הודעה בפורוםורידיםלי ‏23.8.15
הודעה בפורוםורידיםד"ר יאיר גלילי ‏25.9.15
הודעה בפורוםחסימה של קרוטיס פנימיד"ר יאיר גלילי ‏14.8.15
הודעה בפורוםורידים במצחשיר ‏30.7.15
הודעה בפורוםורידים במצחד"ר יאיר גלילי ‏14.8.15
הודעה בפורוםורידים ונפיחות ברגליים+כאב,בהריוןד"ר יאיר גלילי ‏3.4.15
הודעה בפורוםחבישת לחץ בהריוןכנרת ‏11.3.15
הודעה בפורוםחבישת לחץ בהריוןד"ר יאיר גלילי ‏23.3.15
הודעה בפורוםפ בין עורקי ימין ושמאל וסחרחורותד"ר יאיר גלילי ‏23.3.15
הודעה בפורוםפצע/קריש דם בפההילה ‏17.2.15
הודעה בפורוםפצע/קריש דם בפהד"ר יאיר גלילי ‏19.2.15
הודעה בפורוםשנה לאחר הזרקת קצףרחל ‏13.2.15
הודעה בפורוםשנה לאחר הזרקת קצףד"ר יאיר גלילי ‏19.2.15
הודעה בפורוםתחושות בעקבות צנתוד עורקי צווארד"ר יאיר גלילי ‏3.2.15
הודעה בפורוםנימיםדנה ‏20.12.14
הודעה בפורוםנימיםד"ר יאיר גלילי ‏21.12.14
הודעה בפורוםנפיחות בשוק הרגליוליה ‏5.12.14
הודעה בפורוםנפיחות בשוק הרגלד"ר יאיר גלילי ‏8.12.14
הודעה בפורוםורידים והליכהמירי ‏10.11.14
הודעה בפורוםורידים והליכהד"ר יאיר גלילי ‏21.11.14
הודעה בפורוםהרדמה וכליותתמר ‏12.7.14
הודעה בפורוםהרדמה וכליותד"ר יאיר גלילי ‏13.7.14
הודעה בפורוםממצאי MRIשושנה ‏25.6.14
הודעה בפורוםממצאי MRIד"ר יאיר גלילי ‏27.6.14
הודעה בפורוםרגל קרהפאני ‏9.5.14
הודעה בפורוםרגל קרהד"ר יאיר גלילי ‏14.5.14
הודעה בפורוםאח הסובל מבעייה בבוהן רגלורונית אזרד ‏25.4.14
הודעה בפורוםאח הסובל מבעייה בבוהן רגלוד"ר יאיר גלילי ‏28.4.14
הודעה בפורוםדופלר קרוטיס עורקי הצווארד"ר יאיר גלילי ‏28.4.14
הודעה בפורוםסימנים כחולים ברגליים בהריוןד"ר יאיר גלילי ‏24.4.14
הודעה בפורוםהתעמלות וורידיםאני ‏9.3.14
הודעה בפורוםהתעמלות וורידיםד"ר יאיר גלילי ‏11.3.14
הודעה בפורוםלמה נועדה חבישת הגרב האלסטית?ד"ר יאיר גלילי ‏8.12.13
הודעה בפורוםבהמשך לחבישת גרב אלסטית אחרי ניתוחד"ר יאיר גלילי ‏25.11.13
הודעה בפורוםחבישת גרב אלסטית אחרי ניתוח סטריפיגד"ר יאיר גלילי ‏19.11.13
הודעה בפורוםמשחת וולטרן למניעה או עצירת ...ד"ר יאיר גלילי ‏13.11.13
הודעה בפורוםהחלמה אחרי ניתוח סטריפינג ברגלד"ר יאיר גלילי ‏8.11.13
הודעה בפורוםבדיקת דופלרדד ‏16.10.13
הודעה בפורוםבדיקת דופלרד"ר יאיר גלילי ‏21.10.13
הודעה בפורוםבדיקהיבגניה ‏19.9.13
הודעה בפורוםבדיקהד"ר יאיר גלילי ‏19.9.13
הודעה בפורוםהסבר לשאלה על האלרגיהד"ר יאיר גלילי ‏17.9.13
הודעה בפורוםקריש דם מפשעתי וכאבים ברגלד"ר יאיר גלילי ‏3.9.13
הודעה בפורוםאי ספיקה ורידיםמתעניינת ‏25.8.13
הודעה בפורוםאי ספיקה ורידיםד"ר יאיר גלילי ‏31.8.13
הודעה בפורוםמה התועלת בטיפול פולשני?ד"ר יאיר גלילי ‏19.8.13
הודעה בפורוםהעלמת ורידים בולטיםשולה ‏10.8.13
הודעה בפורוםהעלמת ורידים בולטיםד"ר יאיר גלילי ‏11.8.13