כללי

ברוכים הבאים לאתר סטארמד ("האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים ומעיד על הסכמה להם.

מידע באינטרנט ובאתר

השימוש במידע הנמצא באינטרנט, לרבות המידע המצוי באתר זה ובאתרים שאליהם מקשר אתר זה, טעון משנה-זהירות ועל כן מובהר כי אין ביצירת הקשרים לאתרים השונים ערובה למהימנות, לדיוק, לעדכניות או לשלמות המידע המצוי בהם.

המידע המצוי באתר ניתן כשירות אינפורמטיבי, בלתי מחייב, שלא ממקור ראשון והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לשימוש במוצר רפואי או תרופה כלשהי, עיצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

אחריות, שימוש וקניין

יוצרי ומפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים שימצאו באתר או שיעשו באמצעותו. יש לזכור תמיד, כי רכישת שירות, תרופה, מוצר רפואי, פרה-רפואי או מוצר בעל השפעה או השלכה רפואית ("מוצרים רפואיים"), טעונה התייעצות עם מומחה קודם לרכישתו.

האתר מאפשר ליצרנים, יבואנים ומשווקים של מוצרים ושירותים רפואיים, לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד. יוצרי ומפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין מוצרים רפואיים ו/או שירותים שירכשו באמצעות האתר, בגין טיבם ו/או בגין התאמתם של מוצרים ושירותים הניתנים על-ידם ו/או בגין דבר מה האמור בעלון לצרכן המצורף להם.

אין בסייגים ובאזהרות לעיל כדי למצות את הסייגים והאזהרות החלים על רוכש ו/או משתמש בשירותים ובמוצרים הרפואיים, וכל רוכש ו/או משתמש מתבקש בכל מקרה להיוועץ עם רופא.

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות לחברת סטארמד בע"מ והן כוללות, בין היתר, את כל המידע המתפרסם באתר, העיצוב, קוד המחשב המפעיל את האתר, קבצי טקסט, גרפיקה ומולטימדיה המצויים באתר ועוד.

תנאי השימוש בקבוצות הדיון (פורומים)

השימוש וההשתתפות בקבוצות הדיון (פורומים) של סטארמד ("האתר") כפופים לתנאים המפורטים מטה. נא קרא/י את התנאים בקפידה שכן השתתפותך בקבוצות הדיון מעידה על הסכמתך לתנאים אלה.

תנאי השימוש המפורטים מטה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

מסירת מידע או הודעות לפרסום בקבוצות הדיון מהווה את הסכמתך לכך שהאתר יהיה רשאי להציג במסגרת קבוצות הדיון את המידע באופן שבו כל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו.

אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע או פרטים, מכל סוג שהוא, אשר:

  • הינם בלתי חוקיים, נועדו למטרות בלתי חוקיות, מעודדים עבירות פליליות, עלולים להוות בסיס לתביעה או לאחריות אזרחית, מוצאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או המהוים הפרה אחרת של הדין הישראלי;
  • בעלי אופי מיני בוטה, גסים, פוגעים ברגשות הציבור, עוינים, מעליבים, מאיימים, משמיצים, מטרידים;
  • כוללים וירוסים או המסוגלים לגרום בדרך אחרת לנזק לרשת או למשתמשים בה;
  • ו/או בעלי אופי מסחרי או פרסומי.

האתר רשאי לסרב לפרסם מידע ו/או למחוק כל מידע, אף אם פורסם, במקרה שלדעת האתר הפרסום מפר את הוראות תנאי השימוש או פוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה או במשתמשיו.

האתר אינו בודק ואינו יכול לבדוק את נכונותו או דיוקו של המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר. לפיכך, הנך נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן ההודעה שתשגר לקבוצות הדיון ולתוצאות שינבעו מכך.

האתר לא יישא בכל אחריות ביחס להודעות בקבוצת הדיון, תוכנן של הודעות אלו, אמינותן, דיוקן, מהימנותן, שלמותן וכל נזק, אובדן, אי נוחות וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שיגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו בקבוצות הדיון או שיימסרו באמצעותן.

