הודעה בפורוםהכחלה בשפתיים וסביב הפהד"ר איאס קאסם ‏15.7.05
הודעה בפורוםצביטה בלב?!G ‏10.7.05
הודעה בפורוםצביטה בלב?!ד"ר איאס קאסם ‏10.7.05
הודעה בפורוםהזעהיפית ‏5.7.05
הודעה בפורוםהזעהד"ר איאס קאסם ‏7.7.05
הודעה בפורוםסי.טיל ‏4.7.05
הודעה בפורוםסי.טיד"ר איאס קאסם ‏7.7.05
הודעה בפורוםעיבוי שריר הלבמירב בן אהרון ‏3.7.05
הודעה בפורוםעיבוי שריר הלבד"ר איאס קאסם ‏6.7.05
הודעה בפורוםדופק מהיר וחזקיפית ‏3.7.05
הודעה בפורוםדופק מהיר וחזקד"ר איאס קאסם ‏6.7.05
הודעה בפורוםבדיקותיפית ‏3.7.05
הודעה בפורוםבדיקותד"ר איאס קאסם ‏6.7.05
הודעה בפורוםבדיקותד"ר איאס קאסם ‏6.7.05
הודעה בפורוםבעיה במסתםחי ‏2.7.05
הודעה בפורוםבעיה במסתםד"ר איאס קאסם ‏6.7.05
הודעה בפורוםממצא אקוגני בלבמזל ‏2.7.05
הודעה בפורוםממצא אקוגני בלבד"ר איאס קאסם ‏6.7.05
הודעה בפורוםasdסלי ‏30.6.05
הודעה בפורוםasdד"ר איאס קאסם ‏6.7.05
הודעה בפורוםעזרה בתוצאותיונית ‏30.6.05
הודעה בפורוםעזרה בתוצאותד"ר איאס קאסם ‏30.6.05
הודעה בפורוםלחץ דם ודופקמור ‏27.6.05
הודעה בפורוםלחץ דם ודופקד"ר איאס קאסם ‏30.6.05
הודעה בפורוםgolf ballציון ‏26.6.05
הודעה בפורוםgolf ballד"ר איאס קאסם ‏26.6.05
הודעה בפורוםמום לבשירה ‏26.6.05
הודעה בפורוםמום לבד"ר איאס קאסם ‏26.6.05
הודעה בפורוםעורק הריאהספיר ‏23.6.05
הודעה בפורוםעורק הריאהד"ר איאס קאסם ‏25.6.05
הודעה בפורוםשאלה בנוגע לבתיסיגל ‏21.6.05
הודעה בפורוםשאלה בנוגע לבתיד"ר איאס קאסם ‏25.6.05
הודעה בפורוםDORVמירב מיאמי פלורידה ‏21.6.05
הודעה בפורוםDORVד"ר איאס קאסם ‏25.6.05
הודעה בפורוםמום לבשירה ‏20.6.05
הודעה בפורוםמום לבד"ר איאס קאסם ‏25.6.05
הודעה בפורוםשאלהגילי ‏20.6.05
הודעה בפורוםשאלהד"ר איאס קאסם ‏25.6.05
הודעה בפורוםמום לבשירה ‏19.6.05
הודעה בפורוםמום לבד"ר איאס קאסם ‏20.6.05
הודעה בפורוםדליפה טריקוספידליתעינב פרידמן ‏19.6.05
הודעה בפורוםדליפה טריקוספידליתד"ר איאס קאסם ‏20.6.05
הודעה בפורוםהמשך לתשובתךשושי ‏15.6.05
הודעה בפורוםהמשך לתשובתךד"ר איאס קאסם ‏19.6.05
הודעה בפורוםדאגהלידור ‏14.6.05
הודעה בפורוםדאגהד"ר איאס קאסם ‏19.6.05
הודעה בפורוםדופק מהיריותם ‏14.6.05
הודעה בפורוםדופק מהירד"ר איאס קאסם ‏19.6.05
הודעה בפורוםשלום:עופר ‏13.6.05
הודעה בפורוםשלום:ד"ר איאס קאסם ‏19.6.05
הודעה בפורוםתסמונת מרפן - ילד בן 5רמי שפרינץ ‏9.6.05
הודעה בפורוםתסמונת מרפן - ילד בן 5ד"ר איאס קאסם ‏12.6.05
הודעה בפורוםASD וגם VSDאמאל'ה ‏9.6.05
הודעה בפורוםASD וגם VSDד"ר איאס קאסם ‏12.6.05
הודעה בפורוםייעוץ בקשר למום VSDעופרה ‏7.6.05
הודעה בפורוםייעוץ בקשר למום VSDד"ר איאס קאסם ‏7.6.05
הודעה בפורוםPPSהילה ‏7.6.05
הודעה בפורוםPPSד"ר איאס קאסם ‏7.6.05
הודעה בפורוםהיצרות בעורק ריאתי אצל תינוקתד"ר איאס קאסם ‏7.6.05
הודעה בפורוםasdאמא מודאגת ‏6.6.05
הודעה בפורוםasdד"ר איאס קאסם ‏7.6.05
הודעה בפורוםבתי בת ה10אתי ‏5.6.05
הודעה בפורוםבתי בת ה10ד"ר איאס קאסם ‏7.6.05
הודעה בפורוםמוקד אקוגנירבקה ‏5.6.05
הודעה בפורוםמוקד אקוגניד"ר איאס קאסם ‏7.6.05
הודעה בפורוםבדיקת אקו לתינוקתשני ‏3.6.05
הודעה בפורוםבדיקת אקו לתינוקתד"ר איאס קאסם ‏5.6.05
הודעה בפורוםמחלת לב דיספלסטיתד"ר איאס קאסם ‏5.6.05