הודעה בפורוםהידרדרות השמיעהקרן ‏28.5.12
הודעה בפורוםהידרדרות השמיעהרחל ענפי ‏30.5.12
הודעה בפורוםהידרדרות השמיעהמשה ברגמן ‏10.6.12
הודעה בפורוםקופ"ח מכבי ומכשירי שמיעהרחל ענפי ‏7.5.12
הודעה בפורוםמכשירי שמיעה חדשיםתלתל ‏15.4.12
הודעה בפורוםמכשירי שמיעה חדשיםרחל ענפי ‏16.4.12
הודעה בפורוםמכשיר שמיעה שמתחבר לטלפון?בעיית קשב ‏12.4.12
הודעה בפורוםמכשיר שמיעה שמתחבר לטלפון?אהוד לב רן ‏15.4.12
הודעה בפורוםמכשיר שמיעהדפנה ‏9.4.12
הודעה בפורוםמכשיר שמיעהרחל ענפי ‏12.4.12
הודעה בפורוםהתאמת מכשיר לאורח החייםרחל ענפי ‏25.3.12
הודעה בפורוםפנה למכון שמיעה בבי"ח ציבוריבעיית קשב ‏12.4.12
הודעה בפורוםמכשיר שמיעה נאידההדייג ‏15.3.12
הודעה בפורוםמכשיר שמיעה נאידהאהוד לב רן ‏16.3.12
הודעה בפורוםאטמי אוזנייםאורטל ‏2.3.12
הודעה בפורוםאטמי אוזנייםרחל ענפי ‏4.3.12
הודעה בפורוםאטמי אוזנייםאורטל ‏4.3.12
הודעה בפורוםאטמי אוזנייםרחל ענפי ‏5.3.12
הודעה בפורוםתודה רבה לך רחל !!אורטל ‏5.3.12
הודעה בפורוםקולות של הד באזנייםאיש ‏17.1.12
הודעה בפורוםקולות של הד באזנייםאהוד לב רן ‏18.1.12
הודעה בפורוםמכשירי שמיעה שנותרואלחנן ‏3.1.12
הודעה בפורוםמכשירי שמיעה שנותרואהוד לב רן ‏4.1.12
הודעה בפורוםלקראת שתל באוזןשי ‏18.12.11
הודעה בפורוםלקראת שתל באוזןרחל ענפי ‏19.12.11
הודעה בפורוםשינה עם אטמיי אוזניים.אהוד לב רן ‏8.12.11
הודעה בפורוםבעיה בהבנת השמיעהדורון ‏10.11.11
הודעה בפורוםבעיה בהבנת השמיעהאהוד לב רן ‏13.11.11
הודעה בפורוםבעיה בהבנת השמיעהדורון ‏18.11.11
הודעה בפורוםמכשיר שמיעהדורה ‏1.11.11
הודעה בפורוםמכשיר שמיעהרחל ענפי ‏2.11.11
הודעה בפורוםמכשיר שמיעהhghg ‏6.2.12
הודעה בפורוםיצרני מכשירי שמיעהשרה ‏26.9.11
הודעה בפורוםיצרני מכשירי שמיעהאהוד לב רן ‏27.9.11
הודעה בפורוםמכשיר שמיעה תוך אוזניאשה על החוף ‏24.9.11
הודעה בפורוםמכשיר שמיעה תוך אוזניאהוד לב רן ‏25.9.11
הודעה בפורוםאזניות לתינוקאלי ‏20.9.11
הודעה בפורוםאזניות לתינוקרחל ענפי ‏21.9.11
הודעה בפורוםמכשיר שמיעה ופלאפוןיאיר ‏8.9.11
הודעה בפורוםמכשיר שמיעה ופלאפוןאהוד לב רן ‏9.9.11
הודעה בפורוםמכשיר שמיעהרעיה ‏18.7.11
הודעה בפורוםמכשיר שמיעהרחל ענפי ‏20.7.11
הודעה בפורוםמכשיר שמיעהמר שמיע ‏6.2.12
הודעה בפורוםמכשירי שמיעהגיא ‏8.7.11
הודעה בפורוםמכשירי שמיעהרחל ענפי ‏10.7.11
הודעה בפורוםמכשירי שמיעה לתינוקותרחל ענפי ‏5.6.11
הודעה בפורוםמכשירי שמיעה לתינוקותאהוד לב רן ‏19.6.11
הודעה בפורוםמכשיר אחד או שניים.דובי ‏31.5.11
הודעה בפורוםמכשיר אחד או שניים.רחל ענפי ‏2.6.11
הודעה בפורוםהתאמת מכשיר ישן לאדם אחראהוד לב רן ‏26.5.11