תשובות לשאלות שיתקבלו בקבוצות הדיון אינן מהוות עצה מקצועית. יש לזכור כי יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה וכי קבוצות הדיון אינן תחליף ליעוץ כזה. יוצרי ומפעילי האתר לא ישאו באחריות למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות דעת על-ידי מומחה מתאים. החלטתך לפעול על בסיס מידע שנתקבל בקבוצת הדיון והתוצאות שינבעו מכך הינם על אחריותך המלאה והבלעדית.

תנאי השימוש ב-"קניון הבריאות של סטארמד"

ברוכים הבאים אל "קניון הבריאות של סטארמד" – shop.starmed.co.il (להלן "האתר").

לפני השימוש באתר יש לקרוא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין סטארמד בע"מ וקסם מרכזי תמיכה שיווקיים בע"מ (להלן "בעלי האתר"), הבעלים והמפעילים של האתר. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר פירושו שהנך מקבל עליך את התנאים הללו. ללא הסכמה לתנאים הללו אינך רשאי להשתמש ו/או לבצע רכישות באתר.

מהו "קניון הבריאות של סטארמד" ומי עומד מאחוריו

האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים ע"י חנויות וספקים שונים המופיעים באתר במסגרת חנויות וזירות וירטואליות שונות. החנויות והספקים הללו אינם בבעלות בעלי האתר. עוד מובהר כי האתר ו/או בעלי האתר אינם היצרן, היבואן ו/או הספק של המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר.

החנויות המופיעות באתר נמצאות באחריות הבלעדית של הספקים, לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, כל המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באתר ניתנים ומסופקים על ידי הספקים ועל אחריותם הבלעדית והמלאה, לרבות בגין אחריות לטיבם ו/או איכותם של המוצרים והשירותים כאמור, שירות ואחריות לאחר מכירה בגינם והתאמתם לצורכך ו/או למפרט הטכני. אלה אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי מוצרים ו/או שירותים, טיבם ואיכותם או שירות ואחריות בגינם בין במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית ו/או קבוצתית ו/או רכישה אישית ו/או אחרת, נמסרו לאתר ו/או לבעלי האתר ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.

למען הסר ספק מובהר כי אין בהצגת החנויות, המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי האתר ו/או בעלי האתר.

האתר מנוהל ומופעל על ידי בעלי האתר. בכל שאלה או בעיה הנוגעת לאתר ניתן לפנות בדואר אלקטרוני בכתובת shop@starmed.co.il או באמצעות מערכת צור קשר אשר באתר.

לתשומת לבך: סטארמד בע"מ וקסם מרכזי תמיכה שיווקיים בע"מ והאתר אינם מספקים את המוצרים המוצעים באתר, בעלי האתר מעמידים את האתר כזירת חנויות לשירות החברות/ספקים/חנויות המציעות. לפיכך, כל האחריות למוצרים והשירותים הנרכשים באתר, לרבות תכונותיהם ואספקתם, חלה על החברות המציעות ועליהן בלבד. עם זאת יובהר כי האתר עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקים בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר.

1. הזכות להשתתף במכירה ולהגיש הצעות

1.1. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

1.2. השתתפות במכירות אסורה על עובדי סטארמד בע"מ וקסם מרכזי תמיכה שיווקיים בע"מ ועל עובדי ומנהלי החברות המציעות או מי מטעמם.

1.3. המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימושך הפרטי והאישי ולא למטרות סיטונאות. האתר ובעלי האתר רשאים למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בכפוף לכל דין, לרבות אם יהיו סבורים כי הנך עלול לסחור בהם, וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע לך על כך מראש. בעלי האתר שומרים לעצמם גם את הזכות, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל את זכייתך בנסיבות אלו.

1.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו בעלי האתר מתוקף מעמדם רשאים למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

· אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.

· אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בבעלי האתר ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות בעלי האתר ו/או החברות המציעות.

· אם עשית שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

· אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר ו/או בעלי האתר, או מי מטעמם.

· אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות האתר.

· אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2. המוצרים המוצעים במכירה

2.1. האתר ובעלי האתר אינם מספקים את המוצרים המוצעים באתר והם מעמידים את האתר כזירה לעריכת מכירות על-ידי החברות המציעות בלבד.

2.2. המוצרים מוצגים ומוצעים למכירה על ידי החברות המציעות ועל אחריותן בהתאם ועל פי המפורט באתר ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר. מובהר כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים לאתר על-ידי החברות המציעות.

2.3. האתר ובעלי האתר אינם מפקחים על המידע ונכונותו. כל האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על החברות המציעות.

2.4. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל באתרי הבית של החברות המציעות, או על-ידי התקשרות טלפונית ישירות עם החברות המציעות.

2.5. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון/מחסן של המוצרים, נמסרים על-ידי החברות המציעות ובאחריותן בלבד. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים המוצעים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

2.6. ככל שיש באתר קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, אין באחריות בעלי האתר ו/או האתר לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם - לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניות ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עמם. בעלי האתר והאתר לא אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר יגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות האתר ו/או בעלי האתר.

3. אופן הגשת ההצעות

3.1. בעת הגשת ההצעה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההצעה.

3.2. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה. האתר ובעלי האתריפעלו כמיטב יכולתם לשמירת המידע ויעשו בו שימוש למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

3.3. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או לבעלי האתר ו/או לאתר ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.4. לבעלי האתר ולאתר שמורה הזכות לבטל השתתפותך במכירה או לבטל את זכייתך בה, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

3.5. על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו במערכת, עליהם להיקלט במחשבי האתר באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים.

3.6. בעלי האתר והאתר לא יתחשבו בהצעות או עדכונים אשר לא נקלטו במחשבים, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי בעלי האתר ו/או האתר.

3.7. במידה שהצעתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי - קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שעורכים בעלי האתר, הספקים השונים והאתר.

3.8. בחלק מהצעות באתר, מוצעת כמות גמישה של פריטים. פירושו של דבר שבהצעות אלה ניתנת הכמות המוצעת לשינוי בהתאם לביקוש. החברה המציעה רשאית, אך אינה חייבת, להגדיל את הכמות המוצעת אף לאחר סיום המכירה - לפי שיקול דעתה - כך שייתכן וב-"מכירה פומבית" תוצע למציעים נוספים באותה מכירה האפשרות לרכוש את הפריט במחיר נמוך יותר מהמחיר אותו הציעו הרוכשים/זוכים. מובהר כי הרוכשים/זוכים מוותרים על כל טענה בקשר לכך.

3.9. ב"מכירה קבוצתית" - כל משתתף רשאי להזמין פריט אחד בלבד במחיר שנקבע למכירה.

4. "מכירה פומבית"

4.1. במכירה פומבית נקבע מחיר מינימום המהווה את מחיר הפתיחה הנמוך ביותר אותו ניתן להציע עבור המוצר המוצע במכירה. מחיר הפתיחה נקבע על ידי החברות המציעות. מחיר המינימום מתעדכן, בהתאם להצעות המשתתפים במכירה. כל משתתף רשאי להגיש הצעת מחיר בסכום שלא יפחת ממחיר המינימום הנקוב בעת הצעתו. הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או ממחיר ההצעה הנמוכה באותו שלב של המכירה לא יקלטו במערכת.

4.2. בזמן שהמכירה הפומבית עדיין פתוחה, הנך רשאי להגיש הצעה או לעדכן את הצעתך על ידי העלאת המחיר שהצעת. עדכון ההצעה אינו דורש מילוי מחדש של הפרטים האישיים. בשום מקרה לא ניתן להגיש או לעדכן הצעה במחיר הנמוך ממחיר המינימום העדכני החל במועד ההצעה.

