הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

השפעת הנחירות על הבנת הנקרא

מערכת סטארמד(17.8.2003)
הפרעות שינה המלוות הפרעות בנשימה, נמצאו כרוכות להפרעות ריכוז ותובנה.

באוסטריה בוצע מחקר שהקיף 1144 ילדים בכיתה השלישית בבית הספר היסודי.

החוקרים ניסו לבחון השפעת הנחירות וירידה ברויון החמצן בדם על ההשגיות בלימודים במקצועות השונים.

הנתונים על דרגת ותכיפות הנחירות התקבלו מההורים על סמך שאלונים.
לבחינת רויון החמצן בדם, בוצעה בדיקה באמצעות מכשיר מדידה יעודי - pulse oximeter.

מכלל המשתתפים במחקר 605 ילדים (53.6% ) נחרו מדי פעם.
410 ילדים (36.3% ), לא נחרו כלל.
89 ילדים המהוים 7.9% מסך המשתתפים נחרו תדירות.
25 ילדים, 2.2%, נחרו תמיד.

ירידה בריויון החמצן - היפוקסיה - לסרוגין, הוגדרה כאשר נמצאו במהלך השינה צניחות באחוז הרויה של רמת החמצן בדם מתחת ל 90%.

ירידה בהשגיות בלמודים הוגדרה כאשר הציונים היו בחמישית הנמוכה של האחוזונים.
ההערכה נעשתה במקצועות המדעיים, מתמטיקה, קריאה, איות, וכתב יד, על סמך התעודות שהוענקו לתלמידים.

נמצא שתלמידים הנוחרים בלילות דרך קבע, היו תמיד בעלי השגיות נמוכה במתמטיקה, מדע ואיות.

הנחירות בתלמידים, בצורה תכופה אך לא קבועה, היו קשורות לעיתים קרובות להשגים נמוכים במתמטיקה ומדעים.

למעשה להיפוקסיה היתה השפעה דומה אך לא במנותק מהנחירות.

מסקנת החוקרים היא פשוטה - הפרעות השינה המתבטאות בנחירות והיפוקסיה גורמים להשגיות נמוכה בבית הספר.