הודעה בפורוםאיך חותכים.גילי ‏17.3.21
הודעה בפורוםאיך חותכים.גילי ‏17.3.21
הודעה בפורוםלקבל החלטה קודם?ד"ר אורן חסון ‏19.3.21
הודעה בפורוםעוד מידעהדואגת ‏16.3.21
הודעה בפורוםאפשרויות אחרות?ד"ר אורן חסון ‏16.3.21
הודעה בפורוםבעלי מבהיל אותיהדואגת ‏12.3.21
הודעה בפורוםעוד מידעד"ר אורן חסון ‏12.3.21
הודעה בפורוםעוד מידעהדואגת ‏12.3.21
הודעה בפורוםלמה את עדיין שם?ד"ר אורן חסון ‏14.3.21
הודעה בפורוםעוד מידעהדואגת ‏12.3.21
הודעה בפורוםמשיכהגילי ‏7.3.21
הודעה בפורוםמהו גילך?ד"ר אורן חסון ‏8.3.21
הודעה בפורוםמהו גילך?גילי ‏8.3.21
הודעה בפורוםמשיכהד"ר אורן חסון ‏8.3.21
הודעה בפורוםמשיכהגילי ‏8.3.21
הודעה בפורוםמשיכהגילי ‏8.3.21
הודעה בפורוםלבנות זהות אופטימית יותרד"ר אורן חסון ‏9.3.21
הודעה בפורוםמשבר זוגי וריב מתמשךעזרה ‏27.2.21
הודעה בפורוםלכל קסם יש מחירד"ר אורן חסון ‏28.2.21
הודעה בפורוםלכל קסם יש מחירעזרה ‏6.3.21
הודעה בפורוםלכל קסם יש מחירד"ר אורן חסון ‏6.3.21
הודעה בפורוםהתעללות נפשיתנאדיה ‏27.2.21
הודעה בפורוםכאשר הקשר הזוגי נראה אבוד, או כמעטד"ר אורן חסון ‏28.2.21
הודעה בפורוםשינויים בלוח הזמנים...ד"ר אורן חסון ‏28.2.21
הודעה בפורוםבעיות בתפקוד המיניאבג ‏24.2.21
הודעה בפורוםהקושי שלו להגיע לאורגזמהד"ר אורן חסון ‏24.2.21
הודעה בפורוםרוצה לחזור אל האקס :(ענבר(בדוי) ‏23.2.21
הודעה בפורוםפתאום דברים קוריםד"ר אורן חסון ‏24.2.21
הודעה בפורוםאהבה וחשק מיניאלכסנדר ‏21.2.21
הודעה בפורוםהמלצה לפתרוןד"ר אורן חסון ‏22.2.21
הודעה בפורוםלא יכולה לקבל החלטהרותם ‏20.2.21
הודעה בפורוםלחצים לקבל החלטותד"ר אורן חסון ‏20.2.21
הודעה בפורוםלא מסוגלת לסלוח לעצמי .ניקול ‏19.2.21
הודעה בפורוםלטפל ברגשי האשם אחר כך?ד"ר אורן חסון ‏20.2.21
הודעה בפורוםבני כמה אתם?ד"ר אורן חסון ‏18.2.21
הודעה בפורוםבני כמה אתם?קרן ‏19.2.21
הודעה בפורוםצרכים שקשה להבין אותםד"ר אורן חסון ‏19.2.21
הודעה בפורוםאם צריךד"ר אורן חסון ‏20.2.21
הודעה בפורוםסוגייה קצת שונה...גילי ‏12.2.21
הודעה בפורוםסוגייה קצת שונה...גילי ‏12.2.21
הודעה בפורוםהיתר פשוט לוקח זמןד"ר אורן חסון ‏14.2.21
הודעה בפורוםמעבר דירה..לילי ‏11.2.21
הודעה בפורוםמעבר דירה..לילי ‏11.2.21
הודעה בפורוםיהיה לכם זמןד"ר אורן חסון ‏12.2.21
הודעה בפורוםסליחה על ריבוי השאלותרינת ‏10.2.21
הודעה בפורוםמה אפשר ללמוד מזה?ד"ר אורן חסון ‏10.2.21
הודעה בפורוםאשמח לפתרון על המענהרינת ‏11.2.21
הודעה בפורוםמעבר לטווח הידד"ר אורן חסון ‏12.2.21
הודעה בפורוםלעבוד על התקשורת הזוגיתד"ר אורן חסון ‏8.2.21
הודעה בפורוםמה שקורה ביניכםד"ר אורן חסון ‏7.2.21
הודעה בפורוםאשמח לתמיכה ומענהשונית ‏30.1.21
הודעה בפורוםטווח ידד"ר אורן חסון ‏30.1.21
הודעה בפורוםתודה רבהשונית ‏30.1.21
הודעה בפורוםמקווה שזה לא טעותדניאל ‏29.1.21
הודעה בפורוםבני כמה אתם? האם שניכם פנויים?ד"ר אורן חסון ‏29.1.21
הודעה בפורוםבסך הכל חודשיים, וזה מפריע לעתידד"ר אורן חסון ‏30.1.21
הודעה בפורוםתודה רבהדניאל ‏31.1.21
הודעה בפורוםמקצועיותד"ר אורן חסון ‏25.1.21
הודעה בפורוםמקצועיותמתלבטת ‏25.1.21
הודעה בפורוםהזמנה לקפהד"ר אורן חסון ‏26.1.21