4.3. כל עוד המכירה הפומבית פתוחה לקבלת הצעות, תתפרסמנה באתר ההצעות הגבוהות שנתקבלו ונרשמו עד לאותו שלב. ההצעות תפורסמנה כשהן כוללות את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה באתר באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

4.4. בעלי האתר והאתר יעשו כמיטב יכולתם לעדכן את רשימת ההצעות הגבוהות באופן רציף ומקוון.

4.5. במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות זהות בסכומן, תבחר ההצעה המוקדמת ביניהן.

4.6. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי האתר ורישומים אלה מהווים ראיה מכרעת לנכונותם.

5 "מכירות קבוצתיות" ו/או מכירות רגילות

5.1. "מכירה קבוצתית" הינה מכירה המאפשרת לחברות המספקות מוצרים ושירותים להציע לקבוצת קונים מחיר אחיד, אטרקטיבי, למוצר או לשירות, בתנאי שיהיה מספר מינימאלי של קונים המעוניינים לרכוש אותו.

5.2. כל עוד "מכירה קבוצתית" פתוחה לקבלת הצעות, יתפרסמו באתר שמות המשתתפים במכירה, כשהם כוללים את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה באתר באופן, שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

5.3. בעלי האתר והאתר יעשו כמיטב יכולתם לעדכן את רשימת המזמינים באופן רציף ומקוון.

5.4. במידה שלפני המועד שנקבע לסיום "מכירה קבוצתית" תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה ב"מכירה קבוצתית", יהיו בעלי האתר והאתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת.מובהר כי אין בהגדלת הכמות כדי לגרוע מזכייתם של המציעים, אשר הצעותיהם נרשמו והתקבלו קודם לכן.

5.5. במידה ובמועד סגירת "מכירה קבוצתית" פחתה כמות ההזמנות מהכמות שהוצעה בפתיחת המכירה, תהיה הנהלת האתר רשאית לאשר את המכירה או לבטלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם בוטלה המכירה לא יחויבו המשתתפים בכל סכום או עלות שהיא.

5.6. ההחלטה לגבי הזוכים "במכירה קבוצתית" לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי האתר. רישומים אלה מהווים ראיה מכרעת לנכונותם.

5.7. במידה שהמכירה אושרה (בסעיפים 5.4 ו-5.5) הרי שרכשת את המוצר בסכום המוצע, ותחשב לעניין הסכם זה כמי שהצעתו זכתה.

5.8. כל הכללים המפורטים בסעיפים 5.1 עד 5.7 חלים גם על מכירות רגילות.

6. סיום המכירות

6.1. ב-"מכירה פומבית", המכירה מסתיימת בתום הדקה של השעה הרשומה בדף המכירה או בתום הדקה השנייה לאחר קבלת ההצעה האחרונה - לפי המאוחר.

6.2. ב-"מכירה קבוצתית", המכירה מסתיימת כאשר התקבלו הזמנות למלוא הכמות המוצעת או במועד סיום המכירה, כפי שנקבעו מעת לעת בדף המכירה - לפי המוקדם.

6.3. מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי האתר הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי האתר ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

6.4. יתכנו סטיות של פרקי זמן קצרים במועדי סיום המכירות והדבר לא יהווה עילה לכל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או האתרו/או ספק המוצר ו/או מי מטעמם.

7. פרסום

7.1. תוצאות המכירה המתפרסמות באתר עם סיום המכירה אינן סופיות והן כפופות לבדיקה ואישור.

7.2. אישור סופי לזכייה ישלח לזוכים באמצעות דואר אלקטרוני לאחר בדיקת תוצאות המכירה (בד"כ ביום העסקים שלאחר סיום המכירה). הודעת הדואר האלקטרוני הנ"ל מהווה תנאי לזכייה במכירה.

7.3. שים לב - אי עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעמוד האישי עלול למנוע את מסירת אישור הזכייה לידך.

