המחויבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו ולכן ריכזנו במסמך זה, הנגיש ברחבי האתר, מידע אודות מדיניות הגנת הפרטיות הנהוגה על ידנו. אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל שביכולתנו על סודיות המידע הנמסר לנו. יחד עם זאת, הנהלת האתר ו/או הפועלים מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, אשר ייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו. ברוח עיקרון הזהירות המונעת, מומלץ לגולשים באתר זה (כמו גם באינטרנט בכלל) להימנע ממסירת מידע אישי או פרטי, מעבר למינימום הנדרש (אם בכלל) לצורך קבלת השירות המבוקש.

אנונימיות בפורומים של סטארמד

  • אין צורך להזדהות או לספק פרטים אישיים כלשהם בכדי להשתמש בשירותי הפורומים של סטארמד.
  • בעת פרסום הודעות בפורומים או הפניית שאלות למומחים, מומלץ להימנע משימוש בשמך המלא. ניתן להשתמש בשם בדוי, שם פרטי בלבד, או כינוי.
  • אם בשלב כלשהו ברצונך לספק לאתר כתובת דואר אלקטרוני, מומלץ להשתמש בתיבת דואר שאינה מזהה אותך באופן ישיר, ע"י שימוש ב-Gmail לדוגמא.

"עוגיות"

"עוגיות" הן קטעי מידע הנשלחים מאתר אינטרנט אל המחשב שלך לצורך יצירת רצף לוגי בעת ביקור וגלישה באתר. השימוש בעוגיות מאד מקובל. רוב אתרי האינטרנט נעזרים ב-"עוגיות" בכדי לספק תכונות ורכיבים שימושיים ללקוחותיהם. אתר סטארמד מחייב שימוש בעוגיות ואמצעים דומים אחרים, המזהים את המחשב שלך בעת הביקור באתר. אם ברצונך לשמור על פרטיות מקסימאלית, באפשרותך למחוק את העוגיות הללו בתום הביקור בסטארמד.

מידע אישי הנמסר ב-"קניון הבריאות של סטארמד"

בעת הפניה ל-"קניון הבריאות של סטארמד" לשם קבלת מידע או הזמנת מוצר, נדרש לרוב מידע פרטי, כגון שם, מספר ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'. פרטים אישיים הנמסרים על ידך לצורך ביצוע הזמנה, נשמרים במאגר הנתונים של החנות. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים פרטים אלה לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

איסוף ושימוש במידע סטטיסטי

  • אנו אוספים מידע סטטיסטי אודות פעילות הגולשים באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ומשמש למטרות שיווקיות או לשיפור השירותים והמוצרים המוצעים על ידנו. לדוגמא, נעשה מעקב סטטיסטי אחר מספר הגולשים אשר צפו בפרסומת מסוימת או תוכן כלשהו ונתונים על משך הצפייה. מידע זה נמסר לצדדים שלישיים כגון מפרסמים באתר אך אינו כולל מידע אישי או פרטני המאפשר לזהותך.
  • בדרך-כלל, מידע זה נאסף באמצעות נתוני תעבורה ופעילות באתר ומחייב שימוש בעוגיות, כתובות IP או קודים מספריים אחרים המשמשים לזיהוי.
  • המידע הנאסף משמש גם לצורך פרסום ממוקד, עפ"י פרופיל גלישה, וכן התאמת תכנים דינאמית לפי פרופיל זה.

חשיפת מידע

אתר סטארמד, ובכלל זה "קניון הבריאות של סטארמד", יחשוף כל מידע שברשותו, אם יידרש לעשות זאת מתוקף החוק, או מתוך אמונה בתום לב שצעד זה הכרחי על-מנת (א) למלא אחר החוק, או לפעול בהתאם להליך משפטי שייאכף עליו; (ב) לשמור ולהגן על הזכויות או הנכסים של או משתמשי האתר ו-(ג) לפעול תחת אילוצי הנסיבות במטרה להגן על הבטיחות האישית של משתמשי האתר או הציבור.

הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13

איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.

רשתות חבריות ושירותי שיתוף מידע

במסגרת האתר הוטמעו כפתורי שיתוף והמלצה ("like") של גופים כגון Facebook, Google+, AddThis. השירותים הללו מאפשרים לגולשים המעוניינים בכך לפרסם מידע ולהמליץ על מוצר, פורום וכו'. הפרסומים הללו מוצגים לעיתים בהקשר של פרטי המשתמש, בפייסבוק לדוגמא, ויש לקחת זאת בחשבון.

גופים הלוקחים חלק בפעילות האתר

"קניון הבריאות של סטארמד" מתופעל ע"י חברת קסם מרכזים שיווקיים בע"מ ומבוסס על תשתיות (שרתים ותוכנה) של חברת לוגייט טכנולוגיות. נתוני הפעילות באתר נאספים למטרות סטטיסטיקה ע"י שירות "אנליטיקס" של חברת גוגל.

יצירת קשר עם מנהלי האתר

ניתן לפנות בדוא"ל ישירות אל מנהלי האתר בכל שאלה, בקשה או תלונה בנושא שמירה על פרטיות הגולשים באתר. עבור מנהל האתר יש לפנות אל webmaster@starmed.co.il. עבור מנהל "קניון הבריאות של סטארמד" יש לפנות אל shop@starmed.co.il.