושר שלךד"ר אורן חסון ‏25.11.18
הודעה בפורוםבן זוג קריולי ‏22.11.18
הודעה בפורוםשלוש שנים שלא ניסיתד"ר אורן חסון ‏25.11.18
הודעה בפורוםבן זוג קראני ‏11.12.18
הודעה בפורוםתודהיולי ‏8.1.19
הודעה בפורוםנמשך לסאדו מאזונעזר ‏21.11.18
הודעה בפורוםהאם להמר?ד"ר אורן חסון ‏25.11.18
הודעה בפורוםזונות בחיימקס ‏21.11.18
הודעה בפורוםעניין גדול ולא פשוטד"ר אורן חסון ‏25.11.18
הודעה בפורוםאם לא התייאשת עדייןד"ר אורן חסון ‏20.11.18
הודעה בפורוםאם לא התייאשת עדייןאני ‏22.11.18
הודעה בפורוםגורלך בידייךד"ר אורן חסון ‏25.11.18
הודעה בפורוםפרודיםרומי ‏16.11.18
הודעה בפורוםיציאה מהתחום האפורד"ר אורן חסון ‏20.11.18
הודעה בפורוםיציאה מהתחום האפוררומי ‏24.11.18
הודעה בפורוםמשמעות לעובדה שאת צודקתד"ר אורן חסון ‏25.11.18
הודעה בפורוםמחשבות באווירתמר ‏16.11.18
הודעה בפורוםמחשבות באווירתמר ‏16.11.18
הודעה בפורוםלהתייאש מראש?ד"ר אורן חסון ‏20.11.18
הודעה בפורוםמשמע , להרגיש את הדופק...אנונימי ‏14.11.18
הודעה בפורוםמעשים ומטרהד"ר אורן חסון ‏15.11.18
הודעה בפורוםמעשים ומטרהאנינימי ‏16.11.18
הודעה בפורוםמספיק קרוב לזהד"ר אורן חסון ‏20.11.18
הודעה בפורוםמספיק קרוב לזהאנונימי ‏24.11.18
הודעה בפורוםלהכיל ולהיות סבלני, או לאד"ר אורן חסון ‏25.11.18