8. תשלום ואספקה

8.1. הגשת הצעה וזכייה ב"מכירה פומבית" ו/או הגשת הצעה ל"מכירה קבוצתית" או ל"מכירה רגילה" שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת אותך בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידך עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: "הסכום לתשלום"). חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך.

8.2. במועד הגשת הצעתך עליך לבחור בין אופציה של איסוף עצמי (אם מופיעה האפשרות) של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. לתשומת לבך: לאחר הגשת ההצעה לא תוכל לשנות בחירתך זו.

8.3. המחירים במכירות הפומביות כוללים מע"מ על-פי הדין.

8.4. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בסך של 100 ש"ח כדמי ביטול.

8.5. אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת המוצרים, בין אם על ידי משלוח המוצר אליך ובין אם על ידי איסוף המוצר על ידך מנקודת האיסוף תבוצע על ידי החברות המציעות ובאחריותן הבלעדית, בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

8.6. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של החברה המציעה.

8.7. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברות המציעות ועל פי שיקול דעתן. לחברות המציעות שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותן להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה המציעה.

8.8. דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

8.9. בעת תיאום האספקה, רשאית החברה המציעה לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

8.10. במידה ובחרת באופציה של איסוף עצמי של המוצר, עליך לאסוף אותו ממקום האיסוף תוך 14 ימי עבודה, ולא, תחויב בעמלת אחסון של 10 ₪ או בשיעור של 2% מגובה הרכישה, לכל יום אחסון נוסף, לפי הגבוה מבניהם.

8.11. במידה ובחרת באיסוף עצמי של המוצר תוכל לאספו בחלוף זמן האספקה שצוין במכירה, לדוגמא: אם בחרת באיסוף עצמי וזמן האספקה של המוצר הוא 14 ימי עסקים, אזי רק בתום 14 ימי העסקים המוצר ימתין לך אצל הספק אלא אם סוכם עמו אחרת.

9. ביטול הצעה וביטול עסקה

9.1. ב"מכירה פומבית", ו- "מכירה קבוצתית" ו"מכירות רגילות" הנך רשאי לבטל את הצעתך עד 24 שעות לפני מועד סיום המכירה. על הביטול להיעשות באמצעות משלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני shop@starmed.co.ilבצרוף פרטים מלאים (שם המציע, מספר תעודת זהות, מספר המכירה וסיבת הביטול). מנהלי האתרלא יקבלו בקשות לביטול הצעות שימסרו פחות מ-24 שעות לפני מועד סגירת המכירות הנ"ל.

9.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל, ובמקרה של הזמנת שירותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.

9.3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

9.3.1. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

9.3.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

9.3.3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

9.3.4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

9.3.5. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה - תתבקש להחזיר את הנכס לחברה המציעה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

9.3.6. מקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות החברה המציעה ולהודיע לה על כך מראש.

10.סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

10.1. האתר ובעלי האתר יעשו כמיטב יכולתם באמצעים העומדים לרשותם לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין אפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת המידע, למרות אמצעי האבטחה הנהוגים באתר וע"י בעלי האתר.

10.2. יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע במחשבי האתר ו/או בעלי האתר, לרבות מידע שנאגר אודות מציעים, או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה בעלי האתר ו/או האתר ו/או ספקי האתר ו/או מי מטעמם.

10.3. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של האתר ו/או בעלי האתר. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לאסוף בעת השימוש שלך באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת באתר, העמודים שצפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

10.4. בעלי האתר והאתר לא יעבירו את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:

10.5. העברת פרטיך כרוכש/זוכה במכירה לחברה/ספק/מפרסם באתר המציע באתר מוצרים ו/או שירותים לצורך אספקת המוצרים שרכשת.

10.6. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בבעלי האתר ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות החברות המציעות.

10.7. אם עשית שימוש בשירותיהאתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

10.8. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר ו/או בעלי האתר או מי מטעמם.