הודעה בפורוםהזמנה לקפהמתלבטת ‏26.1.21
הודעה בפורוםאני פשוט...ד"ר אורן חסון ‏26.1.21
הודעה בפורוםאיך הזמן טס כשנהניםמתלבטת ‏17.3.21
הודעה בפורוםתקשורתSD ‏21.1.21
הודעה בפורוםבני כמה אתם?ד"ר אורן חסון ‏21.1.21
הודעה בפורוםבני כמה אתם?Sd ‏22.1.21
הודעה בפורוםהפחד שלא יהיה מי שיקשיב בעתידד"ר אורן חסון ‏22.1.21
הודעה בפורוםצחוק צחוקדליה ‏21.1.21
הודעה בפורוםעניינים של אמפתיה?ד"ר אורן חסון ‏21.1.21
הודעה בפורוםעניינים של אמפתיה?דליה ‏22.1.21
הודעה בפורוםהדברים החשובים שביניכםד"ר אורן חסון ‏23.1.21
הודעה בפורוםשלט רחוקש ‏17.1.21
הודעה בפורוםכשלא יודעים עדיין מה הוא רוצהד"ר אורן חסון ‏17.1.21
הודעה בפורוםלהחזיר אהבה ישנהשרון ‏17.1.21
הודעה בפורוםהאם האהבה מספיקה?ד"ר אורן חסון ‏17.1.21
הודעה בפורוםמתוסכלת מעצמיאגם ‏14.1.21
הודעה בפורוםחלפו עוד כמה שעותד"ר אורן חסון ‏14.1.21
הודעה בפורוםהוא התקשר בסוף היוםאגם ‏15.1.21
הודעה בפורוםלדעת עכשיו מה הוא רוצה עכשיוד"ר אורן חסון ‏15.1.21
הודעה בפורוםעוד מילה על "תיקון"ד"ר אורן חסון ‏15.1.21
הודעה בפורוםתסכול ממושךיפית ‏13.1.21
הודעה בפורוםכשלא יהיה לך על מי לכעוסד"ר אורן חסון ‏14.1.21
הודעה בפורוםפיספוסיםד"ר אורן חסון ‏16.1.21
הודעה בפורוםפיספוסיםיפית ‏17.1.21
הודעה בפורוםלבנות את המציאות מחדשד"ר אורן חסון ‏18.1.21
הודעה בפורוםחייבת מגערינה ‏11.1.21
הודעה בפורוםחייבת מגערינה ‏11.1.21
הודעה בפורוםלהתאים הרגלים?ד"ר אורן חסון ‏11.1.21
הודעה בפורוםשאלה מקדימה קצרהד"ר אורן חסון ‏10.1.21
הודעה בפורוםשאלה מקדימה קצרהליאת ‏11.1.21
הודעה בפורוםשאלה מקדימה קצרהליאת ‏11.1.21
הודעה בפורוםשאלה מקדימה קצרהליאת ‏11.1.21
הודעה בפורוםשאלה מקדימה קצרהליאת ‏11.1.21
הודעה בפורוםשאלה מקדימה קצרהליאת ‏11.1.21
הודעה בפורוםמובן מאליוד"ר אורן חסון ‏11.1.21
הודעה בפורוםשאלהליאת ‏13.1.21
הודעה בפורוםשאלהליאת ‏13.1.21
הודעה בפורוםשאלהליאת ‏13.1.21
הודעה בפורוםאשמח למענהליאת ‏13.1.21
הודעה בפורוםבערך... :)ד"ר אורן חסון ‏13.1.21
הודעה בפורוםתודה רבהליאת ‏13.1.21
הודעה בפורוםלהיות שלם עם מספיק טוב?ד"ר אורן חסון ‏10.1.21
הודעה בפורוםכמה עמוק העצבתמר ‏8.1.21
הודעה בפורוםגיל?ד"ר אורן חסון ‏8.1.21
הודעה בפורוםגיל?תמר ‏8.1.21
הודעה בפורוםסוד היכולת להיות מאושרד"ר אורן חסון ‏10.1.21
הודעה בפורוםיותר גרוע או אותו הדבר?ד"ר אורן חסון ‏10.1.21
הודעה בפורוםיותר גרוע או אותו הדבר?ד"ר אורן חסון ‏13.1.21
הודעה בפורוםשחור ולבןד"ר אורן חסון ‏8.1.21
הודעה בפורוםשחור ולבןדנה ‏11.1.21
הודעה בפורוםלאבד אופציהד"ר אורן חסון ‏11.1.21
הודעה בפורוםקשיים שיש בבניית קשרים חדשיםד"ר אורן חסון ‏8.1.21
הודעה בפורוםנ.ב..רק מוסיפה בבקשה..ענבר ‏7.1.21
הודעה בפורוםשקלולים 2ד"ר אורן חסון ‏8.1.21
הודעה בפורוםהטעות עליה נהיה מוכנים להמרד"ר אורן חסון ‏8.1.21
הודעה בפורוםכדי להאמין בעצמך יותרד"ר אורן חסון ‏10.1.21
הודעה בפורוםוואו .. אורן תודה......ענבר ‏10.1.21
הודעה בפורוםשקלולים 1ד"ר אורן חסון ‏8.1.21
הודעה בפורוםקושי להשתחרר מקשרליה ‏5.1.21
הודעה בפורוםכאשר יהיה זקן ועייף?ד"ר אורן חסון ‏6.1.21