10.9. אם התקבל בידי בעלי האתר צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך לצד שלישי.

10.10. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר ו/או בעלי האתר.

10.11. אם האתר ו/או בעלי האתר יתמזגו או יארגנו את פעילותם או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, יהיו זכאים בעלי האתר להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה.

10.12. בעלי האתר רשאים להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. בעלי האתר רשאים למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

לתשומת ליבך הרשמתך לאתר מהווה הסכמה להצטרפות לרשימות הדיוור של האתר ובעלי האתר, לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין מבצעים והנחות וכן ניוזלטר סטארמד (מידע וחדשות בריאות, רפואה ואורח חיים בריא).


האתר ובעלי האתר מכבדים את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל ההודעות על מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות תוכל לציין זאת במסגרת המקום המיועד לכך במסגרת הודעות הדואר אלקטרוני הללו אשר במידה וישלחו אליך.

11.אחריות

11.1. הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך כי בעלי האתר אינם מייבאים, מייצרים, משווקים או מספקים את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר, ולפיכךהאתר ובעלי האתר לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

11.2.האתר ובעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

11.3.השירות באתר מוצע לשימוש כמות שהוא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או בעלי האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

11.4. האתר ובעלי האתר עושים כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, האתר ומנהלי האתר אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת.האתר ובעלי האתר לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

11.5. האתר ובעלי האתר לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר.

12.ביטול מכירות

12.1. האתר ובעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

12.2. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

12.3. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

12.4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת מנהלי האתר את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

12.5. בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.

12.6. בכל מקרה שלדעת האתר ו/או בעלי האתר, נעשתה פעולה בניגוד להוראות הסכם זה.

12.7. אם לאחר זכייה במכירה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית החברה המציעה לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית החברה המציעה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה ויושב לך כספך במלואו.

12.8. מימשו בעלי האתר ו/או האתר ו/או המפרסם/ספק המוצרים את זכותם כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

13.קניין רוחני

13.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכוש בעלי של האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

13.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשות מפורשת של בעלי האתר מראש ובכתב.

13.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

13.4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

13.5. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (frame/iframe), גלויה או סמויה.

13.6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבו לו בעלי האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

13.7. שם מתחם האינטרנט shop.starmed.co.ilהינו רכוש של חברת סטארמד בע"מ. אין לעשות בו שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

13.8. ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

14.בוררות וסמכות שיפוט

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב תוקנה הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.

הבהרות:

א. "טרם רכישת מוצר, וטרם נטילתו, מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח".

ב. "רכישת מוצר באתר, אינה מהווה תחליף להתייעצות עם רופא או רוקח".

ג. "אין בגלישה באתר או ברכישת מוצרים באמצעותו, משום ייעוץ רפואי".

ד. "החברה מפעילת האתר, אינה מספקת ייעוץ רפואי, עובדי החברה אינם רופאים או רוקחים".
ה. "יש לעיין היטיב בהוראות השימוש טרם נטילת המוצר".

ו. "יש לעיין היטיב בהתוויות המוצר, טרם השימוש".

ח. "אין ליטול מוצר בחושך".

ט. "אין ליטול מוצר במינון הגבוה מהמינון המצוין בהוראות השימוש".

י. "טרם נטילת המוצר, בדקו האם אינכם רגישים לרכיבי המוצר".

יא. "יש לאחסן את המוצר, בתנאי אחסון הולמים, בהתאם להוראות השימוש של המוצר".

יב. טרם נטילות המוצר, יש לבחון האם למוצר יש תופעות לוואי".

יג. "מידע זה אינו רפואי ואינו התוויתי. בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לרופא המטפל".

יד. "אין ליטול את המוצר במינון הגבוה מהמינון המפורט בהוראות השימוש".

טו. "אין ליטול את המוצר עם מוצר אחר, עיון תחילה בהוראות השימוש או התייעצות עם רופא או רוקח".